Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thực hiện hiệu quả nhiều Quy chế phối hợp

Văn Toại
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương và tổng kết, tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2021, tổ chức tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), sáng 16/4, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã chủ trì Hội nghị báo cáo, đánh giá việc phối hợp giữa 3 đơn vị của Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài năm 2020.
Ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông tin, năm 2020 ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông tin, năm 2020 ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, cho biết: Trong công tác tuyển dụng, thông qua Quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, ba đơn vị (Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn-SDDC, Trung tâm Phục vụ đối ngoại-SCEDFA, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ qua nước ngoài- FOSCO) đều thông báo số vị trí việc làm mà tổ chức nước ngoài có nhu cầu sử dụng tại địa phương tới các cơ quan Ngoại vụ địa phương.

Công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại địa phương, năm 2020, ba đơn vị Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA và FOSCO đang quản lý 7.492 người lao động Việt Nam làm việc cho 437 tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Việc quản lý trải trên diện rộng 63 tỉnh, thành, đặc biệt nhiều dự án của tổ chức nước ngoài được triển khai tại các địa bàn miền núi xa xôi, hẻo lánh nên rất cần thiết có cơ quan đầu mối tại địa phương hỗ trợ ba đơn vị nắm bắt thông tin, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác.

Trong thời gian qua, ba đơn vị đã chủ động phối hợp với các Sở Ngoại vụ địa phương triển khai cơ chế hợp tác thông qua việc ký Quy chế phối hợp, cụ thể: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ký Quy chế phối hợp với 25/27 Sở Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh thuộc địa bàn quản lý (trừ Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương); SCEDFA ký Quy chế phối hợp với 6/14 Sở Ngoại vụ thuộc địa bàn quản lý (Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Kontum, Lâm Đồng, Đăk Nông); FOSCO ký Quy chế phối hợp với 19/20 Sở Ngoại vụ/ Văn phòng UBND tỉnh thuộc địa bàn quản lý.

Qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, trách nhiệm của các bên được ràng buộc bằng văn bản, nâng cao tính kịp thời, hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình lao động Việt Nam.

Phát biểu tham luận về công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài, ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho rằng: Quảng Trị là một trong những địa phương đã thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài trên địa bàn trong thời gian qua.

Vào cuối năm 2019, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị đã ký kết “Quy chế phối hợp trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài” với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) với 4 nội dung phối hợp chủ yếu: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đối ngoại, chế độ, chính sách; Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin triển khai dự án, danh sách người lao động; Phối hợp trong công tác tuyển chọn, giới thiệu người lao động; Phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chế độ chính sách quản lý người lao động.

Trong đó, 2 nội dung trọng tâm mà hai đơn vị đã phối hợp khá hiệu quả trong thời gian qua là: Phối hợp trong công tác cung cấp danh sách người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Quảng Trị và phối hợp trong công tác tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Quảng Trị.

Ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết trong năm 2020 Quảng Trị đã tổ chức 17 đợt tuyển dụng, giới thiệu thành công cho gần 300 lao động làm việc chủ yếu ở các dự án MAG, RENEW, Cây hoà bình…
Ông Trần Khánh Phôi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết trong năm 2020 Quảng Trị đã tổ chức 17 đợt tuyển dụng, giới thiệu thành công cho gần 300 lao động làm việc chủ yếu ở các dự án MAG, RENEW, Cây hoà bình…

Hiện nay, Quảng Trị có trên 1.000 lao động Việt nam đang làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài như MAG, RENEW, Cây hoà bình… Thông qua Quy trình quản lý người lao động bằng phần mềm điện tử hóa, sử dụng mạng xã hội để quảng bá rộng rãi thông tin tuyển dụng nhằm đảm bảo cơ hội cho tất cả người lao động, hồ sơ ứng viên được lưu trữ khoa học, đảm bảo giới thiệu lao động có lý lịch rõ ràng đến các tổ chức nên hầu hết các đối tượng lao động được tuyển dụng đều đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đề nghị: Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các Quy chế phối hợp giữa ba đơn vị của Bộ Ngoại giao với các Sở Ngoại vụ địa phương triển khai cơ chế hợp tác trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các bên liên quan cần phối hợp giải quyết tốt hơn nữa như: một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tự tuyển lao động thông qua đối tác của họ tại địa phương; ở một số địa phương việc trao đổi, hợp tác của cơ quan có thẩm quyền tuyển, quản lý lao động Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi không có đơn vị đứng ra làm dầu mỗi (một số nơi Sở Lao động - Thương binh - Xã hội quản lý người lao động Việt Nam còn Sở Kế hoạch & Đầu tư quản lý dự án của các tổ chức phi chính phủ tại địa phương); việc hợp tác vẫn chủ yếu dừng ở việc chia sẻ, trao đổi danh sách dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và nhân viên người Việt Nam làm việc cho các dự án này, chưa có sự phân tích sâu sắc, đánh giá hay cảnh báo về tình hình nhân sự có gây ảnh hưởng gì đến kinh tế, an ninh xã hội của địa phương hay không….

Để công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa, ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cơ quan Ngoại vụ địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị được Bộ Ngoại giao giao thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài.

Đặc biệt, do xu hướng và tính chất của hoạt động phi chính phủ hiện nay tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khu vực phía Nam có nhiều dấu hiệu nhạy cảm, phức tạp, vận động thành lập các nghiệp đoàn riêng theo mục tiêu của tổ chức phi chính phủ đi trái đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nên rất cần các địa phương phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao thực hiện công tác quản lý, nắm bắt sát sao tình hình sử dụng lao động Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Thứ hai, ở một số địa phương không có Sở Ngoại vụ, đề nghị Sở Ngoại vụ, UBND các tỉnh, thành phố chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại địa phương, bởi lẽ bộ phận lao động này không giống các lao động thuần túy khác, họ chịu ảnh hưởng, chi phối trực tiếp từ các tổ chức có yếu tố nước ngoài; không loại trừ khả năng các tổ chức nước ngoài thông qua công tác viện trợ và sự giúp sức của người lao động Việt Nam để hướng họ thực hiện các yêu cầu công việc theo mục tiêu riêng của tổ chức nước ngoài, đi trái đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, duy trì việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa ba đơn vị với các cơ quan Ngoại vụ địa phương từ nhu cầu tuyển dụng, tình hình quản lý đến nhu cầu đầu tư, phát triển dự án của tổ chức nước ngoài tại địa phương... nhằm tránh tình trạng người lao động Việt Nam bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước; chủ động phát hiện các vị phạm của tổ chức nước ngoài để có ý kiến nhắc nhở hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý; phối hợp thành lập các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, công đoàn) của người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại địa phương, góp phần xây dựng tập thể và môi trường hợp tác, gắn bó của người lao động Việt Nam...

TIN LIÊN QUAN
Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”
Bộ Ngoại giao sẵn sàng đồng hành với địa phương kết nối hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng
Thanh tra Bộ Ngoại giao ký giao ước thi đua năm 2021
Tập thể Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn: Luôn tích cực trong công tác đảng, công đoàn, thanh niên, nữ công
Văn Toại (từ Quy Nhơn)

Đọc thêm

XSMT 19/10/2021, xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 19/10/2021. SXMT 19/10

XSMT 19/10/2021, xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 19/10/2021. SXMT 19/10

Baoquocte.vn. XSMT 19/10. xổ số hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 19/10/2021. XSMT thứ 3. SXMT 19/10.
Covid-19: Phát hiện siêu kháng thể cực mạnh, vô hiệu hóa toàn bộ biến thể gồm cả Delta

Covid-19: Phát hiện siêu kháng thể cực mạnh, vô hiệu hóa toàn bộ biến thể gồm cả Delta

Baoquocte.vn. Các nhà khoa học Thụy Sỹ đã phát hiện ra một kháng thể đơn dòng cực mạnh, có thể vô hiệu hóa tất cả biến thể của virus SARS-CoV-2 gây ...
Hậu AUKUS, Malaysia và Philippines thống nhất quan điểm về tàu ngầm hạt nhân Australia

Hậu AUKUS, Malaysia và Philippines thống nhất quan điểm về tàu ngầm hạt nhân Australia

Baoquocte.vn. Malaysia và Indonesia bày tỏ quan ngại về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia nếu được triển khai theo thỏa thuận AUKUS.
Dàn Hoa hậu Việt Nam... thon gọn, quyến rũ sau thời gian dài giãn cách xã hội

Dàn Hoa hậu Việt Nam... thon gọn, quyến rũ sau thời gian dài giãn cách xã hội

Baoquocte.vn. Dàn Hoa hậu Việt Nam: Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh và các Á hậu, Hoàng Anh, Tú Anh... xinh đẹp, giữ vóc dáng thon gọn sau nhiều tháng ở nhà ...
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi gặp mặt, lắng nghe nguyện vọng của cán ...
Ngoại trưởng Latvia 'hiến kế' EU chơi chiêu mới với Belarus

Ngoại trưởng Latvia 'hiến kế' EU chơi chiêu mới với Belarus

Baoquocte.vn. Ngày 18/10, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics đã kêu gọi kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt hãng hàng không quốc gia Belarus.
Thị trường chứng khoán ngày 18/10 - Phiên đi ngang thứ 5 liên tiếp

Thị trường chứng khoán ngày 18/10 - Phiên đi ngang thứ 5 liên tiếp

Baoquocte.vn. Baoquocte.vn. Báo Thế giới & Việt Nam liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán Việt Nam đầu giờ và ...
Chứng khoán Bảo Việt vào Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam

Chứng khoán Bảo Việt vào Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam

Baoquocte.vn. Baoquocte.vn.Lễ công bố & vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021 với chủ đề “Vượt thách thức”. Chứng khoán Bảo Việt năm thứ 7 liên tiếp nằm trong Top ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 19/10/2021: Bạch Dương chia tay người yêu

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 19/10/2021: Bạch Dương chia tay người yêu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 19/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ hai, ...
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các biện pháp bảo hộ một công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia.
Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này của tỉnh Kiên Giang để mua gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ.
Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 3/9, chuyến bay của Bamboo Airways từ Saudi Arabia hạ cánh ở Việt Nam, mang theo gần 240 công dân Việt Nam...
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trao đổi với TG&VN về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán trong hơn một năm qua.
Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn có những chỉ đạo kịp thời để hỗ trợ, làm tốt công tác hỗ trợ NVNONN cũng như việc bảo hộ công dân được chủ động hơn.
Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài trang phục dân tộc, phụ nữ thường sử dụng âu phục khi đối ngoại như váy công sở với áo sơ mi hay bộ vest nữ lịch sự, trang trọng, nữ tính.
Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Baoquocte.vn. Quà tặng là thông điệp cuối cùng mà khách sẽ mang về đất nước họ, ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong mọi hoạt động đối ngoại.
ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Baoquocte.vn. Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lá cờ treo cùng cờ ASEAN cần tuân thủ một số quy định về hình thức, kích thước.
9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 2)

9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 2)

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca, có 9 hình thức treo cờ ASEAN cơ bản cần tuân ...
9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 1)

9 hình thức treo cờ ASEAN (phần 1)

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca, có 9 hình thức treo cờ ASEAN cơ bản.
Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Việt Nam liên tục thể hiện vai trò chủ động tại các thể chế đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Baoquocte.vn. Vụ trưởng Vụ NGVH-UNESCO Mai Phan Dũng đề cao vai trò của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác ngoại giao văn hoá.
Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Đối ngoại nhân dân - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Đức

Baoquocte.vn. Tổng kết quan hệ Việt Nam-Đức, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú

Việt Nam-Trung Quốc: Làm giàu kho tàng lý luận phong phú

Baoquocte.vn. Hợp tác tư tưởng lý luận là nét đặc thù riêng có giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
'Hậu trường' ngoại giao vaccine: Thành công nhờ vận động toàn diện

'Hậu trường' ngoại giao vaccine: Thành công nhờ vận động toàn diện

Baoquocte.vn. Sau khi Australia tăng cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Tất Thành chia sẻ câu chuyện 'hậu trường' ngoại giao vaccine.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Thế và lực của đất nước đang rất thuận lợi cho đối ngoại

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên: Thế và lực của đất nước đang rất thuận lợi cho đối ngoại

Baoquocte.vn. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng trong thời bình, để phát triển đất nước, 'người lính' đối ngoại phải đi đầu.
Phiên bản di động