100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Nguyễn Cơ Thạch – Người tiên phong trên mặt trận ngoại giao kinh tế

Thu Trang
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Bên cạnh những đóng góp to lớn trong công tác chính trị đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) còn là người đi tiên phong, đặt nền móng cho công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam.
Nguyễn Cơ Thạch – Vị Tư lệnh mặt trận “Ngoại giao kinh tế”
Ông Trần Trọng Toàn (hàng sau) và Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong một cuộc họp ở New Delhi nhân dịp Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Ấn Độ năm 1983.

Khi phát biểu tại tọa đàm hay chia sẻ với phóng viên về cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, Đại sứ Trần Trọng Toàn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn thể hiện sự ngưỡng mộ rất lớn đối với vị tư lệnh ngành ngoại giao lỗi lạc.

Bản thân ông Trần Trọng Toàn có thời gian gắn bó với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi được cử làm thư ký cho ông Thạch trong hơn 5 năm từ 1984-1989. Thời điểm này, ông Thạch đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị (1982-1991), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987-1991), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1980-1991) trong môi trường trong nước và quốc tế vô cùng khó khăn, phức tạp.

Theo chia sẻ của ông Trần Trọng Toàn, trước nhu cầu phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã sớm đi sâu nghiên cứu để góp phần tìm ra phương hướng và những giải pháp phù hợp nhất cho nền kinh tế Việt Nam.

Cũng chính vì vậy, ông Thạch đã được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng Chính phủ) đặc trách về ngoại giao và kinh tế đối ngoại.

Nói về tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong việc chuyển hướng ngành Ngoại giao từ phục vụ kháng chiến sang phục vụ công cuộc tái thiết và đổi mới đất nước, Đại sứ Trần Trọng Toàn cho biết vị tư lệnh ngành đã rất trăn trở về công tác xây dựng ngành.

Bộ trưởng đặc biệt quan tâm tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ sức đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, đặt vấn đề này trên cơ sở lý luận và thực tiễn với tầm quan trọng ngang với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành.

Từ Ngoại giao làm kinh tế...

Theo Đại sứ Trần Trọng Toàn, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn xác định rõ ngoại giao là một mặt trận và công tác ngoại giao phải gắn với tình hình thực tiễn, phục vụ nhu cầu bảo vệ và phát triển đất nước. Để đáp ứng được yêu cầu này, trước hết phải làm tốt công tác xây dựng ngành Ngoại giao.

Ngay từ khi sắp kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt sau ngày thống nhất đất nước, ông Nguyễn Cơ Thạch đã là người đi đầu trong việc xác định phương hướng mới của mặt trận ngoại giao là “Ngoại giao làm kinh tế”.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hết sức khó khăn, cả nước phải gồng mình khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề của các cuộc chiến tranh lâu dài chống ngoại xâm, định hướng “Ngoại giao làm kinh tế” do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch chỉ đạo đã thực sự đem lại những kết quả rất quan trọng.

Kết quả không chỉ trong việc vận động sự ủng hộ to lớn và hiệu quả về kinh tế của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa, mà còn mở ra những quan hệ hợp tác mới về kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ với nhiều nước.

Từ giữa những năm 1980, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, phương châm “Ngoại giao làm kinh tế” được chuyển thành “Ngoại giao phục vụ kinh tế”.

Vai trò của ngành Ngoại giao không “dẫm chân” lên các ngành kinh tế mà là tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển; mở đường và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc thiết lập các quan hệ kinh tế đối ngoại; tiếp tục vận động sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế trong nước và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.

Chính vì thế, theo Đại sứ Trần Trọng Toàn, "Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thực sự là người đi tiên phong trong định hướng công tác của ngành Ngoại giao trong tình hình mới, đặt nền móng cho công tác Ngoại giao kinh tế của nước ta phục vụ công cuộc phát triển đất nước khi mà khái niệm này còn rất ít được biết đến ở Việt Nam".

Tư duy vượt thời gian

Ngay cả khi bận trăm công nghìn việc trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch vẫn tự mình nghiên cứu về nền kinh tế thị trường. Điều tâm đắc nhất mà ông rút ra được là: kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa không phải là của riêng chủ nghĩa tư bản mà là kết quả phát triển của xã hội loài người.

Từ đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đi sâu nghiên cứu những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường để có thể vận dụng vào việc phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Ông Thạch nói thích nghiên cứu kinh tế vì có rất nhiều vấn đề sẽ sáng tỏ hơn nếu nhìn nhận qua lăng kính kinh tế, phân tích trên cơ sở quan hệ và lợi ích kinh tế. (Đại sứ Trần Trọng Toàn)

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã sưu tầm cuốn sách “Kinh tế học” của Paul A. Samuelson và William D. Nordhaus về nền kinh tế thị trường.

Ông tự đọc và sau đó giao cho các chuyên viên của Vụ Kinh tế và Trường Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao dịch ra tiếng Việt.

Nội dung cuốn sách với những điểm rất mới về nền kinh tế thị trường đã được Bộ trưởng báo cáo với lãnh đạo cấp cao và phổ biến tới các cấp lãnh đạo, quản lý để xem xét, vận dụng những điểm tích cực và phù hợp của nền kinh tế thị trường vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam vốn lúc đó đang trì trệ và chìm sâu trong cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Vạn sự khởi đầu nan, tư duy mới này của vị Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó đã gặp phải không ít ý kiến phản biện, thậm chí công kích, coi ông là người ủng hộ đường lối kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông cuối cùng đã thu về “quả ngọt” – đó là dần dần trong các cấp, các ngành đã hình thành được nhận thức chung về lợi ích và sự cần thiết xây dựng và phát triển “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đây cũng chính là một kết quả vô cùng quan trọng được Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 chấp nhận và đưa vào thực hiện trong công cuộc Đổi mới.

Trọng người Việt Nam ở nước ngoài

Với tầm nhìn xa trông rộng, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn coi trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để phát triển kinh tế đất nước. Ông quan niệm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc, qua đó đề cao và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ông đã chỉ đạo cán bộ ngành Ngoại giao phải chú trọng đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu những kinh nghiệm phát triển kinh tế và thành tựu khoa học-công nghệ của các nước tiên tiến để vận dụng vào Việt Nam.

Bản thân Đại sứ Trần Trọng Toàn khi còn là cán bộ ngoại giao trẻ “được chính Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch yêu cầu tìm hiểu công nghệ chế biến hạt điều của Ấn Độ để giúp giải tỏa khó khăn cho ngành trồng điều trong nước vào cuối thập niên 1970 - đầu thập niên 1980 và rất may, tôi đã làm được”.

Nguyễn Cơ Thạch – Vị Tư lệnh mặt trận “Ngoại giao kinh tế”
Ông Trần Trọng Toàn chia sẻ tại Tọa đàm "Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại" ngày 16/4 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng chỉ đạo ngành Ngoại giao phải biết tận dụng năng lực nghiên cứu và quan hệ quốc tế của Việt kiều nhằm hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong công tác phục vụ kinh tế.

Nhiều nhà khoa học đang sinh sống ở nước ngoài như TS. Vũ Quang Việt, Nguyễn Hữu Động… đã được Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch mời về nước thường xuyên để đóng góp ý kiến, hỗ trợ công tác ngoại giao phục vụ kinh tế.

Lĩnh vực được quan tâm bấy giờ là nghiên cứu về kinh tế thị trường, những biến chuyển của tình hình thị trường khu vực và thế giới, thiết lập các mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ với các nước và đối tác quốc tế.

Trong cuốn “Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch”, TS. Vũ Quang Việt, một nhà kinh tế gốc Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên hợp quốc, người có nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp cho tư duy kinh tế của Việt Nam, chia sẻ rằng ông “bén duyên” với kinh tế Việt Nam là nhờ “ông mai” Nguyễn Cơ Thạch.

Năm 1977, khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao làm Phó Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đi dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Đoàn đã tổ chức cuộc gặp mặt với một số bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, đặc biệt là về công cuộc tái thiết đất nước, nhấn mạnh ý muốn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới và khuyến khích bà con người Việt Nam ở nước ngoài chú ý học hỏi, nghiên cứu để tìm những câu trả lời có thể tham khảo, vận dụng cho sự phát triển của Việt Nam.

Nhờ có tầm nhìn xa và triển khai quyết liệt, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngoại giao say mê nghiên cứu kinh tế và hoạt động rất hiệu quả, góp phần thực hiện thành công phương châm công tác của Ngành là “Ngoại giao phục vụ kinh tế”, tạo tiền đề cho việc đề ra và thực hiện chiến lược “Ngoại giao kinh tế” trong giai đoạn mới bắt đầu từ cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam và Hội đồng Bảo an: Tiếp tục góp tiếng nói có trách nhiệm với các vấn đề thuộc quan tâm chung
Quốc kỳ và cách thức treo Quốc kỳ
Việt Nam chủ trì phiên họp trực tiếp về tiến trình bầu cử và an ninh của Somalia
Nguyễn Cơ Thạch – huyền thoại ngành ngoại giao và những chuyện kể mãi không hết…
Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Đọc thêm

Thủ tướng Đức tương lai gửi tín hiệu mạnh mẽ: Châu Âu là trọng tâm, Đức là một phần quan trọng

Thủ tướng Đức tương lai gửi tín hiệu mạnh mẽ: Châu Âu là trọng tâm, Đức là một phần quan trọng

Baoquocte.vn. Thủ tướng tương lai Đức Olaf Scholz đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính phủ mới.
Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72

Baoquocte.vn. Nhạc sĩ Phú Quang, người nổi tiếng với hàng loạt ca khúc trữ tình, đặc biệt là về Hà Nội và mùa Thu đã qua đời sáng nay.
Thương ngày nắng về tập 12: Tại sao Duy lại ở trong nhà Trang?

Thương ngày nắng về tập 12: Tại sao Duy lại ở trong nhà Trang?

Baoquocte.vn. Thương ngày nắng về tập 12, hé lộ phân cảnh gây sốc khi Trang đưa Duy về nhà mình ở và bị Vân bắt gặp.
Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Baoquocte.vn. Đại biện Việt Nam cho rằng, để ngăn chặn làn sóng tị nạn, các chính phủ liên quan có trách nhiệm chính trong giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.
Covid-19 sáng 8/12: Nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người đến quán bún và cà phê

Covid-19 sáng 8/12: Nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người đến quán bún và cà phê

Baoquocte.vn. Phía Nam lại 'nóng' lên do dịch Covid-19, Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người, 14/15 quận, huyện ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 9/12/2021: Tuổi Tuất không thể cân đối chi tiêu

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 9/12/2021: Tuổi Tuất không thể cân đối chi tiêu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 9/12/2021 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Phố trong làng tập 21: Nam từ chối Hoài cực phũ, liệu Mến có phải là kẻ đột nhập vào từ đường họ Vũ?

Phố trong làng tập 21: Nam từ chối Hoài cực phũ, liệu Mến có phải là kẻ đột nhập vào từ đường họ Vũ?

Baoquocte.vn. Phố trong làng tập 21, Mến bị ngã sau khi ra đầu thú vụ đánh cắp tiền tại từ đường họ Vũ, Nam từ chối Hoài cực phũ, Đông - ...
Vietlott 8/12, kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay 8/12/2021. xổ số Max 3D

Vietlott 8/12, kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay 8/12/2021. xổ số Max 3D

Baoquocte.vn. Vietlott 8/12. xổ số Vietlott Max 3D 8/12. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 8/12/2021 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott 3D hôm nay.
Thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư và các dự án đầu tư quốc tế vào Thanh Hóa những năm gần đây

Thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư và các dự án đầu tư quốc tế vào Thanh Hóa những năm gần đây

Baoquocte.vn. Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các điều kiện tiềm năng về tự nhiên, địa hình, văn hóa, con người, lịch sử và truyền thống cách mạng, bảo đảm cho ...
Lịch âm 9/12, Xem âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 9/12/2021 tốt hay xấu?

Lịch âm 9/12, Xem âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 9/12/2021 tốt hay xấu?

Baoquocte.vn. Lịch âm 9/12. âm lịch hôm nay 9/12. Xem âm lịch hôm nay ngày 9/12/2021 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 9 tháng 12 năm 2021 hôm nay.
Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Baoquocte.vn. Đại biện Việt Nam cho rằng, để ngăn chặn làn sóng tị nạn, các chính phủ liên quan có trách nhiệm chính trong giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.
Trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự cho Lãnh sự danh dự Morocco tại Việt Nam

Trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự cho Lãnh sự danh dự Morocco tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Đoàn Hữu Đức, Lãnh sự danh dự mới của Morocco tại TP. Hồ Chí Minh.
Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Italy và Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Italy và Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Ngày 7/12, tại trụ sở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho 2 Tổng Lãnh sự mới.
WHO đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ công nghệ phòng chống Covid-19 của Việt Nam

WHO đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ công nghệ phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của WHO nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó hiệu quả với Covid-19.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chào xã giao

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chào xã giao

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ quyết tâm sẽ đóng góp hết sức mình vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
Hội đồng Bảo an kêu gọi không tấn công và sử dụng trường học, cơ sở giáo dục vào mục đích quân sự

Hội đồng Bảo an kêu gọi không tấn công và sử dụng trường học, cơ sở giáo dục vào mục đích quân sự

Baoquocte.vn. Đại sứ Phạm Hải Anh cho rằng vấn đề trẻ em phải được coi là trung tâm của các nỗ lực xây dựng hòa bình và ngăn ngừa xung đột với cơ chế lâu dài.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Baoquocte.vn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, khó khăn do mất việc...
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bạn đã biết sử dụng dao, dĩa và thìa trên bàn tiệc để trở thành người quý phái?

Bạn đã biết sử dụng dao, dĩa và thìa trên bàn tiệc để trở thành người quý phái?

Baoquocte.vn. Trên bàn tiệc, chúng ta cần lưu ý những điều gì khi sử dụng dao, dĩa và thìa để vừa thưởng thức một bữa ăn ngon, vừa thể hiện sự quý phái?
Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Baoquocte.vn. Cutlery là tên gọi chung của các dụng cụ cầm tay bằng kim loại được sử dụng để ăn trong văn hóa phương Tây, thường gồm dao, thìa, dĩa.
Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Baoquocte.vn. Trong một bữa tiệc, thường có rất nhiều loại dao kéo và đĩa ăn. Cần nhận biết được các loại và chức năng khác nhau của chúng để tránh bối rối.
Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Baoquocte.vn. Khăn ăn là thứ không thể thiếu trong bàn tiệc, để bảo vệ quần áo khỏi bị vấy bẩn và lau miệng khi ăn. Vậy bạn đã biết sử dụng khăn ăn đúng cách?
Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Baoquocte.vn. Việc xếp khăn giấy ăn một cách đẹp mắt, thu hút cũng là một điểm nhấn, để lại ấn tượng cho quan khách, tạo nên sự thành công cho buổi tiệc.
Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Baoquocte.vn. Người thưởng rượu ngoài việc có hiểu biết về loại thức uống đặc biệt này còn phải biết nên sử dụng loại ly nào là phù hợp nhất.
Phiên bản di động