Học theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân trong thời đại phát triển khoa học và công nghệ...
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng khẳng định, học theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân.

Đạo đức cách mạng là nền tảng của mọi sự phát triển

Trong tình hình mới, với sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, mang đến những cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển của đất nước và con người.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trở nên vô cùng cần thiết. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tinh hoa văn hóa của dân tộc, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo đức cách mạng là nền tảng của mọi sự phát triển, khoa học và công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng cho mục đích tốt đẹp. Đạo đức cách mạng của Bác giúp con người sử dụng khoa học và công nghệ một cách có trách nhiệm, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng.

Theo tôi, cần noi gương phong cách giản dị, gần gũi, sâu sát quần chúng, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Học Bác cách sống trung thực, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, yêu nước, thương dân, đoàn kết, tương trợ, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống văn minh, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Mỗi bạn trẻ, mỗi học sinh, sinh viên, mỗi người dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân đối với Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Có thể nói, học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân trong thời đại phát triển khoa học và công nghệ. Theo đó, mỗi người cần nỗ lực học tập, áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, truyền bá thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn.

Người luôn quan tâm đến những vấn đề xã hội, đặc biệt là đời sống của người dân lao động. Người khẳng định: "Sự nghiệp cách mạng của chúng ta là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân làm và vì nhân dân".

Người đề cao vai trò của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và cho rằng: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta". Người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng lịch sử và văn hóa dân tộc: "Lịch sử là linh hồn của một dân tộc. Một dân tộc không có lịch sử, không có văn hóa là một dân tộc đã chết". Người trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khuyến khích tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại, đề cao vai trò của thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

"Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, là nguồn lực quý báu của mỗi quốc gia. Việc giáo dục đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần định hướng tương lai của đất nước. Để trở thành những người lãnh đạo có tài, có tâm, thế hệ trẻ cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất".

Vậy làm sao để thế hệ trẻ trân trọng hơn những vấn đề xã hội, trân trọng lịch sử và văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Theo tôi, nhà trường nên tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và những giá trị đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh. Có những chương trình giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và những vấn đề xã hội.

Ở góc độ gia đình, cha mẹ thường xuyên giáo dục cho con cái về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và những giá trị đạo đức, lối sống của Bác. Tạo cho con môi trường sống lành mạnh, văn hóa, giúp con hình thành nhân cách tốt đẹp.

Hơn thế, cần có những chính sách khuyến khích các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó là sự chung tay góp sức của toàn xã hội để thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ đó, các em sẽ có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
Bác Hồ trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi. (Ảnh tư liệu).

Tuổi trẻ là nguồn lực quý của mỗi quốc gia

Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, là nguồn lực quý báu của mỗi quốc gia. Việc giáo dục đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần định hướng tương lai của đất nước. Để trở thành những người lãnh đạo có tài, có tâm, nên trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Theo đó, các em phải nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn; có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực mà bản thân lựa chọn theo đuổi; có kiến thức về hội nhập quốc tế, hiểu biết về văn hóa, kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, thời đại số đòi hỏi các em phải có những kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng công nghệ; có phẩm chất như lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước; sống trung thực, liêm chính, có tinh thần trách nhiệm; có hoài bão, lý tưởng sống cao đẹp; dũng cảm, kiên định, dám nghĩ dám làm; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, đổi mới...

Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất trên, thế hệ trẻ cần được giáo dục về giá trị sống. Muốn vậy, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm, giáo dục con cái, tạo môi trường sống lành mạnh cho con phát triển. Nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức cho học sinh. Đồng thời, có những chính sách, chương trình phù hợp để hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, vừa bảo đảm tính phong trào, vừa mang lại giá trị thiết thực cho đoàn viên thanh niên.

Bồi dưỡng khát vọng làm chủ khoa học trong thời đại số

Muốn có một thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ, cần thiết bồi dưỡng cho các em khát vọng làm chủ trình độ khoa học trong thời đại số.

Với sự năng động, sáng tạo và khả năng tiếp thu nhanh chóng, thế hệ trẻ được xem là lực lượng chủ đạo trong việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, để trở thành những chủ nhân thực sự của công nghệ, thế hệ trẻ phải được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Kỹ thuật là chìa khóa mở ra cánh cửa của tương lai. Nắm vững kỹ thuật giúp thế hệ trẻ có cơ hội học tập, làm việc tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những người trẻ có năng lực. Giáo dục kỹ thuật cho thế hệ trẻ giúp thu hẹp khoảng cách về trình độ ứng dụng công nghệ giữa các tầng lớp xã hội, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Thay vì phương pháp truyền thống, cần áp dụng các phương pháp học tập hiện đại, tích cực, khuyến khích học sinh tự học, khám phá và sáng tạo. Ứng dụng các công nghệ giáo dục mới như học trực tuyến, học qua dự án để nâng cao hiệu quả học tập. Cho học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn, dự án, khởi nghiệp để rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh để họ có thể chủ động tiếp thu kiến thức mới và thích nghi với sự thay đổi của công nghệ.

Như vậy, bằng cách trang bị cho thế hệ trẻ đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, chúng ta có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho đất nước. Chỉ có tập trung vào giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, phù hợp với từng đối tượng và lứa tuổi, chúng ta mới có thể đào tạo ra những người lãnh đạo tài ba, đưa đất nước tiến lên.

Hãy chung tay giáo dục cho thế hệ trẻ khát vọng làm chủ kỹ thuật, để họ trở thành những chủ nhân thực sự của công nghệ!

Phiên trả lời chất vấn khẳng định nỗ lực và bản lĩnh của ngành Ngoại giao Việt Nam

Phiên trả lời chất vấn khẳng định nỗ lực và bản lĩnh của ngành Ngoại giao Việt Nam

Ngành Ngoại giao vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhiều dấu ấn xuất sắc đã được ...

Lan tỏa bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Lan tỏa bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo ...

Theo dấu chân Bác Hồ ở châu Phi

Theo dấu chân Bác Hồ ở châu Phi

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Trung Đông - châu Phi phối hợp với Chi bộ Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, ...

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Để thành công trong lãnh đạo, cần kiến tạo và duy trì sự đoàn kết

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Để thành công trong lãnh đạo, cần kiến tạo và duy trì sự đoàn kết

Một điểm nổi bật trong hai tác phẩm Tuyên ngôn độc lập và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự nhất quán ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh, dẫn dắt ngoại giao Việt Nam đến đỉnh cao thắng lợi

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh, dẫn dắt ngoại giao Việt Nam đến đỉnh cao thắng lợi

Trong niềm tự bào, biết ơn của đất nước, dân tộc và nhân dân, Ngoại giao Việt Nam có vinh dự đặc biệt, được Người ...

Bài viết cùng chủ đề

Giáo dục Việt Nam

Đọc thêm

Sôi nổi những lớp học lý thú dành cho trẻ em tại Trại Hè DAV 2024

Sôi nổi những lớp học lý thú dành cho trẻ em tại Trại Hè DAV 2024

Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình Trại Hè DAV 2024 dành riêng cho con em cán bộ viên chức, người lao động từ 10-14/6.
Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Tăng gần 2 USD lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Tăng gần 2 USD lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng

Giá xăng dầu hôm nay 18/6, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng gần 2 USD lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng.
Ý nghĩa hình xăm mới của nữ minh tinh Angelina Jolie

Ý nghĩa hình xăm mới của nữ minh tinh Angelina Jolie

Ngày 16/6, nữ diễn viên Angelina Jolie khoe hình xăm mới khi mặc váy trễ vai dự lễ trao giải Tony.
Mỹ-EU bàn về tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh

Mỹ-EU bàn về tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh

Mỹ và EU nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng tăng giữa khí hậu và an ninh, cũng như sự cần thiết phải có những cách tiếp cận mang tính ...
Trạm cứu hộ trái tim tập 44: Ông Trường gặp tình cũ để 'ba mặt một lời', Vũ bị tai nạn?

Trạm cứu hộ trái tim tập 44: Ông Trường gặp tình cũ để 'ba mặt một lời', Vũ bị tai nạn?

Trạm cứu hộ trái tim tập 44, dù đã từ chối tình cảm nhưng khi vừa nghe Vũ bị tai nạn, Hà bật khóc; ông Trường gặp tình cũ...
Giá heo hơi hôm nay 18/6: Giá heo hơi giảm nhẹ; Trung Quốc công bố điều tra chống bán phá giá thịt lợn nhập khẩu từ EU

Giá heo hơi hôm nay 18/6: Giá heo hơi giảm nhẹ; Trung Quốc công bố điều tra chống bán phá giá thịt lợn nhập khẩu từ EU

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm rải rác 1.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Sôi nổi những lớp học lý thú dành cho trẻ em tại Trại Hè DAV 2024

Sôi nổi những lớp học lý thú dành cho trẻ em tại Trại Hè DAV 2024

Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình Trại Hè DAV 2024 dành riêng cho con em cán bộ viên chức, người lao động từ 10-14/6.
Những lưu ý khi sử dụng ứng dụng VNeID từ ngày 1/7/2024

Những lưu ý khi sử dụng ứng dụng VNeID từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID mà người dân cần biết.
Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe mới nhất 2024

Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe mới nhất 2024

Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe mới nhất là nội dung được đề cập tại Quyết định 545/QĐ-BGTVT năm 2024. Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.
Nhà báo Ngô Việt Anh: Báo chí hãy làm mới mình bằng công nghệ số

Nhà báo Ngô Việt Anh: Báo chí hãy làm mới mình bằng công nghệ số

Các cơ quan báo chí nên phát triển nội dung khác biệt, sáng tạo đáp ứng nhu cầu của tập độc giả trung thành để thu hút khách hàng tiềm năng.
Cháy rừng thiêu rụi vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới ở Brazil

Cháy rừng thiêu rụi vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới ở Brazil

Thời điểm tồi tệ nhất của mùa khô vẫn còn xa nhưng số vụ cháy ở vùng Pantanal (Brazil) từ đầu năm đến nay đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Quy định về đăng ký thường trú mới nhất năm 2024

Quy định về đăng ký thường trú mới nhất năm 2024

Xin cho tôi hỏi đăng ký thường trú được quy định như thế nào theo pháp luật hiện nay? - Độc giả Hoàng Tuấn
Bạo lực gia tăng ở Bờ Tây, WTO cảnh báo về cuộc khủng hoảng y tế lan rộng

Bạo lực gia tăng ở Bờ Tây, WTO cảnh báo về cuộc khủng hoảng y tế lan rộng

WHO cho biết các cuộc xung đột tại khu vực Bờ Tây cũng đã khiến hơn 5.200 người, trong đó có 800 trẻ em, bị thương, gây ra khủng hoảng y tế.
Không cần nhịn ăn, vẫn đốt mỡ trong 7 ngày

Không cần nhịn ăn, vẫn đốt mỡ trong 7 ngày

Gợi ý kế hoạch một tuần giúp bạn thiết lập thói quen có lợi cho công cuộc đốt mỡ, cải thiện vóc dáng săn chắc hơn.
Loét dạ dày vì uống trà xanh liên tục

Loét dạ dày vì uống trà xanh liên tục

Một người phụ nữ 30 tuổi muốn giảm cân để diện váy cưới, nên quyết định uống trà xanh mỗi ngày để giảm cân.
Bác sĩ 103 tuổi chia sẻ thói quen sống linh hoạt và vui vẻ

Bác sĩ 103 tuổi chia sẻ thói quen sống linh hoạt và vui vẻ

Bác sĩ Gladys McGarey, 103 tuổi vừa phát hành cuốn sách 'Cuộc sống hạnh phúc: Sáu bí quyết để có sức khỏe và hạnh phúc ở mọi lứa tuổi'
Hiệp hội bác sĩ lớn nhất Hàn Quốc lên kế hoạch đình công phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Hiệp hội bác sĩ lớn nhất Hàn Quốc lên kế hoạch đình công phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh

KMA cảnh báo dựa trên kết quả của một cuộc bỏ phiếu gần đây, các bác sĩ và giáo sư y khoa nước này có thể tổ chức một cuộc đình công vào ngày 20/6.
Không nên ăn loại hạt này khi đang uống cà phê

Không nên ăn loại hạt này khi đang uống cà phê

Cà phê và hạt điều đều tốt cho sức khỏe, nhưng nếu kết hợp hai đồ ăn thức uống này với nhau sẽ khiến tác dụng của chúng bị suy giảm.
Vietlott 18/6, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 18/6/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 18/6, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 18/6/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/6/2024 từ trường quay tầng 19, số 23 Lạc Trung, Hà Nội. Vietlott Power 655 hôm nay.
XSMN 18/6, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba 18/6/2024. xổ số hôm nay 18/6

XSMN 18/6, kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba 18/6/2024. xổ số hôm nay 18/6

XSMN 18/6 - xổ số hôm nay 18/6. kết quả xổ số miền Nam thứ 3 ngày 18/6/2024. Kết quả xổ số ngày 18 tháng 6. XSMN thứ 3. xo so mien nam. SXMN 18/6
XSMT 18/6, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 18/6/2024. SXMT 18/6/2024

XSMT 18/6, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 18/6/2024. SXMT 18/6/2024

XSMT 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/6/2024. xổ số miền Trung thứ 3. xổ số hôm nay 18/6. SXMT 18/6/2024. dự đoán XSMT 18/6
XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 18/6/2024. dự đoán XSMB 18/6/2024

XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 18/6/2024. dự đoán XSMB 18/6/2024

XSMB 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/6/2024. dự đoán xổ số miền Bắc thứ 3. xổ số hôm nay 18/6. SXMB 18/6. dự đoán XSMB. KQXSMB thứ 3
XSMN 17/6, kết quả xổ số miền Nam thứ 2 ngày 17/6/2024. xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6

XSMN 17/6, kết quả xổ số miền Nam thứ 2 ngày 17/6/2024. xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6

XSMN 17/6 - xổ số hôm nay 17/6. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 17/6/2024. xổ số miền Nam thứ 2. SXMN 17/6. xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6.
XSMT 17/6, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 17/6/2024. SXMT 17/6/2024

XSMT 17/6, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 ngày 17/6/2024. SXMT 17/6/2024

XSMT 17/6 - xổ số hôm nay 17/6. trực tiếp xổ số miền Trung 17/6. kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/6/2024. xổ số miền Trung thứ 2. KQSXMT 17/6
Phiên bản di động