Văn nghệ sĩ tin tưởng thành công của Đại hội XIII thúc đẩy văn hóa nghệ thuật lên tầm cao mới

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội với thật nhiều hy vọng về tương lai tươi đẹp, thành công của Đại hội Đảng với đội ngũ những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đầy đủ tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao sẽ đưa đất nước ngày cảng phát triển nhanh chóng, bền vững và tiến bộ.

Trong niềm phấn khởi đó, giới văn nghệ sĩ cả nước bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng và tin tưởng Đảng và Nhà Nước ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, cởi mở mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Vuong Duy Bien
NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng:

Mỗi một kỳ Đại hội, toàn thể người dân cả nước đều háo hức, chờ đợi bởi đây là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng của dân tộc, vì thế tôi cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng Đại hội Đảng thành công, lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp của Đảng, của đất nước phát triển.

Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần trực thuộc Nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Vì thế người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, đồng cảm, chia sẻ với văn nghệ sĩ nhưng làm thế nào để truyền đạt được Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ đồng thời khuyến khích, khơi dậy trong họ niềm khao khát sáng tạo, cống hiến. Đó là trách nhiệm của công tác Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một trang mới cho đất nước nói chung và nền Mỹ thuật Việt Nam nói riêng:

Từ năm 1986 đến nay, đường lối Văn hoá văn nghệ của Đảng ta ở từng thời kỳ một đều có những bước điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi rất nhanh của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. Có thể thấy rằng sau năm 1986, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị rồi Nghị quyết 23, Nghị quyết 33, qua từng chặng một đều thấy rằng Đảng ta luôn hiểu rõ xu thế phát triển của nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đường lối văn nghệ của Đảng bao giờ cũng đáp ứng kịp thời với bối cảnh, xu thế thay đổi của cả nền văn học nghệ thuật, trong đó có nền Mỹ thuật Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một mốc son hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Sau 35 năm Đổi mới thì chúng ta đang đứng trước thập niên hết sức quan trọng của đất nước, dân tộc.

Không khí của Đổi mới lại ùa lên. Không chỉ giới văn học nghệ thuật Việt Nam mà nhân dân ta cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi rằng Đại hội XIII sẽ là một nhiệm kỳ quan trọng trước thập niên bản lề. Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tâm, sáng suốt của Đảng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII này, trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta sẽ thấy như một cuộc chuyển giao thế hệ, cho một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, tài năng, vì nhân dân, đất nước, gánh trên vai trách nhiệm mới trước sứ mệnh mới của Đảng ta. Có thể nói ngọn cờ mà Đảng ta dẫn dắt dân tộc vẫn được tiếp tục được những thế hệ sau kế thừa.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi gắm niềm tin Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo văn hoá đủ đức, đủ tài, am tường, thấu hiểu văn nghệ sĩ:

Là một đảng viên gần 50 tuổi Đảng, tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Trải qua bao nhiêu năm đến nay, từ khi chúng ta hoà bình, đổi mới, với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước tiến lên, phát triển, đời sống nhân dân được no đủ.

Giai đoạn gần đây nhất, trong quá trình phát triển, chúng ta đã tiến hành đấu tranh rất nhiều với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong Nhà nước. Tôi kỳ vọng trong Đại hội này, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hy vọng, hoạch định, phát biểu rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn ra các đảng viên ưu tú, những nhân tài thật sự, những người có đức, có tài, đoàn kết, lãnh đạo Đảng, nhân dân, đất nước.

Là văn nghệ sĩ, tôi cũng kỳ vọng, đề nghị các đồng chí chọn lựa ra những lãnh đạo văn hoá quan tâm, gần gũi và trình độ, am tường nhất định đối với văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra môi trường mới kích thích sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện:

Cùng với các tầng lớp nhân dân, giới Văn nghệ sĩ Thủ đô và cả nước đều kì vọng và đặt niềm tin chính trị sâu sắc vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà khởi nguồn là “Xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” như trong các văn kiện quan trọng của Đại hội đã thể hiện quyết tâm: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước...”. Tham gia vào công cuộc này là thiên chức, là sứ mệnh, là trách niệm công dân của các nhà văn trước Tổ quốc.

Đối với Đại hội, mỗi người đều có những vấn đề riêng để quan tâm sâu hơn trong tổng thể những vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chống tham nhũng, vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồi mới, giữ được truyền thống, bản sắc, vấn đề hội nhập, vấn đề quan ngại khi đạo đức xuống cấp...

Song có một vấn đề chung nhất mà mọi người đều mong mỏi, tin tưởng vào sự thành công: đó là Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, sẽ đề ra những đường hướng, quyết sách, đúng đắn và chuẩn xác để đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới trong kỉ nguyên của hội nhập toàn diện và phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ:

Hiến pháp 2013, Điều lệ Đảng hiện hành đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Văn nghệ cũng chịu sự lãnh đạo này. Ngay từ năm 1953, Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Cho đến Đại hội XIII, và mãi mãi, về sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ - cũng như các lĩnh vực khác – mà lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện là một nguyên tắc không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, do yêu cầu khách quan của sự phát triển mà phương thức, hình thức trong sự lãnh đạo có sự thay đổi phù hợp. Các cơ chế, chính sách, đường lối cũng rất linh hoạt.

Một quá trình dài trong Đổi mới, văn nghệ luôn có sự lãnh đạo của Đảng, các nhà nghệ sĩ đã được trang bị cho mình một định hướng tốt; đã có những kinh nghiệm thành công và thất bại. Tôi tin rằng nhiều ấp ủ đã chín. Nhiều mầm mống kỳ diệu đã hình thành. Tài năng Việt được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Trên lĩnh vực truyền thống là văn nghệ, nhất định sẽ có những tài năng vượt trội xuất hiện trong thời gian tới.

Tôi cũng hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng luật, bằng những chính sách cụ thể có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ; các văn nghệ sĩ mạnh mẽ dấn thân vào đời sống, hiểu sâu hơn tâm hồn, ý chí người Việt – cả trẻ lẫn già để vẽ nên những bức tranh huyền diệu về cuộc sống hôm nay; khi đất nước đang bứt mình khỏi ngàn xưa để bay tới những chân trời mới nhưng không làm mất đi tiếng Việt, hồn Việt tinh hoa.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII của Đảng: Chuyên gia Singapore đề cao tầm nhìn phát triển năm 2045 của Việt Nam
Người Việt tại Mỹ tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII vận hành hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn
Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

(theo Hạnh Lê/VOV.VN)

Đọc thêm

XSTG 28/11, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/11/2021. KQXSTG 28/11

XSTG 28/11, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/11/2021. KQXSTG 28/11

Baoquocte.vn. XSTG 28/11. Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang nhanh nhất hôm nay - XSTG 28/11/2021. KQXSTG. ket qua xo so Tien Giang.
XSKG 28/11, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/11/2021. KQXSKG 28/11

XSKG 28/11, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/11/2021. KQXSKG 28/11

Baoquocte.vn. XSKG 28/11. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang nhanh nhất hôm nay - XSKG 28/11/2021. KQXSKG chủ Nhật. ket qua xo so Kien Giang
XSDL 28/11, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/11/2021. KQXSDL 28/11

XSDL 28/11, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/11/2021. KQXSDL 28/11

Baoquocte.vn. XSDL 28/11. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt nhanh nhất hôm nay - XSDL 28/11/2021. Ket qua xo so Da Lat. KQXSDL.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ nhật 28/11/2021: Bạch Dương đừng qua cầu rút ván

Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ nhật 28/11/2021: Bạch Dương đừng qua cầu rút ván

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 28/11/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Anh: Bão tuyết hoành hành, nhiều nơi mất điện, thiệt hại về người

Anh: Bão tuyết hoành hành, nhiều nơi mất điện, thiệt hại về người

Baoquocte.vn. Hai người thiệt mạng và hàng chục nghìn người trong cảnh mất điện khi cơn bão tuyết Arwen mang theo lượng tuyết đổ bộ nhiều địa phương của Anh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern và lãnh đạo một số tập đoàn của Thụy Sỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thị trưởng thành phố Bern và lãnh đạo một số tập đoàn của Thụy Sỹ

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền hai thành phố Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị.
Nhà khoa học Anh tin tưởng vaccine có thể chặn đứng biến thể Omicron

Nhà khoa học Anh tin tưởng vaccine có thể chặn đứng biến thể Omicron

Baoquocte.vn. Các hãng dược phẩm: AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna... thông báo nghiên cứu Omicron và tự tin có thể đối phó hiệu quả với biến thể này.
Australia: Viên kim cương lồng trong kim cương có tuổi đời 1.400 triệu năm màu tím hiếm gặp

Australia: Viên kim cương lồng trong kim cương có tuổi đời 1.400 triệu năm màu tím hiếm gặp

Baoquocte.vn. Một công ty khai mỏ phát hiện ra một viên kim cương lồng trong kim cương siêu hiếm ở miền Tây Australia, ước tính đã hàng nghìn triệu năm tuổi.
AFF Cup 2020: Báo Indonesia nể phục khả năng ghi bàn của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh

AFF Cup 2020: Báo Indonesia nể phục khả năng ghi bàn của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh

Baoquocte.vn. Theo báo Indonesia, Tiến Linh là một trong những cầu thủ sẽ tỏa sáng tại AFF Cup 2020 và Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất ở sự kiện lần ...
Bí quyết trẻ đẹp vượt thời gian của NSND Minh Hòa

Bí quyết trẻ đẹp vượt thời gian của NSND Minh Hòa

Baoquocte.vn. Đã về hưu được vài năm nhưng NSND Minh Hòa vẫn rất trẻ trung so với tuổi và tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Thương ngày nắng về.
Hoảng sợ siêu biến thể Omicron nhiều đột biến chưa từng thấy, du khách ồ ạt rời Nam Phi

Hoảng sợ siêu biến thể Omicron nhiều đột biến chưa từng thấy, du khách ồ ạt rời Nam Phi

Baoquocte.vn. Nhiều du khách đã đổ xô tới sân bay để rời khỏi Nam Phi vì lo ngại biến chủng mới B.1.1.529O, được WHO đặt tên là Omicron.
New Zealand mở cửa đón khách quốc tế từ tháng Tư năm sau

New Zealand mở cửa đón khách quốc tế từ tháng Tư năm sau

Baoquocte.vn. New Zealand vẫn cấm nhập cảnh với hầu hết khách quốc tế trong 5 tháng tới, đồng thời lên kế hoạch nới lỏng hạn chế biên giới.
Điện Biên - Mảnh đất bốn mùa du lịch

Điện Biên - Mảnh đất bốn mùa du lịch

Baoquocte.vn. Với thiên nhiên hùng vỹ, nhiều địa danh lịch sử, văn hóa đặc sắc, Điện Biên là nơi hội tụ tinh hoa của vùng Tây Bắc, là mảnh đất bốn mùa du lịch.
Mở cửa du lịch: Rộn ràng, kỳ vọng, cần thận trọng và tuân thủ

Mở cửa du lịch: Rộn ràng, kỳ vọng, cần thận trọng và tuân thủ

Baoquocte.vn. Việc những vị khách quốc tế đầu tiên tới Đà Nẵng, Phú Quốc sau gần 2 năm đất nước phải đóng cửa do Covid-19 là tín hiệu vui với ngành du lịch.
Đặc sắc văn hóa của đồng bào vùng biên giới Quảng Bình

Đặc sắc văn hóa của đồng bào vùng biên giới Quảng Bình

Baoquocte.vn. Ba dân tộc anh em cùng sinh sống ở vùng núi Trường Sơn, phía Tây Quảng Bình có những nét văn hóa truyền thống đặc sắc.
Lộc Ninh - Vùng đất biên giới Tây Nam giàu bản sắc

Lộc Ninh - Vùng đất biên giới Tây Nam giàu bản sắc

Baoquocte.vn. Những ai từng đặt chân đến Lộc Ninh - một huyện biên giới xa xôi phía Tây Nam của Tổ quốc, có lẽ sẽ nhớ mãi những cánh rừng cao su bạt ngàn...
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 5]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 5]

Baoquocte.vn. Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 4]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 4]

Baoquocte.vn. Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 3]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 3]

Baoquocte.vn. Những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 2]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 2]

Baoquocte.vn. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 1]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 1]

Baoquocte.vn. Mở đầu loạt bài về nền văn học Pháp, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh thời Trung cổ nổi tiếng.
Tác phẩm văn học Bồ Đào Nha tiêu biểu [Kỳ cuối]

Tác phẩm văn học Bồ Đào Nha tiêu biểu [Kỳ cuối]

Baoquocte.vn. Văn học Bồ Đào Nha được viết bởi công dân Bồ Đào Nha và những người sống ở Bồ Đào Nha, Brazil, Angola và Mozambique...
Giáo sư ngành Ngoại giao với cuốn sách phi lợi nhuận

Giáo sư ngành Ngoại giao với cuốn sách phi lợi nhuận

Baoquocte.vn. Tôi được nghe Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương (Học viện Ngoại giao) kể về một chương trình từ thiện đặc biệt.
‘Hình hài của nước’: Cuốn tiểu thuyết bước ra từ siêu phẩm điện ảnh

‘Hình hài của nước’: Cuốn tiểu thuyết bước ra từ siêu phẩm điện ảnh

Baoquocte.vn. 'Hình hài của nước' là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt, bởi nó ra đời sau khi phim điện ảnh được trình chiếu và đã xuất sắc giành bốn tượng vàng Oscar 2018.
'Chang hoang dã-Gấu': Tranh truyện đặc biệt về bảo vệ thiên nhiên

'Chang hoang dã-Gấu': Tranh truyện đặc biệt về bảo vệ thiên nhiên

Baoquocte.vn. Đạt giải Nhất tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2021, tranh truyện 'Chang hoang dã-Gấu' còn được nhiều nhà xuất bản trên thế giới mua bản quyền phát hành.
Khám phá thế giới sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ

Khám phá thế giới sách lý luận chính trị 1/4 thế kỷ

Baoquocte.vn. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức trưng bày 'Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ'.
Vinh danh giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Vinh danh giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Baoquocte.vn. Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đã diễn ra tại Hà Nội với gần 300 giải thưởng đã được vinh danh.
Giới thiệu sách Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Venezuela

Giới thiệu sách Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Venezuela

Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ FILVEN 2021, ĐSQ Việt Nam tại Venezuela giới thiệu sách Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phiên bản di động