Ngoại giao số: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách với Việt Nam

Vũ Lê Thái Hoàng, Nguyễn Đức Huy
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Kể từ đầu thế kỷ XXI, ngoại giao kỹ thuật số hay ngoại giao số, đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong tổng thể chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia. Khủng hoảng do đại dịch Covid-19 càng chứng minh rõ nét tầm quan trọng của ngoại giao số.
TIN LIÊN QUAN
Ngoại giao số thời dịch Covid-19: Chọn 'bơi' thay vì 'chìm', một châu Phi đầy mới mẻ
Bộ Ngoại giao sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
ngoai-giao-so-ly-thuyet-kinh-nghiem-quoc-te-va-ham-y-chinh-sach-voi-viet-nam

Ngoại giao số - hơn cả một công cụ?

Trong nhiều năm trở lại đây, các tài liệu nghiên cứu về ngoại giao số dần được hệ thống hóa, mang tính tổng hợp cao hơn. Bên cạnh đó, đã xuất hiện những đánh giá cho rằng với triển vọng phát triển không giới hạn của công nghệ, ngoại giao số sẽ đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong tổng thể chính sách đối ngoại của các nước trong tương lai.

Trong cuốn sách “Quá trình số hóa của ngoại giao công chúng” xuất bản năm 2019, tác giả Ihan Manor cho rằng, tất cả những khái niệm trước đây như “ngoại giao số” (digital diplomacy), “ngoại giao không gian mạng” (cyber-diplomacy), “ngoại giao Twitter” (Twiplomacy)… hoặc còn quá mơ hồ, hoặc chỉ tập trung vào một nền tảng, một công cụ triển khai chính sách cụ thể, chưa phản ánh đầy đủ sự giao thoa, tương tác giữa công nghệ số và ngoại giao.

Do đó, Manor giới thiệu khái niệm mới mang tên “số hóa ngoại giao” (digitalization of diplomacy) với ba đặc điểm chính. Thứ nhất, số hóa trong ngoại giao là một quá trình, không phải một trạng thái tĩnh. Thứ hai, công nghệ số không chỉ mang lại những công cụ mới, mà còn thúc đẩy những chuẩn mực hành vi mới trong công tác đối ngoại. Thứ ba, công nghệ số có tác động tới nhiều khía cạnh của ngoại giao, bao gồm đối tượng tiếp nhận (audience), thể chế (institution), chủ thể triển khai (practitioner) và hình thức triển khai (practice).

Theo Manor, với tầm ảnh hưởng lớn như vậy và triển vọng phát triển không giới hạn trong tương lai, công nghệ thông tin không thể chỉ được coi như một công cụ hỗ trợ triển khai chính sách đối ngoại như đánh giá của những nghiên cứu trước đây.

Tương tự như Manor, một số nghiên cứu khác cũng cho rằng, ngoại giao số mang nhiều ý nghĩa hơn là một công cụ triển khai đối ngoại đơn thuần. Học giả Tyler Owen trong bài viết “Nhà nước kết nối và sự chấm dứt của ngoại giao thế kỷ XX” cho rằng, triển khai ngoại giao số có thể mở rộng thành chiến lược, tạo điều kiện để các nước có thể điều chỉnh thông điệp chính sách đối ngoại và quảng bá hình ảnh tùy theo đặc trưng văn hóa, giá trị và lịch sử của đối tượng tiếp nhận; đồng thời tạo ra nền tảng thúc đẩy trao đổi hai chiều, tạo điều kiện để các nhà ngoại giao và cơ quan phụ trách đối ngoại các nước có thể chủ động lắng nghe và có phản ứng phù hợp, nhanh chóng với những thay đổi trong hệ thống quốc tế.

Còn theo học giả Craig Hayden, ngoại giao số có tiềm năng định nghĩa lại và mở rộng bản chất của ngoại giao, thông qua việc tạo ra những phương thức mới để tạo lợi thế đòn bẩy trong các cuộc đàm phán phức tạp, cũng như thiết lập những kênh trao đổi bổ sung để qua đó thúc đẩy lợi ích ngoại giao.

Hàm ý chính sách cho Việt Nam

Thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nước bứt phá, phát triển mạnh mẽ nếu biết tận dụng, thích ứng thành công. Trong đó, cách mạng thông tin và cách mạng số mở ra phương thức Ngoại giao số như một lĩnh vực ngoại giao chuyên biệt đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nước trong khu vực, trên thế giới.

Với vị thế của một quốc gia tầm trung đang vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam tuy có xuất phát điểm thấp và muộn hơn nhưng được đánh giá có nhiều tiềm năng, thế mạnh về công nghệ thông tin, công nghệ số. Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ, vùng phủ sóng di động đạt 99,7% dân số trên cả nước (thuê bao di động đạt 125,6 triệu năm 2018), trong đó vùng phủ sóng 3G, 4G đạt trên 98% với mức cước phí thấp, mạng 5G đang được thử nghiệm và đưa ra thị trường từ năm 2020.

Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh và ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; Việt Nam hiện xếp thứ ba trong ASEAN về quy mô nền kinh tế số. Công nghệ số ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Mô hình chính phủ điện tử, chính phủ số, thành phố thông minh đang được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng 88/193 quốc gia trên thế giới. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 42/129 quốc gia/nền kinh tế, xếp thứ 4 trong ASEAN.

Với khát vọng và tầm nhìn vươn lên những thứ bậc cao hơn về công nghệ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt ra những nhiệm vụ mới đòi hỏi Ngoại giao Việt Nam phải có những điều chỉnh, thích ứng, đồng hành cùng các bộ ngành và cả hệ thống chính trị cùng đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể một số nội dung đáng chú ý:

Mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết 52

Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Có 8 nhóm giải pháp, trong đó liên quan đến đối ngoại, hội nhập quốc tế: Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Theo tinh thần Nghị quyết 52, bài viết đề xuất, gợi mở một số hàm ý chính sách mang tính tham khảo về Ngoại giao số, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ngành Ngoại giao cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết 52 thông qua xây dựng Chiến lược/kế hoạch hành động về Ngoại giao số trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 (CMCN 4.0) đến 2030, tầm nhìn đến 2045, lồng ghép với xây dựng Chiến lược Đối ngoại đến 2030 và triển khai các Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đối ngoại đa phương…

Thứ hai, cần có những điều chỉnh, cập nhật toàn diện về nhận thức, bộ máy, phương thức, nguồn lực, con người cho việc hình thành, triển khai Ngoại giao số. Đặc biệt, cần nhận thức Ngoại giao số là xu thế lớn trong khu vực, trên thế giới, có nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra nhiều cơ hội và sẽ trở thành một phương thức ngoại giao mới, chuyên biệt, tạo động lực, đòn bẩy mới cho Ngoại giao Việt Nam, song về bản chất vẫn mang: Tính bổ trợ cho Ngoại giao truyền thống, không thể thay thế giá trị của Ngoại giao truyền thống (cốt lõi vẫn là thông điệp đối ngoại/câu chuyện Việt Nam, là vai trò then chốt của cán bộ ngoại giao, của nghệ thuật ngoại giao), và Tính đồng hành cùng các phương thức ngoại giao khác phục vụ mục tiêu đối ngoại chung, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ ba, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác, học tập kinh nghiệm về Ngoại giao số nói riêng, về hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nói chung với các nước đối tác lớn, quan trọng có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu về công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong CMCN 4.0.

Thứ tư, phối hợp thúc đẩy chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp toàn cầu; chủ trì, đăng cai các sự kiện về Cách mạng 4.0, tích cực đóng góp ý tưởng, sáng kiến về kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh, chính phủ điện tử tại các diễn đàn đa phương, khu vực, ASEAN (ví dụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 tại Hà Nội đã đưa ra các sáng kiến xây dựng các Quy tắc của ASEAN về hợp tác chia sẻ dữ liệu, hòa mạng di động một giá cước toàn ASEAN, khuôn khổ kết nối các vườn ươm sáng tạo quốc gia vào mạng lưới khu vực, kết nối mạng lưới giáo dục và xây dựng hệ thống học tập suốt đời trong ASEAN nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0), đóng góp vào xây dựng luật lệ, tiêu chuẩn về kinh tế số.

Thứ năm, ngành Ngoại giao, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Thứ sáu, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ; thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet.

Thứ bảy, phát triển phương thức Ngoại giao số gắn với Ngoại giao công chúng, Ngoại giao văn hóa, Ngoại giao kinh tế, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tăng cường sử dụng truyền thông đa phương tiện, công nghệ số, mạng xã hội (đặc biệt là Twitter) để chuyển tải hiệu quả các thông điệp đối ngoại, xây dựng hình ảnh quốc gia/lãnh đạo, tập hợp, đấu tranh dư luận; tương tác rộng rãi với công chúng, tăng cường sử dụng hình thức hội nghị/hội thảo trực tuyến hoặc diễn đàn/đối thoại định kỳ với công chúng trên nền tảng mạng xã hội…

Thứ tám, chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao đáp ứng yêu cầu của Ngoại giao số, thạo về công nghệ, Internet, vững vàng bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, tinh thông nghiệp vụ; mỗi cán bộ ngoại giao phải là một blogger, một twitter, một facebooker chuyên nghiệp, hiệu quả; nghiên cứu vận dụng mô hình Đại sứ quán ảo, mở rộng hình thức Đại sứ lưu động thực hiện ngoại giao chuyên biệt, tập trung vào một vấn đề/lĩnh vực cụ thể (ví dụ như Đại sứ khoa học công nghệ/đổi mới sáng tạo).

Cuối cùng, cần chú trọng công tác an toàn thông tin, an ninh mạng, xử lý tin giả, tin xấu, độc trên mạng xã hội; cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ số, mạng Internet và mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá Việt Nam; có cơ chế phát hiện sớm và xử lý khủng hoảng trên không gian mạng, mạng xã hội.

Bài viết đầy đủ của 2 tác giả Vũ Lê Thái Hoàng và Nguyễn Đức Huy được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, số tháng 6/2020.

Tổng thống Philippines có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Nga vào giữa năm sau

Tổng thống Philippines có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Nga vào giữa năm sau

TGVN. Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Nga sớm nhất ...

Tin tức ASEAN buổi sáng 17/8: Malaysia phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan gấp 10 lần. ASEAN và những thách thức trong tương lai

Tin tức ASEAN buổi sáng 17/8: Malaysia phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan gấp 10 lần. ASEAN và những thách thức trong tương lai

TGVN. Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN; Thách thức và hướng đi tương lai của ASEAN... là những thông tin chính trong bản tin ...

Cập nhật 7h ngày 17/8: Nguy hiểm! Thụy Sỹ phát hiện mẫu da người dương tính với SARS-CoV-2. Người Nga có thể được tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 9

Cập nhật 7h ngày 17/8: Nguy hiểm! Thụy Sỹ phát hiện mẫu da người dương tính với SARS-CoV-2. Người Nga có thể được tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 9

TGVN. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 17/8, toàn cầu ghi nhận 21.814.167 người nhiễm Covid-19, trong đó có 772.630 người tử ...

(trích lược - theo Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, Học viện Ngoại giao)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

Baoquocte.vn. Đây là dự án thứ ba về hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19 mà Đại sứ quán New Zealand đã sát cánh cùng Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Hợp tác đa phương là cách thức hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Hợp tác đa phương là cách thức hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu

Baoquocte.vn. Ngày 7/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng trực tuyến của HĐBA LHQ.
Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Baoquocte.vn. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, ...
Hyundai sẽ ra mắt Palisade và Sonata phiên bản nâng cấp vào năm 2022

Hyundai sẽ ra mắt Palisade và Sonata phiên bản nâng cấp vào năm 2022

Baoquocte.vn. Mới đây, trong một bài thuyết trình dành cho các nhà đầu tư Hyundai chính thức lộ diện các phiên bản nâng cấp vào năm 2022.
Lịch âm 8/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 8/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên  8/5/2021

Lịch âm 8/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 7 ngày 8/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 8/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 8/5. Âm lịch hôm nay 8/5. Lịch âm 8/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 8/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 8 tháng 5 năm 2021 ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ 7 ngày 8/5/2021: Ma Kết cần dứt khoát tình cảm, Xử Nữ nên đầu tư bất động sản

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ 7 ngày 8/5/2021: Ma Kết cần dứt khoát tình cảm, Xử Nữ nên đầu tư bất động sản

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 8/5 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo an ninh, an toàn, an dân trước đại dịch Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo an ninh, an toàn, an dân trước đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng trước dịch ...
Đại dịch Covid-19: Sự nguy hiểm của các biến chủng SARS-CoV-2 mới, những điều nên biết

Đại dịch Covid-19: Sự nguy hiểm của các biến chủng SARS-CoV-2 mới, những điều nên biết

Baoquocte.vn. Đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay ở Ấn Độ không hoàn toàn là do sự xuất hiện của biến chủng SARS-CoV-2 mới mà còn do nhiều yếu tố khác.
Tin thế giới 7/5: Mỹ chuẩn bị ‘chơi lớn’ để đối đầu Nga ở Syria; Nga sẽ bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở; Iran gọi Israel ‘khủng bố’ chống Palestine

Tin thế giới 7/5: Mỹ chuẩn bị ‘chơi lớn’ để đối đầu Nga ở Syria; Nga sẽ bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở; Iran gọi Israel ‘khủng bố’ chống Palestine

Baoquocte.vn. Căng thẳng Nga-phương Tây, quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Trung Quốc, Nga-Ukraine... là những sự kiện thế giới nổi bật 24h qua.
Covid-19 ở Việt Nam chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc trong cộng đồng, riêng Bệnh viện K có 11 ca

Covid-19 ở Việt Nam chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc trong cộng đồng, riêng Bệnh viện K có 11 ca

Baoquocte.vn. Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc Covid-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng ...
Tin thế giới 7/5: Mỹ chuẩn bị ‘chơi lớn’ để đối đầu Nga ở Syria; Nga sẽ bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở; Iran gọi Israel ‘khủng bố’ chống Palestine

Tin thế giới 7/5: Mỹ chuẩn bị ‘chơi lớn’ để đối đầu Nga ở Syria; Nga sẽ bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời mở; Iran gọi Israel ‘khủng bố’ chống Palestine

Baoquocte.vn. Căng thẳng Nga-phương Tây, quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Trung Quốc, Nga-Ukraine... là những sự kiện thế giới nổi bật 24h qua.
Mỹ: Bộ tứ không phải là 'NATO của châu Á'

Mỹ: Bộ tứ không phải là 'NATO của châu Á'

Baoquocte.vn. Quan chức Mỹ khẳng định, nhóm Bộ tứ không phải là một liên minh an ninh, cũng không phải là một phiên bản NATO châu Á.
Ngoại trưởng Mỹ bình luận 'lời đồn' chiến tranh lạnh với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ bình luận 'lời đồn' chiến tranh lạnh với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngoại trưởng Mỹ phản đối việc 'gắn danh hiệu cho hầu hết các mối quan hệ', bao gồm cả mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, vì 'nó rất phức tạp'.
Vừa 'đòi' trả 1.000 liều vaccine Covid-19 cho Trung Quốc, Philippines được Bắc Kinh gửi thêm lô mới

Vừa 'đòi' trả 1.000 liều vaccine Covid-19 cho Trung Quốc, Philippines được Bắc Kinh gửi thêm lô mới

Baoquocte.vn. Tổng thống Philippines đã kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinopharm sản xuất.
Nguy cơ rơi mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc: Hàn-Mỹ thảo luận cách ứng phó, Washington có định bắn hạ?

Nguy cơ rơi mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc: Hàn-Mỹ thảo luận cách ứng phó, Washington có định bắn hạ?

Baoquocte.vn. Mỹ và một số quốc gia thảo luận các biện pháp ứng phó với mảnh vỡ đang rơi từ tên lửa tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc.
Cập nhật Covid-19 ngày 7/5: Số ca tử vong thực tế gấp đôi con số chính thức?; châu Phi có nguy cơ bùng phát; miễn trừ bản quyền sáng chế với vaccine

Cập nhật Covid-19 ngày 7/5: Số ca tử vong thực tế gấp đôi con số chính thức?; châu Phi có nguy cơ bùng phát; miễn trừ bản quyền sáng chế với vaccine

Baoquocte.vn. Theo Worldometers, đến nay, toàn cầu có xấp xỉ 156,7 triệu ca nhiễm Covid-19, gần 3,27 triệu ca tử vong và hơn 134 triệu bệnh nhân bình phục.
Triển vọng Ukraine gia nhập khối NATO: Nói dễ, làm khó

Triển vọng Ukraine gia nhập khối NATO: Nói dễ, làm khó

Baoquocte.vn. Đề xuất gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine được hưởng ứng, liệu đã đủ để Kiev trở thành một phần của khối? TG&VN bình luận.
Thổ Nhĩ Kỳ-Ai Cập: Gác chuyện cũ, nối tình xưa

Thổ Nhĩ Kỳ-Ai Cập: Gác chuyện cũ, nối tình xưa

Baoquocte.vn. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại mong muốn cải thiện quan hệ với Ai Cập? Câu trả lời là lợi ích về chính trị, kinh tế và vị thế. TG&VN bình luận.
Quan hệ Nga-Ukraine-Mỹ: Lời mời giăng bẫy

Quan hệ Nga-Ukraine-Mỹ: Lời mời giăng bẫy 1

Baoquocte.vn. Quan hệ giữa Nga-Ukraine-Mỹ hiện không được hữu hảo, với việc các bên đề nghị gặp gỡ trực tiếp thực chất lại là chuyện gài bẫy nhau. TG&VN bình luận.
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ: Khi tình sắp cạn và lợi dần vơi

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ: Khi tình sắp cạn và lợi dần vơi

Baoquocte.vn. Tuyên bố của Tổng thống Joe Biden về Armenia là ‘giọt nước tràn ly’, khiến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ vốn đã trắc trở nay thêm phần bất định. Bình luận của TG&VN.
Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản: Củng cố đồng minh, thận trọng đối tác

Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản: Củng cố đồng minh, thận trọng đối tác

Baoquocte.vn. Những điểm nào đáng chú ý trong Sách xanh Ngoại giao mới công bố của Nhật Bản? Bình luận của TG&VN.
Hội nghị Lãnh đạo ASEAN với khủng hoảng Myanmar: Bước khởi đầu cần thiết

Hội nghị Lãnh đạo ASEAN với khủng hoảng Myanmar: Bước khởi đầu cần thiết

Baoquocte.vn. Khủng hoảng Myanmar không còn là chuyện riêng của quốc gia mà là vấn đề của quốc tế, khu vực. Với cách tiếp cận phù hợp, ASEAN đã mở cánh cửa đầu tiên.
Hy vọng 'tan băng' trong quan hệ Mỹ-Trung thêm mong manh

Hy vọng 'tan băng' trong quan hệ Mỹ-Trung thêm mong manh

Baoquocte.vn. Hy vọng 'tan băng' trong quan hệ Mỹ-Trung tại thời điểm này dường như đã biến mất ở Washington và Bắc Kinh.
Thế tiến thoái lưỡng nan trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ - EU

Thế tiến thoái lưỡng nan trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ - EU

Baoquocte.vn. Sự trỗi dậy của Trung Quốc thách thức vai trò của Mỹ đồng thời khiến mối quan hệ Mỹ - EU đứng trước tình thế đôi khi bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Ấn Độ thu hẹp khoảng cách công nghệ với Trung Quốc bất chấp dịch Covid-19

Ấn Độ thu hẹp khoảng cách công nghệ với Trung Quốc bất chấp dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ấn Độ đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trong cuộc đua kỳ lân công nghệ giữa đại dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Mỹ 'hâm nóng không khí' trước trận 'thư hùng' với người đồng cấp Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ 'hâm nóng không khí' trước trận 'thư hùng' với người đồng cấp Trung Quốc

Baoquocte.vn. Trước cuộc họp Liên hợp quốc do Trung Quốc chủ trì, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có những phát biểu 'hâm nóng' cuộc chạm trán sắp tới.
Ấn Độ, Anh công bố 'Lộ trình năm 2030' để tạo 'bước nhảy vọt' trong quan hệ song phương

Ấn Độ, Anh công bố 'Lộ trình năm 2030' để tạo 'bước nhảy vọt' trong quan hệ song phương

Baoquocte.vn. Anh và Ấn Độ công bố “Lộ trình năm 2030” nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, trọng tâm là hợp tác thương mại và quốc phòng.
The Diplomat: Philippines đã hết kiên nhẫn với Trung Quốc trên Biển Đông?

The Diplomat: Philippines đã hết kiên nhẫn với Trung Quốc trên Biển Đông?

Baoquocte.vn. Các quan chức cấp cao Philippines những ngày qua đã gia tăng thái độ gay gắt về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Phiên bản di động