Người Việt tại Nga mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào xây dựng đất nước

Theo dõi TGVN trên
TGVN. Cộng đồng người Việt tại Nga luôn dõi theo tình hình phát triển của đất nước.

Trước việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều ý kiến trong cộng đồng người Việt ở Nga bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội mà đất nước đã đạt được trong những năm qua. Bà con mong muốn được góp sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Đỗ Văn Tiếu - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga,
Ông Đỗ Văn Tiếu, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Suốt chiều dài lịch sử 90 năm thành lập, mỗi Đại hội Đảng đều được coi là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước phát triển mới của đất nước. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, trong đó có cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện được sự cởi mở, tinh thần phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước cho các năm tới.

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị cũng như Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, nhiều trí thức, doanh nhân Việt đang sinh sống, làm việc tại Nga đều nhận thấy, sau 35 thực hiện đổi mới cũng như 10 năm thực hiện cương lĩnh mới từ năm 2011, đất nước đã có những bước phát triển toàn diện.

Theo đó, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Ông Đỗ Văn Tiếu, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, chủ doanh nghiệp may mặc ở tỉnh Vladimir bày tỏ sự khâm phục: “Thời gian vừa qua, những người lãnh đạo Đảng và Đảng mình đi một đường lối rất đúng đắn. Thước đo của nó mà tôi nhìn thấy là xã hội phát triển với tốc độ tương đối cao. Điều đó đánh giá được sự đúng đắn của chính sách kinh tế và hệ thống chính trị.

Về đối ngoại, Đảng và Chính phủ đang đi một chính sách rất đúng đắn, tức là hòa nhập vào thế giới, nhưng giữ được chủ quyền, giữ được chủ quyền biển đảo một cách hòa bình. Vì mối quan hệ với thế giới, với các nước láng giềng rất quan trọng, thì vừa rồi mình làm rất tốt”.

Là một công dân Việt Nam sống và làm việc tại Liên bang Nga đã nhiều năm, TS. Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia Trung tâm chiến lược Nga tại châu Á, Viện kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học Nga rất quan tâm đến những dự thảo văn kiện trình Đại hội. TS. Nguyễn Quốc Hùng nhận thấy rằng, trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần này bổ sung, nhấn mạnh một số như nội dung về thể chế, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, về thể chế, Dự thảo Báo cáo chính trị mở rộng phạm vi thành thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật.

Về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Dự thảo Báo cáo chính trị bổ sung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở chú trọng nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TS Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia Trung tâm chiến lược Nga tại Châu Á,
TS. Nguyễn Quốc Hùng, chuyên gia Trung tâm chiến lược Nga tại Châu Á,

TS. Nguyễn Quốc Hùng góp ý về huy động nguồn lực kiều bào vào phát triển đất nước: “Huy động nguồn lực kiều bào, nguồn nhân lực chất lượng cao cần có những cơ chế, chính sách cụ thể tạo động lực để thu hút nguồn nhân lực kiều bào chất lượng cao theo hướng chúng ta quan tâm không chỉ đúng mức về lợi ích kinh tế mà cả thể chế, cách thức. Ví dụ tạo ra những trung tâm khoa học, trung tâm tiếp nhận đổi mới công nghệ… để những người tài năng có thể trở về nước, quyết định gắn bó, cống hiến cho đất nước.”

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Bá, chủ doanh nghiệp ở thành phố Novosibirsk cũng mong muốn rằng, nhà nước có chính sách ưu tiên, tạo thuận lợi cho kiều bào đầu tư về trong nước: “Những người muốn đầu tư nhỏ về chế biến, sản xuất về Việt Nam cỡ 2-3 triệu USD rất nhiều. Bây giờ làm thế nào phải ưu tiên Việt kiều, làm thế nào để đầu tư được thuận lợi”.

Bên cạnh đó, để phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, bà con đề xuất, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cần có quy chế mạnh mẽ hơn hiện nay, giám sát phải thực hiện từ đồng chí giữ cương vị cao nhất, phải gương mẫu.

Về vấn đề chống tham nhũng, tạo niềm tin cho người dân, văn kiện nên nhấn mạnh chế tài thu hồi tài sản tham nhũng, phòng chống tham nhũng phải quyết liệt hơn thì mới ngăn chặn được.

Chính sách đối ngoại của đất nước trong những năm tới cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Nga. Nhiều ý kiến cho rằng, hội nhập vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng trước tình hình thế giới có nhiều biến động, vấn đề tạo lòng tin là quan trọng. Do đó, Đảng và nhà nước cần tiếp tục coi trọng vai trò của ngoại giao nhân dân, bao gồm cả ngoại giao kinh tế, văn hóa, khoa học…

Ngoài ra, bà con mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất là về kinh tế, văn hóa được tăng cường hơn nữa, mở rộng xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường rộng lớn của Nga, thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Về phần mình, cộng đồng người Việt tại Nga đang và sẽ nỗ lực góp phần vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng sâu đậm.

Người Việt tại Lào đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Người Việt tại Lào đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

TGVN. Ngày 11/11, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc họp trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của ...

Người Việt tại Australia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Người Việt tại Australia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng

TGVN. Ngày 7/11, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra (Australia) đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của cộng đồng người ...

Người Việt tại Hàn Quốc quyên góp 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Người Việt tại Hàn Quốc quyên góp 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

TGVN. Món quà của người Việt tại Hàn Quốc được gửi về cho đồng bào miền Trung qua nhiều kênh khác nhau như qua Mặt ...

Có thể bạn quan tâm

Xem nhiều

Đọc thêm

XSMB 2/12 - XSMB thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 2/12 - dự đoán XSMB 3/12

XSMB 2/12 - XSMB thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 2/12 - dự đoán XSMB 3/12

XSMB 2/12. KQXSMB thứ 4. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020. KQSXMB. SXMB 2/12.
XSMT 2/12 - XSMT thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay - SXMT 2/12 - dự đoán XSMT 3/12

XSMT 2/12 - XSMT thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay - SXMT 2/12 - dự đoán XSMT 3/12

XSMT 2/12. KQXSMT thứ 4. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020. KQSXMT. SXMT 2/12.
XSMN 2/12 - XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - SXMN 2/12 - dự đoán XSMN 3/12

XSMN 2/12 - XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - SXMN 2/12 - dự đoán XSMN 3/12

XSMN 2/12. KQXSMN thứ 4. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020. KQSXMN. SXMN 2/12.
Nga dọa đáp trả hành động của NATO ở Biển Đen

Nga dọa đáp trả hành động của NATO ở Biển Đen

Nga cảnh báo hành động của NATO ở Biển Đen sẽ nhận đáp trả từ Nga và các quốc gia khác không phải là thành viên của liên minh quân ...
Xung đột ở Nagorno-Karabakh: Azerbaijan hoàn tất lấy lại lãnh thổ từ Armenia

Xung đột ở Nagorno-Karabakh: Azerbaijan hoàn tất lấy lại lãnh thổ từ Armenia

Azerbaijan hoàn tất việc lấy lại lãnh thổ từ Armenia theo một thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian chấm dứt 6 tuần xung đột ở Nagorno-Karabakh.
Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Iran sẽ không ngay lập tức trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu do lo ngại có thể sẽ kích động phản ứng quân sự quyết liệt ...
Thủ tướng: Tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu

Thủ tướng: Tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu

Kết luận họp Thường trực Chính phủ về Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các chuyến bay thương mại tạm dừng, chỉ thực hiện các chuyến bay giải ...
Lịch phổ biến nội dung thi tuyển và kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển công chức của Bộ Ngoại giao 2020

Lịch phổ biến nội dung thi tuyển và kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển công chức của Bộ Ngoại giao 2020

Triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Ngoại giao 2020, Hội đồng Tuyển dụng xin thông báo lịch phổ biến nội dung thi tuyển và kiến thức từ ...
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm trực tuyến với Đại sứ Bồ Đào Nha chào từ biệt

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng hội đàm trực tuyến với Đại sứ Bồ Đào Nha chào từ biệt

Chiều ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã hội đàm trực tuyến với Đại sứ Bồ Đào Nha Francisco Assis Morais E Cunha Vaz Patto nhân ...
Châu Âu: Những ngày không yên ả vì Covid-19 và một nền kinh tế đang 'lâm nguy'

Châu Âu: Những ngày không yên ả vì Covid-19 và một nền kinh tế đang 'lâm nguy'

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới không chỉ làm chậm đà phục hồi kinh tế của Eurozone mà kinh tế khu vực khó trở lại bình thường trước năm 2023.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

Ông Joe Biden tuyên cáo chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Hãy thử giải mã những lý do dẫn đến chiến thắng? Phân tích.
PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

Nước Pháp hiện đang phải đương đầu với thế giới Hồi giáo. Bạo lực “gây sốc” vừa qua khởi nguồn từ câu chuyện cũ. Thực chất của xung khắc là gì? Phân tích.
PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

Ba tuần trước cuộc bầu cử Mỹ 2020 vào ngày 3/11. Ai có lợi thế dẫn trước? Hai nhân tố quyết định kết quả bầu cử. Ông Trump có thể xoay chuyển ra sao?
Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Chiến sự Armenia-Azerbaijan leo thang nhưng nỗ lực hòa giải chưa phát huy tác dụng. Điểm mặt các bên có thể làm trung gian hòa giải. Iran-nhân tố mới.
PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

Việc Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 gây chấn động, làm thay đổi cục diện bầu cử Mỹ 2020. Cuộc đấu rồi sẽ thế nào? Báo Thế giới & Việt Nam phân tích.
Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Iran sẽ không ngay lập tức trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu do lo ngại có thể sẽ kích động phản ứng quân sự quyết liệt từ chính quyền Trump.
Việt Nam dẫn đầu cuộc chơi công nghệ 5G thương mại

Việt Nam dẫn đầu cuộc chơi công nghệ 5G thương mại

Trang mạng techwireasia.com đăng bài cho rằng Việt Nam là một trong những nước tiên phong thử nghiệm thành công công nghệ 5G trên toàn thế giới.
Hậu bầu cử Mỹ 2020: 'Đội ngũ trong mơ' của ông Joe Biden sẽ giúp nước Mỹ dẫn đầu thế giới?

Hậu bầu cử Mỹ 2020: 'Đội ngũ trong mơ' của ông Joe Biden sẽ giúp nước Mỹ dẫn đầu thế giới?

Sự chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden báo hiệu sự trở lại của trật tự thế giới được dẫn dắt bởi nguyện vọng hợp tác quốc tế của Mỹ.
Bất đồng không hồi kết, 'cửa hẹp' khó lách qua, đàm phán Anh-EU bế tắc trong hạn chót

Bất đồng không hồi kết, 'cửa hẹp' khó lách qua, đàm phán Anh-EU bế tắc trong hạn chót

Đàm phán Anh-EU đang trong giai đoạn cuối cùng về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thế nhưng, nhiều thách thức đang bủa vây.
Trung Quốc - Australia: Găng tay nhung và nắm đấm quyền lực

Trung Quốc - Australia: Găng tay nhung và nắm đấm quyền lực

Mối quan hệ Trung Quốc – Australia đang chuyển dần từ hình ảnh tích cực, tươi sáng sang những gam màu xám.
Trung Quốc ở đâu trong cuộc chạy đua sản xuất vaccine Covid-19?

Trung Quốc ở đâu trong cuộc chạy đua sản xuất vaccine Covid-19?

Các loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau khi các loại vaccine của phương Tây bào chế cho kết quả hứa hẹn.
Phiên bản di động