Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Nhóm phóng viên
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng 16/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.
Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham quan Triển lãm lịch Đảng bộ Bộ Ngoại giao bên lề Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là dịp để tổng kết những kinh nghiệm đã triển khai trong hai năm hợp nhất giữa Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, chia sẻ thực tiễn, bài học kinh nghiệm, trong đó có tác động của đại dịch Covid-19 để từ đó đúc kết phương hướng, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đ/c Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đ/c nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao bởi xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại.

“Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức chỉ sau ít ngày Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra rất thành công. Điều này khẳng định quyết tâm rất cao của toàn ngành Ngoại giao trong việc quán triệt và đưa các chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại tại hai Hội nghị toàn quốc quan trọng nói trên sớm đi vào triển khai trong thực tiễn đối ngoại của đất nước”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Ngoại giao qua các thời kỳ đều luôn đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng cũng như hết sức chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, ngành Ngoại giao đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, trong đó nhiều cán bộ là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, phong cách ngoại giao được bạn bè quốc tế nể trọng.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo Bộ trưởng, nhìn lại thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, tình hình quốc tế chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện Quyết định số 209 của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.

“Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng”, đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao.

Một là, về kiện toàn tổ chức sau hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã quán triệt sâu sắc, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Quyết định 209 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng, đảng viên không bị gián đoạn trong quá trình hợp nhất; ổn định hệ thống tổ chức đảng được giữ vững, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; bộ máy tham mưu, giúp việc được kiện toàn; quy trình công tác được chuẩn hóa.

Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, là Đại hội đầu tiên sau khi hai Đảng bộ hợp nhất, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối trong tổ chức Đại hội.

Hai là, công tác nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Đã tích cực tham gia xây dựng đường lối đối ngoại và nội dung xây dựng Đảng của Đại hội XIII; đóng góp ý kiến cho xây dựng các quy định của Trung ương từ sau Đại hội XIII.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các trụ cột, các kênh ngoại giao, gồm ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, đã lãnh đạo triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vắc-xin, đạt kết quả quan trọng nhiều mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đảng bộ đã dành nghị quyết đầu tiên của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là về công tác chính trị, tư tưởng nhằm củng cố vững chắc tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Với phương châm “học thật, làm thật, mang lại kết quả thật”, các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Trong đó, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới 87 đầu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở khắp các khu vực trên thế giới, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” thông qua nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa khắp các châu lục, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới.

Nhờ đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong bốn đảng bộ tiêu biểu trên cả nước có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Về xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ đặc biệt quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng phát triển đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, dân vận, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là huy động được sự ủng hộ quý báu, kịp thời của kiều bào ta cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bên cạnh thành tích đã đạt được, khách quan đánh giá, vẫn còn nhiều việc Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần làm tốt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao.

Hai năm thực hiện Quyết định 209 của Bộ Chính trị cũng mang lại cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiều bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu về kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và quản lý đảng viên với phạm vi khắp các khu vực trên thế giới trong tình hình mới.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Toàn cảnh phiên Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

3 đề xuất quan trọng

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 3 đề xuất để Hội nghị cùng thảo luận.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực các Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Đảng bộ cũng như từng tổ chức, cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tăng cường đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Cần nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để cho toàn Đảng bộ, các tổ chức, cơ sở đảng, các đơn vị, các cán bộ, đảng viên có sức chiến đấu cao hơn, phát triển toàn diện hơn, từ đó hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Thứ hai, Đảng bộ cũng như các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng thực hiện đồng bộ xây dựng tổ chức và con người, trong đó xây dựng con người là quyết định.

“Hội nhập quốc tế càng sâu rộng, toàn diện, chúng ta càng cần có các cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đủ năng lực, trình độ, uy tín để sánh vai với bạn bè quốc tế. Do đó, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị”, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nói.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân.

Chỉ có xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị và trí tuệ, hiện đại về phong cách, lề lối làm việc, mới xây dựng được ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Thứ ba, đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tham mưu triển khai những định hướng về công tác đảng ngoài nước.

Cùng với việc khẩn trương triển khai Quy định số 43 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở nước ngoài, rất mong Hội nghị trao đổi, đề xuất những vấn đề cần tiếp tục tổng kết, tham mưu cho Ban Bí thư như sửa đổi, bổ sung Quy định số 228-QĐ/TW về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài, Chỉ thị 51-CT/TW về tăng cường công tác đảng ngoài nước trong tình hình mới và Thông báo Kết luận số 89-TB/TW về tổ chức đảng ngoài nước cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hội nghị nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của các tổ chức đảng trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân…

Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

Báo cáo và các phát biểu tại Hội nghị phản ánh những kết quả nổi bật, toàn diện của công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước, thể hiện chủ trương đúng đắn của Trung ương khi hợp nhất hai đảng bộ, hệ thống tổ chức đảng ngày càng được củng cố chặt chẽ, phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng công tác được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng tại địa bàn Campuchia

Công tác xây dựng Đảng tại địa bàn Campuchia

Đảng bộ tại Campuchia là một trong những đảng bộ lớn trực thuộc Đảng ủy Bộ, thành phần đảng viên rất đa dạng, số lượng ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 25/01/2022 18:01 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+14,307 2,155,784
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 97 514,398
Bình Dương 31 292,414
Hà Nội 2,801 111,838
Đồng Nai 23 99,724
Tây Ninh 158 88,076
Khánh Hòa 159 60,969
Cà Mau 191 54,801
Vĩnh Long 152 52,680
Đồng Tháp 51 47,127
Bình Phước 382 44,253
Cần Thơ 29 44,099
Long An 40 41,453
Trà Vinh 93 37,553
Bến Tre 134 36,496
An Giang 36 35,467
Tiền Giang 19 35,247
Bạc Liêu 60 34,882
Kiên Giang 78 32,751
Sóc Trăng 21 32,135
Bà Rịa – Vũng Tàu 95 30,639
Bình Định 363 29,835
Bình Thuận 64 28,894
Đà Nẵng 958 26,673
Hải Phòng 733 26,183
Bắc Ninh 335 20,702
Thừa Thiên Huế 259 19,928
Thanh Hóa 585 16,646
Hưng Yên 644 15,409
Hậu Giang 78 15,142
Đắk Lắk 0 15,050
Lâm Đồng 196 14,576
Bắc Giang 292 12,871
Quảng Ngãi 387 12,779
Nghệ An 306 12,139
Quảng Nam 270 11,898
Hà Giang 106 11,214
Quảng Ninh 404 10,966
Gia Lai 86 9,668
Hải Dương 342 9,642
Phú Yên 105 9,556
Vĩnh Phúc 297 8,235
Nam Định 355 7,917
Đắk Nông 51 7,767
Ninh Thuận 26 6,662
Thái Nguyên 288 6,460
Phú Thọ 295 6,194
Hòa Bình 278 5,963
Thái Bình 174 5,807
Quảng Bình 148 5,547
Hà Nam 124 4,735
Quảng Trị 125 4,049
Lạng Sơn 133 3,656
Sơn La 109 3,296
Ninh Bình 107 3,263
Tuyên Quang 87 2,936
Hà Tĩnh 112 2,511
Lào Cai 115 2,406
Yên Bái 95 2,295
Kon Tum 85 1,966
Điện Biên 44 1,920
Cao Bằng 70 1,507
Lai Châu 26 849
Bắc Kạn 0 816

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Tự hào cùng cà phê Việt

Tự hào cùng cà phê Việt

Baoquocte.vn. Khi nghiên cứu sự phát triển của Làn sóng thứ ba của cafe, CEO của Nguyen Coffee Supply nhận thấy một thứ rất quan trọng còn thiếu trong văn hóa ...
Mỹ: Người phụ nữ trên đường tìm bố mẹ đẻ lại tìm thấy cả... con ruột dù chưa từng mang bầu

Mỹ: Người phụ nữ trên đường tìm bố mẹ đẻ lại tìm thấy cả... con ruột dù chưa từng mang bầu

Baoquocte.vn. Trên đường đi tìm bố mẹ đẻ, bà Kristin Schoonveld đã bất ngờ có thêm một người con nuôi, một người con ruột và chị gái ruột.
Xuân Quê hương 2022 trực tuyến với kiều bào tại Italy và Cyprus: Lan tỏa văn hóa và tài năng Việt

Xuân Quê hương 2022 trực tuyến với kiều bào tại Italy và Cyprus: Lan tỏa văn hóa và tài năng Việt

Baoquocte.vn. Chương trình Xuân Quê hương diễn ra vui tươi, trang trọng, đầy màu sắc và âm thanh, từ âm nhạc cổ truyền của Việt Nam đến các tiết mục kể ...
Từ 'vùng đỏ' về quê ăn Tết, người dân có phải cách ly?

Từ 'vùng đỏ' về quê ăn Tết, người dân có phải cách ly?

Baoquocte.vn. Người dân về quê ăn Tết, thậm chí từ vùng đỏ, nếu không thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang trong khu phong tỏa đều không phải cách ly ...
Đàm Vĩnh Hưng sẽ thuê nhiều luật sư 'sừng sỏ' để kiện người xúc phạm, vu khống mình

Đàm Vĩnh Hưng sẽ thuê nhiều luật sư 'sừng sỏ' để kiện người xúc phạm, vu khống mình

Baoquocte.vn. Công ty, ê-kíp của Đàm Vĩnh Hưng đã thuê đoàn 7 luật sư 'sừng sỏ' nhất Việt Nam để kiện những người vu khống anh.
Trưng bày cây cảnh - thú vui tao nhã của người Việt Nam ngày Tết

Trưng bày cây cảnh - thú vui tao nhã của người Việt Nam ngày Tết

Baoquocte.vn. Trưng hoa ngày Tết là thú vui tao nhã của người Việt Nam xưa nay. Trồng và kinh doanh chậu hoa, cây cảnh cũng là nghề hái ra tiền nhưng ...
Các Thủ tướng Malaysia, Campuchia thảo luận về vấn đề Myanmar

Các Thủ tướng Malaysia, Campuchia thảo luận về vấn đề Myanmar

Baoquocte.vn. Ngày 25/1, Thủ tướng Malaysia có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Campuchia, quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022.
Đức viện trợ hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Đức viện trợ hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Baoquocte.vn. Đầu năm 2022, 4.000.230 liều vaccine phòng Covid-19 BioNTech/Pfizer do Đức viện trợ đã về đến Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư Chúc mừng Năm mới 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư Chúc mừng Năm mới 2022

Baoquocte.vn. Hai đồng chí Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc đón Tết Nhâm Dần an lành, hạnh phúc và thành công.
Bệnh nhân Covid-19 nặng ghi nhận các triệu chứng kéo dài tới 1 năm

Bệnh nhân Covid-19 nặng ghi nhận các triệu chứng kéo dài tới 1 năm

Baoquocte.vn. 75% bệnh nhân Covid-19 từng phải nằm điều trị ICU vẫn phải chịu những di chứng kéo dài về thể chất, tinh thần và/hoặc nhận thức 1 năm sau khi ...
Xuân Quê hương 2022 trực tuyến với kiều bào tại Italy và Cyprus: Lan tỏa văn hóa và tài năng Việt

Xuân Quê hương 2022 trực tuyến với kiều bào tại Italy và Cyprus: Lan tỏa văn hóa và tài năng Việt

Baoquocte.vn. Chương trình Xuân Quê hương diễn ra vui tươi, trang trọng, đầy màu sắc và âm thanh, từ âm nhạc cổ truyền của Việt Nam đến các tiết mục kể chuyện...
Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Baoquocte.vn. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần, Đại sứ Trần Đức Hùng gửi lời cảm ơn tới các thành viên Ban Liên lạc cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.
Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela

Baoquocte.vn. Đại sứ Lê Viết Duyên có chuyến thăm và làm việc tại bang Guárico nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Venezuela.
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Văn Ngự và các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức phát hành tem kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus.
Hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine

Hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt của các bạn bè, đối tác Ukraine đã dành cho Việt Nam.
Xuân Quê hương 2022 ấm áp, thân tình tại Ba Lan

Xuân Quê hương 2022 ấm áp, thân tình tại Ba Lan

Baoquocte.vn. Vừa qua, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2022, đón chào Năm mới Nhâm Dần.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ cấp lại hộ chiếu và giúp đỡ các thủ tục để nhóm thuyền viên gặp nạn ở đảo Ulleung sớm về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Baoquocte.vn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp thắc mắc về hiện diện của Myanmar trong ASEAN, thông tin về doanh nghiệp, công dân Việt Nam tại đây.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, gấp rút cứu nạn thuyền viên Việt Nam.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Nói chuyện như thế nào để thể hiện phép lịch sự xã giao?

Nói chuyện như thế nào để thể hiện phép lịch sự xã giao?

Baoquocte.vn. Cách nói chuyện là phép lịch sự xã giao cơ bản trong giao tiếp. Chính vì vậy, khi nói chuyện, cần lưu ý những điều sau.
Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Baoquocte.vn. Trong giao tiếp, việc giới thiệu và tự giới thiệu là điều cơ bản đầu tiên để làm quen hoặc thiết lập mối quan hệ bạn bè.
Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mỗi quốc gia có tập quán ôm hôn trong giao tiếp xã giao khác nhau. Tùy hoàn cảnh và văn hóa, phong tục để có cử chỉ ôm hôn phù hợp.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, ngoài việc gọi tên, chức vụ, tước hiệu đối với một cá nhân còn có những quy tắc lịch thiệp trong thưa gửi và xưng hô.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, cần cẩn trọng khi xưng hô vì sẽ khó chấp nhận khi gọi sai tên một quốc gia hay một tổ chức trong khi đang làm việc.
3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

Baoquocte.vn. Mục đích buổi tiệc, địa điểm tổ chức, và số lượng khách là những yếu tố đặt lên hàng đầu để lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi phù hợp.
Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber nói về cái Tết ‘kỳ diệu’ của người Việt

Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber nói về cái Tết ‘kỳ diệu’ của người Việt

Baoquocte.vn. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Ivo Sieber đã chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam về quan hệ song phương và những trải nghiệm về ...
Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Nhớ mưa phùn, mong ngày nắng Tết Việt

Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Nhớ mưa phùn, mong ngày nắng Tết Việt

Baoquocte.vn. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen đã chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam về những xúc cảm vơi đầy trong cái Tết cuối cùng trên đất Việt.
Việt Nam-Ukraine: 30 năm không ngừng phát triển toàn diện, mạnh mẽ

Việt Nam-Ukraine: 30 năm không ngừng phát triển toàn diện, mạnh mẽ

Baoquocte.vn. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua 30 năm, quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Ukraine đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

Baoquocte.vn. Nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021 để lại cho Việt Nam những bài học, từ đó chuẩn bị cho lần sau.
Chặng đường hai năm Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Chặng đường hai năm Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Baoquocte.vn. Việt Nam đã hoàn thành 2 năm đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều dấu ấn quan trọng.
Trắc nghiệm về Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Trắc nghiệm về Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Baoquocte.vn. Nhân dịp Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, mời độc giả tham gia trắc nghiệm.
Phiên bản di động