Thời kỳ ngoại giao Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa theo tư duy mới

PGS. TS. Hà Minh Hồng
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngoại giao Việt Nam hiện đại từ khi nền dân chủ cộng hòa được thành lập đến nay, về cơ bản có 3 thời kỳ phát triển; mỗi thời kỳ có ngắn dài về thời gian và khác nhau về cách thức, nhưng đều chung một tiến trình đa phương hóa, đa dạng hóa.

Thực tế lịch sử cho thấy, ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc (1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực […] Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc[1].

Thời kỳ ngoại giao Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa theo tư duy mới
trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc (1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ngày 14/1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố với chính phủ các nước trên thế giới: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hoà bình và xây đắp dân chủ thế giới[2]. Đây là cách thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sớm tự xác lập nền ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa phù hợp với tình hình và bản chất mới của thế giới chuyển biến nhanh chóng, toàn diện sau chiến tranh thế giới lần thứ II.

Chính nhờ xác định như thế, cho nên dù lúc còn non trẻ trong thế nước “ngàn cân treo sợi tóc”, hay khi đủ sức làm nên những thắng lợi “lừng lẫy năm châu”, “chấn động địa cầu”, cũng như suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ, Việt Nam không chỉ thiết lập và không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao với hàng chục nước trong và ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa; mà còn nhận được ngày càng nhiều sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em, các nước bầu bạn và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Tin liên quan
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Ngoại giao phải luôn đi đầu, phát hiện sớm, nhanh và đúng các nguy cơ và thách thức Thiếu tướng Lê Văn Cương: Ngoại giao phải luôn đi đầu, phát hiện sớm, nhanh và đúng các nguy cơ và thách thức

Việt Nam trở thành bộ phận hữu cơ, một ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình, dân chủ thế giới thế kỷ XX; đối ngoại vì “hoà bình và xây đắp dân chủ thế giới” đã làm thành sức mạnh thời đại, hợp với sức mạnh dân tộc “dựa vào sức mình là chính”, làm nên thắng lợi ngày 30/4/1975.

Sau năm 1975, thế giới sau chiến tranh Việt Nam tiếp tục chuyển biến nhanh chóng và toàn diện, nhất là từ khi kết thúc “Chiến tranh Lạnh”, trật tự lưỡng cực bị phá bỏ và một thế giới đa cực hình thành. Việt Nam vượt qua tình thế khó khăn hiểm nghèo 10 năm (1975-1985) để bước vào công cuộc “Đổi mới”, từng bước xây dựng và phát triển trong thế giới đa cực.

Một thời kỳ mới của ngoại giao Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa đã hiện hữu như một thực thể logic và tất yếu. Không củng cố quan hệ đối ngoại theo mô hình “hòn đá tảng”[3] nữa; không chỉ chăm chút cho quan hệ “anh em”, láng giềng nữa; cùng với thế và lực mới của quốc gia dân tộc ngày càng được tăng cường, Việt Nam từng bước “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”[4].

Bằng việc thiết lập quan hệ đối ngoại với 189/193 quốc gia thành viên LHQ, trong đó có 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện (gồm tất cả các nước lớn và 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc), ngoại giao Việt Nam từng bước “mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác. Chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu; xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác khác”[5].

Không chỉ giữ vững độc lập, tự chủ, thế mạnh của đất nước được phát huy, Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế, hiểu được cách xử lý các mối quan hệ quốc tế; uy tín, tiếng nói của Việt Nam được bạn bè, đối tác trong khu vực và trên thế giới tôn trọng.

Thời kỳ ngoại giao Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa theo tư duy mới
Việt Nam hoàn thành tốt vai trò kép 3 trọng trách: Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2020-2021.

Bước vào thập niên 20 của thế kỷ XXI, một thời kỳ mới của quá trình chuyển biến phát triển đã bắt đầu. Đó là khi thế giới đã và đang trải qua những biến động to lớn, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là các xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế. Việc ứng phó với đại dịch Covid-19 tác động nhanh và toàn diện đến quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu…

Cũng hiện hữu một thời kỳ mới cho Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước, nhất là khi xác định rõ các mốc lịch sử trăm năm trọng đại 2030, 2045. Trong bàn cờ địa – chiến lược, địa – kinh tế ở khu vực, Việt Nam đã và đang giữ cân bằng trong quan hệ với các nước để trở thành nhân tố ngày càng quan trọng trong chiến lược khu vực và toàn cầu của các nước lớn, cơ hội và thách thức đối với đất nước ngày càng nhiều.

Tin liên quan
Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76: Thông điệp về một Việt Nam tự cường, tự tin! Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76: Thông điệp về một Việt Nam tự cường, tự tin!

Việt Nam đã giải quyết hàng loạt nhiệm vụ có tính “vạn sự khởi đầu nan”, ảnh hưởng lớn đến thời kỳ phát triển mới. Đáng kể nhất là: Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, trở thành mắt xích của nhiều liên kết kinh tế lớn, quan trọng ở khu vực và liên khu vực; Việt Nam chuyển từ vị thế tham gia các cơ chế, khuôn khổ do các nước khác dẫn dắt, sang vị thế cùng khởi xướng và kiến tạo cơ chế mới, sân chơi mới. Việt Nam hoàn thành tốt vai trò kép 3 trọng trách: Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2020-2021.

Trong bối cảnh ấy, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra định hướng phát triển của Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam[6].

Ngoại giao Việt Nam một lần nữa nhận thức vấn đề đa phương hóa, đa dạng hóa theo tư duy mới. Việc nhận diện trong thách thức luôn có cơ hội, vai trò tiên phong của đối ngoại; việc xác định lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột (đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân)… được coi là những vấn đề mới trong nhận thức thực tiễn.

Thời kỳ ngoại giao Việt Nam đa phương hóa, đa dạng hóa theo tư duy mới
Trong bài viết ngày 5/4/2021 với nhan đề "Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tư duy về đối ngoại song phương và đa phương trong Văn kiện Đại hội XIII có những bước phát triển mới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam từng phân tích theo cách xác định yêu cầu nhiệm vụ: “cần tiếp tục đưa các mối quan hệ đối ngoại song phương đi vào chiều sâu”, cần “tạo thế đan xen lợi ích” và “tăng độ tin cậy” trong quan hệ song phương; cần “chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế”[7].

Như vậy, đã có cơ sở thực tiễn để đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại song phương và đa phương, đã có tiền lệ chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam trong nhiều cơ chế quốc tế; do đó mục tiêu của đối ngoại đa phương: “nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hoặc hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước[8], như Chỉ thị 25 xác định vừa tầm và khả thi. Nhiệm vụ “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để tạo tiền đề thuận lợi cho việc hiện thức hóa khát vọng phát triển”, cũng đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để đạt được mục tiêu “tạo nền tảng” cho Việt Nam “trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”[9].

*Tác giả PGS. TS. Hà Minh Hồng thuộc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.


[1] Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 4. Nxb CTQG H.2011 trang 523

[2] Hồ Chí Minh Toàn tập Tập 6. Nxb CTQG H.2011 trang 311

[3] Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (1982) khẳng định “Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô luôn luôn là hòn đá tảng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”. Văn kiện đảng toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.43, tr.142

[4] Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr 84

[5] Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

[6] Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

[7] Bùi Thanh Sơn, Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước

[8] Chỉ thị số 25-CT/TW (ngày 8-8-2018) của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

[9] Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Ngoại giao phải luôn đi đầu, phát hiện sớm, nhanh và đúng các nguy cơ và thách thức

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Ngoại giao phải luôn đi đầu, phát hiện sớm, nhanh và đúng các nguy cơ và thách thức

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược (Bộ Công an), tình hình khu vực và thế giới ngày ...

Bộ Ngoại giao nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Bộ Ngoại giao nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 11/10, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ kết nối với Hội nghị Ban Tuyên giáo ...

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 9/12/2021: Bảo Bình bị người lạ lừa dối

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 9/12/2021: Bảo Bình bị người lạ lừa dối

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 9/12/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Hoa hậu Hoàn vũ 2021: Các chuyên trang sắc đẹp và fan quốc tế đánh giá cao Kim Duyên của Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ 2021: Các chuyên trang sắc đẹp và fan quốc tế đánh giá cao Kim Duyên của Việt Nam

Baoquocte.vn. Kim Duyên đang nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp và sự ủng hộ từ fan quốc tế trong hành trình Hoa hậu Hoàn vũ ...
Link xem trực tiếp Philippines vs Singapore 19h30 ngày 8/12 AFF Cup 2020

Link xem trực tiếp Philippines vs Singapore 19h30 ngày 8/12 AFF Cup 2020

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Philippines vs Singapore vòng bảng AFF Cup 2020 19h30 ngày 8/12 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc 9/12/2021. dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay

XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc 9/12/2021. dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 9/12. trực tiếp xổ số miền Bắc 9/12/2021. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 5. xổ số hôm nay 9/12/2021. KQXSMB.
XSMN 9/12, kết quả xổ số miền Nam 9/12/2021. số miền Nam hôm nay

XSMN 9/12, kết quả xổ số miền Nam 9/12/2021. số miền Nam hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 9/12. trực tiếp xổ số miền Nam 9/12/2021. kết quả xổ số miền Nam hôm nay. xổ số miền Nam thứ 5. xổ số hôm nay 7/12/2021. KQXSMN.
Biến thể Omicron: Nhiều tín hiệu khả quan, sẽ là yếu tố giúp giải cứu toàn cầu?

Biến thể Omicron: Nhiều tín hiệu khả quan, sẽ là yếu tố giúp giải cứu toàn cầu?

Baoquocte.vn. Biến thể Omircon có lẽ không gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đây, cũng như 'ít khả năng' né tránh được hoàn toàn sự phòng ngừa của vaccine.
MB và Viettel tặng 100.000 suất quà tới người dân TP.HCM

MB và Viettel tặng 100.000 suất quà tới người dân TP.HCM

Baoquocte.vn. Tiếp nối chuỗi hoạt động chung tay đẩy lùi Covid-19, MB phối hợp cùng Viettel thực hiện chương trình “Tấm lòng mùa dịch – San sẻ yêu thương”, trao tặng ...
Khám phá hương vị ẩm thực Italy tại Việt Nam

Khám phá hương vị ẩm thực Italy tại Việt Nam

Baoquocte.vn. A Taste of Italy Everyday (Hương vị Italy mỗi ngày) được tổ chức với mục đích giới thiệu cho công chúng Việt Nam sự 'hảo hạng' của ẩm thực Italy.
Tiếc thương nhạc sĩ tài hoa Phú Quang

Tiếc thương nhạc sĩ tài hoa Phú Quang

Baoquocte.vn. TS. Trịnh Lê Anh viết: 'Chia tay chú Phú Quang, nhạc sĩ của những ca khúc một thời cháu chép tay khi nghe radio để tập hát như một cách ...
Việt Nam-New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021-2024 nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược

Việt Nam-New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021-2024 nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ký trực tuyến Chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024 với Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta.
Việt Nam tham gia phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 về đại dương và luật biển

Việt Nam tham gia phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 về đại dương và luật biển

Baoquocte.vn. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định Việt Nam đề cao giá trị phổ quát, nhất quán và toàn diện của Công ước Luật Biển.
Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Tăng cường đoàn kết và hợp tác đa phương để giải quyết thách thức toàn cầu về người tị nạn

Baoquocte.vn. Đại biện Việt Nam cho rằng, để ngăn chặn làn sóng tị nạn, các chính phủ liên quan có trách nhiệm chính trong giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.
Trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự cho Lãnh sự danh dự Morocco tại Việt Nam

Trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự cho Lãnh sự danh dự Morocco tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Đoàn Hữu Đức, Lãnh sự danh dự mới của Morocco tại TP. Hồ Chí Minh.
Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Italy và Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Italy và Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Ngày 7/12, tại trụ sở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho 2 Tổng Lãnh sự mới.
WHO đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ công nghệ phòng chống Covid-19 của Việt Nam

WHO đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ công nghệ phòng chống Covid-19 của Việt Nam

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của WHO nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó hiệu quả với Covid-19.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chào xã giao

Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chào xã giao

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ quyết tâm sẽ đóng góp hết sức mình vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Baoquocte.vn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, khó khăn do mất việc...
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Bạn đã biết sử dụng dao, dĩa và thìa trên bàn tiệc để trở thành người quý phái?

Bạn đã biết sử dụng dao, dĩa và thìa trên bàn tiệc để trở thành người quý phái?

Baoquocte.vn. Trên bàn tiệc, chúng ta cần lưu ý những điều gì khi sử dụng dao, dĩa và thìa để vừa thưởng thức một bữa ăn ngon, vừa thể hiện sự quý phái?
Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Baoquocte.vn. Cutlery là tên gọi chung của các dụng cụ cầm tay bằng kim loại được sử dụng để ăn trong văn hóa phương Tây, thường gồm dao, thìa, dĩa.
Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Baoquocte.vn. Trong một bữa tiệc, thường có rất nhiều loại dao kéo và đĩa ăn. Cần nhận biết được các loại và chức năng khác nhau của chúng để tránh bối rối.
Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Baoquocte.vn. Khăn ăn là thứ không thể thiếu trong bàn tiệc, để bảo vệ quần áo khỏi bị vấy bẩn và lau miệng khi ăn. Vậy bạn đã biết sử dụng khăn ăn đúng cách?
Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Baoquocte.vn. Việc xếp khăn giấy ăn một cách đẹp mắt, thu hút cũng là một điểm nhấn, để lại ấn tượng cho quan khách, tạo nên sự thành công cho buổi tiệc.
Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Baoquocte.vn. Người thưởng rượu ngoài việc có hiểu biết về loại thức uống đặc biệt này còn phải biết nên sử dụng loại ly nào là phù hợp nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và câu chuyện đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và câu chuyện đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Baoquocte.vn. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là người tiên phong trong công cuộc đổi mới tư duy, phương pháp làm việc.
Cục Lễ tân Nhà nước và việc bảo đảm quyền ưu đãi, miễn trừ trong dịch Covid-19

Cục Lễ tân Nhà nước và việc bảo đảm quyền ưu đãi, miễn trừ trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Việc thực hiện chế độ ưu đãi, miễn trừ với Đoàn Ngoại giao bị ảnh hưởng ra sao trong bối cảnh đại dịch và lời giải cho bài toán khó này như thế nào?
Tương lai chung hòa bình, thịnh vượng cho cả hai đất nước Việt Nam-Nga

Tương lai chung hòa bình, thịnh vượng cho cả hai đất nước Việt Nam-Nga

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Ngô Đức Mạnh, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành công tốt đẹp về mọi phương diện với nhiều kết quả thiết thực.
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Việt Nam: Tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện

Baoquocte.vn. Trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có nhiều cống hiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Romania-Việt Nam: Với tình hữu nghị tốt đẹp, hãy cùng hành động để nắm bắt tương lai!

Romania-Việt Nam: Với tình hữu nghị tốt đẹp, hãy cùng hành động để nắm bắt tương lai!

Baoquocte.vn. Quan hệ ngoại giao Romania-Việt Nam được thành lập hơn 70 năm trước, vào ngày 3/2/1950.
Phiên bản di động