Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Sáng 13/1, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công bố quyết định khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể của Đảng bộ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ và hơn 200 các đồng chí cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể; các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, đại diện các tổ chức đảng và đảng viên được khen thưởng.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đại diện một số Ban xây dựng Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, trong đó tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đồng bộ, tích cực việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo Quyết định 209 ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị ; Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao XXVIII, đồng thời tích cực đóng góp vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm Việt Nam thực hiện “nhiệm vụ kép” là Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước những tác động của đại dịch Covid-19; Triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng với khối lượng công việc lớn hơn và chất lượng từng bước nâng cao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. (Ảnh: Tuấn Anh)

Báo cáo cũng đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2021 - “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc về việc triển khai tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, công tác tuyên giáo, kiểm tra giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại.

Đặc biệt, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đại diện cho các tổ chức đảng ở ngoài nước đã phát biểu, nhấn mạnh về kết quả và tác động thuận lợi của công tác hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao đối với các tổ chức đảng ngoài nước, đồng thời đề xuất việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII cần quán triệt tinh thần “khát vọng phát triển”, nhất là đối với các tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng ở ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong năm 2020; những thành công và kinh nghiệm trong năm 2020 là cơ sở để Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong năm 2021.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Về phương hướng năm 2021, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số trọng tâm cần cụ thể hóa trong chương trình công tác của Đảng bộ.

Một là, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những nội dung đường lối đối ngoại. Hội nghị Ngoại giao 31 cần triển khai đồng bộ các nội dung về công tác đối ngoại, công tác xây dựng ngành và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị có các đồng chí Đại sứ - Bí thư cấp ủy ở ngoài nước tham dự là dịp để triển khai sâu rộng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại thành chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ ở các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước.

Thứ hai, với chức năng, nhiệm vụ hiện nay, khối lượng công việc của Đảng ủy Bộ Ngoại giao lớn hơn rất nhiều, với nhiều đặc thù. Vì vậy, Đảng ủy Bộ cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng ở ngoài nước theo hướng vừa đảm bảo quy định chung, vừa đảm bảo tính đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Thứ ba, cần tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng, quy chuẩn, quy trình hóa thủ tục, lề lối công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, khẳng định nhiệm vụ chính trị đối ngoại ngày càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức, để lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao”.

Đồng chí nhấn mạnh đây vừa là quan điểm, nguyên tắc và phương châm hành động, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, công tác đảng hiệu lực, hiệu quả đáp ứng kỳ vọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXVIII; Trao tặng Huy hiệu đối với 8 đồng chí đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho 6 tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu đối với 8 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2020

Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2020

TGVN. Sáng 8/1, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định nghỉ hưu cho cán ...

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

TGVN. Ngày 9/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho những ...

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

TGVN. Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Kỷ cương-Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, ...

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

TGVN. Sáng 26/10, tại trụ sở Bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin nhanh về kết ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay 16/1: Nối dài chuỗi ngày tăng, kích hoạt kịch bản phòng dịch tả heo tại Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay 16/1: Nối dài chuỗi ngày tăng, kích hoạt kịch bản phòng dịch tả heo tại Hà Tĩnh

Giá heo hơi hôm nay (16/1) đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền.
Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ: Thời điểm ra đi của ông Trump, Phó tướng ngỏ ý giúp đỡ bà Harris, 25.000 vệ binh được điều động

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ: Thời điểm ra đi của ông Trump, Phó tướng ngỏ ý giúp đỡ bà Harris, 25.000 vệ binh được điều động

Hiện đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch rời khỏi thủ đô vào sáng 20/1 - ngày diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden.
Tin bất động sản hôm nay 16/1: Thanh khoản nhà phố Hà Nội ‘miễn nhiễm’ với Covid-19; ‘khẩu vị’ đầu tư của giới siêu giàu Việt

Tin bất động sản hôm nay 16/1: Thanh khoản nhà phố Hà Nội ‘miễn nhiễm’ với Covid-19; ‘khẩu vị’ đầu tư của giới siêu giàu Việt

Thanh khoản nhà phố Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, giá nhà Thủ Đức nhảy múa… là những tin bất động sản đáng chú ý.
Giá vàng hôm nay 16/1: Thị trường hoảng loạn, vàng thế giới hụt hơi, trong nước thẳng tiến mốc 57 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 16/1: Thị trường hoảng loạn, vàng thế giới hụt hơi, trong nước thẳng tiến mốc 57 triệu đồng

Giá vàng có lúc giảm xuống dưới 1.825 USD/ounce. Giá vàng bị đánh giá không có khả năng phục hồi nhanh chóng.
Giá cà phê hôm nay 16/1: Tín hiệu lạc quan cho thị trường cà phê, Giá hồ tiêu xuất khẩu nhiều khả năng giảm

Giá cà phê hôm nay 16/1: Tín hiệu lạc quan cho thị trường cà phê, Giá hồ tiêu xuất khẩu nhiều khả năng giảm

Giá cả phê bất ngờ tăng mạnh trên cả hai sàn quốc tế. Tồn kho cà phê tại các kho cảng giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 16/1: Tuổi Mão sự nghiệp biến động, tuổi Thân tình cảm trục trặc

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 16/1: Tuổi Mão sự nghiệp biến động, tuổi Thân tình cảm trục trặc

Tử vi hôm nay 16/1/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lịch âm 16/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 16/1/2021 - Lịch vạn niên 16/1/2021

Lịch âm 16/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 16/1/2021 - Lịch vạn niên 16/1/2021

Lịch âm 16/1. Âm lịch hôm nay 16/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 16/1/2021 chính xác nhất. Lịch vạn viên ngày 16 tháng 1 năm 2021 hôm nay.
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 7 ngày 16/1/2021: Sư Tử khát vọng làm giàu mãnh liệt, Nhân Mã sớm chung một nhà với người ấy

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 7 ngày 16/1/2021: Sư Tử khát vọng làm giàu mãnh liệt, Nhân Mã sớm chung một nhà với người ấy

Tử vi hôm nay 16/1 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ về việc điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ về việc điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam

Tối ngày 15/1, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien.
Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Theo Người phát ngôn, việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra trên thế giới, ở trong nước và năng lực cách ly trong nước.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang theo sát tình hình người Việt tại Myanmar, Iran và Hàn Quốc, sẵn sàng bảo hộ công dân khi cần thiết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra thông báo hướng dẫn công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký xuất cảnh Lào về nước trong dịp Tết Nguyên đán.
Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Việc đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng và phù hợp với tình hình trong nước.
Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Ngoài rượu, trà, cafe, nước khoáng... tại các bữa tiệc, người ta còn sử dụng nước hoa quả như chanh, cam, dứa, xoài, dừa...
Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Trong tiệc chiêu đãi, cần chú ý không nên đưa một số món ăn vào thực đơn, nhất là trong chiêu đãi khách châu Âu.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Tiếp tục chuyên mục Thường thức Ngoại giao kỳ trước, TG&VN giới thiệu 3 loại thư tín ngoại giao thường dùng.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bảy loại thư tín ngoại giao thường dùng trong giao dịch giữa các Cơ quan đại diện với Bộ Ngoại giao hay một cơ quan chính quyền nước sở tại là những loại nào?
Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

TGVN. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định và được tôn trọng trong hoạt động ngoại giao.
Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Việc gọi tên một người tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thực tế giao tiếp đối ngoại lại là một việc đòi hỏi rất cẩn trọng.
'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

Andrei Andreyevich Gromyko - một chính trị gia và nhà ngoại giao Liên Xô, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô
Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Bước sang tuổi 65, quan hệ ngoại giao giữa Indonesia-Việt Nam đang đi đúng hướng.
Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Đại sứ Việt Nam tại Mexico trả lời phỏng vấn báo Tái thiết về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi mà Việt Nam đạt được.
Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Những buổi tiệc Giáng sinh và Đêm Giao thừa, từng là ‘địa bàn hoạt động’ ưa thích của các nhà ngoại giao, nay trở thành hoài niệm do ảnh hưởng của Covid-19.
Phần Lan: 'Ngoại giao tắm hơi' lên ngôi

Phần Lan: 'Ngoại giao tắm hơi' lên ngôi

Các nhà ngoại giao văn hóa của Phần Lan đã thành công trong việc nâng tầm văn hóa tắm hơi (sauna) của đất nước này.
Phiên bản di động