Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn

Nguyễn Kim
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang, cần quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sáng 27/7, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn. Toàn cảnh phiên họp sáng 27/7.

Hoàn thành vượt 12,4% chỉ tiêu đề ra

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua. Theo đó, qua 10 năm thực hiện, Chương trình đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của Nhân dân, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều giải pháp hiệu quả đã được triển khai. Nhờ đó, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện.

Đến hết năm 2020, cả nước có 62,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mức 12,4% so với chỉ tiêu đã đề ra; hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trước 2 năm; 12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Các đại biểu cho rằng, việc tiếp tục thực hiện Chương trình này là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời có nhiều thuận lợi, trong đó, bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện Chương trình đã được vận hành trong nhiều năm qua, nhận thức người dân về lợi ích của Chương trình có nhiều chuyển biến, tích cực hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu cũng chỉ rõ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhưng các quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đang trong quá trình lập, chưa được phê duyệt nên thiếu căn cứ để đánh giá. Đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật để bảo đảm sự tương thích, phù hợp. Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch cấp xã, huyện, tỉnh cần chú ý gắn thực hiện xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa, tạo tiền đề phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nhanh và bền vững.

Xây dựng nông thôn mới phải mang tính bền vững

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn Hà Nam cho rằng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, sẽ tác động và gây nhiều hệ lụy đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống của người dân khu vực nông thôn. Đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực hỗ trợ đời sống, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khu vực nông thôn, góp phần duy trì thành quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện những mục tiêu mới giai đoạn 2021-2025 đặt ra.

Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản liên quan, tạo thuận lợi trong việc thực hiện chủ trương tập trung ruộng đất nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn Lào Cai, bày tỏ vấn đề huy động nguồn lực và vốn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một chương trình rất quan trọng để hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, một khu vực đông dân cư nhưng lại dễ bị tổn thương, rất cần sự quan tâm thích đáng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Đại biểu cho rằng cần có cách làm đổi mới; chỉnh cách tổ chức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo phù hợp quy hoạch nông thôn, quy hoạch môi trường và quy hoạch chung và cần tăng cường phân cấp và có giám sát hậu kiểm tốt hơn trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đến từ đoàn Đắk Lắk, phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hoá, đề nghị về mục tiêu cần phải tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang tính bền vững. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là xây dựng nông thôn mới chúng ta cần phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn vẻ đẹp của nông thôn. Về nguồn lực, đại biểu đề xuất cần phải quan tâm huy động nội lực trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề về cơ chế hỗ trợ của ngân sách trung ương cho địa phương, trong chương trình dự kiến bố trí nguồn ngân sách trung ương bằng khoảng 62% so với chương trình của giai đoạn 2016-2020. Đại biểu cho rằng cần xem xét thêm về nguồn vốn này, có thể phân bổ kinh phí nhiều hơn. Đại biểu đề xuất Chính phủ nên nghiên cứu để hỗ trợ cho những địa phương còn phải cân đối ngân sách từ trung ương với các địa phương.

Cũng quan tâm về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đến từ đoàn Đắk Lắk, bày tỏ băn khoăn về tỷ lệ bố trí nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương. Ngoài ra, theo cơ chế hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương cho các địa phương trong giai đoạn tới, đại biểu đề nghị Chính phủ trong xây dựng, ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ cần tính đến các yếu tố đặc thù của từng vùng, miền, trong đó chú trọng đến miền núi vùng Tây Nguyên. Đảm bảo bố trí nguồn vốn, như diện tích tự nhiên khu vực nông thôn, dân số, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người dân tộc thiểu số để giúp cho các địa phương ở vùng thực sự khó khăn có thêm nguồn lực để triển khai thực hiện mục tiêu, các nội dung của chương trình một cách hiệu quả.

Cần ưu tiên hạ tầng công nghệ thông tin

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang cho rằng, Chính phủ cần sớm ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để các địa phương căn cứ tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cần có quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình. Trong đó cần ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các khu vực miền núi, miền núi cao, những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai.

Thứ hai, về nội dung ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các xã xây dựng nông thôn mới. Ngoài danh mục các công trình hạ tầng cần ưu tiên đầu tư như trong dự thảo nghị quyết, đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn phát biểu.

Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn, cũng quan tâm đến nội dung về chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và công tác phát triển giáo dục ở nông thôn. Theo đó, đại biểu đề xuất cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu khoa học, quy trình công nghệ, ứng dụng kết quả mà tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, quan tâm bố trí nguồn kinh phí theo hướng tăng dần qua các năm để thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hơn nữa, vai trò và hiệu quả của hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, cần quan tâm hơn nữa công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó tập trung vào tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường lao động, việc làm cho các em học sinh ngay từ khi còn học trung học cơ sở và đặc biệt là các phụ huynh học sinh. Đồng thời cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với nội dung này, nhất là đối với vùng nông thôn, miền núi.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đoàn Kiên Giang, đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông. Đại biểu cũng đồng tình với giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đó là huy động phân bổ vốn hợp lý và có những chính sách đặc thù để phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để nhờ đó các địa phương khó khăn có thêm nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, đại biểu tán thành với chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ. Đề nghị Chính phủ sớm thực hiện hiệu quả các chính sách này trong thực tiễn.

Giảm nghèo bền vững: Cần đặt con người ở vị trí trung tâm, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững: Cần đặt con người ở vị trí trung tâm, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Phát biểu tại phiên thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều ...

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện bằng được mục tiêu gia đình có công có mức sống ngang hoặc cao hơn mức trung bình

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện bằng được mục tiêu gia đình có công có mức sống ngang hoặc cao hơn mức trung bình

Sáng nay 27/7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu nhân ...

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Nữ đô cử Hoàng Thị Duyên không có đối thủ ở SEA Games 31

Nữ đô cử Hoàng Thị Duyên không có đối thủ ở SEA Games 31

Baoquocte.vn. Bước vào thi đấu với tâm thế của nhà vô địch, Hoàng Thị Duyên khá thoải mái và chọn mức tạ khởi điểm 90kg phần thi cử giật.
SEA Games 31: Cơ thủ huyền thoại Efren Reyes ‘sốc’ với tình cảm của cổ động viên Việt Nam

SEA Games 31: Cơ thủ huyền thoại Efren Reyes ‘sốc’ với tình cảm của cổ động viên Việt Nam

Baoquocte.vn. Tay cơ huyền thoại Efren Reyes kết thúc hành trình tại SEA Games 31 sau thất bại trước Trần Quyết Chiến ở nội dung carom 3 băng.
Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022

Baoquocte.vn. Tối 20/5, Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 đã khai mạc trọng thể ở quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình, Hà ...
Chuyến công du có lịch trình dày đặc của Thái tử Charles ở Canada

Chuyến công du có lịch trình dày đặc của Thái tử Charles ở Canada

Baoquocte.vn. Vợ chồng Thái tử Charles, người kế vị ngai vàng nước Anh, đã thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II tham gia nhiều hoạt động trong chuyến công du Canada.
Điện mừng Thủ tướng Nội các Hàn Quốc

Điện mừng Thủ tướng Nội các Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Han Dok-Su.
Ai cản Phần Lan và Thụy Điển vào NATO?

Ai cản Phần Lan và Thụy Điển vào NATO?

Baoquocte.vn. Sự phản đối của Nga, thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố của Tổng thống Croatia có thể khiến đường vào NATO của Phần Lan và Thụy Điển ...
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Lan

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Lan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của ...
Đại sứ Nguyễn Hùng thăm làm việc tại tỉnh Lublin, Ba Lan

Đại sứ Nguyễn Hùng thăm làm việc tại tỉnh Lublin, Ba Lan

Baoquocte.vn. Ngày 17/5, Đại sứ Nguyễn Hùng tham dự Diễn đàn Xuất khẩu ngành hàng nông nghiệp và thực phẩm do Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu quốc gia Ba Lan ...
Kỷ nguyên hợp tác mới ASEAN-Hoa Kỳ

Kỷ nguyên hợp tác mới ASEAN-Hoa Kỳ

Baoquocte.vn. Hội nghị Cấp cao đặc biệt lần thứ hai ASEAN-Hoa Kỳ đã đi đến quyết định nâng cấp mối quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện.
Tin thế giới 20/5: Nga dùng Su-57 ở Ukraine, cắt khí đốt tới Phần Lan; Trung Quốc nói NATO ‘chia năm sẻ bảy’

Tin thế giới 20/5: Nga dùng Su-57 ở Ukraine, cắt khí đốt tới Phần Lan; Trung Quốc nói NATO ‘chia năm sẻ bảy’

Baoquocte.vn. Nga dùng Su-57 ở Ukraine, cắt khí đốt tới Phần Lan; Trung Quốc nói NATO ‘chia năm sẻ bảy’,... là một số tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Hàng loạt vụ đánh bom tại Afghanistan: Lạc lối giữa Kabul

Hàng loạt vụ đánh bom tại Afghanistan: Lạc lối giữa Kabul

Baoquocte.vn. Hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại Afghanistan, hàng trăm dân thường thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo Khorasan đã nhận trách nhiệm trong một số vụ việc.
Vì sao đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị bế tắc?

Vì sao đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị bế tắc?

Baoquocte.vn. Những khác biệt lớn không chỉ giữa Nga và Ukraine mà còn giữa nội bộ mỗi bên khiến cho hy vọng đàm phán hòa bình trở nên mong manh...
Nam Thái Bình Dương nổi sóng

Nam Thái Bình Dương nổi sóng

Baoquocte.vn. Việc quần đảo Solomon ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc đang làm khu vực Nam Thái Bình Dương nổi sóng.
Xung đột Nga-Ukraine và hệ quả với an ninh châu Âu

Xung đột Nga-Ukraine và hệ quả với an ninh châu Âu

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Như mọi xung đột khác, giao tranh càng kéo dài thì hệ quả an ninh càng lớn và khốc liệt.
Ẩn khuất sau cuộc chiến ở Ukraine

Ẩn khuất sau cuộc chiến ở Ukraine

Baoquocte.vn. Chiến sự ở Ukraine mới chỉ vài ngày, nhưng đã động chạm đến những vấn đề lớn, quan điểm trái ngược và nhiều hệ lụy, không chỉ với Ukraine, Nga...
Căng thẳng ở Ukraine, cội nguồn, cục diện, động thái mới và tia sáng cuối đường hầm

Căng thẳng ở Ukraine, cội nguồn, cục diện, động thái mới và tia sáng cuối đường hầm

Baoquocte.vn. Bàn cờ địa chính trị, an ninh châu Âu liên quan đến căng thẳng Ukraine đang ở thế phức tạp, với những nước đi đầy bất ngờ, nhiều toan tính.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ: Khẳng định sự quan tâm của Washington tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ: Khẳng định sự quan tâm của Washington tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Qua Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden nỗ lực mở rộng quan hệ với Đông Nam Á, trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Tổng thống Biden công du Đông Á, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa để 'đón'?

Tổng thống Biden công du Đông Á, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa để 'đón'?

Baoquocte.vn. Rất có khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích khi Tổng thống Biden có chuyến công du quan trọng đến Đông Á.
Khởi động chiến lược kinh tế mới đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ tham vọng gì?

Khởi động chiến lược kinh tế mới đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ tham vọng gì?

Baoquocte.vn. Chiến lược kinh tế mới của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể được Tổng thống Biden khởi động trong chuyến công du châu Á tới đây.
Chính sách của Australia đối với Trung Quốc hậu bầu cử: Tiếp tục đường lối cứng rắn?

Chính sách của Australia đối với Trung Quốc hậu bầu cử: Tiếp tục đường lối cứng rắn?

Baoquocte.vn. Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối kháng. Trung Quốc đang đặt ra nhiều mối lo ngại về an ninh đối với Thái Bình Dương.
Vũ khí khí đốt Nga có thực sự lợi hại?

Vũ khí khí đốt Nga có thực sự lợi hại?

Baoquocte.vn. Liệu vũ khí khí đốt Nga nhằm ổn định nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt và gây sức ép lên các quốc gia EU có hiệu quả?
Báo chí quốc tế: Việt Nam đóng vai trò chủ chốt trong định hình quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN

Báo chí quốc tế: Việt Nam đóng vai trò chủ chốt trong định hình quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN

Baoquocte.vn. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm thành công tới Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, bao gồm cả quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ.
Phiên bản di động