Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Thanh Hoá theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Thanh Hoá ngày 9/12/2022.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022

Lịch cúp điện Tx. Bỉm Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 11:30

Một Phần của thôn Liên Giang Và Thôn Điền Lư

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

09/12/2022

từ 07:30 - 11:30

Một Phần của thôn Liên Giang Và Thôn Điền Lư

Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

Lịch cúp điện Huyện Bá Thước

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Lộ 2 ĐZ 0,4kV Trạm biến áp Lương Ngoại 7-lộ 373E9.12

Điện lực Huyện Bá Thước

Lịch cúp điện Huyện Cẩm Thủy

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:30 - 16:30

Toàn bộ khách hàng sau trạm biến áp Cẩm Giang 3.T.ĐỒN-180kVA

Điện lực Huyện Cẩm Thủy

Lịch cúp điện H. Thạch Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần TT Kim Tân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần xã Thành Hưng

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 13:30 - 16:30

Một phần xã Thành Tân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 08:00 - 10:30

Một phần xã Thành Vân

Điện lực Huyện Thạch Thành

09/12/2022

từ 13:30 - 16:30

Một phần xã Thạch Đồng

Điện lực Huyện Thạch Thành

Lịch cúp điện Huyện Hà Trung

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 06:00 - 16:30

Các KH xã Hà Yên và Hà Bắc

Điện lực Huyện Hà Trung

Lịch cúp điện H. Thường Xuân

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:36 - 16:54

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt.

Điện lực Huyện Thường Xuân

09/12/2022

từ 07:30 - 07:36

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt

Điện lực Huyện Thường Xuân

09/12/2022

từ 16:54 - 17:00

Các Trạm biến áp xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân);

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lẹ;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Chinh;

Tất cả các trạm biến áp xã Xuân Lộc;

Các Trạm biến áp 4, 5 xã Xuân Thắng;

Các trạm biến áp Xuân Cẩm 3,Xuân Cẩm 4, Xuân Cẩm 5, Xuân Cẩm 6, Xuân Cẩm 7 và Xuân Cẩm 8;

Trạm biến áp Cửa Đạt 2, Cửa Đạt 4, Cửa Đạt 7, Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản KH đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt

Điện lực Huyện Thường Xuân

Lịch cúp điện Huyện Hậu Lộc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 08:00 - 16:30

Tại đường dây 0,4kV trạm biến áp Phú lộc 8

Điện lực Huyện Hậu Lộc

Lịch cúp điện Huyện Nga Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 16:20 - 17:00

Một phần huyện Nga

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 05:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 05:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 05:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 07:10 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 07:10 - 07:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 17:00

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 16:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 18:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

09/12/2022

từ 18:20 - 18:40

Một phần huyện Nga Sơn

Điện lực Huyện Nga Sơn

Lịch cúp điện Huyện Như Thanh

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 16:30

Xã Mậu lâm , xã Phượng nghi

Điện lực Huyện Như Thanh

Lịch cúp điện Huyện Đông Sơn

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 10:30

KH phường AN Hoạch ,Đông Hưng

Điện lực Huyện Đông Sơn

09/12/2022

từ 07:30 - 08:00

KH phường AN Hoạch ,Đông Tân

Điện lực Huyện Đông Sơn

09/12/2022

từ 10:00 - 10:30

KH phường An Hưng ,Tông Tân

Điện lực Huyện Đông Sơn

Lịch cúp điện Huyện Hoằng Hóa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 10:00 - 12:00

Trạm biến áp Hoằng Ngọc 7- Xã Hoằng Ngọc

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 08:00 - 10:00

Trạm biến áp Hoằng Phụ 1- Xã Hoằng Phụ

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 13:00 - 15:00

Trạm biến áp Hoằng Thắng 4- Xã Hoằng Thắng.

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

09/12/2022

từ 08:00 - 09:00

Trạm biến áp Hoằng Trung 3- Xã Hoằng Trung- Lộ 472 E9.18

Điện lực Huyện Hoằng Hóa

Lịch cúp điện H. Quảng Xương

Ngày

Khu vực

Đơn vị

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Trạm biến áp Quảng Thái 5

Điện lực Huyện Quảng Xương

09/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Trạm biến áp Quảng Thái 6

Điện lực Huyện Quảng Xương

09/12/2022

từ 07:30 - 12:00

Trạm biến áp Quảng Tâm 10

Điện lực Huyện Quảng Xương

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại Thanh Hóa ngày 9/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện mới nhất sẽ cập nhật tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 4/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 6/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 7/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 8/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Sóc Trăng ngày 8/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Sóc Trăng theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 8/12/2022.

Đọc thêm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6 và sáng 18/6: Lịch thi đấu EURO 2024 - Romania vs Ukraine, Áo vs Pháp; VĐQG Brazil vòng 9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6 và sáng 18/6: Lịch thi đấu EURO 2024 - Romania vs Ukraine, Áo vs Pháp; VĐQG Brazil vòng 9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6 và sáng 18/6: Lịch thi đấu EURO 2024 vòng bảng - Romania vs Ukraine, Áo vs Pháp; VĐQG Brazil vòng 9.
Chảo lửa Trung Đông: Israel đổ cho Hezbollah gây leo thang căng thẳng, Houthi tấn công tàu Mỹ, Washington tố Iran phớt lờ tàu gặp nạn

Chảo lửa Trung Đông: Israel đổ cho Hezbollah gây leo thang căng thẳng, Houthi tấn công tàu Mỹ, Washington tố Iran phớt lờ tàu gặp nạn

Căng thẳng ở biên giới Israel-Lebanon và Biển Đỏ vẫn diễn biến phức tạp, với những cảnh báo về nguy cơ gây ra hậu quả tàn khốc cho Trung Đông.
Những hình ảnh hậu trường độc đáo tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Những hình ảnh hậu trường độc đáo tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thượng đỉnh G7 đã khép lại trong tuần qua với nhiều vấn đề ‘nóng’. Reuters đã ghi lại một số hình ảnh hậu trường đáng nhớ.
An ninh mùa EURO 2024: Cảnh sát Đức khống chế đối tượng dùng bom xăng gây rối, tấn công mạng truyền hình Ba Lan

An ninh mùa EURO 2024: Cảnh sát Đức khống chế đối tượng dùng bom xăng gây rối, tấn công mạng truyền hình Ba Lan

Những bất ổn về an ninh đã được ghi nhận ở châu Âu khi các trận đấu mùa giải EURO 2024 đang diễn ra tại Đức.
Hôm nay 17/6, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 4, thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp, thảo luận một loạt dự án luật

Hôm nay 17/6, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 4, thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp, thảo luận một loạt dự án luật

Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây; thảo luận một loạt dự án
Nga tuyên bố tiếp tục lập vùng đệm ở Kharkov, sẽ ưu tiên 'hạ gục' thứ này của Mỹ trên đất Ukraine

Nga tuyên bố tiếp tục lập vùng đệm ở Kharkov, sẽ ưu tiên 'hạ gục' thứ này của Mỹ trên đất Ukraine

Nga sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập vùng đệm, hay vùng an toàn, cho đến khi đảm bảo bảo vệ lãnh thổ khỏi những cuộc pháo kích của Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh G7, định vị, gia tăng ảnh hưởng trong lo âu, bất an

Hội nghị thượng đỉnh G7, định vị, gia tăng ảnh hưởng trong lo âu, bất an

Các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Fasano, Italy trong bối cảnh muôn trùng thách thức, khẳng định nỗ lực duy trì vị thế của câu lạc bộ 'nhà giàu'.
Hội nghị hòa bình Ukraine: Vẫn chỉ là hy vọng

Hội nghị hòa bình Ukraine: Vẫn chỉ là hy vọng

Xung đột ở Ukraine cần phải sớm được kết thúc. Nhưng hiện tại, điều đó vẫn chỉ là hy vọng, bởi sáng kiến hòa bình vốn đã ít ỏi lại vướng nhiều hạn chế.
Hòa bình và những gương mặt chiến tranh

Hòa bình và những gương mặt chiến tranh

Hòa bình vẫn là xu thế, khát vọng của nhân loại nhưng nhiều gương mặt chiến tranh khiến cho một số khu vực vẫn nóng...
Bầu cử Nghị viện châu Âu: Mối lo sát sườn

Bầu cử Nghị viện châu Âu: Mối lo sát sườn

Cử tri châu Âu nhìn chung đang rời xa cách tiếp cận mang tính ý thức hệ, mà thực dụng hơn trong các cuộc bầu cử.
Bước ngoặt lịch sử ở Mexico

Bước ngoặt lịch sử ở Mexico

Với một đất nước mà bạo lực nhằm vào nữ giới đang là vấn nạn, việc nhiều khả năng Mexico lần đầu tiên sẽ có nữ Tổng thống có thể coi là bước ngoặt...
Diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân, nguy cơ, thông điệp và khả năng

Diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân, nguy cơ, thông điệp và khả năng

Thảm họa vũ khí hạt nhân đã, đang và mãi là nỗi ám ảnh khủng khiếp của nhân loại. Gần đây, dường như vấn đề đó lại nóng lên...
Đức 'ấp ủ' mô hình nghĩa vụ quân sự mới, tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

Đức 'ấp ủ' mô hình nghĩa vụ quân sự mới, tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đề xuất mô hình nghĩa vụ quân sự mới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này.
Australia và New Zealand 'giải mã' Thủ tướng Lý Cường

Australia và New Zealand 'giải mã' Thủ tướng Lý Cường

Chuyến công du New Zealand và Australia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tập trung vào thương mại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Mong đợi chính sách đối ngoại nhiều sắc thái của Indonesia dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto

Mong đợi chính sách đối ngoại nhiều sắc thái của Indonesia dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto hoạt động đối ngoại tích cực, thể hiện khả năng lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh địa chính trị thay đổi.
Bầu cử Mỹ 2024: Cử tri 'quay xe' sau khi cựu Tổng thống Donald Trump dính án hình sự

Bầu cử Mỹ 2024: Cử tri 'quay xe' sau khi cựu Tổng thống Donald Trump dính án hình sự

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm và lợi thế đang nghiêng về ông Joe Biden.
Nỗi lo thiếu vũ khí trầm trọng buộc Mỹ phải 'nghĩ khác, làm khác'

Nỗi lo thiếu vũ khí trầm trọng buộc Mỹ phải 'nghĩ khác, làm khác'

Mỹ và Nhật Bản đang phát triển một mô hình hợp tác quốc phòng có thể giúp Washington hóa giải mối lo về thiếu vũ khí.
Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italy: Chương trình nghị sự dày đặc, bàn chiến thuật 'nóng hổi' của Ukraine, Trung Quốc là một tâm điểm

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italy: Chương trình nghị sự dày đặc, bàn chiến thuật 'nóng hổi' của Ukraine, Trung Quốc là một tâm điểm

Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp diễn ra tại Italy là dịp để các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trên thế giới tìm sự đồng điệu trong nhiều vấn đề 'nóng'.
Phiên bản di động