Phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Theo dõi TGVN trên
TGVN. Sáng ngày 26/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Báo Thế giới & Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
phat bieu cua dong chi pham binh minh tai dai hoi dai bieu dang bo tinh hai duong lan thu xvii
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

PHÁT BIỂU

của đồng chí Phạm Bình Minh,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

(Hải Dương, ngày 26/10/2020)

----

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tôi và các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương rất phấn khởi, vui mừng tới dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Đảng bộ tỉnh Hải Dương – vùng đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất in đậm dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều di sản văn hoá, nơi đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng,

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hải Dương lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội,

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tập trung cao độ, chỉ đạo sát sao và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định của Trung ương về chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đã tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Báo cáo Chính trị và các văn kiện đã được các đồng chí chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo thể hiện quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, là kết tinh trí tuệ, tâm sức và ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương.

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của địa phương; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đạt và vượt kế hoạch 16/20 chỉ tiêu chủ yếu, một số chỉ tiêu đạt cao hơn bình quân chung của cả nước. Nổi bật là:

Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,1%/năm (mục tiêu từ 8 - 8,5%), cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.020 USD. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% GRDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 207.865 tỷ đồng, tăng bình quân 13,5%/năm.

Thu ngân sách đạt kết quả tốt; từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có phần điều tiết về ngân sách Trung ương.

Trong nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển sang mô hình tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, tích cực ứng dụng tiến bộ mới trong sản xuất.

Một trong những kết quả nổi bật của Hải Dương nhiệm kỳ qua là đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho toàn bộ các xã và huyện trong tỉnh; hệ thống hạ tầng thiết yếu nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng lên.

Hải Dương đã đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung đầu tư các công trình giao thông kết nối với các tỉnh, thành lân cận và các tuyến giao thông huyết mạch nội tỉnh, tạo động lực mới cho phát triển. Công tác nâng cấp, phát triển đô thị đạt kết quả nổi bật, một loạt các đô thị được nâng cấp như: Thành phố Hải Dương lên đô thị loại 1; thị xã Chí Linh lên thành phố; huyện Kinh Môn lên thị xã. Diện mạo các đô thị trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại; môi trường sống của nhân dân được nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh cũng đã được các cấp, các ngành quan tâm phát triển toàn diện, đảm bảo ổn định và có nhiều đổi mới. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng phù hợp, chất lượng được nâng cao. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Văn hoá, thể thao phát triển khá toàn diện. Công tác lao động, việc làm của tỉnh đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường, an ninh - trật tự được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng vững mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định pháp luật.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Hải Dương là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả đã sắp xếp giảm 01 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 30 đơn vị hành chính cấp xã, 135 thôn, khu dân cư, 142 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng quyết liệt, sáng tạo, rõ việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua là hết sức có ý nghĩa, làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, các báo cáo trình Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng chưa ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; còn phụ thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và hội nhập; trật tự, an toàn xã hội trên một số mặt còn diễn biến phức tạp; công tác chính trị, tư tưởng có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa theo kịp tình hình thực tiễn; công tác cải cách hành chính chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tôi đồng tình với các nội dung đã nêu và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn với thái độ cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, Tôi đề nghị, các đồng chí đại biểu Đại hội cần tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định chủ trương đột phá gắn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể để sớm khắc phục những hạn chế đã nêu trên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thưa Đại hội,

Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Hải Dương - “xứ Ðông” là trấn phên dậu phía Ðông của kinh thành Thăng Long. Đất và người Hải Dương đã góp phần làm nên những mốc son lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Trong thời kỳ cách mạng, Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương. Đây là vinh dự mà không phải địa phương nào cũng có được.

Trong thời kỳ đổi mới và phát triển, Hải Dương đang có vị trí rất thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kề sát vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Đó là niềm tự hào, là tiềm năng và thế mạnh to lớn để Hải Dương tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa đất nước ta bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn chiến lược mới - giai đoạn đổi mới toàn diện, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Vì vậy, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Hải Dương, tôi đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Hải Dương phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất với tinh thần và ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Với tinh thần đó, tôi nhất trí với phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời xin gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế: Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Đồng thời, quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Trong đó, cần quan tâm đến phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo bước đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục cơ cấu hợp lý lĩnh vực đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội. Chú trọng điều hành ngân sách Nhà nước theo hướng đảm bảo tài chính an toàn, bền vững. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, tăng nội lực của nền kinh tế.

Đề nghị tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Theo đó, đề nghị tỉnh tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh. Trong đó, cần chú ý phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế mà Báo cáo chính trị đã chỉ ra là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.

Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng cần hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tại nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Tôi rất tán thành với việc Hải Dương lựa chọn việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng phát triển của Chính phủ trong những năm tới.

Phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Thứ hai, về phát triển xã hội: Bên cạnh phát triển kinh tế - đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn ra. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, về phát triển con người: tôi đồng tình cao với phương hướng tổng quát của Đảng bộ tỉnh đề ra với việc phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Đông là nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đề nghị tỉnh phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học và công nghệ; từng bước hình thành “công dân điện tử” để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đề nghị tỉnh cần chăm lo xây dựng con người Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nhân cách; về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, khát vọng phát triển; về trí tuệ, về thể chất.

Thứ tư, về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh: Tiếp tục quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, về xây dựng hệ thống chính trị: trong những lần về thăm Hải Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muốn thắng lợi phải củng cố và phát triển tốt Đảng và Đoàn. Chỉnh huấn phải làm cho tốt... Mọi việc phải theo tinh thần cần kiệm xây dựng nước nhà, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù. Đảng viên, cán bộ phải đi sát quần chúng…, phải đoàn kết nhất trí, xung phong gương mẫu trong mọi công việc, làm cho Hải Dương trở nên một tỉnh gương mẫu”.

Tôi đề nghị Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dặn của Bác, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Đề nghị các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Đề nghị Đảng bộ tỉnh chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thưa Đại hội,

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn!

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025

TGVN. Sáng ngày 26/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và ...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà cho các gia đình chính sách tại Hải Dương

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà cho các gia đình chính sách tại Hải Dương

TGVN. Chiều ngày 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến thăm và trao 350 suất ...

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam làm việc tại tỉnh Hải Dương

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam làm việc tại tỉnh Hải Dương

TGVN. Ngày 8/1, đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dẫn ...

Gia Phú

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Mỹ chính thức đưa 4 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng

Mỹ chính thức đưa 4 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng

Mỹ chính thức đưa 4 doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc liên quan đến Biển Đông vào danh sách đen.
Đến lượt báo Philippines ca ngợi kỳ tích Việt Nam trong phòng chống Covid-19 và chìa khóa thành công

Đến lượt báo Philippines ca ngợi kỳ tích Việt Nam trong phòng chống Covid-19 và chìa khóa thành công

Tờ Manila Times của Philippines đăng bài ca ngợi thành công của Việt Nam trong cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19.
Giá vàng hôm nay 4/12: Khả năng vượt ngưỡng kháng cự 1.850 USD, đà tăng còn kéo dài?

Giá vàng hôm nay 4/12: Khả năng vượt ngưỡng kháng cự 1.850 USD, đà tăng còn kéo dài?

6h00 sáng nay 4/12 giá vàng thế giới đã có những phiên tăng mạnh lên 1.842,5 USD/ounce, tăng 72,4 USD/ounce so với mức đáy cuối tuần trước.
Xuất khẩu ngày 1-4/12: Giá gạo cao kỷ lục trong gần 1 thập kỷ, hiệu ứng đòn bẩy từ các FTA và xuất khẩu thủy sản sẽ cán đích

Xuất khẩu ngày 1-4/12: Giá gạo cao kỷ lục trong gần 1 thập kỷ, hiệu ứng đòn bẩy từ các FTA và xuất khẩu thủy sản sẽ cán đích

Giá nông sản xuất khẩu tăng, hiệu ứng tích cực từ các FTA, tin vui từ xuất khẩu thủy sản… là những tin chính trong bản tin xuất khẩu.
Khởi động '60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam 2020'

Khởi động '60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam 2020'

Tối 3/12, Bộ Công Thương đã khởi động Chương trình '60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam' mang đến cơ hội mua sắm trực tuyến giảm giá lớn nhất ...
Hậu bầu cử Mỹ 2020: Bà Harris chọn đội phụ tá toàn 'bóng hồng', Tổng thống đắc cử Biden công bố 'sếp' của Hội đồng Kinh tế Quốc gia

Hậu bầu cử Mỹ 2020: Bà Harris chọn đội phụ tá toàn 'bóng hồng', Tổng thống đắc cử Biden công bố 'sếp' của Hội đồng Kinh tế Quốc gia

Hậu bầu cử Mỹ 2020, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris công bố các thành viên mới trong đội ngũ phụ tá cấp cao của bà tại Nhà Trắng.
Na Uy tố Nga và Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghiệp dầu mỏ

Na Uy tố Nga và Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghiệp dầu mỏ

Na Uy khẳng định, Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang sử dụng gián điệp để thu thập những bí mật về ngành công nghiệp dầu mỏ của ...
Tổng thống đắc cử Moldova mất quyền kiểm soát Cơ quan Thông tin và An ninh, biểu tình bùng phát

Tổng thống đắc cử Moldova mất quyền kiểm soát Cơ quan Thông tin và An ninh, biểu tình bùng phát

Quốc hội Moldova đã thông qua quyết định rút quyền kiểm soát của tổng thống đắc cử đối với Cơ quan Thông tin và An ninh (ISS).
Covid-19 có thể đẩy 32 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực

Covid-19 có thể đẩy 32 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực

Báo cáo mới của Liên hợp quốc công bố hôm 3/12 cho biết đại dịch Covid-19 có thể đẩy 32 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực.
Tỷ giá USD hôm nay 4/12: Kinh tế Mỹ đình trệ, USD tiếp tục lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay 4/12: Kinh tế Mỹ đình trệ, USD tiếp tục lao dốc

Tỷ giá USD tiếp tục lao dốc trong bối cảnh nước Mỹ gặp rắc rối, nhiều hoạt động kinh tế đình trệ hoặc chậm lại.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

Ông Joe Biden tuyên cáo chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Hãy thử giải mã những lý do dẫn đến chiến thắng? Phân tích.
PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

Nước Pháp hiện đang phải đương đầu với thế giới Hồi giáo. Bạo lực “gây sốc” vừa qua khởi nguồn từ câu chuyện cũ. Thực chất của xung khắc là gì? Phân tích.
PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

Ba tuần trước cuộc bầu cử Mỹ 2020 vào ngày 3/11. Ai có lợi thế dẫn trước? Hai nhân tố quyết định kết quả bầu cử. Ông Trump có thể xoay chuyển ra sao?
Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Chiến sự Armenia-Azerbaijan leo thang nhưng nỗ lực hòa giải chưa phát huy tác dụng. Điểm mặt các bên có thể làm trung gian hòa giải. Iran-nhân tố mới.
PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

Việc Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 gây chấn động, làm thay đổi cục diện bầu cử Mỹ 2020. Cuộc đấu rồi sẽ thế nào? Báo Thế giới & Việt Nam phân tích.
‘Ngoại giao vaccine Covid-19’: Chiến lược mới giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng

‘Ngoại giao vaccine Covid-19’: Chiến lược mới giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng

Trung Quốc đang đẩy mạnh 'ngoại giao vaccine Covid-19' như một chiến lược mới để khôi phục hình ảnh và tăng cường ảnh hưởng của mình.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden - 'Điềm lành' mùa Giáng sinh đối với châu Âu?

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden - 'Điềm lành' mùa Giáng sinh đối với châu Âu?

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã lựa chọn một đội ngũ an ninh quốc gia có quan điểm ủng hộ các liên minh truyền thống của Mỹ, khiến phần lớn châu Âu an ...
Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Đâu là toan tính của Tehran?

Iran sẽ không ngay lập tức trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu do lo ngại có thể sẽ kích động phản ứng quân sự quyết liệt từ chính quyền Trump.
Việt Nam dẫn đầu cuộc chơi công nghệ 5G thương mại

Việt Nam dẫn đầu cuộc chơi công nghệ 5G thương mại

Trang mạng techwireasia.com đăng bài cho rằng Việt Nam là một trong những nước tiên phong thử nghiệm thành công công nghệ 5G trên toàn thế giới.
Hậu bầu cử Mỹ 2020: 'Đội ngũ trong mơ' của ông Joe Biden sẽ giúp nước Mỹ dẫn đầu thế giới?

Hậu bầu cử Mỹ 2020: 'Đội ngũ trong mơ' của ông Joe Biden sẽ giúp nước Mỹ dẫn đầu thế giới?

Sự chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden báo hiệu sự trở lại của trật tự thế giới được dẫn dắt bởi nguyện vọng hợp tác quốc tế của Mỹ.
Bất đồng không hồi kết, 'cửa hẹp' khó lách qua, đàm phán Anh-EU bế tắc trong hạn chót

Bất đồng không hồi kết, 'cửa hẹp' khó lách qua, đàm phán Anh-EU bế tắc trong hạn chót

Đàm phán Anh-EU đang trong giai đoạn cuối cùng về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thế nhưng, nhiều thách thức đang bủa vây.
Phiên bản di động