Đắk Lắk: Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài

H.H
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Trong đó có khoảng 1.000 lao động xuất khẩu, 200 sinh viên, học sinh du học và gần 4.000 người định cư ở nước ngoài. Phần đông bà con kiều bào có cuộc sống ổn định và hòa nhập ở nước sở tại.

Bên cạnh đó, thời gian qua, số lượng người dân trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình ngày càng nhiều.

Một số kiều bào của tỉnh Đắk Lắk có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Một số người có trình độ học vấn và chuyên môn cao, có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và với một bộ phận nhân dân ở nước sở tại.

Trên cơ sở những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước huy động các chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia vào các chương trình, dự án trong nhiều lĩnh vực, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển quan hệ hữu nghị giữa thành phố với các địa phương nước ngoài.

Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt kiều bào năm 2020. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác NVNONN. Tuy nhiên, nhằm khắc phục khó khăn, thích ứng điều kiện mới, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước để triển khai công tác NVNONN, và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối với NVNONN, các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ bà con kiều bào ở tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia (tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Đắk Lắk), đặc biệt là bà con gặp nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống và hòa nhập sâu vào sở tại.

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Đến ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2021 - 2026.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với NVNONN và ý nghĩa, tầm quan trọng, và hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 24/3 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, trong đó tập trung vào một số 7 nội dung trọng tâm và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khối đại đoàn kết về công tác đối với NVNONN

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối với NVNONN, các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, NVNONN nói riêng.

Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như các chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng trong lĩnh vực thu hút chuyên gia tri thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế liên quan.

Hai là, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với NVNONN

Tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với sự kiện chính trị, xã hội, quan trọng của tỉnh và những dịp lễ hội lớn phù hợp với từng nhóm đối tượng kiều bào: Tổ chức gặp mặt kiều bào nhân dịp kiều bào về quê đón Tết; mời kiều bào về tham dự Lễ hội cà phê….

Chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho thế hệ kiều bào trẻ nhằm giáo dục thanh niên kiều bào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, qua đó nuôi dưỡng, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ động mở rộng tiếp xúc, vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng hướng về tỉnh. Kiên trì vận động những cá nhân còn định kiến; đề xuất khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Ba là, tích cực rà soát, đánh giá và hỗ trợ xây dựng, củng cố hội đoàn NVNONN

Thường xuyên tổ chức rà soát, khảo sát đánh giá tình hình về di cư của cộng đồng người Đắk Lắk ra nước ngoài, nhằm xác định được số lượng người, các vấn đề vướng mắc của người Đắk Lắk đang sinh sống ở nước ngoài; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội hữu nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội liên lạc NVNONN, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản…) thực hiện tốt công tác thông tin, kết nối kiều bào, phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt thông tin, vận động thân nhân NVNONN; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở nước sở tại để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm thực hiện việc hỗ trợ, bảo hộ công dân khi cần thiết.

Bốn là, triển khai chính sách hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại

Đề nghị chính quyền các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn, học tập ở nước sở tại. Thông qua các kênh thông tin về tình hình NVNONN để chủ động hỗ trợ kiều bào kịp thời; chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức để bà con tuân thủ luật pháp nước sở tại ; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân; nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho người Việt trước khi ra nước ngoài.

Năm là, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút nguồn lực của NVNONN

Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú, hồi hương và các vấn đề pháp lý khác để kiều bào về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh, các hoạt động hướng về cội nguồn, thăm thân, tâm linh, tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên phù hợp với phong tục, tập quán, pháp luật của Việt Nam.

Sáu là, chú trọng rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến NVNONN để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu xây dựng mới các văn bản theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN hoặc khi kiều bào hồi hương về nước

Thông tin, tuyên truyền, vận động kiều bào về nước chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong việc hướng dẫn kiều bào về nước sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo và người nước ngoài ở Việt Nam được sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bảy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để đồng bào ta ở nước ngoài cập nhật và hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin thường xuyên cho bà con về tình hình đất nước, phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin kịp thời những vấn đề bà con quan tâm.

Tổ chức các sự kiện, buổi gặp gỡ, giao lưu kiều bào tại tỉnh nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng NVNONN với đất nước và tỉnh Đắk Lắk; tranh thủ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với địa phương; tích cực tranh thủ hỗ trợ của Ủy ban nhà nước về NVNONN, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối thông tin và gắn kết với cộng đồng NVNONN, tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi các hội, đoàn thể, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài
BCH Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng hành cùng Nova Group đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng hành cùng Nova Group đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao

Mới đây, tập đoàn Nova Group đã ký kết hợp tác cùng với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong việc triển khai và ...

Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Lễ dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg, Hungary đã được tổ chức ...

(theo Sở Ngoại vụ Đắk Lắk)

Đọc thêm

Giá cà phê hôm nay 8/8: Biến động trái chiều, kỳ hạn đáo hạn hợp đồng quyền chọn cận kề; Đột biến về nhu cầu tiêu thụ cà phê giá rẻ?

Giá cà phê hôm nay 8/8: Biến động trái chiều, kỳ hạn đáo hạn hợp đồng quyền chọn cận kề; Đột biến về nhu cầu tiêu thụ cà phê giá rẻ?

Baoquocte.vn. Giá cà phê biến động trái chiều trong tuần qua, giảm mạnh ở New York do lực bán hàng vụ mới ?
Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lại thêm một rủi ro lớn; Vàng miếng SJC biến động kỳ lạ

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 8/8 khó thăng hoa dù đang chứng kiến ​​tuần tăng thứ ba. Lại gặp một tin tốt trong tuần này, giá vàng đi đâu?
XSMT 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 8/8/2022. SXMT 8/8/2022

XSMT 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 8/8/2022. SXMT 8/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 8/8. trực tiếp xổ số miền Trung 8/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số hôm nay 8/8/2022. xổ số miền Trung thứ 2. KQSXMT 8/8
XSMN 8/8, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số hôm nay 8/8

XSMN 8/8, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 8/8/2022. xổ số hôm nay 8/8

Baoquocte.vn. XSMN 8/8. xổ số hôm nay 8/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 8/8/2022. XSMN thứ 2. xổ số hôm nay ngày 8 tháng 8. SXMN 8/8/2022. xo ...
XSMB 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán XSMB thứ 2

XSMB 8/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán XSMB thứ 2

Baoquocte.vn. XSMB 8/8. xổ số hôm nay 8/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/8/2022. dự đoán xổ số miền Bắc thứ 2. SXMB 8/8. KQSXMB
Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận 'thường xuyên' gần Đài Loan

Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận 'thường xuyên' gần Đài Loan

Baoquocte.vn. Đài CCTV đưa tin quân đội nước này từ nay sẽ tiến hành những cuộc tập trận 'thường lệ' ở khu vực phía Đông đường trung tuyến giữa 2 bờ ...
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ 'bứt tốc'

Baoquocte.vn. Trong tháng Bảy, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng nhanh, tạo ra sự thúc đẩy đáng khích lệ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế ...
55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh

55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh

Baoquocte.vn. Là chủ đề cuộc gặp nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ...
Thụy Điển cử chuyên viên đến Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine

Thụy Điển cử chuyên viên đến Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine

Baoquocte.vn. Chính phủ Thụy Điển thông báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ cử tới 120 chuyên viên tới Anh để huấn luyện quân nhân Ukraine.
Gọi hành động của Nga là 'khủng bố hạt nhân', Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế 'cứng rắn' hơn

Gọi hành động của Nga là 'khủng bố hạt nhân', Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế 'cứng rắn' hơn

Baoquocte.vn. Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn với những gì mà ông mô tả là hành động 'khủng bố hạt ...
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra thông báo khẳng định Vương quốc Anh tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Để tạo thuận lợi cho công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú 'nơi sinh' vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.
Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Baoquocte.vn. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi hài nạn nhân về nước.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Baoquocte.vn. Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 37 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao

Thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao

Baoquocte.vn. Điều 35 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao.
ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

Baoquocte.vn. Nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

Baoquocte.vn. Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo công du tới 3 đối tác Đông Á quan trọng, thể hiện chính sách ngoại giao kinh tế của nước này.
Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Baoquocte.vn. Nhân dịp Ngày Quốc khánh Peru (28/7/1821-28/7/2022), Đại sứ Peru tại Việt Nam Augusto Morelli đã có cuộc trao đổi với phóng viên TG&VN.
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Baoquocte.vn. Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Công ước UNCLOS 1982:  Nền tảng pháp lý vững chắc để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia

Công ước UNCLOS 1982: Nền tảng pháp lý vững chắc để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia

Baoquocte.vn. Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Biên giới Quốc gia đã trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam về UNCLOS 1982.
Hiệp định Geneva: thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam và những bài học còn vẹn nguyên giá trị

Hiệp định Geneva: thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam và những bài học còn vẹn nguyên giá trị

Baoquocte.vn. Cách đây 68 năm, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết.
Phiên bản di động