Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Sáng 13/1, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công bố quyết định khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể của Đảng bộ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ và hơn 200 các đồng chí cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể; các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, đại diện các tổ chức đảng và đảng viên được khen thưởng.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đại diện một số Ban xây dựng Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, trong đó tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đồng bộ, tích cực việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo Quyết định 209 ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị ; Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao XXVIII, đồng thời tích cực đóng góp vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm Việt Nam thực hiện “nhiệm vụ kép” là Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước những tác động của đại dịch Covid-19; Triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng với khối lượng công việc lớn hơn và chất lượng từng bước nâng cao.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. (Ảnh: Tuấn Anh)

Báo cáo cũng đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2021 - “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc về việc triển khai tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, công tác tuyên giáo, kiểm tra giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại.

Đặc biệt, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đại diện cho các tổ chức đảng ở ngoài nước đã phát biểu, nhấn mạnh về kết quả và tác động thuận lợi của công tác hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao đối với các tổ chức đảng ngoài nước, đồng thời đề xuất việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII cần quán triệt tinh thần “khát vọng phát triển”, nhất là đối với các tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng ở ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong năm 2020; những thành công và kinh nghiệm trong năm 2020 là cơ sở để Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong năm 2021.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Về phương hướng năm 2021, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số trọng tâm cần cụ thể hóa trong chương trình công tác của Đảng bộ.

Một là, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những nội dung đường lối đối ngoại. Hội nghị Ngoại giao 31 cần triển khai đồng bộ các nội dung về công tác đối ngoại, công tác xây dựng ngành và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị có các đồng chí Đại sứ - Bí thư cấp ủy ở ngoài nước tham dự là dịp để triển khai sâu rộng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại thành chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ ở các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước.

Thứ hai, với chức năng, nhiệm vụ hiện nay, khối lượng công việc của Đảng ủy Bộ Ngoại giao lớn hơn rất nhiều, với nhiều đặc thù. Vì vậy, Đảng ủy Bộ cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng ở ngoài nước theo hướng vừa đảm bảo quy định chung, vừa đảm bảo tính đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Thứ ba, cần tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng, quy chuẩn, quy trình hóa thủ tục, lề lối công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, khẳng định nhiệm vụ chính trị đối ngoại ngày càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức, để lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao”.

Đồng chí nhấn mạnh đây vừa là quan điểm, nguyên tắc và phương châm hành động, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, công tác đảng hiệu lực, hiệu quả đáp ứng kỳ vọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXVIII; Trao tặng Huy hiệu đối với 8 đồng chí đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho 6 tập thể. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu đối với 8 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2020

Bộ Ngoại giao trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu năm 2020

TGVN. Sáng 8/1, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định nghỉ hưu cho cán ...

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

TGVN. Ngày 9/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho những ...

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

TGVN. Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Kỷ cương-Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, ...

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 khóa XII

TGVN. Sáng 26/10, tại trụ sở Bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin nhanh về kết ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trung Quốc trình làng robot rẻ hơn sản phẩm Boston Dynamics 30 lần

Trung Quốc trình làng robot rẻ hơn sản phẩm Boston Dynamics 30 lần

Baoquocte.vn. Công ty Welian của Trung Quốc đã giới thiệu robot AlphaDog rất giống với sản phẩm Boston Dynamics của Mỹ.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Cập nhật Covid-19 ngày 13/4: Kỷ lục 'chết chóc' ở Paraguay; 40% dân số thế giới tiêm vaccine Sputnik V; Lớp học trên bãi biển thời

Cập nhật Covid-19 ngày 13/4: Kỷ lục 'chết chóc' ở Paraguay; 40% dân số thế giới tiêm vaccine Sputnik V; Lớp học trên bãi biển thời

Baoquocte.vn. Theo Worldometers, đến nay, toàn cầu có gần 137,3 triệu ca mắc Covid-19, với 2.958.809 triệu ca tử vong và hơn 110,4 triệu bệnh nhân bình phục.
Lầu Năm Góc ra lệnh thay tướng, xem xét lại vụ căn cứ Mỹ tại Kenya bị tấn công

Lầu Năm Góc ra lệnh thay tướng, xem xét lại vụ căn cứ Mỹ tại Kenya bị tấn công

Baoquocte.vn. Lầu Năm Góc ra lệnh xem xét lại cuộc điều tra về vụ tấn công của phiến quân hồi tháng 1/2020 vào căn cứ quân sự Vịnh Manda ở Kenya.
Real Madrid đón Mbappe và mê hoặc phong độ của Lingard, PSG sẽ chiêu mộ Jadon Sancho khi Kylian Mbappe từ chối ký hợp đồng mới

Real Madrid đón Mbappe và mê hoặc phong độ của Lingard, PSG sẽ chiêu mộ Jadon Sancho khi Kylian Mbappe từ chối ký hợp đồng mới

Baoquocte.vn. Mbappe muốn đến Real Madrid chơi bóng và đội bóng này cũng đang để mắt đến Lingard; PSG muốn có sự phục vụ của Jadon Sancho sẽ khiến MU lo ...
VinFast chọn công nghệ chip của Nvidia trên ô tô điện thông minh tự hành

VinFast chọn công nghệ chip của Nvidia trên ô tô điện thông minh tự hành

Baoquocte.vn. Công nghệ chip của Nvidia sẽ mang lại cho xe điện VinFast hệ thống xử lý thông tin nhanh hơn, an toàn hơn và trải nghiệm vượt trội hơn cho ...
Nhôm Trung Quốc có giá bán thấp 'khác thường', EU quyết định áp thuế

Nhôm Trung Quốc có giá bán thấp 'khác thường', EU quyết định áp thuế

Baoquocte.vn. Ngày 12/4, EU đã áp thuế đối với một số sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc với lí do có giá bán thấp khác thường tại châu Âu.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Baoquocte.vn. Bài viết của ông Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện ...
Căng thẳng Mỹ-EU với Trung Quốc: Khi các hình phạt ‘mắt đền mắt’ có nguy cơ đẩy quan hệ tới gần ‘điểm sôi’

Căng thẳng Mỹ-EU với Trung Quốc: Khi các hình phạt ‘mắt đền mắt’ có nguy cơ đẩy quan hệ tới gần ‘điểm sôi’

Baoquocte.vn. Tranh chấp chính sách giữa Mỹ-EU với Trung Quốc có thể đồng nghĩa với việc đưa các mối quan hệ đến gần 'điểm sôi'.
Tàu tuần dương hùng mạnh nhất của Hải quân Nga đang 'yên nghỉ'?

Tàu tuần dương hùng mạnh nhất của Hải quân Nga đang 'yên nghỉ'?

Baoquocte.vn. Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga, có thể đang "yên giấc ngàn thu".
Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Baoquocte.vn. Ngày 23/3, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho cán bộ ngoại giao đoàn và thân nhân.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa 32 công dân Việt Nam về nước.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Baoquocte.vn. Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Baoquocte.vn. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

Baoquocte.vn. ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Baoquocte.vn. Trụ sở cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc và nhà riêng Trưởng cơ quan đại diện cần gắn biển hiệu.
Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài Quốc khánh và Tết Cộng đồng, các cơ quan đại diện có thể chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại khác nhau.
Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Baoquocte.vn. Việc sử dụng Quốc huy phải đúng quy định của Nhà nước và trang trọng bởi Quốc huy là huy hiệu hoặc hình tượng tượng trưng cho quốc gia.
Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Baoquocte.vn. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định, tuy nhiên, văn phong, cách trình bày có thể thay đổi theo mỗi nước.
Phép lịch sự xã giao trong tiếp xúc đối ngoại

Phép lịch sự xã giao trong tiếp xúc đối ngoại

Baoquocte.vn. Phép lịch sự xã giao đặc biệt quan trọng trong tiếp xúc đối ngoại, bởi người tham gia giao tiếp là đại diện quốc gia.
Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Baoquocte.vn. Kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà ngoại giao trẻ phải hội tụ đủ bản lĩnh, tính chủ động, sáng tạo, đa năng và chuyên nghiệp.
Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Baoquocte.vn. Sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ những người biểu tình, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức nhận được thư thông báo đã bị sa thải và hộ chiếu đã bị thu hồi.
Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Baoquocte.vn. Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen kể về cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ Myanmar tại London yêu cầu Bộ Ngoại giao Anh hành động chống lại một 'cuộc đảo chính ở trung tâm London khiến Anh lâm vào 'thế khó xử'.
5 thập kỷ kể từ khi bóng bàn giúp Mỹ và Trung Quốc 'chạm' vào nhau

5 thập kỷ kể từ khi bóng bàn giúp Mỹ và Trung Quốc 'chạm' vào nhau

Baoquocte.vn. Năm 1971, khi quan hệ Mỹ-Trung đang bế tắc, ngoại giao bóng bàn đúng thời điểm đã giúp kết nối Washington và Bắc Kinh.
Vị Đại biện nổi nhất mạng xã hội Nhật Bản

Vị Đại biện nổi nhất mạng xã hội Nhật Bản

Baoquocte.vn. Đại biện lâm thời của Georgia tại Nhật Bản đã khéo léo sử dụng kỹ năng tiếng Nhật để thực hiện chiến dịch PR cho đất nước mình.
Phiên bản di động