Văn nghệ sĩ tin tưởng thành công của Đại hội XIII thúc đẩy văn hóa nghệ thuật lên tầm cao mới

Theo dõi TGVN trên
TGVN. Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội với thật nhiều hy vọng về tương lai tươi đẹp, thành công của Đại hội Đảng với đội ngũ những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đầy đủ tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao sẽ đưa đất nước ngày cảng phát triển nhanh chóng, bền vững và tiến bộ.

Trong niềm phấn khởi đó, giới văn nghệ sĩ cả nước bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng và tin tưởng Đảng và Nhà Nước ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, cởi mở mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Vuong Duy Bien
NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng:

Mỗi một kỳ Đại hội, toàn thể người dân cả nước đều háo hức, chờ đợi bởi đây là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng của dân tộc, vì thế tôi cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng Đại hội Đảng thành công, lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp của Đảng, của đất nước phát triển.

Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần trực thuộc Nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Vì thế người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, đồng cảm, chia sẻ với văn nghệ sĩ nhưng làm thế nào để truyền đạt được Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ đồng thời khuyến khích, khơi dậy trong họ niềm khao khát sáng tạo, cống hiến. Đó là trách nhiệm của công tác Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một trang mới cho đất nước nói chung và nền Mỹ thuật Việt Nam nói riêng:

Từ năm 1986 đến nay, đường lối Văn hoá văn nghệ của Đảng ta ở từng thời kỳ một đều có những bước điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi rất nhanh của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. Có thể thấy rằng sau năm 1986, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị rồi Nghị quyết 23, Nghị quyết 33, qua từng chặng một đều thấy rằng Đảng ta luôn hiểu rõ xu thế phát triển của nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đường lối văn nghệ của Đảng bao giờ cũng đáp ứng kịp thời với bối cảnh, xu thế thay đổi của cả nền văn học nghệ thuật, trong đó có nền Mỹ thuật Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một mốc son hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Sau 35 năm Đổi mới thì chúng ta đang đứng trước thập niên hết sức quan trọng của đất nước, dân tộc.

Không khí của Đổi mới lại ùa lên. Không chỉ giới văn học nghệ thuật Việt Nam mà nhân dân ta cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi rằng Đại hội XIII sẽ là một nhiệm kỳ quan trọng trước thập niên bản lề. Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tâm, sáng suốt của Đảng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII này, trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta sẽ thấy như một cuộc chuyển giao thế hệ, cho một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, tài năng, vì nhân dân, đất nước, gánh trên vai trách nhiệm mới trước sứ mệnh mới của Đảng ta. Có thể nói ngọn cờ mà Đảng ta dẫn dắt dân tộc vẫn được tiếp tục được những thế hệ sau kế thừa.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi gắm niềm tin Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo văn hoá đủ đức, đủ tài, am tường, thấu hiểu văn nghệ sĩ:

Là một đảng viên gần 50 tuổi Đảng, tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Trải qua bao nhiêu năm đến nay, từ khi chúng ta hoà bình, đổi mới, với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước tiến lên, phát triển, đời sống nhân dân được no đủ.

Giai đoạn gần đây nhất, trong quá trình phát triển, chúng ta đã tiến hành đấu tranh rất nhiều với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong Nhà nước. Tôi kỳ vọng trong Đại hội này, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hy vọng, hoạch định, phát biểu rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn ra các đảng viên ưu tú, những nhân tài thật sự, những người có đức, có tài, đoàn kết, lãnh đạo Đảng, nhân dân, đất nước.

Là văn nghệ sĩ, tôi cũng kỳ vọng, đề nghị các đồng chí chọn lựa ra những lãnh đạo văn hoá quan tâm, gần gũi và trình độ, am tường nhất định đối với văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra môi trường mới kích thích sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện:

Cùng với các tầng lớp nhân dân, giới Văn nghệ sĩ Thủ đô và cả nước đều kì vọng và đặt niềm tin chính trị sâu sắc vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà khởi nguồn là “Xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” như trong các văn kiện quan trọng của Đại hội đã thể hiện quyết tâm: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước...”. Tham gia vào công cuộc này là thiên chức, là sứ mệnh, là trách niệm công dân của các nhà văn trước Tổ quốc.

Đối với Đại hội, mỗi người đều có những vấn đề riêng để quan tâm sâu hơn trong tổng thể những vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chống tham nhũng, vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồi mới, giữ được truyền thống, bản sắc, vấn đề hội nhập, vấn đề quan ngại khi đạo đức xuống cấp...

Song có một vấn đề chung nhất mà mọi người đều mong mỏi, tin tưởng vào sự thành công: đó là Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, sẽ đề ra những đường hướng, quyết sách, đúng đắn và chuẩn xác để đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới trong kỉ nguyên của hội nhập toàn diện và phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ:

Hiến pháp 2013, Điều lệ Đảng hiện hành đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Văn nghệ cũng chịu sự lãnh đạo này. Ngay từ năm 1953, Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Cho đến Đại hội XIII, và mãi mãi, về sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ - cũng như các lĩnh vực khác – mà lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện là một nguyên tắc không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, do yêu cầu khách quan của sự phát triển mà phương thức, hình thức trong sự lãnh đạo có sự thay đổi phù hợp. Các cơ chế, chính sách, đường lối cũng rất linh hoạt.

Một quá trình dài trong Đổi mới, văn nghệ luôn có sự lãnh đạo của Đảng, các nhà nghệ sĩ đã được trang bị cho mình một định hướng tốt; đã có những kinh nghiệm thành công và thất bại. Tôi tin rằng nhiều ấp ủ đã chín. Nhiều mầm mống kỳ diệu đã hình thành. Tài năng Việt được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Trên lĩnh vực truyền thống là văn nghệ, nhất định sẽ có những tài năng vượt trội xuất hiện trong thời gian tới.

Tôi cũng hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng luật, bằng những chính sách cụ thể có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ; các văn nghệ sĩ mạnh mẽ dấn thân vào đời sống, hiểu sâu hơn tâm hồn, ý chí người Việt – cả trẻ lẫn già để vẽ nên những bức tranh huyền diệu về cuộc sống hôm nay; khi đất nước đang bứt mình khỏi ngàn xưa để bay tới những chân trời mới nhưng không làm mất đi tiếng Việt, hồn Việt tinh hoa.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII của Đảng: Chuyên gia Singapore đề cao tầm nhìn phát triển năm 2045 của Việt Nam
Người Việt tại Mỹ tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII vận hành hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn
Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

(theo Hạnh Lê/VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sau sự cố loạt người nhiễm Covid-19, Campuchia thành lập tiểu ban an ninh giám sát cách ly do quân đội chỉ huy

Sau sự cố loạt người nhiễm Covid-19, Campuchia thành lập tiểu ban an ninh giám sát cách ly do quân đội chỉ huy

Tiểu ban an ninh và quản lý trật tự để giám sát tất cả các trung tâm cách ly Covid-19 do Tướng Hun Manet, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia ...
Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Covid-19 ở Việt Nam chiều 27/2: 6 ca mắc mới tại Hải Dương

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới Covid-19 tại Hải Dương; hơn 63.000 người đang cách ly.
XSMN 28/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMN 28/2 - dự đoán XSMN 1/3

XSMN 28/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMN 28/2 - dự đoán XSMN 1/3

XSMN 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN. SXMN 28/2.
XSMB 28/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMB 28/2 - dự đoán XSMB 1/3

XSMB 28/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMB 28/2 - dự đoán XSMB 1/3

XSMB 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMB chủ nhật. KQSXMB. SXMB 28/2.
World Cup 2022: Báo Hàn Quốc chỉ ra lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam

World Cup 2022: Báo Hàn Quốc chỉ ra lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam

Tờ Asean Express (Hàn Quốc) cho rằng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn so với các đội bóng khác ở bảng G vòng loại World Cup 2022.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 28/2/2021: Song Ngư mệt mỏi trong tình yêu, Xử Nữ bứt phá trong thu nhập

Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 28/2/2021: Song Ngư mệt mỏi trong tình yêu, Xử Nữ bứt phá trong thu nhập

Tử vi hôm nay 28/2 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Thiếu nguồn cung vaccine Covid-19, EU quyết giành lại quyền sản xuất thuốc

Thiếu nguồn cung vaccine Covid-19, EU quyết giành lại quyền sản xuất thuốc

Dù EU đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và cũng đã đặt trước một lượng lớn vaccine Covid-19, nhưng hiện khối vẫn thiếu hụt nguồn cung.
XSMT 28/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMT 28/2 - dự đoán XSMT 1/3

XSMT 28/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMT 28/2 - dự đoán XSMT 1/3

XSMT 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMT chủ nhật. KQSXMT. SXMT 28/2.
Khôi phục lệnh ngừng bắn ở Kashmir, Pakistan quyết đối thoại với Ấn Độ

Khôi phục lệnh ngừng bắn ở Kashmir, Pakistan quyết đối thoại với Ấn Độ

Khôi phục lệnh ngừng bắn với Ấn Độ dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir, Pakistan sẵn sàng đối thoại giải quyết các bất đồng.
XSKG 28/2 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXKG 28/2 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 28/2 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXKG 28/2 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2021. KQXSKG chủ Nhật. SXKG 28/2.
Thú chơi Xuân mùa Covid-19: Tìm về truyền thống hay chạy theo công nghệ?

Thú chơi Xuân mùa Covid-19: Tìm về truyền thống hay chạy theo công nghệ?

Covid-19 đã làm thay đổi suy nghĩ 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi' và thú chơi Xuân của người dân cũng khác đi nhiều so với những năm trước đây.
Thiên đường du lịch Maldives đã 'quên' Covid-19 như thế nào?

Thiên đường du lịch Maldives đã 'quên' Covid-19 như thế nào?

Dù chỉ đón được hơn nửa triệu khách ghé thăm, thì ngành du lịch Maldives vẫn là một trong những câu chuyện thành công nhất năm 2020.
Ghé thăm chùa Trăm Gian, nơi có rồng đá thời Trần 'độc nhất, vô nhị' ở Hà Nội

Ghé thăm chùa Trăm Gian, nơi có rồng đá thời Trần 'độc nhất, vô nhị' ở Hà Nội

Chùa Trăm Gian thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn vào dịp cuối tuần và những ngày đầu xuân mới.
Clip quảng bá Việt Nam thu hút người xem trên YouTube

Clip quảng bá Việt Nam thu hút người xem trên YouTube

Chỉ sau gần 2 tuần ra mắt, clip quảng bá Việt Nam trên nền tảng số YouTube với chủ đề 'Việt Nam – Điểm đến Văn hóa và Ẩm thực' đã vượt mốc 1 triệu ...
Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ

Đây là năm thứ hai, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Dự án du lịch cho người khuyết tật chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp của UNWTO

Dự án du lịch cho người khuyết tật chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp của UNWTO

Cuộc thi khởi nghiệp “SDGs Global Startup Competition” của UNWTO đã tìm ra 25 dự án thắng cuộc.
Phần Lan: Ngày văn hóa quốc gia bắt nguồn từ một sử thi - Kalevala

Phần Lan: Ngày văn hóa quốc gia bắt nguồn từ một sử thi - Kalevala

Trên thế giới hiếm có nước như Phần Lan: Lấy ngày ra đời của một tác phẩm văn học làm ngày lễ lớn của dân tộc.
Ý nghĩa hình tượng con trâu ít người biết trong đời sống văn hóa đại chúng phương Đông

Ý nghĩa hình tượng con trâu ít người biết trong đời sống văn hóa đại chúng phương Đông

Trong văn hóa đại chúng phương Đông, hình tượng con trâu phổ biến và gắn bó với cuộc sống lao động của người dân.
Euripidés và các bi kịch cổ Hy Lạp

Euripidés và các bi kịch cổ Hy Lạp

Herakles mainomenos là bi kịch cổ Hy Lạp, có tính chất chính trị, được coi là nơi dung thân của những người khốn cùng và những kẻ lưu vong.
Sokrates - Bậc thầy của triết học cổ Hy Lạp

Sokrates - Bậc thầy của triết học cổ Hy Lạp

Sokrates (470-399 TCN) được coi là bậc thầy của triết học cổ Hy Lạp. Ông cũng là sư phụ của Platon.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Văn học Hy Lạp hiện đại (Kỳ 2)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Văn học Hy Lạp hiện đại (Kỳ 2)

Seferis Giorgos, nhà thơ trào lưu mới; Solomos Dionysios, nhà thơ lớn đầu tiên của văn học Hy Lạp hiện đại; Varnalis Kostas, theo chính kiến phe tả.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Văn học Hy Lạp hiện đại (Kỳ 1)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Văn học Hy Lạp hiện đại (Kỳ 1)

Kazantzakis Nikos (1883-1957) là một nhà văn sáng tạo ra văn học Hy Lạp hiện đại, là một chính khách tiến bộ và nhà triết học.
Khám phá Việt Nam - cuốn sách mở ra cả một thế giới

Khám phá Việt Nam - cuốn sách mở ra cả một thế giới

Khám phá Việt Nam là cuốn sách ảnh vừa ra mắt độc giả của Nhà xuất bản Thanh niên do Tổng cục Du lịch giữ bản quyền.
Góc nhìn mới mẻ từ cuốn sách hay ‘Nhà nước khởi tạo’

Góc nhìn mới mẻ từ cuốn sách hay ‘Nhà nước khởi tạo’

‘Nhà nước khởi tạo' của Giáo sư Mariana Mazzucato đang là cuốn sách hay đem tới những góc nhìn mới mẻ về vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo để phát triển.
Học giả Canada đánh giá cao tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

Học giả Canada đánh giá cao tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

Ngày 20/2, cuốn sách Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc của giáo sư Nguyễn Đài Trang đã ra mắt.
Những cuốn sách hay nên đọc trong mùa Covid-19 năm 2021

Những cuốn sách hay nên đọc trong mùa Covid-19 năm 2021

Có những cuốn sách hay giống như liều thuốc cứu rỗi tâm hồn, động viên con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống...
Cuốn sách với những giải mã về mạng lưới và quyền lực trong xã hội

Cuốn sách với những giải mã về mạng lưới và quyền lực trong xã hội

Có nhiều lý do khiến 'Quảng trường và tòa tháp' - cuốn sách mới nhất của Niall Ferguson được bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times...
Lịch sử chính trị - Bộ sách mang tính bước ngoặt về lịch sử nhà nước hiện đại

Lịch sử chính trị - Bộ sách mang tính bước ngoặt về lịch sử nhà nước hiện đại

Bộ sách bán chạy nhất về lịch sử nhà nước hiện đại và nhận được nhiều lời khen của tác giả Francis Fukuyama vừa được ấn hành tại Việt Nam.
Phiên bản di động