Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Nhóm phóng viên
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng 16/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.
Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham quan Triển lãm lịch Đảng bộ Bộ Ngoại giao bên lề Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là dịp để tổng kết những kinh nghiệm đã triển khai trong hai năm hợp nhất giữa Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, chia sẻ thực tiễn, bài học kinh nghiệm, trong đó có tác động của đại dịch Covid-19 để từ đó đúc kết phương hướng, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đ/c Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đ/c nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao bởi xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận đối ngoại.

“Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức chỉ sau ít ngày Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra rất thành công. Điều này khẳng định quyết tâm rất cao của toàn ngành Ngoại giao trong việc quán triệt và đưa các chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại tại hai Hội nghị toàn quốc quan trọng nói trên sớm đi vào triển khai trong thực tiễn đối ngoại của đất nước”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Ngoại giao qua các thời kỳ đều luôn đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng cũng như hết sức chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, ngành Ngoại giao đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, trong đó nhiều cán bộ là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, phong cách ngoại giao được bạn bè quốc tế nể trọng.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo Bộ trưởng, nhìn lại thời gian qua, nhất là kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, tình hình quốc tế chuyển biến nhanh chóng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Việc thực hiện Quyết định số 209 của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.

“Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng”, đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của ngành Ngoại giao.

Một là, về kiện toàn tổ chức sau hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã quán triệt sâu sắc, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Quyết định 209 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng, đảng viên không bị gián đoạn trong quá trình hợp nhất; ổn định hệ thống tổ chức đảng được giữ vững, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; bộ máy tham mưu, giúp việc được kiện toàn; quy trình công tác được chuẩn hóa.

Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, là Đại hội đầu tiên sau khi hai Đảng bộ hợp nhất, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối trong tổ chức Đại hội.

Hai là, công tác nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Đã tích cực tham gia xây dựng đường lối đối ngoại và nội dung xây dựng Đảng của Đại hội XIII; đóng góp ý kiến cho xây dựng các quy định của Trung ương từ sau Đại hội XIII.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các trụ cột, các kênh ngoại giao, gồm ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, đã lãnh đạo triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vắc-xin, đạt kết quả quan trọng nhiều mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đảng bộ đã dành nghị quyết đầu tiên của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là về công tác chính trị, tư tưởng nhằm củng cố vững chắc tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Với phương châm “học thật, làm thật, mang lại kết quả thật”, các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Trong đó, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới 87 đầu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở khắp các khu vực trên thế giới, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” thông qua nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa khắp các châu lục, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới.

Nhờ đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong bốn đảng bộ tiêu biểu trên cả nước có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.

Về xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ đặc biệt quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng phát triển đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy định kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, dân vận, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là huy động được sự ủng hộ quý báu, kịp thời của kiều bào ta cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bên cạnh thành tích đã đạt được, khách quan đánh giá, vẫn còn nhiều việc Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần làm tốt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao.

Hai năm thực hiện Quyết định 209 của Bộ Chính trị cũng mang lại cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiều bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu về kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và quản lý đảng viên với phạm vi khắp các khu vực trên thế giới trong tình hình mới.

Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước
Toàn cảnh phiên Khai mạc Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

3 đề xuất quan trọng

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu 3 đề xuất để Hội nghị cùng thảo luận.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực các Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Đảng bộ cũng như từng tổ chức, cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tăng cường đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Cần nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để cho toàn Đảng bộ, các tổ chức, cơ sở đảng, các đơn vị, các cán bộ, đảng viên có sức chiến đấu cao hơn, phát triển toàn diện hơn, từ đó hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Thứ hai, Đảng bộ cũng như các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng thực hiện đồng bộ xây dựng tổ chức và con người, trong đó xây dựng con người là quyết định.

“Hội nhập quốc tế càng sâu rộng, toàn diện, chúng ta càng cần có các cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đủ năng lực, trình độ, uy tín để sánh vai với bạn bè quốc tế. Do đó, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị”, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nói.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân.

Chỉ có xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị và trí tuệ, hiện đại về phong cách, lề lối làm việc, mới xây dựng được ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Thứ ba, đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tham mưu triển khai những định hướng về công tác đảng ngoài nước.

Cùng với việc khẩn trương triển khai Quy định số 43 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở nước ngoài, rất mong Hội nghị trao đổi, đề xuất những vấn đề cần tiếp tục tổng kết, tham mưu cho Ban Bí thư như sửa đổi, bổ sung Quy định số 228-QĐ/TW về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài, Chỉ thị 51-CT/TW về tăng cường công tác đảng ngoài nước trong tình hình mới và Thông báo Kết luận số 89-TB/TW về tổ chức đảng ngoài nước cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hội nghị nghe phát biểu tham luận của lãnh đạo các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện - Bí thư cấp ủy về các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của các tổ chức đảng trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân…

Các phát biểu thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước.

Báo cáo và các phát biểu tại Hội nghị phản ánh những kết quả nổi bật, toàn diện của công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước, thể hiện chủ trương đúng đắn của Trung ương khi hợp nhất hai đảng bộ, hệ thống tổ chức đảng ngày càng được củng cố chặt chẽ, phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng công tác được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng tại địa bàn Campuchia

Công tác xây dựng Đảng tại địa bàn Campuchia

Đảng bộ tại Campuchia là một trong những đảng bộ lớn trực thuộc Đảng ủy Bộ, thành phần đảng viên rất đa dạng, số lượng ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Hàn Quốc.
Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Baoquocte.vn. Giá cà phê trên cả hai sàn bị ảnh hưởng rõ rệt khi USD tiếp tục là kênh trú ẩn của dòng tiền đầu cơ.
Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước hầu như ổn định tại một số địa phương, giao dịch từ 62.500 - 65.500 đ/kg.
Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Baoquocte.vn. UBND tỉnh Bình Phước, cùng Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC, tổ chức buổi Hội thảo.
Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Baoquocte.vn. Được tin vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn.
Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Baoquocte.vn. Đến nay, Indonesia đã bàn giao 2 trong số 3 máy bay do Malaysia đặt hàng theo chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải
Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện mừng Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nauru.
Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Baoquocte.vn. Na Uy cử tàu giám sát đường ống khí đốt tới Đức, Ấn Độ phản đối Đại sứ Mỹ tại Pakistan tới Kashmir…là một số tin thế giới đáng chú ...
Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Baoquocte.vn. Lexus RX 2023 là thế hệ thứ 5 là phiên bản tốt nhất của Lexus RX khi được nâng cấp toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm hạng sang.
Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Baoquocte.vn. Trong 4 năm qua, để 'gỡ thẻ' vàng IUU, Quảng Ninh đã triển khai rất nhiều biện pháp, hành động quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Baoquocte.vn. Ngày 7/10, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công công Tọa đàm ‘Chuyển đổi số - Tư duy và hành động’.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Đại sứ Nam Phi và Đại sứ Saudi Arabia

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Đại sứ Nam Phi và Đại sứ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Nam Phi và ông Mohammed Ismaeil A. Dhalwy, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam.
Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Baoquocte.vn. Đoàn đại biểu thanh niên Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động đi vào chiều sâu.
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

Baoquocte.vn. Đóng góp của Việt Nam cho Dự án ReNuAL 2 của IAEA thể hiện trách nhiệm trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo với Hong Kong (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo với Hong Kong (Trung Quốc)

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm làm việc với ban lãnh đạo trường Đại học Trung Văn Trung Quốc (CUHK) trao đổi về hợp tác giáo dục và đào tạo.
Mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với bà Ramla Al Khalidi, Trưởng Đại diện Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP).
13 người Việt bị giam cầm  ở Philippines đã được trả tự do

13 người Việt bị giam cầm ở Philippines đã được trả tự do

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao cập nhật về 14 người Việt vừa được lực lượng cảnh sát Philippines giải cứu sau quãng thời gian bị đường dây buôn người giam cầm ở Manila.
Đảo chính tại Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Đảo chính tại Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco kiêm nhiệm Burkina Faso thông tin về tình hình công dân Việt Nam trước sự kiện đảo chính tại Burkina Faso.
Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ và hỗ trợ người Việt tại Campuchia.
Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh trao đổi công tác bảo hộ công dân với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quảng Châu.
Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho hay, hiện 67 công dân Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.
Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân người Việt bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
8 điều nằm lòng khi đến thăm 'hòn ngọc châu Âu' Croatia (Phần 1)

8 điều nằm lòng khi đến thăm 'hòn ngọc châu Âu' Croatia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Nếu có dịp đến tham quan Croatia, đất nước xinh đẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải, đừng quên 8 nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 10?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 10?

Baoquocte.vn. Trong tháng 10, có 13 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Trung Quốc, Nigeria, Đức, Tây Ban Nha, Zambia, Áo, Czech, Thổ Nhĩ Kỳ...
Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Baoquocte.vn. Áo có nền văn hoá đặc sắc. Cùng tìm hiểu một vài nét trong đời sống văn hóa Áo để dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống của người dân nơi đây.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Australia là nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều sau sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường sống xứ sở chuột túi.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Australia là một nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều 'bỏ túi' dưới đây sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với nơi này.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Đa số người dân Campuchia theo đạo Phật. Vì vậy, cần ghi nhớ một số đặc trưng trong văn hóa giao tiếp Campuchia để có những cách ứng xử phù hợp.
Việt Nam-Croatia: Chuyến thăm cấp cao đầu tiên thể hiện tình hữu nghị và khai phá tiềm năng

Việt Nam-Croatia: Chuyến thăm cấp cao đầu tiên thể hiện tình hữu nghị và khai phá tiềm năng

Baoquocte.vn. Nhân dịp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm song phương Croatia, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã nêu bật ý nghĩa và tiềm năng của chuyến thăm.
Phong cách đối ngoại mới của Australia: Thay đổi để 'tự cứu lấy mình'

Phong cách đối ngoại mới của Australia: Thay đổi để 'tự cứu lấy mình'

Baoquocte.vn. Thời gian gần đây, Australia có những thay đổi căn bản trong cách tiếp cận đối ngoại.
Đại sứ Thái Xuân Dũng: Dù cách xa Việt Nam hơn 10.000 km nhưng ở Czech tôi vẫn cảm thấy gần gũi, ấm cúng như ở nhà

Đại sứ Thái Xuân Dũng: Dù cách xa Việt Nam hơn 10.000 km nhưng ở Czech tôi vẫn cảm thấy gần gũi, ấm cúng như ở nhà

Baoquocte.vn. Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Czech Thái Xuân Dũng đã có bài trả lời phỏng vấn tạp chí CZECH&SLOVAK LEADER - tạp chí tiếng Anh lớn nhất tại đây.
Ngoại giao gấu trúc giúp Trung Quốc 'ẵm' nhiều dự án đồ sộ tại World Cup 2022 ở quốc gia dầu mỏ Qatar

Ngoại giao gấu trúc giúp Trung Quốc 'ẵm' nhiều dự án đồ sộ tại World Cup 2022 ở quốc gia dầu mỏ Qatar

Baoquocte.vn. Trung Quốc dùng 'ngoại giao gấu trúc' thể hiện tình hữu nghị với Qatar trước chung kết World Cup năm 2022, nơi mà Bắc Kinh trúng thầu nhiều dự án.
Ngoại giao Việt Nam trưởng thành qua những bài học lịch sử

Ngoại giao Việt Nam trưởng thành qua những bài học lịch sử

Baoquocte.vn. 77 năm ngoại giao Việt Nam để lại nhiều bài học lớn các lớp cán bộ ngoại giao cần không ngừng học hỏi, áp dụng để tiếp bước bậc cha chú trong thế kỷ XXI.
Nghề phiên dịch: Kiên trì và đam mê, 'nhận lại' luôn nhiều hơn 'cho đi'

Nghề phiên dịch: Kiên trì và đam mê, 'nhận lại' luôn nhiều hơn 'cho đi'

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cho rằng công việc phiên dịch và người phiên dịch xứng đáng được trân trọng và tôn vinh!
Phiên bản di động