Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Thanh Hoá theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Thanh Hoá ngày 9/12/2022.
Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022

Lịch cúp điện Tx. Bỉm Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 11:30

Một Phần của thôn Liên Giang Và Thôn Điền Lư

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

09/12/2022

từ 07:30 - 11:30

Một Phần của thôn Liên Giang Và Thôn Điền Lư

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

Lịch cúp điện Huyện Bá Thước

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Lộ 2 ĐZ 0,4kV Trạm biến áp Lương Ngoại 7-lộ 373E9.12

Điện lực Huyện Bá Thước

Lịch cúp điện Huyện Cẩm Thủy

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:30 - 16:30

Toàn bộ khách hàng sau trạm biến áp Cẩm Giang 3.T.ĐỒN-180kVA

Điện lực Huyện Cẩm Thủy

Lịch cúp điện H. Thạch Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần TT Kim Tân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần xã Thành Hưng

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 13:30 - 16:30

Một phần xã Thành Tân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần xã Thành Vân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 13:30 - 16:30

Một phần xã Thạch Đồng

Điện lực Huyện Thạch Thành

Lịch cúp điện Huyện Hà Trung

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 06:00 - 16:30

Các KH xã Hà Yên và Hà Bắc

Điện lực Huyện Hà Trung

Lịch cúp điện H. Thường Xuân

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:36 - 16:54

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt.

Điện lực Huyện Thường Xuân

09/12/2022

từ 07:30 - 07:36

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt

Điện lực Huyện Thường Xuân

09/12/2022

từ 16:54 - 17:00

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt

Điện lực Huyện Thường Xuân

Lịch cúp điện Huyện Hậu Lộc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:00 - 16:30

Tại đường dây 0,4kV trạm biến áp Phú lộc 8

Điện lực Huyện Hậu Lộc

Lịch cúp điện Huyện Nga Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 16:20 - 17:00

Một phần huyện Nga

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 05:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 05:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 07:10 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 07:10 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 17:00

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 18:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 18:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

Lịch cúp điện Huyện Như Thanh

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 16:30

Xã Mậu lâm , xã Phượng nghi

Điện lực Huyện Như Thanh

Lịch cúp điện Huyện Đông Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 10:30

KH phường AN Hoạch ,Đông Hưng

Điện lực Huyện Đông Sơn

09/12/2022

từ 07:30 - 08:00

KH phường AN Hoạch ,Đông Tân

Điện lực Huyện Đông Sơn

09/12/2022

từ 10:00 - 10:30

KH phường An Hưng ,Tông Tân

Điện lực Huyện Đông Sơn

Lịch cúp điện Huyện Hoằng Hóa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 10:00 - 12:00

Trạm biến áp Hoằng Ngọc 7- Xã Hoằng Ngọc

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 08:00 - 10:00

Trạm biến áp Hoằng Phụ 1- Xã Hoằng Phụ

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 13:00 - 15:00

Trạm biến áp Hoằng Thắng 4- Xã Hoằng Thắng.

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 08:00 - 09:00

Trạm biến áp Hoằng Trung 3- Xã Hoằng Trung- Lộ 472 E9.18

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

Lịch cúp điện H. Quảng Xương

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Trạm biến áp Quảng Thái 5

Điện lực Huyện Quảng Xương

09/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Trạm biến áp Quảng Thái 6

Điện lực Huyện Quảng Xương

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Trạm biến áp Quảng Tâm 10

Điện lực Huyện Quảng Xương

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện mới nhất sẽ cập nhật tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 4/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 6/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 7/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 8/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 8/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Sóc Trăng theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 8/12/2022.

Đọc thêm

Hạ viện Mỹ tiếp tục gây sức ép lên 'con cưng', Trung Quốc phản pháo

Hạ viện Mỹ tiếp tục gây sức ép lên 'con cưng', Trung Quốc phản pháo

Baoquocte.vn. Trung Quốc cho rằng, những cáo buộc của Mỹ đối với TikTok là vô căn cứ khi Washington không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về đe dọa ...
Vẻ đẹp mong manh tựa sương mai của Á hậu Nguyễn Phương Nhi

Vẻ đẹp mong manh tựa sương mai của Á hậu Nguyễn Phương Nhi

Baoquocte.vn. Trước những bộ ảnh của Á hậu Nguyễn Phương Nhi, khán giả đều xuýt xoa khen ngợi nhan sắc dịu dàng, càng ngắm càng mê của cô.
Nguyễn Thùy Linh vô địch giải Vietnam International Challenge: Những thành tích nổi bật trong sự nghiệp

Nguyễn Thùy Linh vô địch giải Vietnam International Challenge: Những thành tích nổi bật trong sự nghiệp

Baoquocte.vn. Tại trận chung kết đơn nữ Vietnam International Challenge, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng trước Asuka Takahashi (Nhật Bản) để lên ngôi vô địch.
Mở màn chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại, giáo dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam-Australia

Mở màn chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại, giáo dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam-Australia

Baoquocte.vn. Ngày 27/3, chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại giáo dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam-Australia nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã khai ...
Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Campuchia, chứng kiến lễ ký 2 biên bản ghi nhớ

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Campuchia, chứng kiến lễ ký 2 biên bản ghi nhớ

Baoquocte.vn. Thủ tướng Campuchia và Malaysia đã chứng kiến lễ ký kết các bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động.
Dầu olive: ‘Vàng lỏng’ thời cổ đại đến thức quý thời hiện đại

Dầu olive: ‘Vàng lỏng’ thời cổ đại đến thức quý thời hiện đại

Baoquocte.vn. Từ một sản vật quý thời cổ đại, quả olive đã trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực của người dân Địa Trung Hải, Bắc Phi ...
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động