Gương điển hình tiên tiến Bộ Ngoại giao giai đoạn 2017-2019:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

QT.
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban NNVNVNONN) tiền thân là Ban Việt kiều Trung ương, được thành lập ngày 23/11/1959, là đơn vị cấp Tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).
TIN LIÊN QUAN
Ban Dân vận Trung ương làm việc với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Người Việt Nam ở nước ngoài chung sức một lòng phòng chống dịch Covid-19
4206-2
Tập thể Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Với chủ trương nhất quán, xác định cộng đồng NVNONN “là một bộ phận không thể rách rời” của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và chỉ đạo sát sao, coi đây là công tác dân vận đặc biệt và là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Ngoại giao và sự vào cuộc chủ động, tích cực của các đơn vị chức năng, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều thành công, đột phá mới trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước, làm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó, hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm triển khai sâu rộng, toàn diện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với NVNONN trong tình hình mới, trong quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, Ủy ban NNVNVNONN đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương, tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện những chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung triển khai có hiệu quả việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút nguồn lực kiều bào và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, chủ động ký và triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp công tác với nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí đã tạo sự nhất quán về chủ trương, chính sách, làm cho kiều bào ngày càng tin tưởng vào thể chế, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban đã tổ chức nhiều hoạt động lớn dành riêng cho kiều bào thu hút sự tham gia đông đảo của kiều bào và được dư luận cộng đồng hết sức quan tâm. Những hoạt động này rất thiết thực, ý nghĩa, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa hợp dân tộc, phản ánh đúng nguyện vọng hướng về quê hương. Từ năm 2009 đến nay, chương trình “Xuân Quê hương” đã được mở rộng về quy mô với sự tham dự đông đảo của kiều bào (từ 300 - 500 người như trước đây nay tăng lên 800 - 1000 người).

Từ năm 2012, Ủy ban đã tổ chức liên tục 09 đoàn kiều bào hàng năm thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với gần 500 đại biểu kiều bào đến từ các châu lục tham dự; các buổi triển lãm, hội thảo về Biển Đông được các hội đoàn người Việt tổ chức trên khắp các châu lục, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Công tác thu hút nguồn lực kiều bào về nước đầu tư, kinh doanh được tiến hành thường xuyên. Ủy ban đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để tạo diễn đàn cho doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, doanh nhân trong nước và các địa phương gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hợp tác. Tình hình đầu tư của kiều bào về nước ổn định, hiện có gần 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại 50/63 tỉnh, thành phố với số vốn góp và vốn đăng ký 4 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước luôn duy trì mức tăng khoảng 10-15% mỗi năm với tổng kiều hối trong 10 năm qua lên gần 112 tỷ USD, đưa Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, đóng góp quan trọng vào ổn định cán cân thanh toán và phát triển kinh tế của đất nước.

Ủy ban đã tham mưu, đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa các chuyên gia, trí thức kiều bào về nước làm việc, giảng dạy, hợp tác, nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hàng năm có khoảng 300 lượt trí thức, chuyên gia về nước làm việc với các cơ quan giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản. Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tạo diễn đàn cho trí thức kiều bào đóng góp về những vấn đề lớn của đất nước. Tăng cường hỗ trợ các địa phương thu hút nguồn lực tri thức, tài chính của kiều bào nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho kiều bào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp kiều bào có cách nhìn sát thực, khách quan về tình hình đất nước, nhất là những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình biển đảo, biên giới lãnh thổ, về chính sách tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, qua đó cơ bản giải tỏa được nhiều băn khoăn, hoài nghi của cộng đồng, giúp kiều bào an tâm, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước và ngày càng hướng về quê hương. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai chính sách ngoại giao văn hóa để đưa văn hóa Việt đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng được tổ chức thường xuyên đã trở thành cầu nối để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới người dân sở tại và bạn bè quốc tế. Hỗ trợ phong trào dạy và học tiếng Việt trên khắp các châu lục, nâng cáo ý thức của kiều bào đối với việc duy trì tiếng Việt và văn hóa truyền thống dân tộc.

Ủy ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị đưa vấn đề hỗ trợ và bảo hộ kiều bào trở thành một nội dung quan trọng trong các chuyến thăm cấp cao và các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tích cực hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý thông qua việc ký kết 160 điều ước quốc tế, hiệp định lãnh sự, hỗ trợ tư pháp với nhiều nước. Tập trung hỗ trợ các cộng đồng gặp nhiều khó khăn ở Đông Nam Á, một số nước Đông Âu và châu Phi, góp phần tạo sự an tâm, bình ổn trong cộng đồng để bà con yên tâm sinh sống, học tập và làm việc.

Với những thành tích xuất sắc, Ủy ban NNVNVNONN đã được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” năm 2009, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 và năm 2014, Huân chương Độc lập hạng Nhất lần hai năm 2019; Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Vụ trưởng, Trưởng Quan chức cao cấp của Việt Nam tại ASEM Nguyễn Minh Hằng: Điển hình tiên tiến trong công tác đảng, công đoàn, thanh niên, nữ công

Vụ trưởng, Trưởng Quan chức cao cấp của Việt Nam tại ASEM Nguyễn Minh Hằng: Điển hình tiên tiến trong công tác đảng, công đoàn, thanh niên, nữ công

TGVN. Bên cạnh những đóng góp trong công tác chuyên môn, là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt ...

Đồng chí Phạm Quang Hiệu - 'Hoa tiêu' trong công tác củng cố tổ chức, quản lý nhân sự

Đồng chí Phạm Quang Hiệu - 'Hoa tiêu' trong công tác củng cố tổ chức, quản lý nhân sự

TGVN. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán ...

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc - Điển hình tiên tiến trong công tác ngoại giao chính trị

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc - Điển hình tiên tiến trong công tác ngoại giao chính trị

TGVN. Trong 5 năm qua, tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khắc phục khó khăn, thách thức, tích cực chủ ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho ông Mai Tiến Dũng

Bộ Ngoại giao trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho ông Mai Tiến Dũng

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam’ cho ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng ...
Căng thẳng Nga-Ukraine: Không khí chiến sự bao trùm miền Đông Ukraine

Căng thẳng Nga-Ukraine: Không khí chiến sự bao trùm miền Đông Ukraine

Baoquocte.vn. Miền Đông Ukraine đã không còn yên bình khi lực lượng ly khai thân Nga và quân đội Ukraine đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Tin thế giới 15/4: Ẩn ý của Mỹ ở Biển Đen; Ukraine 'ấm ức' tố cáo bị Nga công khai đe dọa 'chiến tranh và hủy diệt'; Mỹ 'chọc giận' Trung Quốc

Tin thế giới 15/4: Ẩn ý của Mỹ ở Biển Đen; Ukraine 'ấm ức' tố cáo bị Nga công khai đe dọa 'chiến tranh và hủy diệt'; Mỹ 'chọc giận' Trung Quốc

Baoquocte.vn. Căng thẳng Nga-Ukraine, quan hệ Nga-Mỹ, Mỹ-Trung, Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển, thỏa thuận hạt nhân Iran.. là một số tin thế giới nổi bật.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Chiều 15/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đến chào từ biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Đối ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Tọa đàm quốc về các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19...
'Cố đấm ăn xôi' vào đại học: Người thợ giỏi còn hơn những người lý thuyết suông

'Cố đấm ăn xôi' vào đại học: Người thợ giỏi còn hơn những người lý thuyết suông

Baoquocte.vn. Bạn trẻ muốn làm một người thợ giỏi, có tay nghề giỏi, có việc làm theo hướng thực hành thì nên chọn trường nghề thay vì vào đại học.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Baoquocte.vn. Chiều ngày 15/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Daniel J.Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Covid-19 ở Việt Nam chiều 15/4: Thêm 21 ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành

Covid-19 ở Việt Nam chiều 15/4: Thêm 21 ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành

Baoquocte.vn. Bản tin chiều 15/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 21 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay.
XSMT 16/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 16/4/2021 - SXMT 16/4 - xổ số hôm nay

XSMT 16/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 16/4/2021 - SXMT 16/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 16/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021. XSMT thứ 6. KQSXMT. SXMT 16/4.
XSMB 16/4 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 16/4/2021 - SXMB 16/4 - xổ số hôm nay

XSMB 16/4 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 16/4/2021 - SXMB 16/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 16/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 4 năm 2021. XSMB thứ 6. KQSXMB. SXMB 16/4.
Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Baoquocte.vn. Ngày 23/3, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho cán bộ ngoại giao đoàn và thân nhân.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa 32 công dân Việt Nam về nước.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Baoquocte.vn. Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Baoquocte.vn. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

Baoquocte.vn. ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.
5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Việc xếp chỗ ngồi trong một hoạt động đối ngoại được thực hiện trên cơ sở xác định ngôi thứ của những người tham dự sự kiện.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Baoquocte.vn. Trụ sở cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc và nhà riêng Trưởng cơ quan đại diện cần gắn biển hiệu.
Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài Quốc khánh và Tết Cộng đồng, các cơ quan đại diện có thể chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại khác nhau.
Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Baoquocte.vn. Việc sử dụng Quốc huy phải đúng quy định của Nhà nước và trang trọng bởi Quốc huy là huy hiệu hoặc hình tượng tượng trưng cho quốc gia.
Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Baoquocte.vn. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định, tuy nhiên, văn phong, cách trình bày có thể thay đổi theo mỗi nước.
Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngoại giao ‘anh cả’ của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gây bão tại xứ sở dầu cọ.
Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Baoquocte.vn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã hết sức quan tâm phát triển quan hệ với Liên Xô.
Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Baoquocte.vn. Kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà ngoại giao trẻ phải hội tụ đủ bản lĩnh, tính chủ động, sáng tạo, đa năng và chuyên nghiệp.
Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Baoquocte.vn. Sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ những người biểu tình, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức nhận được thư thông báo đã bị sa thải và hộ chiếu đã bị thu hồi.
Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Baoquocte.vn. Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen kể về cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Đêm ngủ trong ô tô của Đại sứ Myanmar và vấn đề khó xử của nước Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ Myanmar tại London yêu cầu Bộ Ngoại giao Anh hành động chống lại một 'cuộc đảo chính ở trung tâm London khiến Anh lâm vào 'thế khó xử'.
Phiên bản di động