Ngoại giao Việt Nam với đẩy mạnh thông tin đối ngoại

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sau hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, vị thế của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, đóng góp vào kết quả chung đó, là vai trò nổi bật của ngành Ngoại giao. 
TIN LIÊN QUAN
ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò là kênh thông tin trực tiếp
ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai Sức sống mới của báo chí đối ngoại

Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử, quán triệt sâu sắc quan điểm đối ngoại của Đảng, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định, kiên trì nguyên tắc đặt lợi ích đất nước lên trên hết, đồng thời linh hoạt, uyển chuyển trong giải quyết những vấn đề cụ thể, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa “đối tác, đối tượng”,  ngành Ngoại giao luôn chủ động, đi đầu thúc đẩy quá trình hội nhập sâu, rộng của Việt Nam với thế giới. 

Trong các nhiệm vụ, thông tin đối ngoại (TTĐN) luôn giữ vị trí quan trọng của ngoại giao và ngược lại, không chỉ riêng đối với Việt Nam mà chung cho tất cả các nước trên thế giới trong quá trình phát triển. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ không thể đứng ngoài dòng chảy chung của văn minh, tiến bộ xã hội. Tùy theo tính chất, phạm vi và mức độ khác nhau, mỗi quốc gia đều gắn kết, phụ thuộc vào nhau trong không gian sinh tồn chung là trái đất và văn minh nhân loại, đặc biệt sự gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau càng mạnh mẽ hơn trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai
PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại

Có thể khẳng định, không có quốc gia nào không thực hiện nhiệm vụ TTĐN trong quá trình phát triển và mối quan hệ này tỷ lệ thuận với nhau. Đồng thời, TTĐN cũng không thực hiện được đầy đủ, hiệu quả nếu như không có sự tham gia của ngành Ngoại giao. Trên bình diện chung, TTĐN là tổng thể các hình thức, biện  pháp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mỗi quốc gia ra bên ngoài, nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, nhân dân thế giới, thúc đẩy sự hợp tác, phát huy thế mạnh của đất nước trong quá trình phát triển. Tùy theo đặc điểm về lịch sử, văn hóa, con người, trình độ phát triển, bối cảnh thế giới, quan hệ giữa các quốc gia mà nội dung, lực lượng, hình thức, đối tượng TTĐN được thực hiện khác nhau. Ở Việt Nam, TTĐN được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm, giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, hình ảnh một Việt Nam “đất không rộng, người không đông”, kinh tế còn nhiều khó khăn, vũ khí thô sơ, nhưng dân tộc ngoan cường, khí phách, trí thông minh tuyệt vời, lấy yếu đánh mạnh, “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, mỗi người dân là một anh hùng trong bảo vệ nền độc lập, chống giặc ngoại xâm, chống lại các thế lực xâm lược có sức mạnh quân sự, vũ khí hiện đại, kinh tế hùng mạnh, và buộc chúng phải thất bại, hình ảnh đó tạo thành một sức mạnh to lớn, trong thì đoàn kết toàn dân, ngoài thì đoàn kết quốc tế, giúp Việt Nam dành độc lập dân tộc. 

Từ khi đất nước thống nhất, đặc biệt là hơn 30 năm Đổi mới, công tác thông tin đối ngoại bám sát nhiệm vụ chính trị mới, tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, vừa bảo vệ nền độc lập, vừa từng bước phá thế bao vây cấm vận, chống quan điểm sai trái, thù địch; giới thiệu tiềm năng thế mạnh, các chủ trương đường lối phát triển đất nước, mở rộng đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực, từng bước đưa Việt Nam ra khỏi nước nghèo và kém phát triển, sang nước phát triển có mức thu nhập trung bình thấp và đang hướng tới nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Bởi vậy, từ Chỉ thị 11 của Ban Bí thư khóa VII, Chỉ thị 26 của Ban Bí thư khóa X và Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn  2011-2020 của Bộ Chính trị khóa XI, nội dung TTĐN được xác định: thông tin về những thành tựu của đất nước, những chủ trương, chính sách, luật pháp của Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên về phát triển kinh tế, về những vấn đề các nước, đối tác quan tâm; thông tin về lịch sử văn hóa, con người Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh vẻ đẹp đất nước được thiên nhiên ưu đãi; thông tin hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ hỗ trợ bảo hộ công dân gắn kết với nước sở tại mà còn giúp bà con hướng về cộng đồng, coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Đối tượng thông tin là chính giới, học giả, doanh nghiệp, các đối tác chúng ta quan tâm.. Địa bàn thông tin không chỉ có các nước có quan hệ truyền thống, các nước láng riềng, mà còn coi trọng các nước lớn, quốc gia, khu vực có ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng tham gia TTĐN không chỉ có lực lượng chuyên trách, các cơ quan, bộ, ban ngành, doanh nghiệp ở trung ương, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí mà cả người dân… 

Ngành Ngoại giao có vai trò và đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ TTĐN, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng nòng cốt triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, thực thi chính sách của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại. Vai trò và đóng góp nổi bật của ngành thể hiện trước hết ở việc: Tham gia tham mưu về chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược đối ngoại, thông tin đối ngoại của đất nước trong từng thời kỳ; Trực tiếp thực hiện vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại; 

​Trực tiếp tổ chức và thực hiện các sự kiện thông tin đối ngoại, điển hình là các sự kiện có tầm vóc quốc tế như APEC, ASEAN, các tổ chức quốc tế song phương và đa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nước ngoài ở Việt Nam, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước..; Tham gia các hoạt động truyền thông, phát ngôn quốc tế và trong nước, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước trên các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Phối hợp tham gia, cung cấp thông tin, tổ chức các sự kiện thông tin đối ngoại với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang bước vào những năm cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, ảnh hưởng tới quá trình hội nhập, phát triển của đất nước, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với ngành Ngoại giao và hoạt động TTĐN. Những biến đổi nhanh chóng, khó lường trong quan hệ quốc tế, tuy xu thế hòa bình, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn thường xuyên xảy ra. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, chủ nghĩa bảo hộ, tranh chấp thương mại diễn biến phức tạp, chủ nghĩa cường quyền, áp đặt, bất bình đẳng, thậm trí vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, dân tộc vẫn hiện hữu. 

Xu hướng phân cực, khoảng cách phát triển giữa các nước ngày càng mở rộng, hình thành các cực quyền lực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay gắt. Toàn cầu hóa, hội nhập với sự chi phối của các nước lớn, các nước tư bản chủ nghĩa vẫn tiếp diễn, đặt các quốc gia kém phát triển, các nước nhỏ trước nhiều thách thức. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra bước ngoặt mới cả thuận lợi và khó khăn cho các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển. Các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, đói nghèo, bệnh tật… tiếp tục đòi hỏi sự quan tâm chung của mỗi quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế. Khu vực châu Á- Thái bình dương tiếp tục chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc và một số quốc gia, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn liên quan đến thương mại, chủ quyền, biên giới lãnh thổ, biển đảo.

Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, và là nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2045. Công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước đi vào chiều sâu, sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được nâng lên, vị thế Việt Nam tiếp tục được nâng lên cả trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, những khó khăn của đất nước còn nhiều, kinh tế phát triển khá nhưng chưa ổn định, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của đất nước trong quá trình hội nhập. Những yếu kém trong quản lý kinh tế, tình trạng quan liêu, tham nhũng, khiếu kiện, ô nhiễm môi trường, bất ổn xã hội, vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo còn diễn biến phức tạp…

Điều này đặt ra cho cả nước, trong đó có ngành Ngoại giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp là phải làm tốt công tác TTĐN. 

6 ĐỊNH HƯỚNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

​• Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối đối ngoại và công tác TTĐN. Giai đoạn mới đòi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực để có chiến lược, sách lược đúng đắn về đối ngoại phục vụ sự phát triển, hội nhập của đất nước, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết để xác định trọng tâm, trọng điểm trong TTĐN, xử lý tốt các mối quan hệ giữa ổn định và phát triển; giữa hội nhập quốc tế với độc lập chủ quyền, bản sắc dân tộc; giữa đối tác, đối tượng trong điều kiện mới; giữa ưu tiên trước mắt với mục tiêu lâu dài ….

• Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước, có chiến lược, sách lược rõ ràng, hóa giải những khó khăn, các đối tượng cản trở, tận dụng cơ hội, phát hiện các nhân tố, đối tác tích cực của quan hệ quốc tế, những bạn bè truyền thống phục vụ phát triển đất nước. Đẩy mạnh các hoạt động TTĐN tại các diễn đàn đa phương, song phương, chủ động tham gia các cơ chế đối thoại, hợp tác với các nước lớn, các quốc gia có ảnh hưởng quan trọng ở khu vực và thế giới.

• Tăng cường công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong công tác TTĐN, làm tốt công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ngành Ngoại giao vừa là cơ quan tham mưu, lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động, vừa là cầu nối cung cấp thông tin từ bên ngoài vào trong nước, từ trong ra ngoài, bám sát đối tượng, tính chất nhiệm vụ, vừa khắc phục tình trạng phân tán, manh mún; làm tốt công tác phát ngôn, xây dựng các ấn phẩm thông tin đối ngoại hấp dẫn, hiện đại, phù hợp đối tượng; tận dụng thế mạnh của các hãng thông tấn, cơ quan truyền thông lớn ở nước ngoài, cơ quan đại diện báo chí nước ngoài ở Việt Nam, phục vụ hoạt động TTĐN, vừa chủ động về kế hoạch, thống nhất một đầu mối, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước trong tình hình mới.

• Phát huy vai trò các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động TTĐN. Xây dựng mỗi cơ quan đại diện là cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động TTĐN của Việt Nam ở nước ngoài. Coi trọng giới thiệu văn hóa của Việt Nam cả hình thức “tĩnh” như trang trí tranh ảnh, tờ rơi, sách, báo, trung tâm văn hóa, trung tâm Hồ Chí Minh học, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở những nơi thích hợp), đến các hình thức “động” như phối hợp tổ chức sự kiện, phim ảnh, tuần văn hóa, ngày văn hóa..nâng cao hiệu quả hoạt động các trang thông tin điện tử của sứ quán; tổ chức tốt các sự kiện đối ngoại, tiếp xúc chính giới, thương mại; đoàn ra, đoàn vào; mỗi cán bộ sứ quán là một cán bộ làm công tác TTĐN.

• Chủ động cung cấp thông tin, làm tốt công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin nhanh nhạy giữa các cơ quan, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, coi trọng thông tin những vấn đề trong nước có nhu cầu, đồng thời đẩy mạnh thông tin về hình ảnh đất nước phù hợp địa bàn, đối tượng; nội dung thông tin nhấn mạnh chủ trương, tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp tiềm ẩn, thân thiện của người Việt Nam, những thành tựu về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, vấn đề đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo; về hình thức thông tin, coi trọng thông tin thường xuyên, thông tin mạng (những nội dung phù hợp), chú trọng công tác phát ngôn, thông tin đột xuất, thông tin chiều sâu.

• Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN cho cán bộ ngành Ngoại giao, đảm bảo có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị, kỹ năng hoạt động TTĐN. Đối tượng, địa bàn đối ngoại đa dạng, phức tạp, lợi ích, yêu cầu đối ngoại của đất nước ở các địa bàn, khu vực, đối tượng là khác nhau. Do đó cán bộ làm TTĐN bên cạnh yêu cầu thông thạo ngoại ngữ, cần được bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, hiểu biết các hình thức TTĐN, chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ TTĐN trong từng thời kỳ; kỹ năng tổ chức sự kiện, họp báo, tiếp xúc đối tượng...

​PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW,

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại

ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai Chuyện làm mới thông tin đối ngoại

Tìm ra cách thức sáng tạo để công tác thông tin đối ngoại đạt được hiệu quả tốt nhất trong giai đoạn hiện nay là ...

ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai Việt Nam-Mexico trao đổi kinh nghiệm về thông tin đối ngoại

Từ ngày 18-21/4, đoàn Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương do Phó Trưởng ban thường trực Phạm Văn Linh dẫn ...

ngoai giao viet nam voi day manh thong tin doi ngoai Đóng góp ý kiến về quy định thông tin đối ngoại trên báo chí

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Đọc thêm

Ba nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới 3 năm liên tiếp

Ba nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới 3 năm liên tiếp

Baoquocte.vn. GS Nguyễn Đình Đức, GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS. Lê Hoàng Sơn lọt vào top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới 3 năm liên tiếp.
Hương vị tình thân: Điều mong đợi nhất đã đến; diễn xuất của Phương Oanh, Mạnh Trường chạm đến trái tim người xem

Hương vị tình thân: Điều mong đợi nhất đã đến; diễn xuất của Phương Oanh, Mạnh Trường chạm đến trái tim người xem

Baoquocte.vn. Lo sợ ông Sinh sẽ đánh mất cuốn băng gốc do Chiến 'chó' cung cấp, khán giả xem phim Hương vị tình thân liền xin vai phụ để bảo vệ ...
Cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên: Quan hệ bất khả chiến bại Trung-Triều được thiết lập bằng máu

Cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên: Quan hệ bất khả chiến bại Trung-Triều được thiết lập bằng máu

Baoquocte.vn. Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên khẳng định, nước này và Trung Quốc sẽ tiếp tục quan hệ hữu nghị 'bất khả chiến bại' vì một 'mục đích chung'.
Xuất khẩu ngày 23-25/10: Nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD 'vững vàng'; hàng Việt Nam gặp 'khó' vì điều tra, phòng vệ thương mại gia tăng

Xuất khẩu ngày 23-25/10: Nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD 'vững vàng'; hàng Việt Nam gặp 'khó' vì điều tra, phòng vệ thương mại gia tăng

Baoquocte.vn. Báo TG&VN điểm lại những tin nổi bật trong bản tin xuất khẩu ngày 23-25/10.
Lịch âm 26/10 - Xem âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 26/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Lịch âm 26/10 - Xem âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 26/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Baoquocte.vn. Lịch âm 26/10. Âm lịch hôm nay 26/10. Xem âm lịch hôm nay ngày 26/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 26 tháng 10 năm 2021 hôm nay.
Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh Việt Nam coi việc chuyển đổi năng lượng là vấn đề sống còn để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phương Oanh chủ động tăng giảm cân sao cho phù hợp với vai diễn phim truyền hình

Phương Oanh chủ động tăng giảm cân sao cho phù hợp với vai diễn phim truyền hình

Baoquocte.vn. Hai năm gần đây, diễn Phương Oanh thay đổi cân nặng liên tục và nghiệm ra không thể đẹp hoàn hảo cả trên phim lẫn ngoài đời cùng lúc.
Việt Nam có thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ

Việt Nam có thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer từ Mỹ

Baoquocte.vn. Tối 24/10, lô 1,3 triệu liều vaccine Pfizer mà Mỹ trao tặng cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Khủng hoảng năng lượng: Phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, ngành chế tạo thế giới đối mặt 'thảm họa' do động thái này của Bắc Kinh

Khủng hoảng năng lượng: Phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, ngành chế tạo thế giới đối mặt 'thảm họa' do động thái này của Bắc Kinh

Baoquocte.vn. Ngành chế tạo ô tô và máy bay toàn cầu có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng do Trung Quốc giảm sản lượng sản xuất ...
Covid-19: 9 quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh đánh giá cấp độ dịch là vùng xanh; Số ca cộng đồng ở Đồng Nai tăng mạnh

Covid-19: 9 quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh đánh giá cấp độ dịch là vùng xanh; Số ca cộng đồng ở Đồng Nai tăng mạnh

Baoquocte.vn. Có 9 quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh đánh giá cấp độ dịch là vùng xanh; Đồng Nai tăng ca cộng đồng liên quan đến các doanh nghiệp sản ...
Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh Việt Nam coi việc chuyển đổi năng lượng là vấn đề sống còn để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Baoquocte.vn. Ngày 22/10, tại Nhà Làm việc Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận cho học viên Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.
Đại sứ Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Botswana

Đại sứ Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Botswana

Baoquocte.vn. Botswana luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác.
Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự Lễ hội Hương vị châu Á tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự Lễ hội Hương vị châu Á tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

Baoquocte.vn. Ngày 20/10, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Geneva đã tổ chức lễ hội “Hương vị châu Á” (Flavours of Asia).
Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Chiều 22/10 diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ...
Tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và bang Styria, Áo

Tìm kiếm, mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và bang Styria, Áo

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên thăm bang Styria, bang lớn thứ 2 của Áo, làm việc với chính quyền và tọa đàm với các doanh nghiệp địa phương.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các biện pháp bảo hộ một công dân Việt Nam gặp nạn tại Saudi Arabia.
Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Kiên Giang hỗ trợ lao động Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này của tỉnh Kiên Giang để mua gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ.
Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Chuyến bay đặc biệt ngày 3/9 từ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 3/9, chuyến bay của Bamboo Airways từ Saudi Arabia hạ cánh ở Việt Nam, mang theo gần 240 công dân Việt Nam...
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique: Nỗ lực biến điều không thể thành có thể

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trao đổi với TG&VN về công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán trong hơn một năm qua.
Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Baoquocte.vn. Âu phục là trang phục phổ biến trong hoạt động đối ngoại được sử dụng ở nhiều nước. Dưới đây là một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới.
Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. White tie, black tie là những trang phục nam giới phổ biến khi tham gia các sự kiện lớn hay hoạt động đối ngoại. Phải mặc gì cho đúng?
Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài trang phục dân tộc, phụ nữ thường sử dụng âu phục khi đối ngoại như váy công sở với áo sơ mi hay bộ vest nữ lịch sự, trang trọng, nữ tính.
Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Baoquocte.vn. Quà tặng là thông điệp cuối cùng mà khách sẽ mang về đất nước họ, ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong mọi hoạt động đối ngoại.
ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Baoquocte.vn. Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Cần chú ý gì về hình thức, kích thước các lá cờ khi treo cùng cờ ASEAN?

Baoquocte.vn. Theo văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lá cờ treo cùng cờ ASEAN cần tuân thủ một số quy định về hình thức, kích thước.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Hoạt động hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Hoạt động hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật

Baoquocte.vn. Mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đang phục vụ thiết thực cho các định hướng đối ngoại lớn, như một binh chủng đối ngoại đặc biệt.
Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Baoquocte.vn. Chính trong thời điểm dịch Covid-19, những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ ngoại giao lại càng được phát huy như những đóa hoa nở rộ giữa đại dịch.
Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Baoquocte.vn. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen nêu bật vai trò của chủ nghĩa đa phương trong một thế giới nhiều thách thức.
Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Baoquocte.vn. Trong gần 3 năm công tác của tôi tại Philippines, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines tiếp tục được tăng cường về mọi mặt.
Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Việt Nam liên tục thể hiện vai trò chủ động tại các thể chế đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Baoquocte.vn. Vụ trưởng Vụ NGVH-UNESCO Mai Phan Dũng đề cao vai trò của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác ngoại giao văn hoá.
Phiên bản di động