Triển khai với tinh thần cao nhất phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng XIII

13/03/2019 15:36

Phát biểu kết luận cuộc họp về công tác phục vụ Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, chiều ngày 12/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các đơn vị và cá nhân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc được giao, từ đó triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20190313152926 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội lần thứ 3
tin nhap 20190313152926 “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao được cử tham gia các tiểu ban, trong đó Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham gia Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn tham gia Tiểu ban Tổ chức; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham gia Tiểu ban Văn kiện; Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Văn Thảo là thành viên Tổ biên tập trực thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

tin nhap 20190313152926
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì họp về công tác phục vụ Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe ý kiến của Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng và đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình, tiến độ công việc cũng như công tác tham gia vào việc soạn thảo các báo cáo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Lãnh đạo Bộ quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với công việc này; đồng thời hoan nghênh sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thứ trưởng Lê Hoài Trung và các đơn vị và cá nhân đang tích cực triển khai công việc được giao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đối với Bộ Ngoại giao tổ chức đánh giá quá trình triển khai công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XII, từ đó rút ra những mặt thành công và hạn chế trong công tác đối ngoại thời gian qua và kiến nghị đưa vào văn kiện Đại hội XIII những định hướng lớn về đường lối chính sách đối ngoại để tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để Bộ ta tổng kết quá trình hoạch định và triển khai công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung và Ngành ngoại giao nói riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; tiếp tục chủ động và tích cực đóng góp vào quá trình đổi mới tư duy về đối ngoại và tham gia hoạch định đường lối chính sách đối ngoại của Đảng trong nhiệm kỳ tới; qua đó khẳng định vị thế của công tác đối ngoại trong tổng thể sự nghiệp đổi mới của đất nước; và giúp cán bộ của Bộ nhận thức rõ hơn quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng, từ đó hiểu và triển khai hiệu quả hơn công tác đối ngoại trong thời kỳ tới.

tin nhap 20190313152926
(Ảnh: Tuấn Anh)

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị huy động ở mức tối đa trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ Bộ Ngoại giao dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng của Bộ, quán triệt các nội dung công việc chính sau.

Thứ nhất, đánh giá, nhận định tình hình/bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn triển khai nhiệm vụ do nhiệm kỳ Đại hội XII đưa ra, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Thứ hai, dự báo tình hình trong thời gian tới (2021 - 2030) cơ hội và thách thức, những vấn đề đặt ra cho việc triển khai công tác đối ngoại nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Thứ ba, đánh giá quá trình hình thành, bổ sung, và phát triển tư duy của Đảng ta về đối ngoại theo hướng khẳng định những tư duy mới, nêu những yêu cầu về cập nhật, điều chỉnh, bổ sung tư duy đối ngoại trước tình hình và nhiệm vụ mới.

Thứ tư, đánh giá quá trình triển khai chính sách đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội XII, kết quả, hạn chế, bài học rút ra trong giai đoạn 2011 - 2020.

Cuối cùng, kiến nghị chính sách (nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế) giai đoạn 2021 - 2025 và xa hơn (2021 - 2030).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các tập thể và cá nhân được giao nhiệm vụ nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc được giao, từ đó triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt công việc được giao đúng theo kế hoạch.

tin nhap 20190313152926
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 5/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII ...

tin nhap 20190313152926
Đối ngoại đa phương Việt Nam lên tầm cao mới

Bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa ...

tin nhap 20190313152926
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao 30

Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng ...

Anh Sơn