Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Theo dõi TGVN trên
GVCC Trường Đại học Khoa học Huế
Baoquocte.vn. Giá trị nhân sinh là cốt tủy của mọi giá trị. Vì vậy soi vào đó, không chỉ thấy bề dày của truyền thống, của lịch sử mà trong chừng mực nào đó còn cho nhận dạng ban đầu về chủ nghĩa nhân văn và tiềm lực của quốc gia. Giá trị nhân sinh Việt Nam bên cạnh những đặc trung phổ biến mang tính toàn cầu còn là miền sâu của giá trị Việt Nam.
Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia
Ảnh minh họa.

Mỗi giá trị đều là sự thống nhất của cái chung và cái riêng nhưng mức độ hoà điệu đó ở mỗi loại giá trị là khác nhau. Trong tất cả các giá trị mà nhân loại đã, đang và sẽ tạo ra thì giá trị nhân sinh là cao nhất, thể hiện được tâm và lực của quốc gia.

Từ phân tích khoa học cho thấy, giá trị nhân sinh có tính hội tụ cao và tất yếu của tính hội tụ đó là hình thành những tinh lực và sức bền của giá trị trong mỗi quốc gia.

Vì thế bất cứ giá trị nhân sinh nào cũng là nơi được nén lại bởi những quan hệ sinh tồn của một cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

Giá trị nhân sinh, thường lên ngôi mỗi khi xảy ra những sự cố lớn (có thể bất ngờ, hoặc không bất ngờ) trên phạm vi rộng, nhất là có tính toàn cầu. Thế chiến II (1939-1945), đối diện với hoang tàn và chết chóc, nhân loại giật mình với những câu hỏi về số phận của mình nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh có quy mô như thế tiếp theo.

Năm 1956, sau hơn 10 năm Thế chiến II kết thúc, nhà văn giành giải thưởng Nobel văn học năm 1965, Mikhail Sholokhov (1905-1984), cho ra mắt cuốn “Số phận một con người”, đã phơi bày những góc tối của chiến tranh và ánh sáng lương tri của con người cùng với nỗ lực của nó để vượt qua những giới hạn của chính mình, hướng về một xã hội nhân văn hơn.

Nhân loại ngộ ra tài sản quý giá nhất của con người chính là con người. Vì thế, giá trị nhân sinh là thước đo của các giải thưởng Nobel.

Giá trị nhân sinh là một bộ phận cấu thành của truyền thống, văn hoá của một dân tộc, của một quốc gia. Mỗi giá trị nhân sinh là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử. Sản phẩm đó tương thích với mỗi thời kỳ của từng quốc gia.

Tính độc đáo và bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh không chỉ phản ánh mức độ trưởng thành của chủ nghĩa nhân văn của quốc gia đó mà còn xác định vị thế của quốc gia đó trong quan hệ với các quốc gia khác.

Vì vậy, sức nặng của giá trị nhân sinh nhiều khi vượt ra khỏi ý nghĩa nhân sinh để tràn sang những giá trị khác.

Nhìn ra thế giới, vì sao La Mã - một đế quốc hùng cường - lại gục ngã trước Hy Lạp cổ đại. Từ chỗ là kẻ xâm lược trở thành kẻ bị đồng hoá. Sức mạnh của Hy Lạp cổ đại không ở số quân đội, lượng cung tên, giáo mác mà ở giá trị nhân sinh, nền tảng của văn hoá. Đó chính là giá trị tinh thần đã được vật chất hoá trong đời sống.

Lịch sử nhân loại cho thấy, có bao nhiêu chế độ chính trị thì sẽ bấy nhiêu quan niệm về ý nghĩa nhân sinh và cũng có bấy nhiêu màu sắc của chủ nghĩa nhân văn. Và trong một nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử lại nổi lên một giá trị nhân sinh của mỗi giai tầng trong xã hội có giai cấp.

Chẳng hạn, qua những di cảo, di sản của văn hoá cổ đại ở phương Tây cho thấy, khát vọng cao nhất của những người nô lệ là được tự do, được sống như một con người. Như vậy giá trị nhân sinh hay ý nghĩa nhân sinh trong trường hợp này là một.

Trong một xã hội có giai cấp thì ít nhất có hai hệ thống giá trị nhân sinh: một của giai cấp thống trị và một của quần chúng nhân dân lao động. Giá trị nhân sinh là thành tố cơ bản quy định lẽ sống, lối sống của mỗi cá nhân.

Các giá trị nhân sinh không chỉ là những trắc diện của một quốc gia mà nhiều khi còn là chân giá trị của một thời đại. Do vậy, nhiều khi người ta căn cứ vào tính chất của các giá trị nhân sinh mà định tên cho một thời đại. Đó là trường hợp thời kỳ Phục Hưng (Renascence) ở châu Âu thế kỷ XV-XVII.

Đây là giai đoạn điển hình cho sự vận động của các giá trị nhân sinh trong lịch sử nhân loại. Với quan niệm đức tin là cao nhất và mọi con đường đều dẫn tới Rome (All roads lead to Rome) nên giá trị thật mà con người hướng tới là không ở trên mặt đất đã dẫn đến những giá trị nhân sinh, chủ nghĩa nhân văn cổ đại Hy Lạp bị vùi lấp trong chế độ phong kiến.

Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ khôi phục và làm mới lại những giá trị bị lãng quên đó.

Ánh sáng dẫn đường cho những giá trị nhân sinh của thời kỳ này là con người có quyền quyết định số phận của mình. Giá trị của con người là ở cuộc sống đích thực. Ý nghĩa đời sống con người là biểu tượng của thời đại. Giá trị nhân sinh của thời đại đó có thể cảm nhận trực quan qua không chỉ hội hoạ mà còn đi vào những lĩnh vực đòi hỏi tư duy ở trình độ cao như triết học.

Giá trị nhân sinh không phải là một hằng số, vì vậy nó không phải là chân lý. Nói cách khác, giá trị nhân sinh là những chỉ số cơ bản nhất về thực tồn của con người trong không gian, thời gian xác định.

Trong không gian, thời gian xác định đó mà nó mang ý nghĩa phổ biến. Do vậy, trong những trường hợp nhất định cái phổ biến (cái chung) đó có thể biến thành giá trị đơn nhất (cái đơn nhất) và ngược lại cái đơn nhất có thể biến thành cái phổ biến).

Mỗi giá trị nhân sinh đều có vòng đời của nó. Trong vòng đời đó, nó thường bị bệnh tự miễn. Tự miễn là nguyên nhân dẫn đến đổi màu giá trị. Sự đổi màu thường theo hai hướng tích cự choặc tiêu cực. Với những giá trị tích cực sự đổi màu là vòng khâu của phủ định để hình thành nên các giá trị trung gian.

Với những cái tiêu cực, lỗi thời thì đó là sự sàng lọc của quy luật giá trị. Đó cũng chính là quan điểm của Marx khi đánh giá về vai trò của máy móc trong liên hệ mật thiết với quan hệ sở hữu: “Tất cả những phát minh của chúng ta và tất cả sự tiến bộ của chúng ta tựa hồ như đang dẫn tới chỗ là những lực lượng vật chất thì được ban bố một đời sống tinh thần, còn đời sống của con người vốn đã bị tước mất cái mặt tinh thần rồi thì nay lại bị hạ thấp xuống trình độ những lực lượng vật chất đơn thuần”.

Bởi thế tương quan so sánh khác nhau thì sẽ có giá trị khác nhau.

Sự ra đời của quan niệm nhân sinh mới bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Ý nghĩa và phạm vi tác động của nó phụ thuộc vào yếu tố thời đại và mức độ cắm rễ của nó vào đời sống và sự định hướng của nhà cầm quyền sẽ quyết định giá trị của nó.

Do vậy, toàn cầu hoá, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội số, bên cạnh những giá trị tích cực mà nó đem lại cho nhân loại thì sẽ có những hiệu quả ngược bào mòn những giá trị khác. Điều đó cho thấy trước khi trở thành giá trị nhân văn thì bản thân nó phải là giá trị.

Vì vậy giá trị nhân sinh là thước đo giá trị của mọi giá trị được hiểu từ logic đó. Và xét từ góc độ nào thì giá trị nhân sinh cũng là tấm gương phản chiếu dáng dấp của một xã hội. Nói cách khác là một phần của bộ mặt xã hội đó.

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường. Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường.

Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Mỗi giá trị nhân sinh đều có tính độc đáo. Liên kết tính độc đáo làm nên bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh. Đến lượt nó bản sắc của giá trị sẽ quy định bản ngã của một dân tộc và góp phần làm nên sức mạnh của một quốc gia. Vì vậy, giá trị nhân sinh bao giờ cũng là tâm và lực của một quốc gia.

Ở nước ta điều ấy, hiện diện trong từng cá nhân thông qua trách nhiệm công dân và mối quan hệ của cá nhân với nhà nước. Ngược lại được thể chế hoá thành luật và các nội dung hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó người dân là giá trị nhân sinh cao nhất. Quần chúng lao động là chủ thể của giá trị nhân sinh.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam có thể mở bất cứ bài viết nào, trang viết nào, tiếp xúc nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hiện lên rõ mồn một. Vì Người là hiện thân của Đảng, của Chính phủ: “Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc”. (Phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 9/11/1946); Người cũng khẳng định “Chính sách đối nội của Việt Nam là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Tất cả chỉ hướng về một giá trị đẫn đường là: dân vi quý, dân vi bản và dân (quần chúng nhân dân) là động lực của mọi cuộc cách mạng.

Do vậy, khi đất nước lâm nguy thì “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”.

Người dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh, không phải không thiết tha với sinh mệnh của mình, mà ngược lại họ vô cùng trân trọng sự quý giá nhất của một đời người là sự sống.

Vì đại nghĩa, vì độc lập dân tộc, họ “quyết không sợ” để “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Khi đất nước gian nan, tính độc đáo của giá trị nhân sinh Việt Nam đó chính là nghĩa đồng bào, tinh thần nhường cơm xẻ áo vượt trên cái lẽ bình thường.

Nhiều trung tâm văn hoá trên hành tinh này tự hào về những triết lý cao siêu nhưng với người Việt, triết lý về lẽ sống đơn giản hơn nhiều, đơn giản như chính cuộc đời và chân thật như cây lúa ngoài đồng.

Và cách thức đùm bọc nhau trong hoạn nạn thì khó hiện thân ở vùng đất khác trên thế giới "Thương người như thể thương thân, Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Như vậy, tính độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam tượng hình lên từ: cái giản dị nhất, chân thật nhất, cần thiết nhất của hồn Việt. Sự độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam là gốc rễ của văn hoá, văn minh và sức mạnh Việt Nam.

Giá trị nhân sinh Việt Nam trong lịch sử chưa từng khép kín mà là hệ thống mở. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống đó đã có sự kết nối với những giá trị chân chính của thời đại.

Nhìn cách ứng xử của nhà nước Việt Nam với Covid-19 ở trong và ngoài nước sẽ thấy được Chữ Tâm của hệ thống chính trị và giá trị nhân sinh Việt Nam.

Những giá trị ấy đã và đang tạo nên cốt cách, bản sắc của dân tộc Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Các nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia
Tâm thế tự tin là người Việt Nam
Tôn trọng những giá trị nhân quyền
Ai sẽ bảo vệ trẻ em mưu sinh trong giá rét?
PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 29/9/2021: Ma Kết dùng phép thử trong tình yêu, Xử Nữ công việc nở hoa

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 29/9/2021: Ma Kết dùng phép thử trong tình yêu, Xử Nữ công việc nở hoa

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 29/9/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: Nên tiêm Pfizer hay Moderna? Có nguy cơ gặp tác dụng phụ?

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: Nên tiêm Pfizer hay Moderna? Có nguy cơ gặp tác dụng phụ?

Baoquocte.vn. Nên tiêm vaccine Covid-19 loại gì, có nên cho trẻ uống thuốc giảm đau trước khi tiêm,... là những vấn đề các cha mẹ quan tâm.
Nhận định MU vs Villarreal vòng bảng cúp C1: Ronaldo phá kỷ lục

Nhận định MU vs Villarreal vòng bảng cúp C1: Ronaldo phá kỷ lục

Baoquocte.vn. Nhận định MU vs Villarreal: "Quỷ đỏ" quyết tâm phục thù "Tàu ngầm vàng", trong khi Ronaldo lập kỷ lục trong cuộc đối đầu ở bảng F Champion League tại ...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Nga tiếp tục hỗ trợ, ưu tiên cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Nga cho Việt Nam.
EC: Hungary có nghĩa vụ thông báo về việc đánh giá hợp đồng khí đốt với Nga trong vòng 3 tháng

EC: Hungary có nghĩa vụ thông báo về việc đánh giá hợp đồng khí đốt với Nga trong vòng 3 tháng

Baoquocte.vn. Cơ quan có thẩm quyền của Hungary nên đánh giá hợp đồng cung cấp khí đốt với Gazprom của Nga và thông báo cho EC trong vòng 3 tháng.
Thoả thuận AUKUS làm thay đổi cuộc chơi trong bàn cờ chính trị quốc tế, Nga sẽ đối phó như thế nào?

Thoả thuận AUKUS làm thay đổi cuộc chơi trong bàn cờ chính trị quốc tế, Nga sẽ đối phó như thế nào?

Baoquocte.vn. Tác giả Alexey D Muraviev cho rằng, Nga cần có chiến lược phù hợp nhằm thích ứng với những thay đổi trong cuộc chơi do thoả thuận AUKUS mang lại.
Điện mừng đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44

Điện mừng đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Justin Trudeau, nhân dịp đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử.
Dù Tổng thống Brazil hoài nghi về vaccine, vợ ông tiêm phòng ngừa Covid-19 tại Mỹ

Dù Tổng thống Brazil hoài nghi về vaccine, vợ ông tiêm phòng ngừa Covid-19 tại Mỹ

Baoquocte.vn. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thông báo phu nhân của ông đã được tiêm vaccine Covid-19.
Ram 1500 Ignition Edition ra mắt tại Mỹ với nhiều trang bị cao cấp

Ram 1500 Ignition Edition ra mắt tại Mỹ với nhiều trang bị cao cấp

Baoquocte.vn. RAM 1500 Ignition Edition được phát triển dựa trên Ram 1500 TRX với số lượng chỉ 875 chiếc có giá từ 93.280 USD (khoảng 2,12 tỷ đồng).
Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Baoquocte.vn. Tây Nguyên là một trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch lựa chọn thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình'.
Trung Quốc công bố 2 đề cương thúc đẩy phát triển phụ nữ và trẻ em

Trung Quốc công bố 2 đề cương thúc đẩy phát triển phụ nữ và trẻ em

Baoquocte.vn. Hai đề cương đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em Trung Quốc trong 10 năm tới
Mỹ: 42% phụ nữ thường xuyên cảm thấy kiệt sức trong năm Covid-19 thứ 2

Mỹ: 42% phụ nữ thường xuyên cảm thấy kiệt sức trong năm Covid-19 thứ 2

Baoquocte.vn. Gần 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, phụ nữ Mỹ vẫn đang cảm nhận rõ rệt những tác động tới sự nghiệp.
Covid-19: Nối tiếp Mỹ, Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho nước nghèo

Covid-19: Nối tiếp Mỹ, Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho nước nghèo

Baoquocte.vn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, cần phải hành động khẩn trương hơn nhằm đảm bảo vaccine Covid-19 cho nước nghèo.
Tình hình Afghanistan: Khủng hoảng hệ thống y tế, nguy cơ 'nạn đói cận kề'

Tình hình Afghanistan: Khủng hoảng hệ thống y tế, nguy cơ 'nạn đói cận kề'

Baoquocte.vn. Theo UNFPA, phụ nữ và các bé gái tại Afghanistan sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nạn đói.
Những nhóm lao động nào được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Những nhóm lao động nào được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Baoquocte.vn. Sáu nhóm đối tượng người lao động và sử dụng lao động dưới đây sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức 1,8 -3,3 triệu đồng/người.
APEC thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ

APEC thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ

Baoquocte.vn. Với việc sát cánh bên nhau, APEC sẽ giải quyết được những rào cản để giúp phụ nữ tham gia đầy đủ và có ý nghĩa hơn vào nền kinh tế khu vực.
Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Baoquocte.vn. Tây Nguyên là một trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch lựa chọn thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình'.
Vaccine nào cho ‘virus tin giả’?

Vaccine nào cho ‘virus tin giả’?

Baoquocte.vn. Hiện nay, chúng ta không chỉ phải đối mặt với virus gây ra đại dịch Covid-19 mà còn phải kiểm soát, đẩy lùi 'virus tin giả' lan tràn.
Ngăn chặn tội phạm mua bán người

Ngăn chặn tội phạm mua bán người

Tội phạm mua bán người xuất hiện trên 63 tỉnh, thành phố. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã có tình trạng mua bán nam giới, trẻ sơ sinh...
Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền con người

Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền con người

Baoquocte.vn. Việt Nam đang phải đối phó với nhiều nguy cơ, thách thức từ không gian mạng, đặc biệt là tình trạng lộ lọt chiếm đoạt thông tin, dữ liệu cá nhân.
Tiêm vaccine Covid-19 ở Đức: Tự nguyện hay áp lực?

Tiêm vaccine Covid-19 ở Đức: Tự nguyện hay áp lực?

Baoquocte.vn. Đối với những người Đức chọn không tiêm phòng vaccine Covid-19, áp lực tài chính có thể gia tăng trong những tháng tới.
UNICEF cảnh báo: Chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ không được cải thiện trong thập kỷ qua

UNICEF cảnh báo: Chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ không được cải thiện trong thập kỷ qua

Baoquocte.vn. Theo UNICEF, trẻ em dưới 2 tuổi trên toàn cầu đang không được cung cấp đủ lương thực và dinh dưỡng cần thiết để tăng trưởng và phát triển tốt.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động