Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại

THU TRANG
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, những cán bộ ngành ngoại giao đang nỗ lực hết mình vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, bám sát chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng.
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 ngày 18/12. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 ngày 18/12. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cùng với quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đó là sự kết hợp, kế thừa và phát huy những triết lý truyền thống ngoại giao của ông cha ta về lòng yêu nước, độc lập, tự chủ, tinh thần hòa hiếu, nhân văn, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết… dưới ánh sáng soi rọi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước

Bàn về văn hóa ngoại giao, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, ngoại giao Việt Nam thể hiện bốn đặc sắc văn hóa. Đó là kiên định trong mục tiêu, nhân văn trong cốt cách, rộng mở trong tâm hồn và linh hoạt trong hành động.

Được vận dụng nhuần nhuyễn trong công cuộc cách mạng nói chung, hoạt động ngoại giao nói riêng, những triết lý truyền thống ngoại giao đó đã góp phần cực kỳ quan trọng vào những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong suốt 76 năm qua; nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế như nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Về mối quan hệ giữa thực lực và ngoại giao, Bác Hồ từng nhấn mạnh: “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nói tới “thực lực” nên hiểu là sự tổng hòa cả “sức mạnh cứng” (hàm ý nói về kinh tế và lực lượng vũ trang) lẫn “sức mạnh mềm” thể hiện trong tinh hoa văn hóa dân tộc, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của toàn dân; tính chính nghĩa của sự nghiệp; tính đúng đắn của đường lối và sự sắc bén trong lãnh đạo, điều hành.

Nhà ngoại giao kỳ cựu nhận định rằng ngoại giao vốn là khoa học và nghệ thuật điều hành quan hệ quốc tế nhằm phục vụ cho ba mục tiêu chủ yếu là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc; tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của nước mình. Ba mục tiêu ấy gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, còn trình tự ưu tiên sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của từng nước, từng thời kỳ.

Để văn hóa ngoại giao Việt Nam tỏa sáng

Ngày nay, khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, trước những cơ hội và thách thức mới trên thế giới, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, đã đến lúc cần nâng cao và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao đào tạo, ngoại giao môi trường tương tự như chiến dịch ngoại giao vaccine đang được triển khai quyết liệt, bài bản hiện nay.

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại
Nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cán bộ ngoại giao về hưu và đương thời bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Riêng những người trực tiếp hoạt động đối ngoại, ông Vũ Khoan cho rằng, họ cùng một lúc phải gánh trên vai tới bốn nền văn hóa, bao gồm văn hóa ngoại giao, văn hóa dân tộc, văn hóa cần có của mỗi công chức, đảng viên và cả văn hóa nhân loại.

Vì vậy, nguyên Phó Thủ tướng kỳ vọng các thế hệ nối bước có thể thắp sáng hơn nữa văn hóa ngoại giao Việt Nam, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam lên đài quang vinh, sánh vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Sự kỳ vọng này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ tại Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vừa qua.

Hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra nhiệm vụ của ngành là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ nhằm hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao, vấn đề then chốt để đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại nằm chính ở đội ngũ cán bộ ngoại giao, bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc, thành hay bại đều do cán bộ.

“Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao về xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ; hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách và phương pháp làm việc, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Nỗ lực “giữ lửa” truyền thống

Cảm nhận sâu sắc về những giá trị, truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Đoàn Tuấn Minh bày tỏ cảm phục, tự hào trước những đóng góp lớn lao của nhiều lớp cán bộ làm công tác đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, thế hệ thanh niên ngành ngoại giao vô cùng tự hào khi được nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhận xét “đối ngoại ngày hôm nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội, mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc”.

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên ngoại giao với chủ đề “phát huy truyền thống, vững bước tương lai”, ngày 19/10/2021. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, thanh niên ngoại giao có may mắn là luôn được “truyền lửa” từ các thế hệ đi trước. Ngọn lửa nhiệt thành đó là những bài học về tinh thần trách nhiệm khi thấy phòng làm việc của lãnh đạo vẫn sáng đèn trong đêm khuya; về tính cầu thị, chuyên nghiệp cũng như kiến thức sâu rộng khi đọc các lời chỉ đạo hay chỉnh sửa của lãnh đạo; về sự gần gũi, giản dị của các đồng chí lãnh đạo…

“Chính những giá trị, phẩm chất ở bên trong mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại là truyền thống quý báu nhất của ngành ngoại giao Việt Nam. Chúng là những di sản của các thế hệ đi trước truyền lại, cho phép chúng tôi vững bước trước những thách thức, gian khó để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại được Đảng và nhân dân giao phó, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Bộ Đoàn Tuấn Minh chia sẻ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mỗi cán bộ ngoại giao đang nỗ lực và quyết tâm hết sức mình để viết tiếp những trang sử vàng vẻ vang, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có vai trò, vị thế cao trên trường quốc tế như phần kết trong bài thơ của Đại sứ Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao:

“Bối cảnh thế giới khó lường

Hội nghị 31 soi đường đi lên

Rèn bản lĩnh, ý chí bền

Triển khai nghị quyết đạt nhiều thành công

Xứng danh con cháu Lạc Hồng

Tự hào tiếp bước nối dòng Văn Lang”.

“Với tư cách là một nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, tôi quán triệt, tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo để góp phần nhỏ bé vào xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, từ đó đóng góp vào sự phát triển, hoà bình, ổn định của đất nước như lời Tổng Bí thư nói: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ cho đất nước phát triển. Đằng sau một nhà ngoại giao là cả dân tộc!”

(Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái)

Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số

Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số

Một số quốc gia đã bổ nhiệm chức vụ đại sứ cho lĩnh vực công nghệ, phản ánh rõ việc thiết lập quan hệ với ...

Mong mỗi Đại sứ, Tham tán, cán bộ ngoại giao là những Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Mong mỗi Đại sứ, Tham tán, cán bộ ngoại giao là những Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Báo TG&VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tại ...

Đọc thêm

Môn cử tạ SEA Games 31: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên

Môn cử tạ SEA Games 31: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên

Baoquocte.vn. Hôm nay (19/5), bộ môn Cử tạ SEA Games 31 bước vào ngày tranh tài đầu tiên với 3 nội dung ở các hạng cân: 45kg nữ, 55kg nam và ...
Sao Việt: Nghệ sĩ Lan Hương than thở vì vai mẹ chồng phim Thương ngày nắng về, Mai Phương Thúy khoe đường cong quyến rũ

Sao Việt: Nghệ sĩ Lan Hương than thở vì vai mẹ chồng phim Thương ngày nắng về, Mai Phương Thúy khoe đường cong quyến rũ

Baoquocte.vn. Nghệ sĩ Lan Hương than thở vì vai mẹ chồng trong phim Thương ngày nắng về, Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe đường cong quyến rũ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Thái Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Thái Lan

Baoquocte.vn. Cá nguồn tin Thái Lan cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Bangkok vào tháng 6 tới.
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trồng cây mừng sinh nhật Bác

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trồng cây mừng sinh nhật Bác

Baoquocte.vn. Các y bác sĩ, nhân viên Việt Nam của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã chung tay trồng ...
Xổ số miền Nam hôm nay - XSMN 19/5 - kết quả xổ số 19/5/2022 - SXMN 19/5/2022

Xổ số miền Nam hôm nay - XSMN 19/5 - kết quả xổ số 19/5/2022 - SXMN 19/5/2022

Baoquocte.vn. XSMN 19/5. xổ số miền Nam. xổ số hôm nay. SXMN 19/5/2022. Kết quả xổ số. XSMN 19/5/2022. xổ số hôm nay ngày 19 tháng 5. KQXS hom nay. XSMN.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại CHLB Đức

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại CHLB Đức

Baoquocte.vn. Lãnh đạo Đảng SPD, Chính phủ, Quốc hội Đức hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hàn Quốc và Nhật Bản còn nhiều tiềm năng hợp tác

Hàn Quốc và Nhật Bản còn nhiều tiềm năng hợp tác

Baoquocte.vn. Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han gặp trực tuyến với người đồng cấp Nhật Bản Takeo Akiba lần đầu tiên sau khi được bổ nhiệm.
Hàn Quốc sẽ tham gia sáng kiến kinh tế mới do Mỹ dẫn đầu

Hàn Quốc sẽ tham gia sáng kiến kinh tế mới do Mỹ dẫn đầu

Baoquocte.vn. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, nước này nhiều khả năng tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Những tâm sự xúc động trong buổi giới thiệu phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Những tâm sự xúc động trong buổi giới thiệu phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Baoquocte.vn. Chiều 18/5, trong họp báo, xem các trích đoạn phim 'Em và Trịnh', nghệ sĩ Trịnh Vĩnh Trinh rơi nước mắt vì nhớ anh trai Trịnh Công Sơn.
Ukraine nhận tin vui, Italy tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Kiev

Ukraine nhận tin vui, Italy tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Kiev

Baoquocte.vn. Các nước tiếp tục hứa cấp viện trợ tài chính cũng như quân sự cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này với Nga tiếp tục căng ...
Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức buổi chiếu phim về vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, giới thiệu nội dung cuốn sách về Bác.
Việt Nam-Đan Mạch: Tăng cường thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hoá, giáo dục

Việt Nam-Đan Mạch: Tăng cường thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hoá, giáo dục

Baoquocte.vn. Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ luôn đồng hành cùng Hội hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam trong các hoạt động.
Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp tổ chức dâng hoa và trồng cây tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 132 năm ngày sinh của Người.
Đại sứ Phan Chí Thành thăm tỉnh Phichit - nơi ghi dấu bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Phan Chí Thành thăm tỉnh Phichit - nơi ghi dấu bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Hoan nghênh đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đến thăm, Tỉnh trưởng tỉnh Phichit bày tỏ mong muốn kết nghĩa với một tỉnh của Việt Nam.
Cộng đồng người Việt tại Mexico dâng hoa kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cộng đồng người Việt tại Mexico dâng hoa kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm kêu gọi cộng đồng người Việt tại Mexico đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thay mặt Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chia buồn Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan từ trần.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Baoquocte.vn. Điều 16 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Baoquocte.vn. Trong tháng 5 có 15 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Ba Lan, Paraguay, Na Uy, Cameroon, Yemen, Argentina, Jordan, Ethiopia, Croatia...
Phiên bản di động