Phim tài liệu 70 năm Ngoại giao Việt Nam

28/08/2015 05:08

Phim tài liệu do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngoại giao Việt Nam