Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Theo dõi TGVN trên
GVCC Trường Đại học Khoa học Huế
Baoquocte.vn. Giá trị nhân sinh là cốt tủy của mọi giá trị. Vì vậy soi vào đó, không chỉ thấy bề dày của truyền thống, của lịch sử mà trong chừng mực nào đó còn cho nhận dạng ban đầu về chủ nghĩa nhân văn và tiềm lực của quốc gia. Giá trị nhân sinh Việt Nam bên cạnh những đặc trung phổ biến mang tính toàn cầu còn là miền sâu của giá trị Việt Nam.
Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia
Ảnh minh họa.

Mỗi giá trị đều là sự thống nhất của cái chung và cái riêng nhưng mức độ hoà điệu đó ở mỗi loại giá trị là khác nhau. Trong tất cả các giá trị mà nhân loại đã, đang và sẽ tạo ra thì giá trị nhân sinh là cao nhất, thể hiện được tâm và lực của quốc gia.

Từ phân tích khoa học cho thấy, giá trị nhân sinh có tính hội tụ cao và tất yếu của tính hội tụ đó là hình thành những tinh lực và sức bền của giá trị trong mỗi quốc gia.

Vì thế bất cứ giá trị nhân sinh nào cũng là nơi được nén lại bởi những quan hệ sinh tồn của một cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

Giá trị nhân sinh, thường lên ngôi mỗi khi xảy ra những sự cố lớn (có thể bất ngờ, hoặc không bất ngờ) trên phạm vi rộng, nhất là có tính toàn cầu. Thế chiến II (1939-1945), đối diện với hoang tàn và chết chóc, nhân loại giật mình với những câu hỏi về số phận của mình nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh có quy mô như thế tiếp theo.

Năm 1956, sau hơn 10 năm Thế chiến II kết thúc, nhà văn giành giải thưởng Nobel văn học năm 1965, Mikhail Sholokhov (1905-1984), cho ra mắt cuốn “Số phận một con người”, đã phơi bày những góc tối của chiến tranh và ánh sáng lương tri của con người cùng với nỗ lực của nó để vượt qua những giới hạn của chính mình, hướng về một xã hội nhân văn hơn.

Nhân loại ngộ ra tài sản quý giá nhất của con người chính là con người. Vì thế, giá trị nhân sinh là thước đo của các giải thưởng Nobel.

Giá trị nhân sinh là một bộ phận cấu thành của truyền thống, văn hoá của một dân tộc, của một quốc gia. Mỗi giá trị nhân sinh là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử. Sản phẩm đó tương thích với mỗi thời kỳ của từng quốc gia.

Tính độc đáo và bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh không chỉ phản ánh mức độ trưởng thành của chủ nghĩa nhân văn của quốc gia đó mà còn xác định vị thế của quốc gia đó trong quan hệ với các quốc gia khác.

Vì vậy, sức nặng của giá trị nhân sinh nhiều khi vượt ra khỏi ý nghĩa nhân sinh để tràn sang những giá trị khác.

Nhìn ra thế giới, vì sao La Mã - một đế quốc hùng cường - lại gục ngã trước Hy Lạp cổ đại. Từ chỗ là kẻ xâm lược trở thành kẻ bị đồng hoá. Sức mạnh của Hy Lạp cổ đại không ở số quân đội, lượng cung tên, giáo mác mà ở giá trị nhân sinh, nền tảng của văn hoá. Đó chính là giá trị tinh thần đã được vật chất hoá trong đời sống.

Lịch sử nhân loại cho thấy, có bao nhiêu chế độ chính trị thì sẽ bấy nhiêu quan niệm về ý nghĩa nhân sinh và cũng có bấy nhiêu màu sắc của chủ nghĩa nhân văn. Và trong một nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử lại nổi lên một giá trị nhân sinh của mỗi giai tầng trong xã hội có giai cấp.

Chẳng hạn, qua những di cảo, di sản của văn hoá cổ đại ở phương Tây cho thấy, khát vọng cao nhất của những người nô lệ là được tự do, được sống như một con người. Như vậy giá trị nhân sinh hay ý nghĩa nhân sinh trong trường hợp này là một.

Trong một xã hội có giai cấp thì ít nhất có hai hệ thống giá trị nhân sinh: một của giai cấp thống trị và một của quần chúng nhân dân lao động. Giá trị nhân sinh là thành tố cơ bản quy định lẽ sống, lối sống của mỗi cá nhân.

Các giá trị nhân sinh không chỉ là những trắc diện của một quốc gia mà nhiều khi còn là chân giá trị của một thời đại. Do vậy, nhiều khi người ta căn cứ vào tính chất của các giá trị nhân sinh mà định tên cho một thời đại. Đó là trường hợp thời kỳ Phục Hưng (Renascence) ở châu Âu thế kỷ XV-XVII.

Đây là giai đoạn điển hình cho sự vận động của các giá trị nhân sinh trong lịch sử nhân loại. Với quan niệm đức tin là cao nhất và mọi con đường đều dẫn tới Rome (All roads lead to Rome) nên giá trị thật mà con người hướng tới là không ở trên mặt đất đã dẫn đến những giá trị nhân sinh, chủ nghĩa nhân văn cổ đại Hy Lạp bị vùi lấp trong chế độ phong kiến.

Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ khôi phục và làm mới lại những giá trị bị lãng quên đó.

Ánh sáng dẫn đường cho những giá trị nhân sinh của thời kỳ này là con người có quyền quyết định số phận của mình. Giá trị của con người là ở cuộc sống đích thực. Ý nghĩa đời sống con người là biểu tượng của thời đại. Giá trị nhân sinh của thời đại đó có thể cảm nhận trực quan qua không chỉ hội hoạ mà còn đi vào những lĩnh vực đòi hỏi tư duy ở trình độ cao như triết học.

Giá trị nhân sinh không phải là một hằng số, vì vậy nó không phải là chân lý. Nói cách khác, giá trị nhân sinh là những chỉ số cơ bản nhất về thực tồn của con người trong không gian, thời gian xác định.

Trong không gian, thời gian xác định đó mà nó mang ý nghĩa phổ biến. Do vậy, trong những trường hợp nhất định cái phổ biến (cái chung) đó có thể biến thành giá trị đơn nhất (cái đơn nhất) và ngược lại cái đơn nhất có thể biến thành cái phổ biến).

Mỗi giá trị nhân sinh đều có vòng đời của nó. Trong vòng đời đó, nó thường bị bệnh tự miễn. Tự miễn là nguyên nhân dẫn đến đổi màu giá trị. Sự đổi màu thường theo hai hướng tích cự choặc tiêu cực. Với những giá trị tích cực sự đổi màu là vòng khâu của phủ định để hình thành nên các giá trị trung gian.

Với những cái tiêu cực, lỗi thời thì đó là sự sàng lọc của quy luật giá trị. Đó cũng chính là quan điểm của Marx khi đánh giá về vai trò của máy móc trong liên hệ mật thiết với quan hệ sở hữu: “Tất cả những phát minh của chúng ta và tất cả sự tiến bộ của chúng ta tựa hồ như đang dẫn tới chỗ là những lực lượng vật chất thì được ban bố một đời sống tinh thần, còn đời sống của con người vốn đã bị tước mất cái mặt tinh thần rồi thì nay lại bị hạ thấp xuống trình độ những lực lượng vật chất đơn thuần”.

Bởi thế tương quan so sánh khác nhau thì sẽ có giá trị khác nhau.

Sự ra đời của quan niệm nhân sinh mới bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Ý nghĩa và phạm vi tác động của nó phụ thuộc vào yếu tố thời đại và mức độ cắm rễ của nó vào đời sống và sự định hướng của nhà cầm quyền sẽ quyết định giá trị của nó.

Do vậy, toàn cầu hoá, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội số, bên cạnh những giá trị tích cực mà nó đem lại cho nhân loại thì sẽ có những hiệu quả ngược bào mòn những giá trị khác. Điều đó cho thấy trước khi trở thành giá trị nhân văn thì bản thân nó phải là giá trị.

Vì vậy giá trị nhân sinh là thước đo giá trị của mọi giá trị được hiểu từ logic đó. Và xét từ góc độ nào thì giá trị nhân sinh cũng là tấm gương phản chiếu dáng dấp của một xã hội. Nói cách khác là một phần của bộ mặt xã hội đó.

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường. Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường.

Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Mỗi giá trị nhân sinh đều có tính độc đáo. Liên kết tính độc đáo làm nên bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh. Đến lượt nó bản sắc của giá trị sẽ quy định bản ngã của một dân tộc và góp phần làm nên sức mạnh của một quốc gia. Vì vậy, giá trị nhân sinh bao giờ cũng là tâm và lực của một quốc gia.

Ở nước ta điều ấy, hiện diện trong từng cá nhân thông qua trách nhiệm công dân và mối quan hệ của cá nhân với nhà nước. Ngược lại được thể chế hoá thành luật và các nội dung hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó người dân là giá trị nhân sinh cao nhất. Quần chúng lao động là chủ thể của giá trị nhân sinh.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam có thể mở bất cứ bài viết nào, trang viết nào, tiếp xúc nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hiện lên rõ mồn một. Vì Người là hiện thân của Đảng, của Chính phủ: “Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc”. (Phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 9/11/1946); Người cũng khẳng định “Chính sách đối nội của Việt Nam là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Tất cả chỉ hướng về một giá trị đẫn đường là: dân vi quý, dân vi bản và dân (quần chúng nhân dân) là động lực của mọi cuộc cách mạng.

Do vậy, khi đất nước lâm nguy thì “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”.

Người dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh, không phải không thiết tha với sinh mệnh của mình, mà ngược lại họ vô cùng trân trọng sự quý giá nhất của một đời người là sự sống.

Vì đại nghĩa, vì độc lập dân tộc, họ “quyết không sợ” để “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Khi đất nước gian nan, tính độc đáo của giá trị nhân sinh Việt Nam đó chính là nghĩa đồng bào, tinh thần nhường cơm xẻ áo vượt trên cái lẽ bình thường.

Nhiều trung tâm văn hoá trên hành tinh này tự hào về những triết lý cao siêu nhưng với người Việt, triết lý về lẽ sống đơn giản hơn nhiều, đơn giản như chính cuộc đời và chân thật như cây lúa ngoài đồng.

Và cách thức đùm bọc nhau trong hoạn nạn thì khó hiện thân ở vùng đất khác trên thế giới "Thương người như thể thương thân, Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Như vậy, tính độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam tượng hình lên từ: cái giản dị nhất, chân thật nhất, cần thiết nhất của hồn Việt. Sự độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam là gốc rễ của văn hoá, văn minh và sức mạnh Việt Nam.

Giá trị nhân sinh Việt Nam trong lịch sử chưa từng khép kín mà là hệ thống mở. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống đó đã có sự kết nối với những giá trị chân chính của thời đại.

Nhìn cách ứng xử của nhà nước Việt Nam với Covid-19 ở trong và ngoài nước sẽ thấy được Chữ Tâm của hệ thống chính trị và giá trị nhân sinh Việt Nam.

Những giá trị ấy đã và đang tạo nên cốt cách, bản sắc của dân tộc Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Các nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia
Tâm thế tự tin là người Việt Nam
Tôn trọng những giá trị nhân quyền
Ai sẽ bảo vệ trẻ em mưu sinh trong giá rét?
PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá cà phê hôm nay 11/5: Giảm sốc sau đợt tăng sốc, chuyên gia tư vấn nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát

Giá cà phê hôm nay 11/5: Giảm sốc sau đợt tăng sốc, chuyên gia tư vấn nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát

Baoquocte.vn. Giá cà phê toàn thị trường quay đầu giảm mạnh, chốt lại một đợt giá biến động đi lên bất thường với các mức tăng rất mạnh.
Giá vàng hôm nay 11/5: Giữ đà đi lên, tâm lý thị trường tích cực, 'cá mập' mạnh tay mua vàng

Giá vàng hôm nay 11/5: Giữ đà đi lên, tâm lý thị trường tích cực, 'cá mập' mạnh tay mua vàng

Baoquocte.vn. Giữ vững đà tăng trong những phiên giao dịch gần đây, giá vàng hôm nay tiếp đà đi lên, ghi nhận mức giá cao nhất kể từ tháng 2/2021.
Giá cao su hôm nay 11/5: Tăng nhẹ trở lại, các hãng ô tô 'đau đầu' lo thiếu cao su sản xuất lốp xe

Giá cao su hôm nay 11/5: Tăng nhẹ trở lại, các hãng ô tô 'đau đầu' lo thiếu cao su sản xuất lốp xe

Baoquocte.vn. Giá cao su hôm nay (11/5) ghi nhận giá tăng trở lại trên sàn giao dịch Nhật Bản và Trung Quốc.
Giá tiêu hôm nay 11/5: Thế giới tiếp đà giảm, thấp nhất 63.000đ/kg; dự báo giá tiêu thời gian tới

Giá tiêu hôm nay 11/5: Thế giới tiếp đà giảm, thấp nhất 63.000đ/kg; dự báo giá tiêu thời gian tới

Baoquocte.vn. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 38.866,65 Rupee/tạ, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ ba ngày 11/5/2021: Bạch Dương mệt mỏi trong công việc, Ma Kết được người ấy cầu hôn

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ ba ngày 11/5/2021: Bạch Dương mệt mỏi trong công việc, Ma Kết được người ấy cầu hôn

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 11/5 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSMB 11/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/5/2021 - SXMB 11/5 - xổ số hôm nay

XSMB 11/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/5/2021 - SXMB 11/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 11/5. KQXSMB. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 11/5/2021. XSMB thứ 3. SXMB 11/5.
Lịch âm 11/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 11/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 11/5/2021

Lịch âm 11/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 11/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 11/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 11/5. Âm lịch hôm nay 11/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 11/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 11 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
XSBL 11/5 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/5/2021 - SXBL 11/5 - KQXSBL thứ 3

XSBL 11/5 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 11/5/2021 - SXBL 11/5 - KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 11/5. KQXSBL 11/5. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2021. Xo so Bac Lieu. KQSXBL. SXBL 1/5.
XSMN 11/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/5/2021 - SXMN 11/5 - xổ số hôm nay

XSMN 11/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/5/2021 - SXMN 11/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 11/5. KQXSMN. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 11/5/2021. XSMN thứ 3. SXMN 11/5.
XSMT 11/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/5/2021 - SXMT 11/5 - xổ số hôm nay

XSMT 11/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/5/2021 - SXMT 11/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 11/5. KQXSMT. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 11/5/2021. XSMT thứ 3. SXMT 11/5.
Tổng thống Nam Phi cảnh báo nạn phân biệt chủng tộc trong phân phối vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Nam Phi cảnh báo nạn phân biệt chủng tộc trong phân phối vaccine ngừa Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng thống Nam Phi cảnh báo, nạn phân biệt chủng tộc bằng vaccine có thể xảy ra nếu các quốc gia giàu có nỗ lực tích trữ vaccine phòng Covid-19 cho riêng mình.
Vấn đề người di cư: Hơn 1.400 người cập bến Lampedusa của Italy

Vấn đề người di cư: Hơn 1.400 người cập bến Lampedusa của Italy

Baoquocte.vn. Hơn 1.400 người di cư đã đến đảo Lampedusa, miền Nam Italy trong khi giới chức nước này dự kiến số người di cư sẽ tăng khi thời tiết thuận lợi hơn.
Mỹ-Mexico: Hợp tác chặt chẽ giúp giải quyết gốc rễ vấn dề di cư

Mỹ-Mexico: Hợp tác chặt chẽ giúp giải quyết gốc rễ vấn dề di cư

Baoquocte.vn. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador họp trực tuyến, thảo luận vấn đề di cư.
New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

Baoquocte.vn. Đây là dự án thứ ba về hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19 mà Đại sứ quán New Zealand đã sát cánh cùng Việt Nam.
Chống phân biệt đối xử: Số lượng các tội ác thù hận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ tăng gấp đôi trong một năm

Chống phân biệt đối xử: Số lượng các tội ác thù hận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ tăng gấp đôi trong một năm

Baoquocte.vn. Số lượng các tội ác hận thù nhằm vào người gốc Á tại Mỹ được báo cáo đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm.
Báo cáo LHQ: Hơn 28 triệu người cận kề chết đói, 155 triệu người đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh lương thực

Báo cáo LHQ: Hơn 28 triệu người cận kề chết đói, 155 triệu người đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh lương thực

Baoquocte.vn. Ít nhất 155 triệu người trên thế giới phải đối mặt với mức độ khủng hoảng nghiêm trọng về mất an ninh lương thực trong năm 2020.
Vụ kiện lịch sử vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: Tòa án Pháp bác đơn, bà Tố Nga tuyên bố 'sẽ tiếp tục'

Vụ kiện lịch sử vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: Tòa án Pháp bác đơn, bà Tố Nga tuyên bố 'sẽ tiếp tục'

Baoquocte.vn. Một tòa án Pháp đã bác đơn của bà Trần Tố Nga kiện nhóm công ty đa quốc gia đã sản xuất chất độc da cam mà Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh.
Những điều người dân cần biết về Ngày Bầu cử 23/5 sắp tới

Những điều người dân cần biết về Ngày Bầu cử 23/5 sắp tới

Baoquocte.vn. Người dân cần hiểu về Ngày Bầu cử để thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình, để Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Covid-19 ở Ấn Độ: Hàng trăm triệu người rơi vào cảnh nghèo khó

Covid-19 ở Ấn Độ: Hàng trăm triệu người rơi vào cảnh nghèo khó

Baoquocte.vn. Khoảng 230 triệu người Ấn Độ rơi vào cảnh nghèo khó do dịch Covid-19 trong năm 2020 và nhóm người trẻ tuổi, phụ nữ chịu tác động mạnh nhất.
Các nhà lãnh đạo châu Phi nỗ lực đạt mục tiêu 'đói về không'

Các nhà lãnh đạo châu Phi nỗ lực đạt mục tiêu 'đói về không'

Baoquocte.vn. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Phi đã cam kết xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng, vốn đang cản trở sự tiến bộ trên lục địa này.
Bê bối ‘Sofagate’ và câu chuyện bất bình đẳng giới

Bê bối ‘Sofagate’ và câu chuyện bất bình đẳng giới 2

Baoquocte.vn. Kể cả tại các cuộc họp cấp cao, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn có thể xảy ra. Lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Leyen là ‘nạn nhân’.
Hy vọng từ Chương trình Tiêm chủng 2030: Cần các quốc gia cam kết và hành động

Hy vọng từ Chương trình Tiêm chủng 2030: Cần các quốc gia cam kết và hành động

Baoquocte.vn. Chương trình Tiêm chủng 2030 được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn khoảng 50 triệu ca tử vong, 75% trong đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp.
Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Baoquocte.vn. Tổng Giám đốc WTO bổ nhiệm 2 phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp phó của WTO là bà Angela Ellard (người Mỹ) và bà Anabel Gonzalez (người Costa Rica).
Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Baoquocte.vn. Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2573 về Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Baoquocte.vn. Ngày 22/4, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật nhằm hạn chế các tội ác gia tăng gần đây nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Hơn một nửa số hộ chiếu vàng ở CH Cyprus được cấp trái luật

Hơn một nửa số hộ chiếu vàng ở CH Cyprus được cấp trái luật

Baoquocte.vn. Hơn 50% số hộ chiếu mà CH Cyprus cấp cho các nhà đầu tư theo chương trình hộ chiếu vàng là trái quy định pháp luật.
Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Baoquocte.vn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sỹ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc.
Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Baoquocte.vn. Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Phiên bản di động