Dấu ấn ngoại giao Việt Nam, điều còn mãi

Vũ Đăng Minh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngoại giao Việt Nam đã đóng góp nhiều thành tựu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của quốc gia, dân tộc. Trong những dấu ấn nổi bật gần đây là năm Chủ tịch ASEAN 2020 và nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021...

Truyền thông thống kê trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch (4/2021), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức 27 hoạt động chính thức: 5 cuộc thảo luận mở, 8 cuộc họp nghe báo cáo, 2 cuộc họp thông qua nghị quyết, 7 cuộc họp thương lượng nghị quyết; thông qua 13 văn kiện (4 nghị quyết, 2 tuyên bố của Chủ tịch, 5 tuyên bố báo chí và 2 thông tin báo chí).

Dấu ấn ngoại giao Việt Nam, điều còn mãi
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột”, ngày 19/4. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Việt Nam đề xuất, chủ trì tổ chức 3 sự kiện ưu tiên, gồm Phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột”, Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” và Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng về “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu chính là nền tảng để xây dựng hoà bình bền vững”.

Nghị quyết 2537 do Việt Nam chủ trì xây dựng và thương lượng về “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” là một trong số ít văn kiện có số nước đồng bảo trợ cao (65 nước) và 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an thông qua.

Chuẩn bị và hoàn thành với chất lượng cao chừng đó hoạt động, sự kiện, trong bối cảnh xung đột, đối đầu, cạnh tranh gay gắt trên phạm vi toàn cầu, với sự góp mặt của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, quả là một kỳ công.

Định vị Việt Nam

Quốc tế ghi nhận và đánh giá cao Việt Nam đã lựa chọn đúng vấn đề ưu tiên, cấp thiết; linh hoạt, sáng tạo tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tham vấn, dung nạp sáng kiến, đề nghị của các nước; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc; xây dựng sự đồng thuận cao để ra quyết định kịp thời.

Lãnh đạo, đại diện các nước và nhiều học giả quốc tế đánh giá, Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín cao, ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng quốc tế với nỗ lực, trách nhiệm trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Trong tự nhiên, vật có vị trí càng cao thì thế năng càng lớn. Trong quan hệ quốc tế cũng tương tự. Định vị vị trí quốc gia càng cao trong trật tự thế giới nhiều biến động hiện nay thì tiềm năng của quốc gia càng lớn.

Nhưng quan trọng hơn, sâu xa hơn, nhân văn hơn câu chuyện vị thế, uy tín, Việt Nam nỗ lực hành động với mong muốn đóng góp cho hợp tác phát triển, xây dựng nền hòa bình bền vững, mang lại an bình, điều kiện sống thiết yếu cho mọi người dân trên hành tinh này.

Kết quả tháng Việt Nam làm Chủ tịch, như đánh giá của Trưởng phái đoàn Thường trực Ireland tại Liên hợp quốc Geraldine B. Nason, “Việt Nam không chỉ thực hiện đúng lời hứa trước khi bước chân vào Hội đồng Bảo an mà còn mở ra cánh cửa rộng cho các Chủ tịch tiếp theo”.

Trong hai cuộc kháng chiến, Việt Nam là tấm gương cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thì trong thời đại mới, Việt Nam là nguồn động lực cổ vũ các nước đang phát triển, nước nhỏ tham gia đóng góp hiệu quả cho Liên hợp quốc.

Thành công của Việt Nam góp phần khẳng định vai trò to lớn, không thể thay thế của Liên hợp quốc trong phối hợp các quốc gia, các hoạt động mạnh mẽ, nhằm ngăn ngừa, giải quyết xung đột, đối phó, khắc phục hậu quả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, xây dựng, củng cố nền hòa bình, gìn giữ ngôi nhà chung của hành tinh chúng ta.

Dấu ấn ngoại giao Việt Nam, điều còn mãi
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu quốc tế tại Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn”, ngày 8/4. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cội nguồn thành công

Thành công trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nói riêng, trong công tác ngoại giao nói chung là tổng hòa của nhiều nguyên nhân và các bài học lớn. Xin đề cập một số nội dung cơ bản.

Trước hết, đường lối đối ngoại của Đảng và thành tựu xây dựng, phát triển đất nước sau 35 năm đổi mới tạo nền tảng cho Ngoại giao Việt Nam vươn tầm, tỏa sáng. Định hướng của Đảng chủ động đề xuất, tham gia các sáng kiến đa phương, thiết thực, phù hợp với điều kiện đất nước, lợi ích chung, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín cao của đất nước làm cho “tiếng chiêng ngoại giao Việt Nam” vang xa.

Thứ hai, Ngoại giao Việt Nam kế thừa, phát huy truyền thống hòa hiếu, nhân ái, khoan dung của dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, nghệ thuật, văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh. Mà nội dung cốt lõi là luôn vì lợi ích dân tộc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị dân tộc và quốc tế; nỗ lực giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình; kiên định nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; vận dụng nhuần nhuyễn “5 biết” (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng, biết biến); và ngoại giao “tâm công”, thu phục nhân tâm bằng chính nghĩa, sự chân thành, tấm lòng và lẽ phải… Điều đó tạo nên sức thu hút, thuyết phục của Ngoại giao Việt Nam.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của ngành Ngoại giao. Ngoại giao Việt Nam hiện đại dựa trên 3 trụ cột, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; kết hợp các kênh ngoại giao trên các lĩnh vực. Cái nền rộng, vững chắc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ ngoại giao phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, trực tiếp trên mặt trận ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực quốc tế cho sự nghiệp xây dựng đất nước và thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Điều còn mãi

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về vai trò của giáo dục hay rộng ra là xây dựng con người, là đưa dân tộc Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Những năm qua, ngành Ngoại giao đã nỗ lực đưa Việt Nam hòa nhập với thế giới và mang thế giới đến Việt Nam. Có thể nói Ngoại giao đã chung sức cùng với các ngành khác, đưa dân tộc Việt Nam “bước tới đài vinh quang” như mong muốn của Người.

Năm tháng, mọi sự kiện rồi cũng sẽ qua đi, chỉ những đóng góp mang lại hòa bình, hạnh phúc, đáp ứng khát vọng của dân tộc, của nhân loại là còn mãi. Nỗ lực đóng góp vừa qua làm phong phú bản sắc, giá trị của Ngoại giao Việt Nam.

Điều cốt lõi, còn mãi là Ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành, phụng sự quốc gia, dân tộc, trong các cuộc kháng chiến, trong chống bao vây cấm vận và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN
Kết thúc thành công tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Mốc son mới của nền ngoại giao Việt Nam
Sự phát triển trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngoại giao Việt Nam: Hướng tới nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và những kỳ vọng đối với cán bộ ngoại giao tương lai
Ngoại giao Việt Nam, hôm qua, hôm nay và ngày mai

Đọc thêm

Covid-19 ở Việt Nam trưa 22/6: 95 ca trong nước tại 10 tỉnh, thành phố

Covid-19 ở Việt Nam trưa 22/6: 95 ca trong nước tại 10 tỉnh, thành phố

Baoquocte.vn. Theo Bản tin 12h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 95 ca trong nước tại 10 tỉnh, thành phố.
Loài thực vật độc đáo nhất hành tinh: Cây máu rồng kỳ lạ, hàng trăm năm tuổi, rễ mọc ngược

Loài thực vật độc đáo nhất hành tinh: Cây máu rồng kỳ lạ, hàng trăm năm tuổi, rễ mọc ngược

Baoquocte.vn. Cây máu rồng không chỉ có hình thù kỳ lạ với các nhánh phát triển dày đặc, tỏa khắp nơi như bộ rễ khổng lồ, mà còn có nhựa đỏ ...
Nông nghiệp Brazil gặp khó do hạn hán nặng nề nhất trong 91 năm

Nông nghiệp Brazil gặp khó do hạn hán nặng nề nhất trong 91 năm

Baoquocte.vn. Brazil thừa nhận đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, khiến sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn.
Vaccine Nano Covax made in Việt Nam: 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt

Vaccine Nano Covax made in Việt Nam: 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt

Baoquocte.vn. Qua 2 giai đoạn thử nghiệm vaccine 'made in Vietnam' Nano Covax, kết quả cho thấy 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt.
Người dân 'kén cá chọn canh' vaccine, Brazil nguy cơ thành 'lò ấp' biến thể

Người dân 'kén cá chọn canh' vaccine, Brazil nguy cơ thành 'lò ấp' biến thể

Baoquocte.vn. Khi dịch Covid-19 căng thẳng với trên 500.000 ca tử vong, nhiều người Brazil vẫn chần chừ tiêm chủng vì dường như muốn chờ vaccine mong muốn.
Cập nhật Covid-19 ngày 22/6: Nhiều nước châu Âu bỏ quy định đeo khẩu trang; ca mắc mới ở Cuba cao kỷ lục; bộ đôi tuyển Anh bị cách ly

Cập nhật Covid-19 ngày 22/6: Nhiều nước châu Âu bỏ quy định đeo khẩu trang; ca mắc mới ở Cuba cao kỷ lục; bộ đôi tuyển Anh bị cách ly

Baoquocte.vn. Theo Worldometers, đến nay, toàn cầu có hơn 179,5 triệu ca nhiễm Covid-19, gần 3,89 triệu ca tử vong và hơn 164,2 triệu bệnh nhân bình phục.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab

Baoquocte.vn. Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab.
Fed: Chậm tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ đe dọa triển vọng kinh tế Mỹ

Fed: Chậm tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ đe dọa triển vọng kinh tế Mỹ

Baoquocte.vn. Chủ tịch Fed nhận định, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ đe dọa triển vọng kinh tế Mỹ khi tốc độ tiêm chủng vaccine chậm lại.
Đối phó với lệnh cấm vận kinh tế từ Mỹ, Cuba ngừng tiếp nhận gửi tiền bằng USD

Đối phó với lệnh cấm vận kinh tế từ Mỹ, Cuba ngừng tiếp nhận gửi tiền bằng USD

Baoquocte.vn. Ngày 21/6, hệ thống ngân hàng Cuba đã chính thức áp dụng quy định ngừng tiếp nhận tiền mặt gửi bằng đồng USD.
Vừa kêu gọi 'tha thiết', Mỹ bất ngờ gia hạn trừng phạt Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức dội gáo nước lạnh

Vừa kêu gọi 'tha thiết', Mỹ bất ngờ gia hạn trừng phạt Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức dội gáo nước lạnh

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên thêm một năm.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Baoquocte.vn. Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra trong không khí không thù địch nhau nhưng cũng không thân thiện. Họ phấn đấu đạt được cái tối thiểu. TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Baoquocte.vn. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ là cuộc gặp đầu tiên của ông Biden với ông Putin trên cương vị Tổng thống. Sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm. TG&VN phân tích.
Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Baoquocte.vn. Điểm nóng Trung Đông, với diễn biến chiến sự ác liệt giữa Israel và Hamas, gợi mở điều gì khi muốn nhận diện chính sách đối ngoại của ông Biden? Phân tích.
Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Baoquocte.vn. Trung Đông lại chứng kiến bùng phát cuộc xung đột Israel-Palestine. Tại sao lại lúc này và rồi triển vọng sẽ thế nào? Báo TG&VN phân tích.
Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Baoquocte.vn. Mâu thuẫn Mỹ-Iran sẽ thế nào dưới thời của Tổng thống Biden? Qua 100 ngày cầm quyền của ông Biden, số phận của JCPOA có triển vọng ra sao? Báo TG&VN phân tích.
Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Baoquocte.vn. Căng thẳng gia tăng trong quan hệ Nga-Ukraine đặt ra câu hỏi liệu kịch bản cũ của Crimea có trở lại? Chủ ý và ý đồ của các bên là gì? TG&VN phân tích.
Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ 'không thể chối từ' với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ 'không thể chối từ' với Nga

Baoquocte.vn. Rạn nứt trong quan hệ với Mỹ và những lợi ích kinh tế quá lớn với Nga là những nguyên nhân chính khiến Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở thành đối tác của Nga
Ngoại giao ‘lối cũ’ của ông Joe Biden tại châu Âu

Ngoại giao ‘lối cũ’ của ông Joe Biden tại châu Âu

Baoquocte.vn. Trong chuyến công du đầu tiên, ông Joe Biden đã cải thiện quan hệ đồng minh, đàm phán cùng đối thủ với phong cách ngoại giao ‘lối cũ’ của mình.
5 gạch đầu dòng từ thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nâng tầm ông Putin, khác biệt với ông Trump và còn gì nữa?

5 gạch đầu dòng từ thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nâng tầm ông Putin, khác biệt với ông Trump và còn gì nữa?

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã diễn ra và dưới đây là 5 điều trang CNN rút ra.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Baoquocte.vn. Bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới và đưa các đại sứ trở lại vị trí là những thắng lợi nhỏ nhưng chắc chắn của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.
Châu Á trở thành trọng tâm chiến lược của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall?

Châu Á trở thành trọng tâm chiến lược của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall?

Baoquocte.vn. Bên cạnh việc chứng kiến lập trường mạnh mẽ với Trung Quốc, Hội nghị G7 còn có ý nghĩa đối với vấn đề Triều Tiên và quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khi vũ khí không gian mạng ‘vượt mặt’ vũ khí hạt nhân

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khi vũ khí không gian mạng ‘vượt mặt’ vũ khí hạt nhân

Baoquocte.vn. Quan hệ Nga-Mỹ phần lớn xoay quanh căng thẳng về vũ khí hạt nhân, nhưng hiện nay hai nước lại chuyển quan tâm sang vấn đề hiện đại hơn: vũ khí không gian mạng.
Phiên bản di động