Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lê An
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX mở ra một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chặng đường hơn 40 năm cùng đất nước.

Ngày 29/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Hà Nội.

Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương – Hợp tác – Phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung và chương trình đề ra.

Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. (Nguồn: BTC)

Tham dự phiên bế mạc có Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cùng 1.091 đại biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương, lãnh đạo Ban Tôn giáo 63 tỉnh thành.

Tại đây, toàn thể đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết 12 điểm của Đại hội, trong đó nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã nêu trong Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội; nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) được trình trước Đại hội.

Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Toàn thể đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại phiên bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

Đại hội đã tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự Hội đồng Trị sự được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội. Hội đồng Trị sự khóa IX thật sự là một tập thể đoàn kết, hòa hợp, vững mạnh trong điều hành Phật sự.

Với số lượng phù hợp, chất lượng được nâng cao, cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các Phật sự ở các Ban, Viện trung ương và ở các cấp địa phương, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo hạnh tốt, có khả năng nhiếp chúng, quy tụ đoàn kết Tăng Ni, tập hợp và gắn bó mật thiết với đồng bào Phật tử, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập phát triển.

Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. (Nguồn: BTC)

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh: "Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đầy tâm huyết mang tính xây dựng cao và đã thông qua các văn kiện của Đại hội, thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), thống nhất chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự gồm 12 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí với bản Hiến chương sửa đổi phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự và phù hợp với luật pháp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay".

Đặc biệt, Đại hội đã ba lần nhất tâm cung thỉnh và suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trụ ngôi Pháp chủ GHPGVN, suy tôn Hội đồng Chứng minh; suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ (2022 – 2027); thực hiện nghi thức tấn phong 3.342 Tăng Ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư.

Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đại hội suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trụ ngôi Pháp chủ GHPGVN. (Nguồn: BTC)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027) làm kim chỉ nam cho các hoạt động Phật sự xuyên suốt của các Ban, Viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong 5 năm tới làm tiền đề cho những chặng đường phát triển tiếp theo cùng với sự đi lên của đất nước.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài trong những năm tới thực hiện thành công mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội đã đề ra.

Để thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng đó, Đại hội cũng đã thảo luận và đưa ra phương thức và các biện pháp thực hiện có giá trị định hướng và mang tính chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ phát triển Giáo hội, phục vụ đồng bào Phật tử ở trong nước, cũng như ở nước ngoài trong giai đoạn 05 năm tới và tầm nhìn tới năm 2045.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX mở ra một chương mới cho sự trưởng thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chặng đường hơn 40 năm cùng đất nước.

Ngay sau thành công của Đại hội, tất cả các Ban, Viện trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội; nghiên cứu, phổ biến Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức để xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Phật sự của mình để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn.

Một chương mới cho sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đại hội suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Nguồn: BTC)

Những điểm nổi bật của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX:

- Đại hội đồng nhất tâm suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; bổ sung Chư tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 112 vị, trong đó có 30 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

- Đại hội đã tiến hành suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 Ủy viên chính thức, 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 65 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Nhất tâm suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội nhất trí thông qua bản Hiến chương GHPGVN sửa đổi gồm: Lời nói đầu, 14 chương, 87 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành các thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII.

- Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 268 Hòa thượng, 1.102 Thượng tọa, 391 Ni trưởng và 1.581 Ni sư.

- Đại hội lãnh thọ và phụng hành đạo từ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN khuyến tấn Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

- Ghi nhận ý kiến của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã phát biểu, tham luận được trình bày tại Đại hội hoặc đã gửi đến Đại hội. Giao Ban Thư ký tổng hợp và bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ.

- Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật; luôn nêu cao khẩu hiệu: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển để chung sức, chung lòng xây dựng GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

- Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho GHPGVN tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc; đưa kết quả của bốn đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Dấu ấn tinh hoa của Phật giáo Việt Nam

Dấu ấn tinh hoa của Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức ...

Đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đánh dấu bước phát triển mới ...

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 28-29/11 tại Hà Nội với sự tham gia của ...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động cuộc thi viết 'Đạo Phật trong trái tim tôi'

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động cuộc thi viết 'Đạo Phật trong trái tim tôi'

Chào mừng Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, Ban Thông tin Truyền thông-Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Cổng ...

Truyền thông gắn kết 'việc đạo, việc đời'

Truyền thông gắn kết 'việc đạo, việc đời'

Ngày 7/10, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ...

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay 6/2/2023: Giá heo hơi đứng im, thấp nhất 51.000 đồng/kg, sức tiêu thụ thịt giảm, giá khó tăng?

Giá heo hơi hôm nay 6/2/2023: Giá heo hơi đứng im, thấp nhất 51.000 đồng/kg, sức tiêu thụ thịt giảm, giá khó tăng?

Baoquocte.vn. Giá heo hơi hôm nay 6/2/2023 tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.
Ngoại hạng Anh: Harry Kane ghi bàn thắng trong trận Tottenham thắng Man City

Ngoại hạng Anh: Harry Kane ghi bàn thắng trong trận Tottenham thắng Man City

Baoquocte.vn. Vòng 22 Ngoại hạng Anh khép lại bằng trận thắng 1-0 của Tottenham với pha lập công của Harry Kane trước đương kim vô địch Man City.
Giữa lúc căng thẳng Israel-Palestine, Liên đoàn Arab quyết định không thể ngồi yên

Giữa lúc căng thẳng Israel-Palestine, Liên đoàn Arab quyết định không thể ngồi yên

Baoquocte.vn. Liên đoàn Arab dự kiến tổ chức Hội nghị quốc tế cấp cao về Jerusalem vào ngày 12/2 tới.
Italy phát báo động về vụ tấn công mạng toàn cầu, Mỹ khẩn cấp hành động

Italy phát báo động về vụ tấn công mạng toàn cầu, Mỹ khẩn cấp hành động

Baoquocte.vn. Hàng nghìn máy chủ trên khắp thế giới đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng bằng mã độc tống tiền.
Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì hành động của Mỹ và nhiều nước châu Âu, ra tối hậu thư cảnh báo trả giá

Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì hành động của Mỹ và nhiều nước châu Âu, ra tối hậu thư cảnh báo trả giá

Baoquocte.vn. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các quốc gia phương Tây đang 'câu giờ' và nước này sẽ đưa ra 'các quyết định cần thiết' trong cuộc họp nội các ngày ...
Dàn mỹ nhân chọn đầm vàng óng xuất hiện tại lễ công bố các cuộc thi hoa hậu năm 2023

Dàn mỹ nhân chọn đầm vàng óng xuất hiện tại lễ công bố các cuộc thi hoa hậu năm 2023

Baoquocte.vn. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đầm tôn dáng, cùng các người đẹp khác đua vẻ sexy trên thảm đỏ sự kiện công bố lịch trình 4 cuộc thi hoa ...
Thụy Điển: Khó chồng khó

Thụy Điển: Khó chồng khó

Baoquocte.vn. Thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO, hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch EU, củng cố đoàn kết nội khối sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng dành cho Thụy Điển.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Lệnh cấm vận dầu Nga của phương Tây đang ‘đuối sức’?

Baoquocte.vn. The Economist (Anh) cho rằng, các đợt cấm vận mới của phương Tây đối với dầu mỏ Nga vào ngày 5/2 sẽ không thể gây áp lực với Moscow.
Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Quan hệ Mỹ-Trung chưa thể ‘tan băng’ vì vụ khinh khí cầu

Baoquocte.vn. Việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ đã khiến triển vọng 'hâm nóng' quan hệ Mỹ-Trung thêm phần u ám.
Tổng thư ký NATO thăm Hàn Quốc: Chuyến 'đi xa' nhiều mục đích

Tổng thư ký NATO thăm Hàn Quốc: Chuyến 'đi xa' nhiều mục đích

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mang thông điệp 'kết thân' với Seoul vì những mục tiêu an ninh chung.
Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông: Chuyến đi 'xoa dịu' những bất đồng

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông: Chuyến đi 'xoa dịu' những bất đồng

Baoquocte.vn. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông lần này nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
Phiên bản di động