Hiện tại, Việt Nam cần 'nói là làm' về quấy rối tình dục

Kamal Malhotra & María Jesús Figa López-Palop
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Bộ luật Lao động mới lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật về lao động Việt Nam, đây rõ ràng đây là một bước tiến quan trọng.
TIN LIÊN QUAN
Gia nhập Công ước 98 của ILO: Hiện đại hóa pháp luật lao động
Bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động
5021 wcms 704937
Việc Bộ luật Lao động mới lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật về lao động Việt Nam là một bước tiến quan trọng. (Nguồn: ILO)

Bộ luật Lao động (BLLĐ) sửa đổi của Việt Nam bao gồm một số điều khoản tích cực và quan trọng, gồm định nghĩa về quấy rối tình dục. Những thay đổi này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019. BLLĐ mới lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật về lao động Việt Nam, đây rõ ràng đây là một bước tiến quan trọng. BLLĐ cũng chứa đựng những thay đổi tiến bộ khác nhằm trao quyền cho phụ nữ trong thế giới công việc, cho phép họ tiếp cận bất kỳ hình thức công việc nào thông qua việc xóa bỏ danh mục những công việc mà trước đây loại trừ phụ nữ. Các điều khoản khác sẽ giúp đảm bảo rằng có gia đình không có nghĩa là mất đi quyền tiếp cận việc làm vì BLLĐ mới quy định rõ ràng về việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo và phòng vắt, trữ sữa mẹ.

Nhóm không chính thức các Đại sứ và Trưởng các cơ quan về Điều phối Chính sách Giới đã ủng hộ định nghĩa về quấy rối tình dục trong BLLĐ và hiện Nhóm đang theo sát công tác xây dựng Nghị định Quy định về chính sách đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới. Dự thảo Nghị định đó đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TBXH) công bố trong tháng này. Tuy nhiên, để Nghị định có hiệu lực, cần phải đề cập tới 5 lĩnh vực quan tâm dưới đây trước khi dự thảo Nghị định cuối cùng được đệ trình lên Bộ Tư pháp.

Thứ nhất, hai cuộc khảo sát tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Đồng Nai cũng như các hội thảo tham vấn đã được tổ chức với sự hỗ trợ của UN Women, tổ chức CARE International, GiZ, và Mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng Việt Nam (SUN CSA) cho thấy một danh mục mang tính minh họa và không quá dài về các hành vi cấu thành hành vi quấy rối tình dục nên được đưa vào Nghị định để đảm bảo tính rõ ràng cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy ít nhất nên làm rõ rằng, quấy rối tình dục có thể được thể hiện qua ba hình thức khác nhau: thể chất, lời nói và phi lời nói. Cách tiếp cận này cũng tương đồng với quy định nêu ra trong Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc được Bộ LĐ-TBXH, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng năm 2015.

Thứ hai, cách tiếp cận đối với quấy rối tình dục ở nơi làm việc phải lấy nạn nhân làm trung tâm. Đây là điểm căn bản và phải là nguyên lý chính của cả Nghị định thi hành lẫn công tác thực thi và triển khai trên thực tế. Một sự bào chữa phổ biến mà kẻ quấy rối/thủ phạm bị cáo buộc thường đưa ra là người đó chỉ cố tỏ ra vui vẻ hoặc thân thiện. Điều này là không chấp nhận được. Việc chấp nhận lời bào chữa này có nghĩa là không thể biện hộ được. Nguy cơ này có thể được giảm thiểu đáng kể bằng cách chèn thêm cụm từ “bất kể ý định của thủ phạm bị cáo buộc là gì” hoặc bằng cách thêm vào một cụm từ tương tự cho thấy rõ rằng trải nghiệm của nạn nhân bị cáo buộc phải là trung tâm chứ không phải là ý định của thủ phạm bị cáo buộc.

Một cái cớ phổ biến khác được sử dụng để biện hộ cho hành vi không phù hợp là hành vi nhất định nào đó là một phần trong văn hóa xã hội và/hoặc nơi làm việc ở một quốc gia hoặc doanh nghiệp cụ thể. Những cái cớ mang tính tương đối như vậy là không thể chấp nhận được và khiến nạn nhân rơi vào tình trạng bất lực. Đối với cả hai lý do trên và các lý do khác, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi cho phép người sử dụng lao động thiết lập một bộ quy tắc ứng xử mà họ cho là phù hợp, để họ tự quyết định nội dung và được xây dựng theo tính chất hoặc đặc điểm doanh nghiệp của họ. Cho dù một người làm việc trong một nhà máy dệt, tòa nhà văn phòng hay quán bar thì các hành vi quấy rối tình dục cần được xác định rõ, có các biện pháp thực thi quy định đó một cách nhất quán và hành vi quấy rối tình dục phải luôn bị nghiêm cấm.

Thứ ba, mặc dù việc đưa ra định nghĩa về “nơi làm việc” nêu lên trong dự thảo Nghị định hiện nay đã bao gồm không gian số, và trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện tại và thế giới tương lại sau Covid, nhưng cũng cần bao gồm cả việc đi lại hàng ngày, đặc biệt là phương tiện đi lại do người sử dụng lao động cung cấp. Tiêu chuẩn quốc tế này đã được thiết lập trong Công ước ILO số 190 sẽ có hiệu lực vào ngày 25/6/2021 và Việt Nam nên tự hào vì đã đi trước một bước trong lĩnh vực này, khi có công cụ là Nghị định hướng dẫn thực thi có hiệu lực vào tháng 1/2021.

Mối quan tâm lớn thứ tư với dự thảo Nghị định là người sử dụng lao động cần sự rõ ràng và cụ thể để xây dựng các quy tắc ứng xử hiệu quả tại nơi làm việc của họ, đặc biệt liên quan đến các cơ chế ứng phó và phòng ngừa. Trong khi vai trò và trách nhiệm được đặt ra theo nghĩa rộng trong dự thảo Nghị định này nhưng các câu hỏi quan trọng vẫn chưa được trả lời. Không có lý do chính đáng cho việc này. Những câu hỏi này có thể và cần được giải quyết bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong Sổ tay về Quấy rối tình dục tại nơi làm việc của ILO – UN Women năm 2019 cũng như Bộ quy tắc ứng xử năm 2015 về quấy rối tình dục ở Việt Nam.

Thứ năm và cuối cùng, như được vận động về định nghĩa quấy rối tình dục trong BLLĐ, Nghị định này cần bao gồm cả hành vi quấy rối tình dục có đi có lại (có sự trao đổi qua lại) và hành vi quấy rối tình dục tạo ra môi trường làm việc thù địch. Sự khác biệt giữa hai loại hình quấy rối tình dục khác nhau này công nhận rằng hành vi không phù hợp không chỉ liên quan đến việc trao đổi trực tiếp các ân huệ về tình dục để đổi lấy lợi ích trong công việc hoặc nghề nghiệp (quấy rối có đi có lại), mà còn bao gồm những hành vi không mong muốn, những lời bình luận, nhận xét hoặc hành vi phi lời nói có bản chất tình dục dẫn đến một bầu không khí chung tạo nên môi trường làm việc không thoải mái hoặc không an toàn (quấy rối gây nên môi trường làm việc thù địch). Sự phân biệt này đã được công nhận và là một phần thuộc tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều năm, và thật không may nếu Việt Nam bỏ lỡ cơ hội áp dụng các khái niệm và tiêu chuẩn quốc tế được công nhận trên toàn cầu khi mà Việt Nam rõ ràng có cơ hội để áp dụng chúng.

Với tư cách là đồng Chủ tịch của Nhóm không chính thức các Đại sứ và Trưởng các cơ quan về Điều phối Chính sách Giới, chúng tôi, thay mặt Nhóm, tôn trọng và khuyến khích mạnh mẽ Bộ LĐ-TBXH và Chính phủ Việt Nam đưa các khuyến nghị trên vào Nghị định thực thi, để đảm bảo thực sự rằng Nghị định sẽ đáp ứng tầm nhìn, khát vọng và mục tiêu của BLLĐ mới về việc đảm bảo quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho tất cả giới và trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ trong thế giới công việc.

-----------------------

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Bà María Jesús Figa López-Palop, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam; cả hai vị đều là Đồng chủ tịch Nhóm không chính thức các Đại sứ và Trưởng các cơ quan về Điều phối Chính sách về bình đẳng giới.

Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ

Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ

TGVN. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đã thực hiện thành công điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực ...

Để quấy rối tình dục không còn là vấn nạn

Để quấy rối tình dục không còn là vấn nạn

Vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân hiện đang là một rào cản khiến nạn nhân bị quấy rối tình dục không dám lên tiếng ...

LHQ ban hành nhiều biện pháp chống quấy rối tình dục

LHQ ban hành nhiều biện pháp chống quấy rối tình dục

Ngày 22/2, Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) ông Stéphane Dujarric thông báo tổ chức này sẽ thực thi một loạt biện pháp nhằm đấu ...

(theo UN)

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 28/1: Thế giới đi xuống ba phiên liên tiếp, trong nước vẫn ung dung đẩy giá tăng cao

Giá vàng hôm nay 28/1: Thế giới đi xuống ba phiên liên tiếp, trong nước vẫn ung dung đẩy giá tăng cao

Bất chấp xu hướng liên tiếp giảm của giá vàng thế giới, giá vàng SJC tại các hệ thống kinh doanh trong nước đã giữ ổn định ở mức 56 ...
Giá cà phê hôm nay 28/1: Thị trường khó bền; Giá hồ tiêu tiếp tục chuỗi ngày lặng sóng

Giá cà phê hôm nay 28/1: Thị trường khó bền; Giá hồ tiêu tiếp tục chuỗi ngày lặng sóng

Giá cà phê không ổn định, tăng giảm nhanh trong biên độ hẹp, thể hiện sự không bền, giá không ổn định, tăng giảm nhanh trong biên độ hẹp
Nguyễn Lê Hoàn Nguyên: ‘Chơi đá phong thủy không có nghĩa là mê tín dị đoan’

Nguyễn Lê Hoàn Nguyên: ‘Chơi đá phong thủy không có nghĩa là mê tín dị đoan’

Nguyễn Lê Hoàn Nguyên đã sở hữu một công ty kinh doanh đá phong thủy được lòng khách hàng sau nhiều năm nỗ lực.
XSMN 28/1 - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/1/2021 - KQXSMN thứ 5 - dự đoán XSMN 29/1

XSMN 28/1 - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/1/2021 - KQXSMN thứ 5 - dự đoán XSMN 29/1

XSMN 28/1. KQXSMN thứ 5. Cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021. SXMN 28/1. KQSXMN.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 28/1: Tuổi Sửu công danh sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Mão nhiều chuyện phải nghĩ?

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 28/1: Tuổi Sửu công danh sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Mão nhiều chuyện phải nghĩ?

Tử vi hôm nay 28/1/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc
XSMB 28/1 - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/1/2021 - KQXSMB thứ 5 - dự đoán XSMB 29/1

XSMB 28/1 - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/1/2021 - KQXSMB thứ 5 - dự đoán XSMB 29/1

XSMB 28/1. KQXSMB thứ 5. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021. SXMB 28/1. KQSXMB.
XSMT 28/1 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/1/2021 - KQXSMT thứ 5 - dự đoán XSMT 29/1

XSMT 28/1 - SXMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/1/2021 - KQXSMT thứ 5 - dự đoán XSMT 29/1

XSMT 28/1. KQXSMT thứ 5. Cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021. SXMT 28/1. KQSXMT.
Lịch âm 28/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 28/1/2021 - Lịch vạn niên 28/1/2021

Lịch âm 28/1 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 28/1/2021 - Lịch vạn niên 28/1/2021

Lịch âm 28/1. Âm lịch hôm nay 28/1. Xem âm lịch hôm nay ngày 28/1/2021 chính xác nhất. Lịch vạn viên ngày 28 tháng 1 năm 2021 hôm nay.
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 28/1/2021: Song Ngư gặp tiếng sét ái tình, Xử Nữ tiền bạc tụt dốc không phanh

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 28/1/2021: Song Ngư gặp tiếng sét ái tình, Xử Nữ tiền bạc tụt dốc không phanh

Tử vi hôm nay của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, ...
Siêu mẫu nhí Hoàng Vân khoe tài tại chương trình Tết Ba miền - chào Xuân Tân Sửu

Siêu mẫu nhí Hoàng Vân khoe tài tại chương trình Tết Ba miền - chào Xuân Tân Sửu

Hoàng Vân thấy vô cùng vinh hạnh khi được cùng BTC chương trình đón nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
Vùng lãnh thổ Mỹ phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp do bạo lực đối với phụ nữ

Vùng lãnh thổ Mỹ phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp do bạo lực đối với phụ nữ

Vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp do vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.
Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc EP thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền Việt Nam

Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc EP thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về việc Nghị viện châu Âu thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Tổng kết thực hiện Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Tổng kết thực hiện Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Các mục tiêu của Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cơ bản hoàn thành.
LHQ hoan nghênh cam kết của chính quyền Joe Biden bảo vệ người tị nạn

LHQ hoan nghênh cam kết của chính quyền Joe Biden bảo vệ người tị nạn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antoino Guterres mong muốn được làm việc với chính quyền mới của Mỹ để tăng cường hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ người di cư và người tị ...
Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Tỷ lệ lao động trẻ em trên toàn cầu đã giảm 38% trong thập kỷ qua, tuy nhiên vẫn còn 152 triệu trẻ em hiện đang tham gia hình thức lao động này.
Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Sáng 15/1, tại Hải Phòng, đã diễn ra Hội thảo Bảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư do Văn phòng thường trực nhân quyền Chính phủ tổ chức.
Truyền thông châu Âu đưa tin đậm nét về 'vụ kiện lịch sử' vì các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Truyền thông châu Âu đưa tin đậm nét về 'vụ kiện lịch sử' vì các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Nhiều hãng truyền thông của Pháp và Đức đã đưa tin đậm nét phiên tranh tụng vụ kiện của bà Trần Tố Nga vì các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Tòa Pháp xử vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: Bước đi lịch sử của một khởi đầu

Tòa Pháp xử vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam: Bước đi lịch sử của một khởi đầu

Bà Tố Nga hy vọng, sẽ có càng nhiều sự ủng hộ vì công lý không chỉ cho riêng bà mà cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam.
Hơn 8 triệu lao động Việt Nam có việc làm mới trong 5 năm, các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo

Hơn 8 triệu lao động Việt Nam có việc làm mới trong 5 năm, các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo

Trong giai đoạn 2015-2020, các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm, chỉ số phát triển con người đứng thứ 110 trong 189 quốc gia.
Chuyện người lĩnh ấn tiên phong ở xã Sín Thầu

Chuyện người lĩnh ấn tiên phong ở xã Sín Thầu

Ông Pờ Dần Xinh không ngừng vươn lên, luôn đi đầu trong lãnh đạo bà con xã Sín Thầu xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”.
Niềm tự hào của 'bóng hồng mũ nồi xanh' gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Niềm tự hào của 'bóng hồng mũ nồi xanh' gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Với những nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình như Sa Minh Ngọc, niềm tự hào đơn giản chỉ là khi các em nhỏ Nam Sudan hô to hai tiếng Việt Nam.
Mường Nhé chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên

Mường Nhé chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên

Công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đặc biệt chú trọng.
Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: Ngày 27/1 gắn với sự kiện gì?

Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: Ngày 27/1 gắn với sự kiện gì?

Ngày 27/1 là Ngày Quốc tế gắn với một sự kiện lịch sử. Bạn hãy thử đoán xem đó là sự kiện gì?
Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: 24/1 là ngày gì?

Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: 24/1 là ngày gì?

Bạn có biết ngày 24/1 là Ngày Quốc tế gì không? Trả lời câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về Ngày Quốc tế đầy ý nghĩa này.
Nữ giới nổi trội hơn trong điện ảnh Mỹ, nhưng chỉ ở... hậu trường

Nữ giới nổi trội hơn trong điện ảnh Mỹ, nhưng chỉ ở... hậu trường

Tỷ lệ nữ giới đạo diễn các bộ phim có doanh thu cao nhất ở Mỹ tăng lên vào năm 2020, tiệm cận mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây.
Nhật Bản giới thiệu nhà vệ sinh di động dành cho người ngồi xe lăn

Nhật Bản giới thiệu nhà vệ sinh di động dành cho người ngồi xe lăn

Việc phát minh nhà vệ sinh di động phục vụ người ngồi xe lăn nhằm giúp họ có thêm cơ hội tham gia sự kiện tổ chức ngoài trời.
Số việc làm nhiều nhất trong gần 3 thập niên, Brazil lạc quan về kinh tế vĩ mô

Số việc làm nhiều nhất trong gần 3 thập niên, Brazil lạc quan về kinh tế vĩ mô

Brazil lập kỷ lục mới về việc làm với 414.556 việc làm chính thức trong tháng 11 vừa qua.
Kansas City Star 'ngó lơ và khinh bỉ' người da màu, Tổng biên tập công khai xin lỗi

Kansas City Star 'ngó lơ và khinh bỉ' người da màu, Tổng biên tập công khai xin lỗi

Tổng biên tập báo Kansas City Star công khai xin lỗi vì đưa tin một cách phân biệt đối xử với cộng đồng người da màu.
Phiên bản di động