Học viện Ngoại giao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Văn Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Học viện Ngoại giao tuyển dụng 28 viên chức cho 13 vị trí việc làm theo hình thức thi tuyển.

Học viện Ngoại giao tuyển dụng 28 viên chức cho 13 vị trí việc làm theo hình thức thi tuyển, cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu:

TT

Vị trí việc làm

Số lượng chỉ tiêu

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Yêu cầu theo đặc thù ngành đối ngoại (ngoài các điều kiện dự tuyển như quy định trong điểm II.1 và II.2 dưới đây)

Trình độ ngoại ngữ (Yêu cầu chứng chỉ còn thời hạn theo quy định của tổ chức cấp chứng chỉ)

Trình độ, chuyên ngành đào tạo

1

Giảng viên

03

Quan

hệ

quốc

tế

Anh

/Pháp

/Trung

/ Nhật

/Hàn hoặc các ngôn ngữ khác

- Tiếng Anh: IELTS (Academic) từ 6,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên;

- Tiếng Pháp: DELF B2 từ 65 điểm trở lên hoặc DALF C1 từ 50 điểm trở lên;

- Tiếng Trung: HSK cấp 5 trở lên;

- Tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên;

- Tiếng Hàn: TOPIK 5 trở lên;

- Các ngoại ngữ khác: Do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Thạc sĩ trở lên, ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Chính trị học, Chính trị so sánh, Chính sách công, Châu Á học, Đông phương học; hoặc các ngành gần với ngành Quan hệ quốc tế

2

Giảng viên

04

Kinh

tế

quốc

tế,

Kinh doanh quốc tế

Thạc sĩ trở lên, ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng; hoặc các ngành gần với ngành Kinh tế quốc tế

3

Giảng viên

03

Luật quốc

tế

Thạc sĩ trở lên, ngành Luật quốc tế; hoặc các ngành gần với ngành Luật quốc tế

4

Giảng viên

04

Truyền thông quốc

tế

Thạc sĩ trở lên, ngành Truyền thông (Truyền thông quốc tế, Báo chí truyền thông, Quản lý truyền thông, Truyền thông marketing); hoặc ngành gần với truyền thông (Quan hệ công chúng, Thương hiệu, Văn hóa truyền thông, Văn hóa đối ngoại, Các vấn đề toàn cầu)

5

Giảng viên

01

Giáo dục

Lý luận chính trị

Thạc sĩ trở lên, ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hoặc ngành gần với Giáo dục lý luận chính trị

6

Giảng viên

01

Ngôn ngữ Anh

Anh

IELTS (Academic) từ 7,5 điểm trở lên hoặc tương đương

Tiến sĩ, ngành Ngôn ngữ Anh, Giảng dạy tiếng Anh

7

Giảng viên

02

Ngôn ngữ Anh

Anh

IELTS (Academic) từ 7,5 điểm trở lên hoặc tương đương

Thạc sĩ trở lên, Ngôn ngữ Anh, Giảng dạy tiếng Anh, Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế

8

Giảng viên

01

Ngôn ngữ Pháp

Pháp

DALF C1 trở lên hoặc tương đương

Thạc sĩ trở lên, ngành Ngôn ngữ Pháp, Giảng dạy tiếng Pháp, Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế

9

Giảng viên

01

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trung

HSK 6 trở lên

Thạc sĩ trở lên, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Giảng dạy tiếng Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Hán ngữ và Văn học

10

Giảng viên

02

Ngôn ngữ Nhật

Nhật

JLPT N1 trở lên

Thạc sĩ trở lên, ngành Ngôn ngữ Nhật, Giảng dạy tiếng Nhật, Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế

11

Giảng viên

02

Ngôn ngữ

Hàn

Hàn

TOPIK 6 trở lên

Thạc sĩ trở lên, ngành Ngôn ngữ Hàn, Giảng dạy tiếng Hàn, Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế

12

Kế toán

03

Tài chính, Kế toán

Anh

Không yêu cầu chứng chỉ

Đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp chuyên ngành dự thi

13

Tin học

01

Công nghệ thông tin

Anh

Không yêu cầu chứng chỉ

Đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp chuyên ngành dự thi

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng sẽ xác định những ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chung

(1) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển (Điều 22 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010):

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

(2) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển riêng

(1) Đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị của ngành Ngoại giao;

(2) Đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không có dị tật ngoại hình, không nói ngọng, nói lắp.

3. Yêu cầu về hồ sơ

Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển nêu trên cần nộp hồ sơ dự tuyển viên chức cho Học viện Ngoại giao trong ngày sơ tuyển, nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí. Hồ sơ bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo;

(2) 02 Sơ yếu lý lịch tự thuật: Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo;

(3) Văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y). Đối với những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài tại Việt Nam phải bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (tham khảo thêm Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam). Trường hợp thí sinh đã hoàn thành toàn bộ chương trình học nhưng chưa được cấp Bằng tốt nghiệp, cần phải nộp bản sao của Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm;

(4) Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu (bản sao, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y);

(5) Bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có, bản sao, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y);

(6) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(7) 04 ảnh cỡ 4x6cm;

(8) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

Theo các quy định của pháp luật có liên quan về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được áp dụng theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

IV. Các môn thi và hình thức thi

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi gồm 03 phần, cụ thể như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc ngoại ngữ khác do Giám đốc Học viện quyết định. Thời gian thi 30 phút. Lưu ý: Miễn phần thi ngoại ngữ tại Vòng 1 cho các thí sinh dự tuyển đáp ứng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Lưu ý: Miễn phần thi tin học tại Vòng 1 cho các thí sinh dự tuyển đáp ứng theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Xác định thí sinh được thi tiếp Vòng 2: Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 thì đủ điều kiện dự thi tiếp Vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (tối đa 100 điểm)

- Hình thức thi: kết hợp thi viết và phỏng vấn

- Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và theo đặc thù của ngành đối ngoại, bằng cả tiếng Việt và ngôn ngữ đăng ký dự thi, gồm 2 phần cụ thể như sau:

Phần I, thi viết:

+ Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

+ Thang điểm: tối đa là 60 điểm.

Phần II, thi phỏng vấn:

+ Thời gian thi: 30 phút (thí sinh có 15 phút chuẩn bị)

+ Thang điểm: tối đa 40 điểm.

3. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển và quyết định tuyển dụng:

(1) Thí sinh tham dự đủ các phần thi, có điểm của các phần thi tại Vòng 2 đạt từ 50% thang điểm trở lên đủ điều kiện xem xét tuyển dụng;

(2) Người trúng tuyển là thí sinh đủ điều kiện xem xét tuyển dụng có tổng điểm các phần thi tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

(3) Học viện Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ sở cấp bằng, chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Sau khi có thông báo kết quả, người trúng tuyển sẽ có thời hạn 20 ngày để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn cụ thể của Học viện Ngoại giao. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai, bị phát hiện sử dụng các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu khác không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Học viện Ngoại giao có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển và đề nghị xử phạt cá nhân liên quan theo quy định;

(4) Bộ Ngoại giao/Học viện Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ cho người trúng tuyển. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng.

Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. Lịch trình và lệ phí thi tuyển:

  1. Lịch trình (dự kiến):

(1) Nhận hồ sơ, thu lệ phí thi và sơ tuyển: Từ 8h30-11h00 và 14h00-16h00 các ngày 05 - 06/7/2021 tại Phòng 405 Nhà G, Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội;

(2) Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: dự kiến ngày đăng thông báo 12/7 - 14/7/2021 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, và đăng trên trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2021);

(3) Phổ biến yêu cầu về nội dung thi tuyển và hệ thống hóa kiến thức: 16 - 21/7/2021 (tại Học viện Ngoại giao; đăng trên trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2021);

(4) Phát thẻ dự thi: 21/7/2021 (tại Học viện Ngoại giao);

(5) Thi Vòng 1: 05 - 06/8/2021 (tại Học viện Ngoại giao);

(6) Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: Dự kiến trong tuần cuối tháng 8/2021 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, đăng trên Trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2021;

(7) Thi Vòng 2 (viết + phỏng vấn): dự kiến cuối tháng 9/2021 (tại Học viện Ngoại giao);

(8) Công bố kết quả điểm thi Vòng 2: dự kiến cuối tháng 10/2021;

(9) Thông báo kết quả tuyển dụng và dự kiến danh sách người trúng tuyển: dự kiến 2 tuần cuối tháng 11/2021.

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi do những nguyên nhân khách quan. Học viện Ngoại giao sẽ có thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử.

  1. Lệ phí thi tuyển:

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức.

(Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Học viện Ngoại giao sẽ có các thông báo cụ thể tiếp theo về các nội dung liên quan đến kỳ thi, đăng trên Trang thông tin điện tử, Mục “Tuyển dụng năm 2021”.

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 035 206 9619 hoặc 024 3835 5311, máy lẻ 1102 (trong giờ hành chính).

Fax: 024 38 343 543

Email: [email protected]

Trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn, Mục Tuyển dụng 2021

Các mẫu giấy tờ kèm theo Hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: tại đây

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật: tại đây

TIN LIÊN QUAN
Bộ Ngoại giao tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
Bộ Ngoại giao thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ dành cho công chức mới
Bộ Ngoại giao mở rộng cửa chào đón 81 'tân binh'

(theo Học viện Ngoại giao)

Đọc thêm

Giá tiêu hôm nay 21/6: Tiếp tục tăng, cao nhất 74.500đ/kg; còn nhiều lo ngại để bước vào vụ trồng hồ tiêu mới

Giá tiêu hôm nay 21/6: Tiếp tục tăng, cao nhất 74.500đ/kg; còn nhiều lo ngại để bước vào vụ trồng hồ tiêu mới

Baoquocte.vn. Từ tháng 4-6 năm nay, giá tiêu tăng liên tục, hiện giá trung bình trên 70.000/kg đã thôi thúc người nông dân gầy dựng lại cây hồ tiêu.
Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

Giá cao su hôm nay 21/6: Trung Quốc 'vung tiền' mua lượng cao su khổng lồ, nguồn cung thiếu hụt

Baoquocte.vn. Nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Tại Việt Nam, giá cao su giữ đà tăng, xuất khẩu thuận lợi.
Giá vàng hôm nay 21/6: Giá hợp lý của vàng là bao nhiêu? Cơ hội mua vào hay bán ra?

Giá vàng hôm nay 21/6: Giá hợp lý của vàng là bao nhiêu? Cơ hội mua vào hay bán ra?

Baoquocte.vn. Trong 1 tuần, giá vàng thế giới mất 3 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC trong nước giảm khoảng 400.000 đồng/lượng.
Giá cà phê hôm nay 21/6: Triển vọng nguồn cầu dần tươi sáng; Vụ cà phê Việt mới có hy vọng

Giá cà phê hôm nay 21/6: Triển vọng nguồn cầu dần tươi sáng; Vụ cà phê Việt mới có hy vọng

Baoquocte.vn. Giá cà phê hồi phục trở lại có "đóng góp" từ chốt hợp đồng quyền chọn tháng 7. Giá cà phê trong nước tăng từ 200 đồng/kg đến 300 đồng/kg.
XSMB 21/6 - Xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 21/6 - KQXSMB

XSMB 21/6 - Xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 21/6 - KQXSMB

Baoquocte.vn. XSMB 21/6. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 6 năm 2021. xổ số hôm nay. SXMB 21/6. KQSXMB.
XSMT 21/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 21/6 - KQXSMT

XSMT 21/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 21/6 - KQXSMT

Baoquocte.vn. XSMT 21/6. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 6 năm 2021. xổ số hôm nay. SXMT 21/6. KQSXMT.
XSHCM 21/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/6/2021 - SXHCM 21/6 - KQXSHCM thứ 2

XSHCM 21/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 21/6/2021 - SXHCM 21/6 - KQXSHCM thứ 2

Baoquocte.vn. XSHCM 21/6. Xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xo so TP Ho Chi Minh. KQXSHCM thứ 2.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 21/6/2021: Ma Kết gặp biến cố tình cảm, Song Ngư bị sếp đánh giá thấp

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 21/6/2021: Ma Kết gặp biến cố tình cảm, Song Ngư bị sếp đánh giá thấp

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 21/6 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Lịch âm 21/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 21/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 21/6/2021

Lịch âm 21/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 21/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 21/6/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 21/6. Âm lịch hôm nay 21/6. Xem âm lịch hôm nay ngày 21/6/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 21 tháng 6 năm 2021 hôm nay.
XSMN 21/6 - Xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay 21/6 - SXMN - KQXSMN

XSMN 21/6 - Xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 21/6/2021 - xổ số hôm nay 21/6 - SXMN - KQXSMN

Baoquocte.vn. XSMN 21/6. xổ số hôm nay 21/6. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 6 năm 2021. SXMN 21/6. KQSXMN.
Đưa hơn 320 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước an toàn

Đưa hơn 320 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước an toàn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp giúp đỡ công dân tại sân bay.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên gần Dải Gaza

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên gần Dải Gaza

Baoquocte.vn. Ngày 27/5, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đến thăm Trung tâm Sderod gần Dải Gaza, nơi có sinh viên Việt Nam theo học.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ thông tin về việc người Việt được giải cứu trên biển khi vượt biên sang Anh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ thông tin về việc người Việt được giải cứu trên biển khi vượt biên sang Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại để nắm bắt thông tin về số người được giải cứu và thực hiện bảo hộ công dân.
Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Baoquocte.vn. Căng thẳng Israel-Palestine leo thang, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn giữ vững tinh thần, phát huy bản lĩnh kiên cường trong mọi hoàn cảnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan bảo hộ 5 ngư dân gặp nạn tại tỉnh Rayong

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan bảo hộ 5 ngư dân gặp nạn tại tỉnh Rayong

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với cơ quan chức năng sở tại xác minh công dân và giải quyết vụ việc.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 2)

14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 2)

Baoquocte.vn. Theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ của Cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên gồm 14 nội dung chính sau.
14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 1)

14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 1)

Baoquocte.vn. Theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ của Cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên gồm 14 nội dung chính.
Những điều cần biết về quyền ưu đãi, miễn trừ tại cơ quan đại diện

Những điều cần biết về quyền ưu đãi, miễn trừ tại cơ quan đại diện

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện và thành viên hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của nước tiếp nhận trên cơ sở Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Những điều cần biết về Cơ quan đại diện ngoại giao

Những điều cần biết về Cơ quan đại diện ngoại giao

Baoquocte.vn. Thành viên Cơ quan đại diện bao gồm những ai? Chức vụ được sắp xếp như thế nào? Trụ sở của Cơ quan đại diện ngoại giao là gì?
Tổng Lãnh sự nhận và kết thúc nhiệm vụ như thế nào?

Tổng Lãnh sự nhận và kết thúc nhiệm vụ như thế nào?

Baoquocte.vn. Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự hay còn gọi là Tổng Lãnh sự khi nhận nhiệm vụ và kết thúc nhiệm vụ ở nước tiếp nhận phải tuân theo quy định.
Đại sứ chào xã giao, thăm địa phương cần lưu ý những gì?

Đại sứ chào xã giao, thăm địa phương cần lưu ý những gì?

Baoquocte.vn. Sau khi trình Quốc thư, Đại sứ tiến hành các cuộc chào xã giao (courtesy calls) lãnh đạo nước tiếp nhận và Đại sứ các nước có nhiều quan hệ.
Mỹ tăng tốc ngoại giao vaccine

Mỹ tăng tốc ngoại giao vaccine

Baoquocte.vn. Cạnh tranh Mỹ-Trung dường như đang nóng lên trên một mặt trận khác: Ngoại giao vaccine ngừa Covid-19.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Baoquocte.vn. Bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới và đưa các đại sứ trở lại vị trí là những thắng lợi nhỏ nhưng chắc chắn của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.
Mối tương giao Việt Nam-New Zealand trên tà áo dài của bà Đại sứ

Mối tương giao Việt Nam-New Zealand trên tà áo dài của bà Đại sứ

Baoquocte.vn. Đại sứ New Zealand Tredene Dobson đã đem văn hóa Việt Nam và New Zealand giao thoa, hội tụ trên một chiếc áo dài.
Hoàng gia Anh - 'Quyền lực mềm' của xứ sở sương mù

Hoàng gia Anh - 'Quyền lực mềm' của xứ sở sương mù

Baoquocte.vn. Vai trò tích cực của Hoàng gia Anh tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua đã một lần nữa minh chứng cho 'quyền lực mềm' của xứ sở sương mù.
Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: Nhà phân tích chính trị ngoại giao tài ba

Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: Nhà phân tích chính trị ngoại giao tài ba

Baoquocte.vn. Ông Lê Thiết Thảo, Lãnh sự danh dự Mozambique tại Việt Nam luôn nhớ về Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh như một nhà ngoại giao tài ba, mẫu mực.
Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: Một khoảng trống để lại…

Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh: Một khoảng trống để lại…

Baoquocte.vn. Với Đại sứ Đặng Giang, ông Nguyễn Khắc Huỳnh vừa là thủ trưởng vừa là người thầy có ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp ngoại giao của mình…
Phiên bản di động