Bộ Ngoại giao sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019 16:52

TGVN. Ngày 9/7, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.  

TIN LIÊN QUAN
bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019 Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ.

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, công tác Đảng luôn được coi trọng, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng cập nhật kiến thức, lý luận chính trị, những vấn đề thời sự mà đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng đưa công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nề nếp; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động hiệu quả và thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tiếp tục tăng cường trao đổi về công tác Đảng và công tác ngoại vụ địa phương giữa Đảng bộ Bộ Ngoại giao với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số địa phương.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung và Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ nói riêng. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình khu vực và thế giới và nhiệm vụ định hướng phát triển của ngành.

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Quang Trung báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng đã chú trọng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/ BTCTW ngày 6/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Quang Trung đã nêu ra một số hạn chế cần khắc phụ như các ban và bộ phận phụ trách của Đảng ủy Bộ chưa chủ động trong các mảng công tác được phân công với chương trình, kế hoạch, thời gian, người thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh hơn nữa trong đổi mới hình thức và nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, học tập lý luận chính trị, vấn đề quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt tâm tư, tình cảm cán bộ, đảng viên, công tác đảng vụ.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho rằng, các cấp ủy cần quan tâm hơn nữa việc nắm bắt dư luận xã hội, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên; chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên, việc tham dự các hội nghị và các công tác Đảng vụ khác theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và sự tham gia của Việt nam tại các Hội nghị Cấp cao quốc tế. Làm tốt nhiệm vụ là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Thực hiện tốt nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển, bảo hộ công dân, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp tục theo dõi tình hình quan hệ giữa các nước lớn, các rủi ro kinh tế toàn cầu, diễn biến chiến tranh thương mại – công nghệ, diễn biến Brexit, tình hình nội trị và bầu cử các nước, các điểm nóng ở khu vực và trên thế giới. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả các vướng mắc trong quan hệ của ta với các đối tác lớn, không để bị động, bất ngờ. Theo dõi sát diễn biến tình hình biển đảo, động thái các nước, chú trọng bảo vệ các lợi ích trên biển của ta.

Về thực hiện công tác tuyên giáo và các nghị quyết Đảng, tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy các cấp, triển khai chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung, giải pháp về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong 6 tháng cuối năm 2019, tình hình thế giới có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp, vì vậy Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ theo sát tình hình. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại đồng bộ, toàn diện trên tất cả các trụ cột và lĩnh vực đối ngoại, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Bộ cũng cho ý kiến chỉ đạo về một số mặt mà các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã có ý kiến đóng góp cho Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng Bộ.

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019 Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập huấn về công tác Đảng năm 2018

Từ ngày 4 - 5/5, tại Tuyên Quang, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình tập huấn cấp ủy 2018 với sự ...

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019 Nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với ...

bo ngoai giao so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2019 Đảng ủy Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng 7/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban cán sự Đảng ...

Minh Nhật