100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trên mặt trận ngoại giao kinh tế

Thu Trang
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Bên cạnh những đóng góp to lớn trong công tác chính trị đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) còn là người đi tiên phong, đặt nền móng cho công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam.
Nguyễn Cơ Thạch – Vị Tư lệnh mặt trận “Ngoại giao kinh tế”
Ông Trần Trọng Toàn (hàng sau) và Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong một cuộc họp ở New Delhi nhân dịp Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ năm 1983.

Khi phát biểu tại tọa đàm hay chia sẻ với phóng viên về cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, Đại sứ Trần Trọng Toàn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn thể hiện sự ngưỡng mộ rất lớn đối với vị tư lệnh ngành ngoại giao lỗi lạc.

Bản thân ông Trần Trọng Toàn có thời gian gắn bó với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi được cử làm thư ký cho ông Thạch trong hơn 5 năm từ 1984-1989. Thời điểm này, ông Thạch đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị (1982-1991), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987-1991), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1980-1991) trong môi trường trong nước và quốc tế vô cùng khó khăn, phức tạp.

Theo chia sẻ của ông Trần Trọng Toàn, trước nhu cầu phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã sớm đi sâu nghiên cứu để góp phần tìm ra phương hướng và những giải pháp phù hợp nhất cho nền kinh tế Việt Nam.

Cũng chính vì vậy, ông Thạch đã được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng Chính phủ) đặc trách về ngoại giao và kinh tế đối ngoại.

Nói về tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong việc chuyển hướng ngành Ngoại giao từ phục vụ kháng chiến sang phục vụ công cuộc tái thiết và đổi mới đất nước, Đại sứ Trần Trọng Toàn cho biết vị tư lệnh ngành đã rất trăn trở về công tác xây dựng ngành.

Bộ trưởng đặc biệt quan tâm tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ sức đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, đặt vấn đề này trên cơ sở lý luận và thực tiễn với tầm quan trọng ngang với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành.

Từ Ngoại giao làm kinh tế...

Theo Đại sứ Trần Trọng Toàn, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn xác định rõ ngoại giao là một mặt trận và công tác ngoại giao phải gắn với tình hình thực tiễn, phục vụ nhu cầu bảo vệ và phát triển đất nước. Để đáp ứng được yêu cầu này, trước hết phải làm tốt công tác xây dựng ngành Ngoại giao.

Ngay từ khi sắp kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt sau ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Cơ Thạch đã là người đi đầu trong việc xác định phương hướng mới của mặt trận ngoại giao là “Ngoại giao làm kinh tế”.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hết sức khó khăn, cả nước phải gồng mình khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề của các cuộc chiến tranh lâu dài chống ngoại xâm, định hướng “Ngoại giao làm kinh tế” do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch chỉ đạo đã thực sự đem lại những kết quả rất quan trọng.

Kết quả không chỉ trong việc vận động sự ủng hộ to lớn và hiệu quả về kinh tế của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa, mà còn mở ra những quan hệ hợp tác mới về kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ với nhiều nước.

Từ giữa những năm 1980, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, phương châm “Ngoại giao làm kinh tế” được chuyển thành “Ngoại giao phục vụ kinh tế”.

Vai trò của ngành Ngoại giao không “dẫm chân” lên các ngành kinh tế mà là tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển; mở đường và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc thiết lập các quan hệ kinh tế đối ngoại; tiếp tục vận động sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế trong nước và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.

Chính vì thế, theo Đại sứ Trần Trọng Toàn, "Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thực sự là người đi tiên phong trong định hướng công tác của ngành Ngoại giao trong tình hình mới, đặt nền móng cho công tác Ngoại giao kinh tế của nước ta phục vụ công cuộc phát triển đất nước khi mà khái niệm này còn rất ít được biết đến ở Việt Nam".

Tư duy vượt thời gian

Ngay cả khi bận trăm công nghìn việc trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch vẫn tự mình nghiên cứu về nền kinh tế thị trường. Điều tâm đắc nhất mà ông rút ra được là: kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa không phải là của riêng chủ nghĩa tư bản mà là kết quả phát triển của xã hội loài người.

Từ đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đi sâu nghiên cứu những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường để có thể vận dụng vào việc phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Ông Thạch nói thích nghiên cứu kinh tế vì có rất nhiều vấn đề sẽ sáng tỏ hơn nếu nhìn nhận qua lăng kính kinh tế, phân tích trên cơ sở quan hệ và lợi ích kinh tế. (Đại sứ Trần Trọng Toàn)

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã sưu tầm cuốn sách “Kinh tế học” của Paul A. Samuelson và William D. Nordhaus về nền kinh tế thị trường.

Ông tự đọc và sau đó giao cho các chuyên viên của Vụ Kinh tế và Trường Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao dịch ra tiếng Việt.

Nội dung cuốn sách với những điểm rất mới về nền kinh tế thị trường đã được Bộ trưởng báo cáo với lãnh đạo cấp cao và phổ biến tới các cấp lãnh đạo, quản lý để xem xét, vận dụng những điểm tích cực và phù hợp của nền kinh tế thị trường vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam vốn lúc đó đang trì trệ và chìm sâu trong cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Vạn sự khởi đầu nan, tư duy mới này của vị Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó đã gặp phải không ít ý kiến phản biện, thậm chí công kích, coi ông là người ủng hộ đường lối kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông cuối cùng đã thu về “quả ngọt” – đó là dần dần trong các cấp, các ngành đã hình thành được nhận thức chung về lợi ích và sự cần thiết xây dựng và phát triển “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đây cũng chính là một kết quả vô cùng quan trọng được Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 chấp nhận và đưa vào thực hiện trong công cuộc Đổi mới.

Trọng người Việt Nam ở nước ngoài

Với tầm nhìn xa trông rộng, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn coi trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để phát triển kinh tế đất nước. Ông quan niệm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc, qua đó đề cao và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ông đã chỉ đạo cán bộ ngành Ngoại giao phải chú trọng đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu những kinh nghiệm phát triển kinh tế và thành tựu khoa học-công nghệ của các nước tiên tiến để vận dụng vào Việt Nam.

Bản thân Đại sứ Trần Trọng Toàn khi còn là cán bộ ngoại giao trẻ “được chính Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch yêu cầu tìm hiểu công nghệ chế biến hạt điều của Ấn Độ để giúp giải tỏa khó khăn cho ngành trồng điều trong nước vào cuối thập niên 1970 - đầu thập niên 1980 và rất may, tôi đã làm được”.

Nguyễn Cơ Thạch – Vị Tư lệnh mặt trận “Ngoại giao kinh tế”
Ông Trần Trọng Toàn chia sẻ tại Tọa đàm "Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại" ngày 16/4 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng chỉ đạo ngành Ngoại giao phải biết tận dụng năng lực nghiên cứu và quan hệ quốc tế của Việt kiều nhằm hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong công tác phục vụ kinh tế.

Nhiều nhà khoa học đang sinh sống ở nước ngoài như TS. Vũ Quang Việt, Nguyễn Hữu Động… đã được Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch mời về nước thường xuyên để đóng góp ý kiến, hỗ trợ công tác ngoại giao phục vụ kinh tế.

Lĩnh vực được quan tâm bấy giờ là nghiên cứu về kinh tế thị trường, những biến chuyển của tình hình thị trường khu vực và thế giới, thiết lập các mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ với các nước và đối tác quốc tế.

Trong cuốn “Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch”, TS. Vũ Quang Việt, một nhà kinh tế gốc Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên hợp quốc, người có nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp cho tư duy kinh tế của Việt Nam, chia sẻ rằng ông “bén duyên” với kinh tế Việt Nam là nhờ “ông mai” Nguyễn Cơ Thạch.

Năm 1977, khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao làm Phó Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đi dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Đoàn đã tổ chức cuộc gặp mặt với một số bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, đặc biệt là về công cuộc tái thiết đất nước, nhấn mạnh ý muốn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới và khuyến khích bà con người Việt Nam ở nước ngoài chú ý học hỏi, nghiên cứu để tìm những câu trả lời có thể tham khảo, vận dụng cho sự phát triển của Việt Nam.

Nhờ có tầm nhìn xa và triển khai quyết liệt, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngoại giao say mê nghiên cứu kinh tế và hoạt động rất hiệu quả, góp phần thực hiện thành công phương châm công tác của Ngành là “Ngoại giao phục vụ kinh tế”, tạo tiền đề cho việc đề ra và thực hiện chiến lược “Ngoại giao kinh tế” trong giai đoạn mới bắt đầu từ cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam và Hội đồng Bảo an: Tiếp tục góp tiếng nói có trách nhiệm với các vấn đề thuộc quan tâm chung
Quốc kỳ và cách thức treo Quốc kỳ
Việt Nam chủ trì phiên họp trực tiếp về tiến trình bầu cử và an ninh của Somalia
Nguyễn Cơ Thạch – huyền thoại ngành ngoại giao và những chuyện kể mãi không hết…
Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

World Cup 2022: 'Luyện công' dưới mưa tầm tã, đội tuyển Việt Nam chờ đấu Malaysia, UAE

World Cup 2022: 'Luyện công' dưới mưa tầm tã, đội tuyển Việt Nam chờ đấu Malaysia, UAE

Baoquocte.vn. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, đội tuyển Việt Nam vẫn nuốt trọn giáo án được HLV Park Hang Seo đề ra.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.
Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19, giải quyết dứt điểm các ổ dịch hiện có, không để phát sinh ổ dịch ...
Lịch âm 12/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 12/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 12/5/2021

Lịch âm 12/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 12/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 12/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 12/5. Âm lịch hôm nay 12/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 12/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 12 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 12/5/2021: Nhân Mã chật vật kiếm tiền, Song Tử đừng mơ mộng

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 12/5/2021: Nhân Mã chật vật kiếm tiền, Song Tử đừng mơ mộng

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 12/5 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch'

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính 'Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch'

Baoquocte.vn. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998).
Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết

Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản sẽ hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để bảo đảm vaccine cần thiết và tiếp tục hỗ trợ thực tập sinh ...
Xét tuyển đại học 2021: Siêu kỷ lục có một thí sinh đăng ký tới 99 nguyện vọng

Xét tuyển đại học 2021: Siêu kỷ lục có một thí sinh đăng ký tới 99 nguyện vọng

Baoquocte.vn. Trung bình mỗi em đăng ký 5 nguyện vọng xét tuyển đại học, có em đăng ký tới 99 nguyện vọng tính đến thời điểm này.
Tin thế giới 11/5: Thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa diễn ra, Mỹ đã muốn thu hẹp; Trung Quốc nổi giận nói 'hài kịch'; Israel-Palestine chính thức khai chiến?

Tin thế giới 11/5: Thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa diễn ra, Mỹ đã muốn thu hẹp; Trung Quốc nổi giận nói 'hài kịch'; Israel-Palestine chính thức khai chiến?

Baoquocte.vn. Nga-Mỹ, tình hình Ukraine, vấn đề Đài Loan và căng thẳng Trung Quốc-Đan Mạch, xung đột Israel-Palestine, Mỹ-Iran... là một số tin thế giới nổi bật.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
Điện thăm hỏi về vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan

Điện thăm hỏi về vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi khi được tin xảy ra vụ tấn công khủng bố tại trường trung học Sayed-ul-Shuhada, Afghanistan.
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước đã các Đại sứ Chile và Thái Lan trao bản sao Ủy nhiệm thư.
Bộ Ngoại giao ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với công ty hóa chất Mỹ

Bộ Ngoại giao ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với công ty hóa chất Mỹ

Baoquocte.vn. Toà án Pháp đã bác đơn của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Mỹ. Bộ Ngoại giao khẳng định ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam.
Đại sứ Nguyễn Vũ Tú: Để diễn ngắn được tốt, cần khổ luyện rất dài

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú: Để diễn ngắn được tốt, cần khổ luyện rất dài

Baoquocte.vn. Đó là lời khuyên của Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, dành cho các đồng nghiệp trẻ trong buổi nói chuyện với các cán bộ của Trung tâm Biên-phiên dịch quốc gia.
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ phù hợp với luật pháp quốc tế

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ phù hợp với luật pháp quốc tế

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh các kết quả UNITAD đã đạt được trong hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ trong thời gian qua.
Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem

Baoquocte.vn. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Đông Jerusalem.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Baoquocte.vn. Hiện thi hài người phụ nữ Việt mắc Covid-19 tại Lào đã được hỏa táng theo quy định phòng chống dịch bệnh.
Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Baoquocte.vn. Cán bộ ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài trở thành những 'chiến sĩ' ở tuyến đầu chống dịch ở nước ngoài trong bảo hộ công dân.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia 1

Baoquocte.vn. TLSQ VN tại Preah Sihanouk bàn giao hàng nhân đạo nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.
Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với ngư dân tàu cá Việt Nam bị bắt giữ

Baoquocte.vn. Việt Nam đề nghị phía Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến tàu cá bị bắt giữ để có cơ sở cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra.
Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Bộ Ngoại giao: Sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ấn Độ trước dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện tại nước sở tại sẵn sàng bảo hộ công dân, cập nhật tình hình và cứu chữa công dân Việt Nam gặp khó khăn.
Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Baoquocte.vn. Bên cạnh ngôi thứ chính thức được áp dụng trong các sự kiện, lễ nghi chính thức, tập quán công nhận một loại ngôi thứ khác là ngôi thứ xã giao.
Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Baoquocte.vn. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam.
Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Cử Quốc thiều và hát Quốc ca là một trong những nghi thức thường có trong hoạt động đối ngoại và đi cùng những quy định cụ thể.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Cờ của tổ chức quốc tế, cờ của Liên hợp quốc: Không phải treo đâu cũng được

Baoquocte.vn. Các tổ chức quốc tế thường đặt ra quy tắc thích hợp đối với việc sử dụng cờ của mình, phản ảnh quy chế của tổ chức đó đối với các thành viên.
Phiên bản di động