Văn nghệ sĩ tin tưởng thành công của Đại hội XIII thúc đẩy văn hóa nghệ thuật lên tầm cao mới

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội với thật nhiều hy vọng về tương lai tươi đẹp, thành công của Đại hội Đảng với đội ngũ những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đầy đủ tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao sẽ đưa đất nước ngày cảng phát triển nhanh chóng, bền vững và tiến bộ.

Trong niềm phấn khởi đó, giới văn nghệ sĩ cả nước bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng và tin tưởng Đảng và Nhà Nước ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, cởi mở mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Vuong Duy Bien
NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng:

Mỗi một kỳ Đại hội, toàn thể người dân cả nước đều háo hức, chờ đợi bởi đây là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng của dân tộc, vì thế tôi cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng Đại hội Đảng thành công, lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp của Đảng, của đất nước phát triển.

Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần trực thuộc Nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Vì thế người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, đồng cảm, chia sẻ với văn nghệ sĩ nhưng làm thế nào để truyền đạt được Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ đồng thời khuyến khích, khơi dậy trong họ niềm khao khát sáng tạo, cống hiến. Đó là trách nhiệm của công tác Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một trang mới cho đất nước nói chung và nền Mỹ thuật Việt Nam nói riêng:

Từ năm 1986 đến nay, đường lối Văn hoá văn nghệ của Đảng ta ở từng thời kỳ một đều có những bước điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi rất nhanh của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. Có thể thấy rằng sau năm 1986, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị rồi Nghị quyết 23, Nghị quyết 33, qua từng chặng một đều thấy rằng Đảng ta luôn hiểu rõ xu thế phát triển của nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đường lối văn nghệ của Đảng bao giờ cũng đáp ứng kịp thời với bối cảnh, xu thế thay đổi của cả nền văn học nghệ thuật, trong đó có nền Mỹ thuật Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một mốc son hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Sau 35 năm Đổi mới thì chúng ta đang đứng trước thập niên hết sức quan trọng của đất nước, dân tộc.

Không khí của Đổi mới lại ùa lên. Không chỉ giới văn học nghệ thuật Việt Nam mà nhân dân ta cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi rằng Đại hội XIII sẽ là một nhiệm kỳ quan trọng trước thập niên bản lề. Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tâm, sáng suốt của Đảng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII này, trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta sẽ thấy như một cuộc chuyển giao thế hệ, cho một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, tài năng, vì nhân dân, đất nước, gánh trên vai trách nhiệm mới trước sứ mệnh mới của Đảng ta. Có thể nói ngọn cờ mà Đảng ta dẫn dắt dân tộc vẫn được tiếp tục được những thế hệ sau kế thừa.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi gắm niềm tin Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo văn hoá đủ đức, đủ tài, am tường, thấu hiểu văn nghệ sĩ:

Là một đảng viên gần 50 tuổi Đảng, tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Trải qua bao nhiêu năm đến nay, từ khi chúng ta hoà bình, đổi mới, với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước tiến lên, phát triển, đời sống nhân dân được no đủ.

Giai đoạn gần đây nhất, trong quá trình phát triển, chúng ta đã tiến hành đấu tranh rất nhiều với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong Nhà nước. Tôi kỳ vọng trong Đại hội này, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hy vọng, hoạch định, phát biểu rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn ra các đảng viên ưu tú, những nhân tài thật sự, những người có đức, có tài, đoàn kết, lãnh đạo Đảng, nhân dân, đất nước.

Là văn nghệ sĩ, tôi cũng kỳ vọng, đề nghị các đồng chí chọn lựa ra những lãnh đạo văn hoá quan tâm, gần gũi và trình độ, am tường nhất định đối với văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra môi trường mới kích thích sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện:

Cùng với các tầng lớp nhân dân, giới Văn nghệ sĩ Thủ đô và cả nước đều kì vọng và đặt niềm tin chính trị sâu sắc vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà khởi nguồn là “Xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” như trong các văn kiện quan trọng của Đại hội đã thể hiện quyết tâm: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước...”. Tham gia vào công cuộc này là thiên chức, là sứ mệnh, là trách niệm công dân của các nhà văn trước Tổ quốc.

Đối với Đại hội, mỗi người đều có những vấn đề riêng để quan tâm sâu hơn trong tổng thể những vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chống tham nhũng, vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồi mới, giữ được truyền thống, bản sắc, vấn đề hội nhập, vấn đề quan ngại khi đạo đức xuống cấp...

Song có một vấn đề chung nhất mà mọi người đều mong mỏi, tin tưởng vào sự thành công: đó là Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, sẽ đề ra những đường hướng, quyết sách, đúng đắn và chuẩn xác để đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới trong kỉ nguyên của hội nhập toàn diện và phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ:

Hiến pháp 2013, Điều lệ Đảng hiện hành đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Văn nghệ cũng chịu sự lãnh đạo này. Ngay từ năm 1953, Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Cho đến Đại hội XIII, và mãi mãi, về sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ - cũng như các lĩnh vực khác – mà lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện là một nguyên tắc không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, do yêu cầu khách quan của sự phát triển mà phương thức, hình thức trong sự lãnh đạo có sự thay đổi phù hợp. Các cơ chế, chính sách, đường lối cũng rất linh hoạt.

Một quá trình dài trong Đổi mới, văn nghệ luôn có sự lãnh đạo của Đảng, các nhà nghệ sĩ đã được trang bị cho mình một định hướng tốt; đã có những kinh nghiệm thành công và thất bại. Tôi tin rằng nhiều ấp ủ đã chín. Nhiều mầm mống kỳ diệu đã hình thành. Tài năng Việt được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Trên lĩnh vực truyền thống là văn nghệ, nhất định sẽ có những tài năng vượt trội xuất hiện trong thời gian tới.

Tôi cũng hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng luật, bằng những chính sách cụ thể có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ; các văn nghệ sĩ mạnh mẽ dấn thân vào đời sống, hiểu sâu hơn tâm hồn, ý chí người Việt – cả trẻ lẫn già để vẽ nên những bức tranh huyền diệu về cuộc sống hôm nay; khi đất nước đang bứt mình khỏi ngàn xưa để bay tới những chân trời mới nhưng không làm mất đi tiếng Việt, hồn Việt tinh hoa.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII của Đảng: Chuyên gia Singapore đề cao tầm nhìn phát triển năm 2045 của Việt Nam
Người Việt tại Mỹ tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII vận hành hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn
Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

(theo Hạnh Lê/VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 15-25/5): Cả nước ngày nắng nóng gay gắt, tối mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 15-25/5): Cả nước ngày nắng nóng gay gắt, tối mưa rào và dông vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cả nước ngày nắng nóng, tối mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa ...
Covid-19 ở Campuchia: Tín hiệu vui, số ca mắc mới giảm 4 ngày liên tiếp, vẫn đóng cửa các chợ ở Phnom Penh

Covid-19 ở Campuchia: Tín hiệu vui, số ca mắc mới giảm 4 ngày liên tiếp, vẫn đóng cửa các chợ ở Phnom Penh

Baoquocte.vn. Bộ Y tế Campuchia ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới Covid-19 giảm.
XSMN 16/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 16/5/2021 - SXMN 16/5 - xổ số hôm nay

XSMN 16/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 16/5/2021 - SXMN 16/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 16/5. SXMN 15/5. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN.
XSMT 16/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 16/5/2021 - SXMT 16/5 - xổ số hôm nay

XSMT 16/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 16/5/2021 - SXMT 16/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 16/5. SXMT 15/5. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. XSMT chủ nhật. KQSXMT.
Giao tranh Israel-Palestine: Ít nhất 132 người thiệt mạng, đe dọa làm bùng nổ chiến tranh, Ai Cập điều xe cứu thương đến Gaza

Giao tranh Israel-Palestine: Ít nhất 132 người thiệt mạng, đe dọa làm bùng nổ chiến tranh, Ai Cập điều xe cứu thương đến Gaza

Baoquocte.vn. Các cuộc giao tranh giữa Israel-Palestine 6 ngày qua làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, đe dọa bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện.
Thêm nhiều quan chức đăng ký tranh cử tổng thống Iran vào hạn chót

Thêm nhiều quan chức đăng ký tranh cử tổng thống Iran vào hạn chót

Baoquocte.vn. Có thêm nhiều người ra tranh cử tổng thống Iran vào tháng tới, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Ebrahim Raisi và cựu Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani.
Lịch âm 16/5 - Xem âm lịch hôm nay Chủ nhật ngày 16/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 16/5/2021

Lịch âm 16/5 - Xem âm lịch hôm nay Chủ nhật ngày 16/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 16/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 16/5. Âm lịch hôm nay 16/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 16/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 16 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
Bị mã độc tấn công, ngành y tế Ireland tê liệt nhưng nhất quyết không trả tiền chuộc

Bị mã độc tấn công, ngành y tế Ireland tê liệt nhưng nhất quyết không trả tiền chuộc

Baoquocte.vn. Ngày 14/5, Cơ quan dịch vụ y tế của Ireland bị tê liệt sau khi hứng chịu một vụ tấn công bằng mã độc tinh vi và lớn nhất từ ...
XSKG 16/5 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/5/2021 - SXKG 16/5 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 16/5 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/5/2021 - SXKG 16/5 - KQXSKG Chủ Nhật

Baoquocte.vn. XSKG 16/5. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2021. KQXSKG chủ Nhật. SXKG 16/5.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 16/5/2021: Tuổi Mão công việc có tin vui, tuổi Tỵ chú ý đến lời ăn tiếng nói

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 16/5/2021: Tuổi Mão công việc có tin vui, tuổi Tỵ chú ý đến lời ăn tiếng nói

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 16/5/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lạ lùng món lẩu 'than, thở', ngon nức tiếng miền Tây

Lạ lùng món lẩu 'than, thở', ngon nức tiếng miền Tây

Baoquocte.vn. Không chỉ có hương vị thơm ngon, món lẩu 'than, thở' còn hấp dẫn thực khách bởi vẻ ngoài trang trí bắt mắt và cái tên lạ tai.
Hoa phượng rực rỡ sắc đỏ tô điểm phố phường Hà Nội

Hoa phượng rực rỡ sắc đỏ tô điểm phố phường Hà Nội

Baoquocte.vn. Trên khắp các con phố của Hà Nội, sắc đỏ hoa phượng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thủ đô vào những ngày đầu tháng 5.
Dịch Covid-19: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tại cơ sở lưu trú

Dịch Covid-19: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tại cơ sở lưu trú

Baoquocte.vn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra công văn đề nghị thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.
Điều gì khiến bánh xèo Đà Nẵng 'đốn tim' thực khách?

Điều gì khiến bánh xèo Đà Nẵng 'đốn tim' thực khách?

Baoquocte.vn. Lớp vỏ màu vàng, nóng giòn kèm chút rau sống, cuốn gọn trong bánh tráng, chấm ngập nước tương... tạo nên hương vị khó quên của bánh xèo Đà Nẵng.
Nếu triển khai cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, ngành du lịch sẽ phục hồi sớm nhất vào năm 2023

Nếu triển khai cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, ngành du lịch sẽ phục hồi sớm nhất vào năm 2023

Baoquocte.vn. Theo ADB, ngành du lịch dự kiến sẽ phục hồi sớm nhất vào năm 2023 nếu việc cấp hộ chiếu vaccine Covid-19 được thực hiện.
Du lịch Nhật Bản qua những bức ảnh

Du lịch Nhật Bản qua những bức ảnh

Baoquocte.vn. Cuộc thi viết và thi ảnh 'Nhật Bản tôi yêu' do Văn phòng Việt Nam - Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tổ chức.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 10)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 10)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này có một số tên tuổi nổi tiếng thế giới.
Papyrus - cầu nối giữa Ai Cập cổ đại và thế giới hiện đại

Papyrus - cầu nối giữa Ai Cập cổ đại và thế giới hiện đại

Baoquocte.vn. Dấu tích lịch sử, kho tàng kiến thức của nền văn minh Ai Cập cổ đại được khắc ghi trên trang giấy papyrus, đơn sơ nhưng lại chẳng sợ vết thời gian.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 9)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 9)

Baoquocte.vn. Văn học Italy thời kỳ này có một số tên tuổi như nhà viết tiểu thuyết Guareschi Giovanni, nhà thơ Leopardi Giacomo, nhà văn Levi Carlo...
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 8)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 8)

Baoquocte.vn. Văn học Italy thời kỳ này có một số tên tuổi như nhà viết tiểu thuyết Fogazzaro Aantonio, nhà thơ Goldoni Carlo, nhà viết luận văn Gadda Carlo.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 6)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 6)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này có một số tên tuổi nổi tiếng như: Dante Alighieri, Deledda Grazia.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 5)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 5)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này có một số tên tuổi nổi tiếng như: Croce Benedetto, D’annunzio Gabriela
Tiệm sách yêu thương của người Việt xa quê

Tiệm sách yêu thương của người Việt xa quê

Baoquocte.vn. Một tiệm sách Việt mang tên đầy giản dị, thân thương là Tiệm Mọt đã có chi nhánh tại 7 nước châu Âu và một chi nhánh tại Canada...
Sống cùng Covid với những cuốn sách nổi bật của tháng 5

Sống cùng Covid với những cuốn sách nổi bật của tháng 5

Baoquocte.vn. Sách tháng 5 thú vị hơn bởi phần hai của cuốn sách 'Muôn kiếp nhân sinh', cũng như sự trở lại của nhiều cây viết và các đầu sách.
Lắng nghe bộ não của chúng ta

Lắng nghe bộ não của chúng ta

Baoquocte.vn. Đây là thông điệp mà bác sĩ thần kinh học người Mỹ David Perlmutter gửi gắm trong hai cuốn sách nổi tiếng về bộ não của ông, vừa được phát hành tại Việt Nam.
Quyền tách khỏi đám đông - Sách hay về xu hướng giới trẻ dũng cảm sống khác

Quyền tách khỏi đám đông - Sách hay về xu hướng giới trẻ dũng cảm sống khác

Baoquocte.vn. Quyền tách khỏi đám đông là cuốn sách hay, cổ vũ một xu hướng, một lối sống khác biệt số đông, tác giả gọi là: Quyền không làm gì.
Sách mới: Những câu chuyện thú vị về lịch sử đồng tiền Việt Nam

Sách mới: Những câu chuyện thú vị về lịch sử đồng tiền Việt Nam

Baoquocte.vn. Lịch sử của 1.200 mẫu tiền Việt Nam vừa được giới thiệu trong cuốn sách 'Lịch sử đồng tiền Việt Nam' được Ngân hàng Nhà nước ra mắt.
Ra mắt cuốn sách 'Trái tim người lính Phương Nam'

Ra mắt cuốn sách 'Trái tim người lính Phương Nam'

Baoquocte.vn. CLB Trái tim người lính Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra mắt CLB Trái tim người lính Phương Nam và cuốn sách cùng tên.
Phiên bản di động