Tăng cường triển khai công tác bảo hộ công dân trong tình hình mới

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trong những năm qua, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại, vai trò của cộng đồng NVNONN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng được nâng cao và chú trọng.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm thông qua việc ban hành các chính sách, chủ trương: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 và Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị đều khẳng định nhất quán chủ trương: "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Bên cạnh đó là Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Với sự quan tâm, chú trọng của Đảng và Nhà nước, công tác NVNONN thời gian gần đây đã có nhiều kết quả rõ nét, sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng tích cực hơn, góp phần đáng kể vào kết quả xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, cũng như nâng cao hình ảnh của người Việt Nam trên thế giới góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu (Ảnh:  Thanh Hoài)
Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thanh Hoài)

Tại Đăk Lắk, Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác NVNONN; đã xây dựng, ban hành và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến NVNONN; chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thu thập thông tin về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư và làm việc trên địa bàn tỉnh; tình hình người Đắk Lắk xuất cảnh ra nước ngoài định cư, tình hình Việt kiều về Đắk Lắk thăm thân, du lịch, hồi hương; và thông qua các chương trình công tác của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tiếp cận đầy đủ các thông tin cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và kêu gọi, vận động kiều bào về đầu tư tại quê hương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk; đẩy mạnh công tác thông tin cho kiều bào ở nước ngoài, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Tính đến nay có hơn 5.400 công dân Đắk Lắk đang sinh sống, lao động và học tập ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở Hoa kỳ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Thời gian qua, cộng đồng người Đắk Lắk ở nước ngoài đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thông qua việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, tặng quà cho người nghèo, giúp đỡ vốn sản xuất… với số tiền 12.823.200.000 đồng.

Ngoài ra, lượng kiều hối được gửi về cho gia đình, người thân đạt 127.634.950 USD, trong đó số lượng kiều hối được gửi đến người dân tộc ít người là 9.763.046 USD; hỗ trợ xúc tiến, tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức.

Tuy nhiên, từ năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đã tác động đến đời sống của tất cả mọi người, trong đó có cộng đồng NVNONN, cũng thường xuyên gặp những khó khăn như: các tình huống khẩn cấp ở nước sở tại như tử vong, lao động bất hợp pháp, bị tai nạn, bị bắt giữ cần được bảo hộ tại nước sở tại.

Với bối cảnh trên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có những chỉ đạo kịp thời để hỗ trợ, làm tốt công tác hỗ trợ NVNONN cũng như việc bảo hộ công dân được chủ động hơn nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó các tình huống, một số nội dung cụ thể có thể kể đến như sau:

Một là, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành, chỉ đạo thực hiện, đôn đốc triển khai, và tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật và các điều ước quốc tế trong lĩnh vực di cư ra nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi di cư ra nước ngoài, trong đó tập trung vào các thông tin về phòng, chống di cư trái phép; lao động đi làm việc ở nước ngoài; phòng, chống tội phạm mua bán người; khuyến khích công dân Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài chủ động liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được kịp thời tư vấn và giúp đỡ khi cần thiết.

Hai là, cung cấp đường dây nóng tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và cung cấp địa chỉ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cho các cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài được biết, đồng thời gửi email thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ khi cần thiết.

Ba là, cung cấp đầy đủ thông tin cho công dân của tỉnh và được bảo hộ khi đi xuất khẩu lao động, tỉnh đã tăng cường quản lý thông qua nhiều biện pháp: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; chấn chỉnh kịp thời hoạt động của các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh nếu tư vấn, tuyển chọn, ký hợp đồng không đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đồng thời, phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, giáo dục định hướng và khuyến cáo cho người lao động trước khi ra nước ngoài để người lao động có đầy đủ thông tin về quy định pháp luật, phong tục tập quán của nước đến làm việc; vận động người đi lao động nước ngoài về nước đúng thời hạn, kết hợp với việc tuyên truyền cảnh báo, phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại các địa bàn có nhiều người di cư, cung cấp thông tin về các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho lao động Việt Nam liên hệ để được tư vấn, giúp đỡ khi gặp sự cố.

Bốn là, tiếp tục phối hợp với tỉnh Mondulkiri-Campuchia (tỉnh có chung đường biên giới) trong việc phối hợp ngăn chặn, giải quyết hiệu quả các trường hợp người dân tộc thiểu số của tỉnh vượt biên sang Campuchia qua đường biên giới của tỉnh; đề nghị tỉnh Mondukiri quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Mondulkiri được hưởng các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an toàn về sức khỏe và ổn định đời sống trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài có liên quan nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân ở nước ngoài: hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin và đề nghị bảo hộ công dân gặp nạn ở nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Ðảng và Nhà nước về giúp đỡ, hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài; bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Sáu là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽcủa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiệnnhằm tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp và nguy hiểm, với tinh thần “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc”, tỉnh Đắk Lắk hy vọng với những biện pháp triển khai thực hiện sẽ bảo đảm tốt việc hỗ trợ công dân của tỉnh đang sinh sống ở nước ngoài trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Bảo hộ công dân ở tâm dịch thế giới

Bảo hộ công dân ở tâm dịch thế giới

Đi công tác đúng vào thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, những cán bộ làm công tác bảo hộ công dân ...

'Bảo hộ công dân' trong tim tôi

'Bảo hộ công dân' trong tim tôi

Nhớ lại những ngày mới về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, không biết cơ duyên nào đã đưa tôi – nữ cán bộ ...

Đọc thêm

Covid-19 tối 26/10: 3.595 ca mắc mới tại 49 địa phương; gần 3.000 ca khỏi bệnh; TP. HCM tăng tốc tiêm vaccine mũi 2

Covid-19 tối 26/10: 3.595 ca mắc mới tại 49 địa phương; gần 3.000 ca khỏi bệnh; TP. HCM tăng tốc tiêm vaccine mũi 2

Baoquocte.vn. Tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 27/10/2021: Cự Giải bị đồng nghiệp đâm sau lưng

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 27/10/2021: Cự Giải bị đồng nghiệp đâm sau lưng

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 27/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Chủ tịch nước sẽ phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi

Chủ tịch nước sẽ phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 26/10: Ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 17 ca cộng đồng

Covid-19 ở Hà Nội ngày 26/10: Ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 17 ca cộng đồng

Baoquocte.vn. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 26/10, trên địa bàn ghi nhận 18 ca dương tính Covid-19, trong đó có 17 ca cộng đồng và 1 ca ...
XSMN 27/10/2021, xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 27/10/2021. xổ số hôm nay 27/10

XSMN 27/10/2021, xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 27/10/2021. xổ số hôm nay 27/10

Baoquocte.vn. XSMN 27/10. xổ số hôm nay 27/10. xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 27 tháng 10 năm 2021. KQXSMN thứ 4. SXMN 27/10. KQSXMN.
XSĐN 27/10/2021, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/10/2021. KQXSĐN thứ 4

XSĐN 27/10/2021, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 27/10/2021. KQXSĐN thứ 4

Baoquocte.vn. XSĐN 27/10. Xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2021. xo so dong nai. KQXSĐN 27/10. KQXSĐN.
XSMB 27/10/2021, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 27/10/2021. dự đoán XSMB 27/10

XSMB 27/10/2021, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 27/10/2021. dự đoán XSMB 27/10

Baoquocte.vn. XSMB 27/10. dự đoán XSMB. xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 27 tháng 10 năm 2021. xổ số hôm nay. XSMB thứ 4. SXMB.
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác ...
Học giả Australia: G20 nên ngừng 'tái chế' chương trình nghị sự của G7

Học giả Australia: G20 nên ngừng 'tái chế' chương trình nghị sự của G7

Baoquocte.vn. Tác giả Adam Triggs cho rằng, nhóm G20 cần hành động nhiều hơn hướng tới các nước đang phát triển, thay vì 'tái chế' chương trình nghị sự của G7.
ASEAN-Hàn Quốc: Sớm nối hoạt động bong bóng du lịch, công nhận chứng nhận vaccine

ASEAN-Hàn Quốc: Sớm nối hoạt động bong bóng du lịch, công nhận chứng nhận vaccine

Baoquocte.vn. Hàn Quốc mong muốn cùng ASEAN sớm nối lại các hoạt động giao lưu nhân dân qua: bong bóng du lịch, công nhận lẫn nhau về chứng nhận vaccine.
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Hội thảo trực tuyến Logistics Hà Lan-Việt Nam - xác định cơ hội và kết nối đối tác

Hội thảo trực tuyến Logistics Hà Lan-Việt Nam - xác định cơ hội và kết nối đối tác

Baoquocte.vn. Hội thảo nhằm mục đích giúp các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý logistics.
Việt Nam tham gia phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76

Việt Nam tham gia phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76

Baoquocte.vn. Đại sứ Phạm Hải Anh phát biểu tại thảo luận chung của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ Khóa 76.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp Lào ứng phó đợt dịch Covid-19 mới

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp Lào ứng phó đợt dịch Covid-19 mới

Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó đợt dịch Covid-19 mới.
Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp Đại sứ Mông Cổ trao bản sao Ủy nhiệm thư

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước tiếp Đại sứ Mông Cổ trao bản sao Ủy nhiệm thư

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước đã tiếp nhận bản sao Ủy nhiệm thư của Tổng thống Mông Cổ bổ nhiệm Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam.
Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Hợp tác ASEAN, Việt Nam và Italy về năng lượng tái tạo và bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh Việt Nam coi việc chuyển đổi năng lượng là vấn đề sống còn để thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số lưu ý trong giao tiếp với quốc gia và tín đồ Hồi giáo (phần 1)

Một số lưu ý trong giao tiếp với quốc gia và tín đồ Hồi giáo (phần 1)

Baoquocte.vn. Đạo Hồi là tôn giáo có nhiều quy định nghiêm ngặt. Khi quan hệ và giao tiếp với các quốc gia và tín đồ Hồi giáo cần tìm hiểu kỹ các luật lệ và quy ...
Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới

Baoquocte.vn. Âu phục là trang phục phổ biến trong hoạt động đối ngoại được sử dụng ở nhiều nước. Dưới đây là một số thông lệ lễ tân về âu phục của nam giới.
Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Trang phục white tie và black tie khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. White tie, black tie là những trang phục nam giới phổ biến khi tham gia các sự kiện lớn hay hoạt động đối ngoại. Phải mặc gì cho đúng?
Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Trang phục của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài trang phục dân tộc, phụ nữ thường sử dụng âu phục khi đối ngoại như váy công sở với áo sơ mi hay bộ vest nữ lịch sự, trang trọng, nữ tính.
Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Cách tặng quà, tặng hoa khi đối ngoại

Baoquocte.vn. Quà tặng là thông điệp cuối cùng mà khách sẽ mang về đất nước họ, ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong mọi hoạt động đối ngoại.
ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

ASEAN ca được sử dụng như thế nào?

Baoquocte.vn. Cách sử dụng ASEAN ca được quy định trong văn bản Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Hoạt động hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Hoạt động hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật

Baoquocte.vn. Mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đang phục vụ thiết thực cho các định hướng đối ngoại lớn, như một binh chủng đối ngoại đặc biệt.
Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Phụ nữ ngoại giao: Tỏa sáng trước thách thức của đại dịch

Baoquocte.vn. Chính trong thời điểm dịch Covid-19, những phẩm chất cao đẹp của phụ nữ ngoại giao lại càng được phát huy như những đóa hoa nở rộ giữa đại dịch.
Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Đại sứ Na Uy: Việt Nam là đối tác quốc tế có trách nhiệm

Baoquocte.vn. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen nêu bật vai trò của chủ nghĩa đa phương trong một thế giới nhiều thách thức.
Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Việt Nam-Philippines: Chia sẻ nhiều lợi ích chung, trân quý những tình cảm đẹp

Baoquocte.vn. Trong gần 3 năm công tác của tôi tại Philippines, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines tiếp tục được tăng cường về mọi mặt.
Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Chủ động, tích cực, đóng góp thực chất tại Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Thời gian qua, Việt Nam liên tục thể hiện vai trò chủ động tại các thể chế đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.
Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài: Những ‘cánh tay nối dài’ của công tác ngoại giao văn hoá

Baoquocte.vn. Vụ trưởng Vụ NGVH-UNESCO Mai Phan Dũng đề cao vai trò của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác ngoại giao văn hoá.
Phiên bản di động