Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Gia Thành
TGVN. Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV
Các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự Lễ Khai mạc còn có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội lấy chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng; có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức, đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình của Trung ương, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 20 đảng bộ, 727 tổ chức cơ sở đảng, 5.045 chi bộ trực thuộc.

Cùng với quá trình tổ chức đại hội ở cấp cơ sở huyện và tương đương; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng của nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ.

Với sự quyết tâm đó, tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị tổ chức nhiều phong trào thi đua, yêu nước trong các cấp và nhân dân các dân tộc thành lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và vào thành công của Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cùng nhau đoàn kết, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân trong nhiệm kỳ mới được dự báo có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Ông Nguyễn Văn Thắng thông tin, Đại hội có 4 nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cụ thể:

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong 10 năm qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh quang ninh lan thu xv
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Tại lễ khai mạc, chia sẻ về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Về tầm nhìn định hướng phát triển, đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; GRDP bình quân đầu người trên 15.000 USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng-an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh.

"Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và đối với cả nước; với vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc; với tiền đề và nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây và nhiệm kỳ qua.

Từ đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần 'Kỷ luật và đồng tâm', sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ", ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về những khó khăn, yếu kém để tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý những vấn đề như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; chất lượng tăng trưởng và năng lực hội nhập quốc tế chưa cao; Tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch, dịch vụ không đạt mục tiêu đề ra;

Phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo còn chậm so với tiềm năng, lợi thế; Thương mại biên giới còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của nước láng giềng và yếu tố bên ngoài; Hiệu quả của khu vực đầu tư nước ngoài còn thấp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa có nhiều đột phá; Năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; Sự thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đang đòi hỏi cần sớm giải quyết; Kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở một số địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự vững chắc; Khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch giữa các vùng miền còn lớn;

Quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản còn nhiều khó khăn; Công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức; An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực chưa thực sự vững chắc; Buôn lậu, gian lận thương mại, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp;

Hợp tác quốc tế trong quản lý di sản, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhất là khâu tổ chức thực hiện; Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật chưa thật ngang tầm nhiệm vụ, chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở.

“Đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm, để có giải pháp khắc phục một cách toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 25/9, Đại hội họp phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 25-27/9.

Quảng Ninh: Từ các quy hoạch chiến lược đến điểm sáng về thu hút đầu tư

Quảng Ninh: Từ các quy hoạch chiến lược đến điểm sáng về thu hút đầu tư

TGVN. Nhờ sớm định vị được tiềm năng, lợi thế, thực hiện lập và công khai các quy hoạch chiến lược những năm qua, Quảng ...

Nhìn lại hành trình 10 năm khẳng định thương hiệu kinh tế Quảng Ninh

Nhìn lại hành trình 10 năm khẳng định thương hiệu kinh tế Quảng Ninh

TGVN. Nhìn lại hành trình sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây, quy mô nền kinh tế ...

Hành trình 35 năm nỗ lực không ngừng, thu về 'trái ngọt' của Quảng Ninh

Hành trình 35 năm nỗ lực không ngừng, thu về 'trái ngọt' của Quảng Ninh

TGVN. Sự nỗ lực trong hành trình 35 năm đổi mới đang đưa Quảng Ninh đến gần hơn với mục tiêu năm 2030, địa phương ...

Gia Thành
(từ Hạ Long, Quảng Ninh)

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Quảng Ninh 2020

Đọc thêm

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh: Nhớ lại

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh: Nhớ lại

Nguyên cán bộ Sở NV Tp. HCM kể lại những kỷ niệm trong những năm tháng công tác tại Sở.
Thổ Nhĩ Kỳ lên án bức tranh biếm họa của báo Pháp về Tổng thống Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ lên án bức tranh biếm họa của báo Pháp về Tổng thống Erdogan

Thổ Nhĩ Kỳ lên án tuần báo Charlie Hebdo vì một bức tranh biếm họa thể hiện sự khinh miệt với Tổng thống Tayyip Erdogan.
Bầu cử Mỹ 2020: 'Chiến trường' thực sự ở đâu trong tuần nước rút cuối cùng?

Bầu cử Mỹ 2020: 'Chiến trường' thực sự ở đâu trong tuần nước rút cuối cùng?

Theo nhận định của truyền thông Pháp, giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ 2020 thực chất chỉ gói gọn trong một số bang chủ chốt.
U22 Việt Nam hội quân, chạy đà cho chiến dịch SEA Games 31

U22 Việt Nam hội quân, chạy đà cho chiến dịch SEA Games 31

Danh sách U22 Việt Nam vừa được chốt lại, HLV Park Hang Seo tiếp tục kiểm tra, đánh giá để hướng tới Vòng loại U23 châu Á và SEA Games ...
Dự báo thời tiết: Bão số 9 bắt đầu quần thảo các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định

Dự báo thời tiết: Bão số 9 bắt đầu quần thảo các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định

Trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp ...
Nhắc nhở việc Thổ Nhĩ Kỳ đang xin gia nhập, EU ra thời hạn cho Ankara 'liệu đường' điều chỉnh thái độ

Nhắc nhở việc Thổ Nhĩ Kỳ đang xin gia nhập, EU ra thời hạn cho Ankara 'liệu đường' điều chỉnh thái độ

EU sẵn sàng dành thời gian từ nay đến tháng 12 tới để Thổ Nhĩ Kỳ có những động thái tích cực nhằm xoa dịu căng thẳng gần đây giữa ...
Bão số 9 đang cuồng nộ, Biển Đông lại lo tiếp bão số 10

Bão số 9 đang cuồng nộ, Biển Đông lại lo tiếp bão số 10

Một vùng thấp xuất hiện trên Thái Bình Dương đang mạnh lên thành áp thất nhiệt đới, di chuyển về Philippines và dự báo sẽ là cơn bão số
Bão số 9 Molave đi rất nhanh, rất mạnh áp sát bờ biển Đà Nẵng-Phú Yên

Bão số 9 Molave đi rất nhanh, rất mạnh áp sát bờ biển Đà Nẵng-Phú Yên

Do ảnh hưởng của bão số 9 (Molave), tại Bình Châu (Quảng Ngãi) sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cồn Cỏ giật cấp 9; đảo Lý Sơn ...
Tin bóng đá 24h hôm nay 28/10: Chủ tịch FIFA mắc Covid-19; nhận định trận đấu Man Utd-RB Leipzig; HLV Zidane ca ngợi các học trò

Tin bóng đá 24h hôm nay 28/10: Chủ tịch FIFA mắc Covid-19; nhận định trận đấu Man Utd-RB Leipzig; HLV Zidane ca ngợi các học trò

Những thông tin bóng đá 24h qua được cập nhật thường xuyên trên Báo Thế giới & Việt Nam.
Lo Mỹ ép tham gia Bộ Tứ, ngại 'đụng chạm' Trung Quốc, Hàn Quốc 'tiến thoái lưỡng nan'

Lo Mỹ ép tham gia Bộ Tứ, ngại 'đụng chạm' Trung Quốc, Hàn Quốc 'tiến thoái lưỡng nan'

Việc Hàn Quốc tham gia vào liên minh quân sự như Bộ Tứ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể gây bất ổn nhiều hơn là thúc đẩy an ...
Cạnh tranh Mỹ-Trung: Trung Quốc đã sẵn sàng tung con 'át chủ bài'?

Cạnh tranh Mỹ-Trung: Trung Quốc đã sẵn sàng tung con 'át chủ bài'?

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc leo thang liệu có khiến Trung Quốc sẵn sàng bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ - con át chủ bài mà Bắc Kinh đang nắm giữ?
Gói kích thích kinh tế mới của Mỹ: Đàm phán 'mất đà', quy mô bị thu hẹp xuống còn 2.000 tỷ USD

Gói kích thích kinh tế mới của Mỹ: Đàm phán 'mất đà', quy mô bị thu hẹp xuống còn 2.000 tỷ USD

Các cuộc đàm phán gói kích thích kinh tế mới của Mỹ dường như đã 'mất đà', làm mất dần hy vọng về một thỏa thuận trước cuộc bầu cử Mỹ.
Bầu cử Mỹ 2020 cận kề, Trung Quốc ‘tung’ lộ trình kinh tế có thể vượt Mỹ trong 1 thập kỷ

Bầu cử Mỹ 2020 cận kề, Trung Quốc ‘tung’ lộ trình kinh tế có thể vượt Mỹ trong 1 thập kỷ

Chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Mỹ, Trung Quốc đã công bố kế hoạch kinh tế mới, có thể vượt Mỹ trong 1 thập kỷ tới.
Tỷ giá USD hôm nay 27/10: Đảo chiều tăng mạnh sau thông tin mới nhất về gói kích thích kinh tế trước thềm bầu cử Mỹ 2020

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: Đảo chiều tăng mạnh sau thông tin mới nhất về gói kích thích kinh tế trước thềm bầu cử Mỹ 2020

Tỷ giá USD trên thị trường quốc tế tăng khá nhanh so với các đồng tiền khác do giới đầu tư tìm kiếm kênh trú bão ở loại tài sản an toàn này.
Phiên bản di động