Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Trung Hiếu
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiều 22/10 đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao.
Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua và thống nhất một số phương hướng, trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; và đại diện các đơn vị chức năng thuộc hai cơ quan.

Báo cáo về kết quả phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN năm 2020-2021, ông Từ Thành Huế, Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết thời gian qua, mặc dù còn một số vướng mắc trong triển khai thực hiện nhưng hai cơ quan duy trì phối hợp chặt chẽ trong các mặt công tác, đạt được những kết quả tích cực, thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên phối hợp nhịp nhàng trong phản biện, góp ý các văn bản pháp luật có liên quan đến NVNONN; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác với NVNONN; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động doanh nhân, trí thức, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời chăm lo, hỗ trợ bà con ta ở nước ngoài để ổn định cuộc sống và hòa nhập vào sở tại.

Quá trình phối hợp công tác trong thời gian qua giữa hai cơ quan mang lại nhiều bài học kinh nghiệm trong định hướng trọng tâm phối hợp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động như hiện nay, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác NVNONN cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung đã được thỏa thuận theo Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, đồng thời đẩy mạnh mọi nội dung công tác để phát huy những kết quả tích cực, giải quyết những vướng mắc, khắc phục những hạn chế đang gặp phải.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết: “Đại đoàn kết vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu của công tác NVNONN, vì vậy, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, trong đó có Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới với sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp”.

Thời gian qua, công tác về NVNONN đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong một số lĩnh vực, cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa hai cơ quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Công tác phối hợp giữa hai cơ quan cần bám sát tinh thần của Kết luận 12-KL/TW, không nằm ngoài những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó. Đặc biệt, trong thời gian tới, hai bên cần phối hợp trong việc hỗ trợ cộng đồng NVNONN duy trì tiếng Việt, nhất là công tác dạy tiếng Việt giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; phối hợp chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào hướng cùng hướng về xây dựng quê đất nước…”.

Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đề xuất những nội dung cụ thể mà hai cơ quan có thể thảo luận, trao đổi, nghiên cứu để nâng cao hiệu quả phối hợp như công tác tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, đề án liên quan đến NVNONN, tăng cường công tác giám sát phản biện, phát huy vai trò của các Ủy viên kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng như công tác thông tin đối ngoại dành cho NVNONN.

Những nội dung này đều được đại diện các đơn vị chức năng của hai cơ quan tích cực thảo luận, đưa ra định hướng công tác cụ thể trong thời gian tới.

Theo ông Tạ Minh Tuấn, trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, muốn phát huy được vai trò của bà con kiều bào cần phải có thêm nhiều giải pháp hơn nữa để đáp ứng được lợi ích và nhu cầu chính đáng của bà con tại nước sở tại và phải thay đổi nhận thức của người làm công tác về NVNONN.

“Hai bên cần đề ra những vấn đề trọng tâm như: quyết liệt trong vấn đề quốc tịch; rà soát cơ chế chính sách đang vướng mắc để đưa ra các giải pháp, kiến nghị để sửa đổi nhằm thích ứng kịp thời với nguyện vọng của bà con kiều bào; quan tâm tới lưu học sinh và người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài”, ông Tạ Minh Tuấn gợi mở.

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định hai cơ quan tham mưu ngày càng gắn kết chặt chẽ. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình phối hợp đã đề ra.

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, ông Phùng Khánh Tài đề nghị hai bên cần tiếp tục, kiên trì tháo gỡ để chính sách liên quan đến vận động kiều bào đi vào cuộc sống.

Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước; đồng thời cụ thể hóa Kết luận thành các chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng nhấn mạnh tới việc tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến NVNONN, tạo sự đồng thuận trong việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, hỗ trợ kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú và ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến đồng bào ta ở nước ngoài; có cơ chế để Mặt trận lắng nghe, phát huy tiếng nói và đóng góp của bà con kiều bào; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hơn công tác khen thưởng cho cá nhân, tập thể NVNONN có thành tích xây dựng cộng đồng và ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của đất nước trong năm 2020-2021.

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương

Chiều ngày 19/10, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ...

Sắp ra mắt trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Sắp ra mắt trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 23/10 tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) sẽ tổ chức Lễ ra mắt trang thông ...

Đọc thêm

Doanh nhân và Cuộc sống số 47/2022: MC Minh Đẳng - Tuổi thơ giúp em dạn dĩ hơn trong cuộc sống

Doanh nhân và Cuộc sống số 47/2022: MC Minh Đẳng - Tuổi thơ giúp em dạn dĩ hơn trong cuộc sống

Baoquocte.vn. Câu chuyện của MC Minh Đẳng sẽ đầy đủ hơn trong chương trình Doanh nhân và Cuộc sống số 47 sẽ phát sóng vào lúc 9h00 ngày 20/8 trên Quốc ...
Chuyên gia: Sự không chắc chắn về nguồn cung khí đốt là 'liều thuốc độc' với kinh tế Đức

Chuyên gia: Sự không chắc chắn về nguồn cung khí đốt là 'liều thuốc độc' với kinh tế Đức

Baoquocte.vn. Vấn đề nguồn cung khí đốt tại Đức có thể tồn tại đến vào mùa Xuân năm sau. Sự không chắc chắn là 'liều thuốc độc' cho nền kinh tế.
Tổng thống Ukraine: Không có trở ngại nào ngăn cản IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng thống Ukraine: Không có trở ngại nào ngăn cản IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Baoquocte.vn. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang trở thành một 'điểm nóng' trong xung đột Nga-Ukraine.
Việt Nam tiếp nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cairo

Việt Nam tiếp nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Cairo

Baoquocte.vn. Đại sứ các nước ASEAN tại Cairo bày tỏ tin tưởng Việt Nam với kinh nghiệm của mình sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ACC trong 6 tháng ...
Giá dầu thế giới khó đoán định, tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thế giới khó đoán định, tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp

Baoquocte.vn. Trong phiên giao dịch ngày 18/8, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục đà tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp.
Việt Nam nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng xanh, chống biến đổi khí hậu

Việt Nam nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng xanh, chống biến đổi khí hậu

Baoquocte.vn. Nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sẽ được chuyển dần sang các nguồn năng lượng xanh, sạch, giảm phát thải khí nhà kính.
V-League 2022: Quế Ngọc Hải vui mừng gặp lại đồng đội cũ ở CLB Viettel

V-League 2022: Quế Ngọc Hải vui mừng gặp lại đồng đội cũ ở CLB Viettel

Baoquocte.vn. Trung vệ Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An vui mừng khi gặp lại những người quen tại CLB Viettel trong buổi tập trước khi hai đội đối đầu ...
Lịch âm 20/8, âm lịch hôm nay Thứ Bảy ngày 20/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 20/8/2022

Lịch âm 20/8, âm lịch hôm nay Thứ Bảy ngày 20/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 20/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 20/8. âm lịch hôm nay 20/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 20/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 20 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
XSVL 19/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/8/2022. KQXSVL thứ 6

XSVL 19/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 19/8/2022. KQXSVL thứ 6

Baoquocte.vn. XSVL 19/8. Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay - XSVL 19/8/2022. xo so vinh long. KQXSVL.
Vietlott 19/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/8/2022. xổ số Mega 645

Vietlott 19/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/8/2022. xổ số Mega 645

Baoquocte.vn. Vietlott 19/8. xổ số Vietlott Mega 19/8. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 19/8/2022 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott Mega 645 hôm nay.
Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Baoquocte.vn. Ngày 17/8, cảnh sát Manchester thông báo đã phát hiện thêm một thi thể trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.
Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Đức thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.
Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã rời sở tại và về nước.
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Một số điều cần lưu ý khi giao tiếp với người Lào

Một số điều cần lưu ý khi giao tiếp với người Lào

Baoquocte.vn. Văn hóa, đời sống của người Lào ảnh hưởng nhiều của Phật giáo. Chính vì vậy, khi giao tiếp với người Lào, cần lưu ý những điều sau đây.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nước đa dạng về văn hóa, tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều để tránh hiểu lầm.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nơi tồn tại nhiều nền tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều dưới đây.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Bài học về Ngoại giao Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Bài học về Ngoại giao Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Baoquocte.vn. Bài học thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cũng minh chứng uy tín, tài trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh dân tộc...
Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Baoquocte.vn. Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov đã có chia sẻ với báo chí về những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ song phương.
Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Baoquocte.vn. Vậy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã an nghỉ cùng các đồng đội ở Việt Nam - quê hương thứ hai của ông.
Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Baoquocte.vn. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các Hội nghị liên quan khép lại với nhiều niềm vui để sẻ chia và tự hào!
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
Phiên bản di động