Việt Nam hoàn tất báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an sớm hơn thông lệ

Việt Nam hoàn tất báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an sớm hơn thông lệ

Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ của Việt Nam đã lên hệ thống văn bản chính thức của LHQ sớm hơn so với thông lệ.
Việt Nam hoàn tất sớm Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an 1/2020

Việt Nam hoàn tất sớm Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an 1/2020

Ngày 15/4, Ban thư ký LHQ đã công bố Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an của Việt Nam lên hệ thống văn bản chính thức của LHQ.
Việt Nam góp phần xử lý nhiều vấn đề nóng trong tháng Chủ tịch HĐBA

Việt Nam góp phần xử lý nhiều vấn đề nóng trong tháng Chủ tịch HĐBA

Trong tháng Chủ tịch, Việt Nam đã góp phần xử lý một số vấn đề phức tạp như vấn đề Syria, vấn đề Myanmar, vấn đề Kashmir...
Đại sứ Đặng Đình Quý: Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 'rất nhiều việc phát sinh'

Đại sứ Đặng Đình Quý: Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 'rất nhiều việc phát sinh'

Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý khẳng định, Việt Nam đã làm được những việc Việt Nam muốn làm trong tháng Chủ tịch.
Việt Nam trong tháng Chủ tịch HĐBA: Thúc đẩy giá trị, quảng bá Hiến chương

Việt Nam trong tháng Chủ tịch HĐBA: Thúc đẩy giá trị, quảng bá Hiến chương

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam trong vai trò mới.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động