Hội nghị Đối ngoại toàn quốc:

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Tạo sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Chu Văn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào ngày 14/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã nhấn mạnh sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu quả giữa ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. (Nguồn: TTXVN)
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Đây là lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, xin Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa, cũng như mục tiêu của Hội nghị lần này?

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức các hội nghị về công tác nội chính, công tác văn hóa, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và sắp tới là công tác đối ngoại. Do đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong số một loạt các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kể từ khi Đảng ta thành lập cũng như từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức, do đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc sắp tới càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Theo đó, hội nghị nhằm đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Từ việc phân tích rõ tình hình quốc tế, Hội nghị làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại, quan điểm đối ngoại và các biện pháp thực hiện trong tình hình mới.

Hội nghị sẽ tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự đồng lòng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Xin đồng chí cho biết, việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sẽ được thực hiện như thế nào trong bối cảnh mới?

Trong bối cảnh mới, chúng ta sẽ phát huy những thế mạnh - như nhận định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong tình hình các mặt, các lĩnh vực của đất nước, trong đó có lĩnh vực đối ngoại.

Cụ thể, mối quan hệ của đất nước đã được mở rộng và đi vào chiều sâu với nhiều đối tác, trong đó, có tất cả các đối tác quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta đã tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Chúng ta giữ gìn môi trường hòa bình; không chỉ tranh thủ được các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn tạo điều kiện để tham gia vào các hệ thống của khu vực và quốc tế cũng như hệ thống các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, chúng ta xử lý được những thách thức, trong đó có cả những thách thức an ninh truyền thống và thách thức an ninh phi truyền thống.

Muốn như vậy, chúng ta phải quán triệt đường lối đối ngoại và triển khai đồng bộ cả về song phương và đa phương trong đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; phát huy được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị.

Xin đồng chí cho biết những trọng tâm của công tác đối ngoại Đảng trong nhiệm kỳ 2021-2026?

Đối ngoại Đảng trong thời gian vừa qua đã có nhiều đóng góp trong tổng thể của 3 trụ cột đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Trong đó, đối ngoại Đảng đóng vai như cơ sở nền tảng về mặt chính trị, tranh thủ sự ủng hộ của các chính đảng, các tổ chức trên thế giới, đóng góp trực tiếp vào các vấn đề; tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Vì vậy, từ rất sớm, Đảng ta đã coi trọng vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại Đảng. Và trên thực tế, đối ngoại Đảng đã bắt đầu từ rất sớm, từ trước khi chúng ta giành được độc lập và thành lập ra Nhà nước Việt Nam. Đảng ta đã có nhiều văn bản quan trọng nhằm đề ra định hướng và các biện pháp cụ thể liên quan đến công tác đối ngoại Đảng.

Mới đây nhất, năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới"; do đó, trong thời gian tới, trọng tâm công tác đối ngoại Đảng là thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Trong đó, Chỉ thị số 32-CT/TW đã đề ra những định hướng rất quan trọng. Thứ nhất, quán triệt đường lối và làm tốt công tác tham mưu chiến lược để luôn luôn nắm sát tình hình, đồng thời đưa ra đường lối đối ngoại mới phù hợp.

Thứ hai, định hướng nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại Đảng, trước hết là với các nước láng giềng để tạo nền tảng chính trị và định hướng cho quan hệ các mặt; tạo quan hệ đối ngoại Đảng với các chính đảng khác, các đảng cầm quyền cũng như các đảng tham gia đời sống chính trị ở các nước, để tranh thủ sự ủng hộ về mặt chính trị, tạo thêm sự hỗ trợ về mặt chính trị cho quan hệ nhà nước cũng như đối ngoại nhân dân.

Thứ ba, tranh thủ hơn nữa về hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội trong quan hệ Đảng; giúp cho các kênh khác tranh thủ những vấn đề hợp tác này. Cùng với đó, Chỉ thị số 32-CT/TW cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác đối ngoại đảng.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì để phát huy sức mạnh tổng thể của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, thưa đồng chí?

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần này có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt đến tất cả các cấp, các ngành nắm toàn diện, sâu sắc hơn về đường lối đối ngoại của Đảng cũng như đánh giá tình hình quốc tế.

Trên cơ sở đó, chung ta thống nhất đề ra những định hướng, phương hướng, chiến lược cụ thể đối với các cơ quan, bộ, ngành trong lĩnh vực chuyên môn, ở các cấp địa phương. Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa các ngành, địa phương, và giữa ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng

Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng

Sáng 9/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ kết nối với Hội nghị cán ...

Việt Nam thông báo kết quả Đại hội XIII đến bạn bè quốc tế

Việt Nam thông báo kết quả Đại hội XIII đến bạn bè quốc tế

Ngày 28/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chủ trì hai Hội nghị ...

(theo TTXVN)

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

XSMN 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/6/2022. xổ số hôm nay

XSMN 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/6/2022. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 29/6. xổ số hôm nay 29/6. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 4 ngày 29/6/2022. XSMN thứ 4. xổ số hôm nay ngày 29 ...
XSMB 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/6/2022. dự đoán XSMB hôm nay

XSMB 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/6/2022. dự đoán XSMB hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 29/6. xổ số hôm nay 29/6. trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay 29/6/2022. xổ số hôm nay ngày 29 tháng 6. xổ số miền Bắc thứ 4. ...
XSMT 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/6/2022. SXMT 29/6

XSMT 29/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/6/2022. SXMT 29/6

Baoquocte.vn. XSMT 29/6. trực tiếp xổ số miền Trung 29/6/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số hôm nay 29/6/2022. xổ số miền Trung thứ 4. SXMT 29/6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Hoạt động của phu nhân các nhà lãnh đạo châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Hoạt động của phu nhân các nhà lãnh đạo châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh G7

Baoquocte.vn. Ngày 26/6, phu nhân các nhà lãnh đạo G7 đã có hoạt động thú vị bên lề hội nghị thượng đỉnh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines

Baoquocte.vn. Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Philippines, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Philippines.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua.
Thúc đẩy các doanh nghiệp Đức, Thụy Sỹ và châu Âu tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Thúc đẩy các doanh nghiệp Đức, Thụy Sỹ và châu Âu tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ Philipp Rosler cùng đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ thăm Việt Nam.
Cán bộ ngoại giao, phóng viên báo chí nước ngoài trải nghiệm Đà Nẵng

Cán bộ ngoại giao, phóng viên báo chí nước ngoài trải nghiệm Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 24-26/6, đại diện phóng viên báo chí nước ngoài thường trú và nhân viên ngoại giao một số Đại sứ quán tại Việt Nam đã có chuyến thăm Đà ...
Tin thế giới 28/6: Nga dọa Thế chiến III nếu có nước động tay ở Crimea; 'Cơ hội ảm đạm' của Ukraine tại EU? Trung Quốc phát cảnh báo NATO

Tin thế giới 28/6: Nga dọa Thế chiến III nếu có nước động tay ở Crimea; 'Cơ hội ảm đạm' của Ukraine tại EU? Trung Quốc phát cảnh báo NATO

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine, Thượng đỉnh G7, mở rộng NATO, triển vọng Kiev vào EU, tình hình Syria... là một số tin thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Baoquocte.vn. Đến hẹn lại lên, khi Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra, cuộc tranh luận về việc các đồng minh có chi tiêu quá ít cho quốc phòng lại được nhắc đến.
Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Baoquocte.vn. Đúng vào lúc thế giới đang cần thêm những nguồn lực nhằm vực dậy nền kinh tế sau tác động của Covid-19, thì chi phí quân sự lại có xu hướng tăng.
Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Baoquocte.vn. Năm 2022 mở đầu với những hy vọng tràn trề về một thế giới ổn định, kinh tế toàn cầu tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Nhưng...
OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

Baoquocte.vn. Bất chấp sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây, OPEC+ chỉ quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng Bảy và tháng Tám tới.
Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc với một quyết định bất thường.
Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Phản ứng của phương Tây về chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Nam Thái Bình Dương cho thấy cuộc cạnh tranh ngày một nóng tại khu vực.
Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân dịp 55 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, truyền thông ‘xứ Chùa Tháp’ đã có nhiều bài viết lan toả thông điệp về tình hữu nghị truyền thông giữa hai nước.
Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Baoquocte.vn. Phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa tới tỉnh Kaliningrad của Nga, Lithuania đang đối mặt với nhiều hậu quả khó lường.
Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Baoquocte.vn. Trường hợp NATO triển khai máy bay không người lái tại Ukraine được dự báo sẽ đẩy xung đột Nga-Ukraine lên mức đỉnh điểm.
Quan hệ với ASEAN là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Quan hệ với ASEAN là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Baoquocte.vn. Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Ấn Độ đã góp phần nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm cao mới.
ASEAN-Ấn Độ đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trước 'những cơn gió ngược địa chính trị'

ASEAN-Ấn Độ đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trước 'những cơn gió ngược địa chính trị'

Baoquocte.vn. Ấn Độ và ASEAN đều nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu.
Trung Quốc tuyên bố mở rộng hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương: 'Tiền trảm hậu tấu' và ý đồ đằng sau

Trung Quốc tuyên bố mở rộng hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương: 'Tiền trảm hậu tấu' và ý đồ đằng sau

Baoquocte.vn. Trung Quốc đang đặt nền móng cho một căn cứ quân sự ở quần đảo Solomon và có thể hiện thực hóa nó bất kỳ lúc nào.
Phiên bản di động