Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thực hiện hiệu quả nhiều Quy chế phối hợp

Văn Toại
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương và tổng kết, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2021, tổ chức tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), sáng 16/4, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã chủ trì Hội nghị báo cáo, đánh giá việc phối hợp giữa 3 đơn vị của Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài năm 2020.
Ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông tin, năm 2020 ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông tin, năm 2020 ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, cho biết: Trong công tác tuyển dụng, thông qua Quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, ba đơn vị (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn-SDDC, Trung tâm Phục vụ đối ngoại-SCEDFA, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ qua nước ngoài- FOSCO) đều thông báo số vị trí việc làm mà tổ chức nước ngoài có nhu cầu sử dụng tại địa phương tới các cơ quan Ngoại vụ địa phương.

Công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại địa phương, năm 2020, ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Việc quản lý trải trên diện rộng 63 tỉnh, thành, đặc biệt nhiều dự án của tổ chức nước ngoài được triển khai tại các địa bàn miền núi xa xôi, hẻo lánh nên rất cần thiết có cơ quan đầu mối tại địa phương hỗ trợ ba đơn vị nắm bắt thông tin, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác.

Trong thời gian qua, ba đơn vị đã chủ động phối hợp với các Sở Ngoại vụ địa phương triển khai cơ chế hợp tác thông qua việc ký Quy chế phối hợp, cụ thể: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ký Quy chế phối hợp với 25/27 Sở Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh thuộc địa bàn quản lý (trừ Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương); SCEDFA ký Quy chế phối hợp với 6/14 Sở Ngoại vụ thuộc địa bàn quản lý (Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Kontum, Lâm Đồng, Đăk Nông); FOSCO ký Quy chế phối hợp với 19/20 Sở Ngoại vụ/ Văn phòng UBND tỉnh thuộc địa bàn quản lý.

Qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, trách nhiệm của các bên được ràng buộc bằng văn bản, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình lao động Việt Nam.

Phát biểu tham luận về công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài, ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho rằng: Quảng Trị là một trong những địa phương đã thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài trên địa bàn trong thời gian qua.

Vào cuối năm 2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị đã ký kết “Quy chế phối hợp trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài” với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) với 4 nội dung phối hợp chủ yếu: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đối ngoại, chế độ, chính sách; Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin triển khai dự án, danh sách người lao động; Phối hợp trong công tác tuyển chọn, giới thiệu người lao động; Phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chế độ chính sách quản lý người lao động.

Trong đó, 2 nội dung trọng tâm mà hai đơn vị đã phối hợp khá hiệu quả trong thời gian qua là: Phối hợp trong công tác cung cấp danh sách người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Quảng Trị và phối hợp trong công tác tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Quảng Trị.

Ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết trong năm 2020 Quảng Trị đã tổ chức 17 đợt tuyển dụng, giới thiệu thành công cho gần 300 lao động làm việc chủ yếu ở các dự án MAG, RENEW, Cây hoà bình…
Ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết trong năm 2020 Quảng Trị đã tổ chức 17 đợt tuyển dụng, giới thiệu thành công cho gần 300 lao động làm việc chủ yếu ở các dự án MAG, RENEW, Cây hoà bình…

Hiện nay, Quảng Trị có trên 1.000 lao động Việt nam đang làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài như MAG, RENEW, Cây hoà bình… Thông qua Quy trình quản lý người lao động bằng phần mềm điện tử hóa, sử dụng mạng xã hội để quảng bá rộng rãi thông tin tuyển dụng nhằm đảm bảo cơ hội cho tất cả người lao động, hồ sơ ứng viên được lưu trữ khoa học, đảm bảo giới thiệu lao động có lý lịch rõ ràng đến các tổ chức nên hầu hết các đối tượng lao động được tuyển dụng đều đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đề nghị: Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị của Bộ Ngoại giao với các Sở Ngoại vụ địa phương triển khai cơ chế hợp tác trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các bên liên quan cần phối hợp giải quyết tốt hơn nữa như: một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tự tuyển lao động thông qua đối tác của họ tại địa phương; ở một số địa phương việc trao đổi, hợp tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển, quản lý lao động Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi không có đơn vị đứng ra làm dầu mỗi (một số nơi Sở Lao động - Thương binh - Xã hội quản lý người lao động Việt Nam còn Sở Kế hoạch & Đầu tư quản lý dự án của các tổ chức phi chính phủ tại địa phương); việc hợp tác vẫn chủ yếu dừng ở việc chia sẻ, trao đổi danh sách dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nhân viên người Việt Nam làm việc cho các dự án này, chưa có sự phân tích sâu sắc, đánh giá hay cảnh báo về tình hình nhân sự có gây ảnh hưởng gì đến kinh tế, an ninh xã hội của địa phương hay không….

Để công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cơ quan Ngoại vụ địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài.

Đặc biệt, do xu hướng và tính chất của hoạt động phi chính phủ hiện nay tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khu vực phía Nam có nhiều dấu hiệu nhạy cảm, phức tạp, vận động thành lập các nghiệp đoàn riêng theo mục tiêu của tổ chức phi chính phủ đi trái đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nên rất cần các địa phương phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao thực hiện công tác quản lý, nắm bắt sát sao tình hình sử dụng lao động Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Thứ hai, ở một số địa phương không có Sở Ngoại vụ, đề nghị Sở Ngoại vụ, UBND các tỉnh, thành phố chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại địa phương, bởi lẽ bộ phận lao động này không giống các lao động thuần túy khác, họ chịu ảnh hưởng, chi phối trực tiếp từ các tổ chức có yếu tố nước ngoài; không loại trừ khả năng các tổ chức nước ngoài thông qua công tác viện trợ và sự giúp sức của người lao động Việt Nam để hướng họ thực hiện các yêu cầu công việc theo mục tiêu riêng của tổ chức nước ngoài, đi trái đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, duy trì việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa ba đơn vị với các cơ quan Ngoại vụ địa phương từ nhu cầu tuyển dụng, tình hình quản lý đến nhu cầu đầu tư, phát triển dự án của tổ chức nước ngoài tại địa phương... nhằm tránh tình trạng người lao động Việt Nam bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước; chủ động phát hiện các vị phạm của tổ chức nước ngoài để có ý kiến nhắc nhở hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý; phối hợp thành lập các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, công đoàn) của người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại địa phương, góp phần xây dựng tập thể và môi trường hợp tác, gắn bó của người lao động Việt Nam...

TIN LIÊN QUAN
Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”
Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành với địa phương kết nối hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Thanh tra Bộ Ngoại giao ký giao ước thi đua năm 2021
Tập thể Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn: Luôn tích cực trong công tác đảng, công đoàn, thanh niên, nữ công
Văn Toại
(từ Quy Nhơn)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngoại giao trong tuần: Bộ trưởng điện đàm với người đồng cấp Cuba, Việt Nam hỗ trợ Lào chống dịch, Đối thoại ASEAN-Mỹ thứ 34

Ngoại giao trong tuần: Bộ trưởng điện đàm với người đồng cấp Cuba, Việt Nam hỗ trợ Lào chống dịch, Đối thoại ASEAN-Mỹ thứ 34

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong tuần từ ngày 3-8/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vaccine nào cũng có phản ứng phụ, đừng quá hoang mang, lo sợ!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vaccine nào cũng có phản ứng phụ, đừng quá hoang mang, lo sợ!

Baoquocte.vn. Ngày 8/5, tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyên người dân không lo sợ, hoang mang vì sự cố tiêm vaccine ở An Giang.
Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV: Chỉ khi hiểu rõ ứng cử viên, cử tri mới lựa chọn đúng

Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV: Chỉ khi hiểu rõ ứng cử viên, cử tri mới lựa chọn đúng

Baoquocte.vn. TS. Bùi Ngọc Thanh - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng để chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân, vẫn còn nhiều ...
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong ở Lào là người Việt

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong ở Lào là người Việt

Baoquocte.vn. Đêm 8/5, thủ đô Vientiane của Lào ghi nhận trường hợp người Việt Nam đầu tiên đồng thời là bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 ở nước này.
Căng thẳng leo thang ở miền Đông Jerusalem, cộng đồng quốc tế quan ngại

Căng thẳng leo thang ở miền Đông Jerusalem, cộng đồng quốc tế quan ngại

Baoquocte.vn. Ngày 8/5, các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine tại khu vực Đông Jerusalem khiến hàng chục người bị thương.
Hai Bộ trưởng Israel thăm Hàn Quốc, ký FTA trong chương trình nghị sự

Hai Bộ trưởng Israel thăm Hàn Quốc, ký FTA trong chương trình nghị sự

Baoquocte.vn. Israel và Hàn Quốc đàm phán FTA từ tháng 6/2016 và đây sẽ là FTA đầu tiên ký kết giữa Israel với một quốc gia Đông Á.
Covid-19: Những địa điểm nào ở Hà Nội đang bị phong tỏa, cách ly y tế?

Covid-19: Những địa điểm nào ở Hà Nội đang bị phong tỏa, cách ly y tế?

Baoquocte.vn. Trong vòng 10 ngày của đợt dịch mới, Hà Nội liên tiếp ghi nhận 94 ca Covid-19 trong cộng đồng, kéo theo nhiều khu dân cư, bệnh viện bị phong ...
Bốn nguyên tắc cơ bản trong bầu cử đã được luật hóa

Bốn nguyên tắc cơ bản trong bầu cử đã được luật hóa

Baoquocte.vn. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín là 4 nguyên tắc cơ bản, được luật hóa thành những luật định quan trọng trong quá trình chuẩn bị bầu ...
Tìm lại thời cổ đại hoàng kim, Ai Cập chuẩn bị xây dựng 'thành phố vàng'

Tìm lại thời cổ đại hoàng kim, Ai Cập chuẩn bị xây dựng 'thành phố vàng'

Baoquocte.vn. Nhằm hồi sinh ngành công nghiệp vàng và thu hút đầu tư, Ai Cập mới đây thông báo sẽ thành lập một thành phố chuyên sản xuất và kinh doanh ...
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đột phá về công tác chỉ đạo điều hành

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đột phá về công tác chỉ đạo điều hành

Baoquocte.vn. Sau 23 năm kể từ ngày Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) đi xa, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc rằng công tác xây dựng ngành hiện nay đều là ...
Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Baoquocte.vn. Cán bộ ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài trở thành những 'chiến sĩ' ở tuyến đầu chống dịch ở nước ngoài trong bảo hộ công dân.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia 1

Baoquocte.vn. TLSQ VN tại Preah Sihanouk bàn giao hàng nhân đạo nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.
Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Baoquocte.vn. Việt Nam đề nghị phía Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến tàu cá bị bắt giữ để có cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra.
Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện tại nước sở tại sẵn sàng bảo hộ công dân, cập nhật tình hình và cứu chữa công dân Việt Nam gặp khó khăn.
Dịch Covid-19: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Chính phủ và người dân Ấn Độ trong lúc khó khăn

Dịch Covid-19: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Chính phủ và người dân Ấn Độ trong lúc khó khăn

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở Ấn Độ và các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam.
Covid-19 ở Ấn Độ: Đại sứ quán Việt Nam ưu tiên công tác bảo hộ công dân

Covid-19 ở Ấn Độ: Đại sứ quán Việt Nam ưu tiên công tác bảo hộ công dân

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho công dân Việt Nam ở sở tại.
Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Baoquocte.vn. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam.
Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Cử Quốc thiều và hát Quốc ca là một trong những nghi thức thường có trong hoạt động đối ngoại và đi cùng những quy định cụ thể.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Baoquocte.vn. Các tổ chức quốc tế thường đặt ra quy tắc thích hợp đối với việc sử dụng cờ của mình, phản ảnh quy chế của tổ chức đó đối với các thành viên.
5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Việc xếp chỗ ngồi trong một hoạt động đối ngoại được thực hiện trên cơ sở xác định ngôi thứ của những người tham dự sự kiện.
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đột phá về công tác chỉ đạo điều hành

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đột phá về công tác chỉ đạo điều hành

Baoquocte.vn. Sau 23 năm kể từ ngày Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) đi xa, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc rằng công tác xây dựng ngành hiện nay đều là những gì mà Ông đã ...
Ngoại giao quân sự của Mông Cổ trong vòng xoáy cạnh tranh Nga-Mỹ-Trung

Ngoại giao quân sự của Mông Cổ trong vòng xoáy cạnh tranh Nga-Mỹ-Trung

Baoquocte.vn. Mông Cổ đã chọn đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và hoạt động quân sự của Mỹ và NATO để tăng cường vị thế quốc tế.
Ông Nguyễn Cơ Thạch và bản lĩnh 'ôm cả con voi khổng lồ'

Ông Nguyễn Cơ Thạch và bản lĩnh 'ôm cả con voi khổng lồ'

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Vũ Quang Diệm, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với tầm nhìn chiến lược đã làm rạng danh ngành Ngoại giao và đưa đất nước sang trang mới...
Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trong tư duy lý luận

Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trong tư duy lý luận

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên làm phiên dịch trong chuyến thăm Ba Lan của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch giúp tôi hiểu về Ông, người luôn gắn hoạt động thực tiễn với nghiên cứu lý luận.
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Baoquocte.vn. Cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã có công lao rất lớn trong công tác xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh.
Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Chủ trương của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch về đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Baoquocte.vn. Một di sản quý về ngoại giao của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là tư tưởng và chủ trương, kinh nghiệm về công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ nghiên cứu.
Phiên bản di động