Kỷ niệm 205 năm ngày sinh Karl Marx (5/5/1818-5/5/2023):

Nhà tư tưởng thiên tài làm thay đổi cục diện thế giới

Nhất Phong
Thế kỷ XIX đã sản sinh nhiều nhà tư tưởng vĩ đại, những lãnh tụ thiên tài làm thay đổi thế giới. Trong số các vĩ nhân đó có Karl Heinrich Marx, người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy và lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới.
Theo dõi TGVN trên
Nhà tư tưởng thiên tài làm thay đổi cục diện thế giới

Tượng Karl Marx ở Berlin. (Nguồn: Ryan.Hellyer.kiwi)

Karl Heinrich Marx sinh ngày 5/5/1818 ở thành phố Trier, tỉnh Rhénanie thuộc vương quốc Phổ (nay thuộc nước Đức), trong một gia đình trí thức gốc Do Thái. Cha ông là Heinrich Marx, một luật sư có tiếng thời đó còn mẹ ông là Henriëtte Presburg, một phụ nữ gốc Hà Lan. Năm 1843, Marx kết hôn với Jenny von Westphalen.

Karl Marx theo học luật, sử, triết tại các trường đại học ở Bonn và Berlin. Năm 1841, khi mới 23 tuổi, Karl Marx bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học tại trường Đại học Tổng hợp Berlin và bắt đầu con đường đấu tranh không mệt mỏi, cống hiến cho nhân loại.

Khát vọng cống hiến

Ngay từ nhỏ, Karl Marx đã sớm thể hiện rõ thiên hướng nghiên cứu đầy sáng tạo và khát vọng cống hiến cho nhân loại. Năm 17 tuổi, trong luận văn tốt nghiệp trung học với tựa đề “Suy nghĩ của một thanh niên khi chọn nghề”, Karl Marx đã viết: “Lịch sử gọi những con người tự làm cho mình trở nên cao quý bằng việc cống hiến cho sự nghiệp chung, là những con người vĩ đại; kinh nghiệm ca ngợi con người đem lại hạnh phúc cho hầu hết mọi người, là con người hạnh phúc nhất”.

Trọn đời cống hiến vì lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng con người, Karl Marx đã để lại cho nhân loại những di sản tư tưởng có giá trị trường tồn. Trong đó, những thành tựu nổi bật nhất của Marx, theo đánh giá của F. Engels là 3 phát minh vĩ đại, đó là: tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, tìm ra quy luật giá trị thặng dư và tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

Năm 1848, khi mới chỉ 30 tuổi, Karl Marx đã viết quyển I của bộ “Tư bản” và “Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản”. Đây là những tác phẩm bất hủ trong kho tàng tri thức nhân loại, nền tảng cho sự hình thành chủ nghĩa Marx, học thuyết cách mạng hoàn chỉnh của giai cấp vô sản.

Kế tục và phát triển một cách thiên tài ba trào lưu tư tưởng chủ yếu của thế kỷ XXI là triết học cổ điển Ðức, kinh tế học chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp, Karl Marx đã tổng kết tri thức của nhân loại và sáng lập chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Học thuyết kinh tế Marxist và chủ nghĩa xã hội khoa học do ông sáng lập đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, biến nó thành vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa Marx từ khi ra đời cho đến nay, luôn là mặt trời chiếu sáng, cơ sở tư tưởng, lý luận và là ngọn cờ chiến đấu đầy khí phách của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống đế quốc thực dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hành trình đi tìm chân lý

Trong 65 năm cuộc đời, Karl Marx đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách trên hành trình đi tìm chân lý và khẳng định những giá trị khoa học vĩ đại. Năm 1842, khi 24 tuổi, Karl Marx đi Cologne, tham gia ban biên tập rồi trở thành Tổng biên tập báo Sông Ranh. Karl Marx đã sử dụng tờ báo này truyền bá tư tưởng tiên tiến, chống các thế lực phản động, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp lao động.

Sau khi báo Sông Ranh bị đóng cửa, tháng 10/1843, Karl Marx đến Paris, tiếp tục sáng lập và xuất bản tạp chí Biên niên sử Pháp-Đức và liên hệ với các tổ chức cách mạng bí mật của công nhân Pháp và Đức. Năm 1844, Karl Marx gặp Engels tại Paris. Từ đó, hai người trở thành đôi bạn chí thiết, đồng chí gắn bó, cộng tác chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp của giai cấp vô sản.

Đầu năm 1845, Kark Marx bị trục xuất khỏi nước Pháp vì bị coi là một nhà cách mạng nguy hiểm. Sau đó, Kark Marx sang Brussel, thủ đô nước Bỉ. Ở đây Marx và Engels đã viết nhiều tác phẩm rất có giá trị. Theo như Lenin, những tác phẩm của Karl Marx viết cùng Engels trong thời gian này đã “đặt cơ sở cho chủ nghĩa xã hội duy vật cách mạng”. Năm 1846, Marx và Engels lập một ủy ban liên lạc cộng sản để liên lạc với các nhóm cộng sản ở Đức và nước ngoài.

Năm 1847, Marx và Engels gia nhập Đồng minh những người chính nghĩa, cải tổ tổ chức này thành Đồng minh những người cộng sản và được Đại hội lần thứ II ủy nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. Tháng 2/1848, bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, đánh dấu sự hình thành chủ nghĩa Marx.

Sau Cách mạng tháng Hai ở Pháp năm 1848, chính phủ Bỉ lo sợ ảnh hưởng của Marx liền trục xuất ông khỏi nước Bỉ. Marx lại sang Paris và được cử làm Chủ tịch Ủy ban trung ương Đồng minh những người cộng sản. Tháng 4/1848, Marx cùng Engels trở về Đức trực tiếp tham gia phong trào cách mạng đang sôi sục ở đây và xuất bản báo Sông Ranh mới. Cách mạng thất bại, báo Sông Ranh mới bị cấm, Marx bị truy tố và trục xuất khỏi nước Đức. Tháng 5/1849, Marx đến Paris, nhưng chỉ ít lâu sau ông lại bị trục xuất khỏi nước Pháp. Sau đó, Marx quyết định sang London tiếp tục sống và hoạt động cho đến cuối đời.

Ở London, Marx tiếp tục hoạt động trong Đồng minh những người Cộng sản, đồng thời viết nhiều tác phẩm có giá trị để tổng kết những kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời kỳ cách mạng 1848-1851. Từ năm 1850, Marx chuyên nghiên cứu khoa kinh tế chính trị. Năm 1867, quyển I của bộ “Tư bản” - công trình nghiên cứu chủ yếu của Marx, mà Lenin đánh giá là “tác phẩm kinh tế chính trị học vĩ đại nhất trong thế kỷ chúng ta” được ra mắt bạn đọc. Sau đó, việc chỉnh lý bản thảo các quyển II, III và IV của bộ “Tư bản” chiếm phần lớn thời gian của Marx nhưng ông không hoàn thành được công trình to lớn đó do lao động trí óc quá căng thẳng và đời sống vật chất thiếu thốn thường xuyên đã làm sức khỏe của Marx giảm sút nhanh chóng. Ngày 14/3/1883, Marx qua đời trên chính chiếc ghế bành mà ông vẫn ngồi làm việc ở London.

Từ Marx đến chủ nghĩa Marx-Lenin

Sự ra đời của chủ nghĩa Marx chấm dứt thời kỳ mò mẫm như trong đêm tối của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột của giới chủ tư bản, tìm đường giải phóng cho mình. Sau này, V.I. Lenin đã kế thừa sự nghiệp của Karl Marx và Ph. Angels, dựa trên các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark, đã phát triển chủ nghĩa Marx trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cách mạng vô sản trở thành chủ nghĩa Marx-Lenin. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Marx-Lenin, Cách mạng tháng Mười Nga đã thành công mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của loài người.

Ở Việt Nam, trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản, bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động trong công cuộc xây dựng và phát triển.

TIN LIÊN QUAN
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Việt Nam luôn kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh thành kim chỉ nam, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm riêng, phù hợp với điều kiện và bối cảnh đất nước. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Việt Nam tiếp tục khẳng định, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình phát triển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Marx-Lenin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Nhà tư tưởng thiên tài làm thay đổi cục diện thế giới
Bức tượng đồng Karl Marx được chính phủ Trung Quốc trao tặng cho thành phố Trier nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Thế giới không quên

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của thiên tài Karl Marx, khắp nơi trên thế giới đã tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là tại Trier, thành phố quê hương của Karl Marx. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx vào năm 2018, chỉ riêng thành phố Trier đã có hơn 300 hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Chính quyền Trier cho phát hành tờ tiền giấy đặc biệt có in hình Karl Marx, khánh thành bức tượng đồng nặng 3 tấn, cao 5,5m, tạc hình Karl Marx mặc áo choàng vẻ trầm ngâm nhưng mạnh mẽ, trên tay cầm một cuốn sách. Bức tượng này là một món quà từ chính phủ Trung Quốc dành cho thành phố quê hương của triết gia vĩ đại này.

Ở Trier, ngôi nhà nơi Marx ra đời cũng được bảo tồn, hiện là Bảo tàng Nhà Karl Marx mở cửa cho du khách đến tham quan và là nơi tổ chức hội thảo, các hoạt động tưởng niệm thiên tài Karl Marx. Không chỉ ở quê hương ông, nhiều quốc gia trên khắp thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga, Cuba… kỷ niệm ngày sinh Karl Marx với các hoạt động tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh, các buổi hội thảo chuyên đề, các buổi đọc sách, chiếu phim và hòa nhạc, triển lãm…

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi Karl Marx là "Nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời hiện đại". Chủ tịch Tập Cận Bình coi chủ nghĩa Marx là công cụ để Trung Quốc "đi đến tương lai và thắng lợi".

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: "Hai thế kỷ sau, bất chấp những thay đổi to lớn và sâu sắc trong xã hội loài người, tên tuổi Karl Marx vẫn được kính trọng trên toàn thế giới, và học thuyết của Karl Marx vẫn soi rọi ánh sáng của sự thật".

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh K.Marx

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh K.Marx

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh K.Marx (5/5/1818-5/5/2018)-Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, ...

Đức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx

Đức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx

Ngày 5/5, tại thành phố Trier thuộc tiểu bang Rheinland-Pfalz, một trong những thành phố cổ kính nhất ở Tây Nam nước Đức nằm gần biên ...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ đi xa, sáng ...

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ...

Nhận diện đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận diện đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cũng là góp phần bảo vệ vững ...

(tổng hợp)

Đọc thêm

Gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga 'tắc đường': Thêm một nước EU hoài nghi, Hungary không còn ‘cô đơn’ với những vấn đề nhạy cảm

Gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga 'tắc đường': Thêm một nước EU hoài nghi, Hungary không còn ‘cô đơn’ với những vấn đề nhạy cảm

Hungary, một thành viên EU nhưng thân Nga và Trung Quốc, vừa có thêm một “đồng minh” cùng phản đối các biện pháp trừng phạt mà EU nhằm vào Nga.
Chuyên gia giải mã thiết kế mới trong tên lửa Chollima-1 của Triều Tiên, hé lộ nhiều bí mật

Chuyên gia giải mã thiết kế mới trong tên lửa Chollima-1 của Triều Tiên, hé lộ nhiều bí mật

Các chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhiều nhận định quan trọng từ việc Triều Tiên phóng thử tên lửa Chollima-1 nhưng đã tuyên bố thất bại.
Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 3/6/2023

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 3/6/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 3/6/2023.
Covid-19 ngày 2/6: Gần 750 trường hợp mắc mới; 179 ca khỏi bệnh và 32 F0 nặng, phải thở oxy

Covid-19 ngày 2/6: Gần 750 trường hợp mắc mới; 179 ca khỏi bệnh và 32 F0 nặng, phải thở oxy

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 2/6 của Bộ Y tế cho biết, có 744 F0 mới, giảm nhẹ so với hôm qua; 179 bệnh nhân khỏi, 32 ca ...
Raphael Varane và Erling Haaland cùng tự tin trước trận chung kết FA Cup

Raphael Varane và Erling Haaland cùng tự tin trước trận chung kết FA Cup

Trung vệ Raphael Varane tự tin cùng MU đấu Man City, chung kết FA Cup lúc 21h ngày 3/6 với kế hoạch ngăn chặn Erling Haaland và Kevin de Bruyne.
Báo Mỹ: Mỗi tháng, có 1 tỷ USD tiền của Nga kẹt cứng tại Ấn Độ

Báo Mỹ: Mỗi tháng, có 1 tỷ USD tiền của Nga kẹt cứng tại Ấn Độ

Những khoản tiền đáng kể của các doanh nghiệp Nga đang bị mắc kẹt ở Ấn Độ - lên tới 1 tỷ USD mỗi tháng.
Tình hình Ukraine: Trung Quốc thông báo kế hoạch mới, Nga khen nỗ lực; Moscow tố cáo Kiev 'bắn phá' biên giới

Tình hình Ukraine: Trung Quốc thông báo kế hoạch mới, Nga khen nỗ lực; Moscow tố cáo Kiev 'bắn phá' biên giới

Trung Quốc thông báo kế hoạch thúc đẩy hòa đàm Nga-Ukraine, giữa lúc tình hình xung đột vẫn căng thẳng.
Khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, ganh đua Mỹ-Trung sẽ chi phối hội nghị?

Khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, ganh đua Mỹ-Trung sẽ chi phối hội nghị?

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 diễn ra từ ngày 2-4/6 tại Singapore, với hơn 600 đại biểu đến từ 49 quốc gia tham dự diễn đàn.
Iran công bố thời điểm chính thức là thành viên tổ chức có Nga, Trung Quốc

Iran công bố thời điểm chính thức là thành viên tổ chức có Nga, Trung Quốc

Iran sẽ hoàn tất thủ tục trở thành thành viên thường trực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào đầu tháng 7 tới.
Hơn 10 nước muốn 'bước chân' vào BRICS, Ấn Độ nói: 'Chúng ta là biểu tượng của sự thay đổi'

Hơn 10 nước muốn 'bước chân' vào BRICS, Ấn Độ nói: 'Chúng ta là biểu tượng của sự thay đổi'

BRICS đang định hình cách tiếp cận đối với vấn đề mở rộng khối, trong bối cảnh có nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập.
Armenia tuyên bố không phải đồng minh của Nga trong xung đột Ukraine, Kiev hạ 30 UAV một đêm

Armenia tuyên bố không phải đồng minh của Nga trong xung đột Ukraine, Kiev hạ 30 UAV một đêm

Phương Tây coi Armenia là đồng minh của Nga, Moscow lại thấy rằng Yerevan không phải là đồng minh của họ trong xung đột ở Ukraine.
Mỹ bắt đầu đáp trả Nga việc đình chỉ Hiệp ước New START, gửi gắm một thông điệp

Mỹ bắt đầu đáp trả Nga việc đình chỉ Hiệp ước New START, gửi gắm một thông điệp

Mỹ đã bắt đầu ngừng trao đổi thông tin với Nga để đáp trả việc Moscow đình chỉ Hiệp ước New START.
Quan hệ Mỹ-Trung: Nét mới trong chuyện cũ

Quan hệ Mỹ-Trung: Nét mới trong chuyện cũ

Quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý nhất tại Đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore từ ngày 2-4/6.
Cạnh tranh Mỹ-Trung: Khi Trung Quốc đáp trả...

Cạnh tranh Mỹ-Trung: Khi Trung Quốc đáp trả...

Việc Trung Quốc cấm bán các sản phẩm của hãng chip Micron Technology (Mỹ) được coi là hành động 'trả đũa' đáng kể đầu tiên...
Tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington cảnh báo 'thách thức nghiêm trọng' trong quan hệ Mỹ-Trung

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington cảnh báo 'thách thức nghiêm trọng' trong quan hệ Mỹ-Trung

Phát biểu khi đến Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ của mình, ông Tạ Phong nói: ‘Tôi đến đây để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc'.
Điểm nhấn từ hai cuộc bầu cử

Điểm nhấn từ hai cuộc bầu cử

Hai cuộc bầu cử ở Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời khép lại với nhiều kết quả ban đầu đáng chú ý.
Syria và con đường về với cộng đồng các nước Arab

Syria và con đường về với cộng đồng các nước Arab

Trong suốt thời gian qua Syria đã nỗ lực quay trở lại với cộng đồng các nước Arab, và đến ngày hôm nay, điều đó đã đang ở rất gần quốc gia này.
Sudan trước ngưỡng cửa nội chiến

Sudan trước ngưỡng cửa nội chiến

Đã đến lúc các bên liên quan tìm kiếm câu trả lời trên bàn đàm phán, hướng tới lập lại hòa bình tại Sudan.
Chuyên gia giải mã thiết kế mới trong tên lửa Chollima-1 của Triều Tiên, hé lộ nhiều bí mật

Chuyên gia giải mã thiết kế mới trong tên lửa Chollima-1 của Triều Tiên, hé lộ nhiều bí mật

Các chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhiều nhận định quan trọng từ việc Triều Tiên phóng thử tên lửa Chollima-1 nhưng đã tuyên bố thất bại.
'Ngoại giao chuột túi' gắn kết Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia

'Ngoại giao chuột túi' gắn kết Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia

'Ngoại giao chuột túi' là minh chứng tuyệt vời cho quan hệ Việt Nam-Australia, mối quan hệ luôn tiến về phía trước hòa hợp vượt qua khác biệt.
Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Mặc dù Triều Tiên đã thất bại trong vụ phóng tên lửa ngày 31/5 nhưng lại khiến Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vô cùng lo ngại.
Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Việc phương Tây lưỡng lự viện trợ vũ khí mà Ukraine đang cần có thể đưa xung đột Nga - Ukraine vào trạng thái 'đóng băng'.
'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

NATO đang 'đau đầu' tìm ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký khi ông Jens Stoltenberg sắp từ chức vào tháng 9 này.
Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Quan chức Ukraine lên tiếng về cuộc phản công, điều này càng khiến Nga tăng cường phòng thủ và triển khai các kế hoạch ứng phó.
Phiên bản di động