UNESCO xem xét hồ sơ Ví, Giặm của Việt Nam

27/11/2014 14:20

Hồ sơ dân ca Ví, Giặm của Việt Nam là một trong 36 hồ sơ được khuyến nghị xem xét công nhận tại Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2003 diễn ra từ 24-28/11 tại trụ sở UNESCO ở Thủ đô Paris. Một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần này là xem xét công nhận các di sản văn hóa phi vật thể mới.

Dẫn đầu là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên. Đoàn Việt Nam bao gồm các chuyên gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia bảo tồn di sản và đại diện hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - hai tỉnh có hồ sơ Ví, Giặm sẽ được xem xét tại kỳ họp lần này.

Nếu được công nhận, dân ca Ví, Giặm sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ chín của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

T.T