Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Xây dựng Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên

Anh Sơn
TGVN. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh mục tiêu trên trong phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, sáng ngày 14/10.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Xây dựng Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Về dự Đại hội có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI đã đề ra.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,63%/năm; thu ngân sách tăng nhanh, bình quân 19%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, chuyển biến rõ nét. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới. Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoạt động du lịch phát triển khá.

Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Công tác giảm nghèo bền vững gắn liền với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm. Các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát triển rộng khắp.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được duy trì thực hiện; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố; quan hệ đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tích cực vai trò đại diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Xây dựng Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, sáng ngày 14/10.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 5 năm qua, làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, Đắk Lắk có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, nằm ở vùng lõi khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; có bề dày truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa đa dạng và đặc sắc; có nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng. Tỉnh có nhiều điều kiện, tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại, du lịch, trở thành tỉnh phát triển nhất Tây Nguyên.

Vì vậy, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Đắk Lắk, Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu: xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị với Đắk Lắk, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ then chốt để vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vừa giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

Cần chuyển mạnh tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “làm kinh tế nông nghiệp”, tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao. Ứng dụng khoa học công nghệ cao, tăng cường chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm quan trọng của tỉnh.

Từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng Đắk Lắk cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa tỉnh thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, và rộng hơn là Tiểu vùng Mekong. Đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Xây dựng Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên

Tại phiên khai mạc, Đoàn Chủ tịch đã phát động, kêu gọi các đại biểu dự Đại hội tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ vừa qua. (Ảnh: Hoàng Gia)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đắk Lắk cần gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, người có công, thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa; hạn chế di dân tự do. Đặc biệt coi trọng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục, đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động.

Đắk Lắk cũng gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy hoạch tổng thể bổ trí quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh theo quy hoạch vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển; quan tâm thúc đẩy tin cậy, hợp tác mọi mặt với các tỉnh giáp biên Campuchia.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu.

Tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

* Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thị sát khu vực biên giới tại Cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết thuộc hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và thăm đồn biên phòng Đắk Ruê.

pho thu tuong pham binh minh xay dung dak lak la trung tam cua vung tay nguyen
pho thu tuong pham binh minh xay dung dak lak la trung tam cua vung tay nguyen
Phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Phát biểu của đồng chí Phạm Bình Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

TGVN. Sáng ngày 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát ...

Cùng Đắk Lắk hợp tác, đầu tư và phát triển

Cùng Đắk Lắk hợp tác, đầu tư và phát triển

TGVN. Với nhiều lợi thế riêng có và những hoạt động nổi bật gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã và đang là điểm đến thành công ...

Khai trương Đường sách Cà phê đầu tiên ở Tây Nguyên

Khai trương Đường sách Cà phê đầu tiên ở Tây Nguyên

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, nhằm quảng bá văn hóa ...

Đắk Lắk công bố quyết tâm trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”

Đắk Lắk công bố quyết tâm trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk được biết đến là vùng đất có diện tích và ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus SARS-CoV-2

Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus SARS-CoV-2

Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov là nhà lãnh đạo chính trị mới nhất có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Vốn hóa thị trường của Samsung Electronics tăng 500 lần thời Chủ tịch Lee Kun Hee

Vốn hóa thị trường của Samsung Electronics tăng 500 lần thời Chủ tịch Lee Kun Hee

Giá trị vốn hóa thị trường của Samsung Electronics Co. - 'lá cờ đầu' của Tập đoàn Samsung, đã tăng 500 lần dưới sự lãnh đạo của cố Chủ tịch ...
Tin bão mới nhất: Bão Movale đang hướng về Biển Đông

Tin bão mới nhất: Bão Movale đang hướng về Biển Đông

Bão Movale (tên quốc tế của bão số 9) trong 24 giời tới sẽ đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.
WTO khai trương Cổng thông tin điện tử về phát triển bền vững

WTO khai trương Cổng thông tin điện tử về phát triển bền vững

Cổng thông tin điện tử của WTO về Giám sát thương mại liên quan đến các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) vừa được khai trương.
Cộng hòa Seychelles: Ứng cử viên đối lập đắc cử Tổng thống

Cộng hòa Seychelles: Ứng cử viên đối lập đắc cử Tổng thống

Ứng cử viên đối lập Wavel Ramkalawan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Cộng hòa Seychelles.
Nhà khoa học Nga dự báo thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19

Nhà khoa học Nga dự báo thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19

Dịch Covid-19 có thể ổn định vào mùa Hè tới vì virus SARS-CoV-2, rất 'sợ' nhiệt.
Cổ phiếu FPT - Chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu FPT - Chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng

Báo TG&VN giới thiệu đôi nét về góc cạnh đầu tư cổ phiếu FPT - một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Yếu tố Iran trong xung đột Armenia-Azerbaijan

Yếu tố Iran trong xung đột Armenia-Azerbaijan

Đối với Iran, diễn biến xung đột Armenia-Azerbaijan có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định trong nước và an ninh quốc gia.
Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/10: Thêm 8 ca mắc mới là người nhập cảnh, tổng cộng 1.168 bệnh nhân

Covid-19 ở Việt Nam chiều 25/10: Thêm 8 ca mắc mới là người nhập cảnh, tổng cộng 1.168 bệnh nhân

Bản tin 18h ngày 25/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới là người nhập cảnh được ...
XSMB 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 26/10/2020 - dự đoán XSMB 27/10

XSMB 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 26/10/2020 - dự đoán XSMB 27/10

XSMB 26/10. SXMB 26/10. KQXSMB. Báo TGVN sẽ cập nhật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2020. KQSXMB.
PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

Ba tuần trước cuộc bầu cử Mỹ 2020 vào ngày 3/11. Ai có lợi thế dẫn trước? Hai nhân tố quyết định kết quả bầu cử. Ông Trump có thể xoay chuyển ra sao?
Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Chiến sự Armenia-Azerbaijan leo thang nhưng nỗ lực hòa giải chưa phát huy tác dụng. Điểm mặt các bên có thể làm trung gian hòa giải. Iran-nhân tố mới.
PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

Việc Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 gây chấn động, làm thay đổi cục diện bầu cử Mỹ 2020. Cuộc đấu rồi sẽ thế nào? Báo Thế giới & Việt Nam phân tích.
Xung đột Armenia-Azerbaijan: Hai ván cờ, bốn bên chơi

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Hai ván cờ, bốn bên chơi

Xung đột Armenia-Azerbaijan bùng phát, trở thành điểm nóng của thời sự quốc tế. Câu hỏi đặt ra là tại sao giao tranh lại nổ ra vào lúc này. Phân tích.
Yếu tố Iran trong xung đột Armenia-Azerbaijan

Yếu tố Iran trong xung đột Armenia-Azerbaijan

Đối với Iran, diễn biến xung đột Armenia-Azerbaijan có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định trong nước và an ninh quốc gia.
Xung đột tại Nagorno-Karabakh: Suy giảm vai trò, Nga có tiếng nói chung với Mỹ?

Xung đột tại Nagorno-Karabakh: Suy giảm vai trò, Nga có tiếng nói chung với Mỹ?

Có rất ít vấn đề mà Nga và Mỹ cùng có tiếng nói chung, và một thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh là một trường hợp như vậy.
Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên: Hành trình chông gai và nỗi niềm người trong cuộc

Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên: Hành trình chông gai và nỗi niềm người trong cuộc

Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên lâu nay là ước vọng của người dân hai miền. Thế nhưng, đây là hành trình đầy gian nan bởi những khác biệt và thử thách.
Thủ tướng Suga thăm Việt Nam: Chuyến thăm thành công trên nhiều phương diện

Thủ tướng Suga thăm Việt Nam: Chuyến thăm thành công trên nhiều phương diện

Chuyến thăm 3 ngày đến Việt Nam của Thủ tướng Suga được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện.
Phiên bản di động