An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phương Nghi
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Những năm qua, An Giang thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.

An Giang có 18 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh đã đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Chau Ráp ở ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bển vững. (Ảnh: Phương Nghi)

Nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Trong những năm qua, nguồn lực vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là nguồn lực rất thiết thực và phù hợp với ưu đãi về lãi suất cho vay, thời gian cho vay, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng, kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH Chi nhánh An Giang Trần Thế Loan cho biết: NHCSXH tỉnh An Giang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách xã hội cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang đến ngày 30/10 là gần 180 tỷ đồng với 7.624 khách hàng (chiếm 27,88% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số); ngoài dư nợ các chương trình dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào còn được vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo là 19,74 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 18,08 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là 25,02 tỷ đồng, cho vay chương trình hộ nghèo về nhà ở là 21,02 tỷ đồng, chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 6,82 tỷ đồng, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 21,35 tỷ đồng, chương trình hộ sản xuất – kinh doanh vùng khó khăn là 43,39 tỷ đồng… Dư nợ tín dụng bình quân của hộ dân tộc thiểu số là 23,1 triệu đồng/hộ.

“Việc hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi, đồng hành trong đa dạng sinh kế của NHCSXH tỉnh An Giang không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang vươn lên trong cuộc sống, mà còn làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Qua đó, đã có rất nhiều mô hình vay vốn làm ăn có hiệu quả và thoát nghèo. Điển hình tại 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, các hộ dân tộc thiểu số đã vay vốn tín dụng chính sách xã hội phát triển mô hình chăn nuôi bò, làm đường thốt nốt, dệt thổ cẩm mang lại hiệu quả kinh tế…”, ông Thế Loan nói.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư chủ yếu vào các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tập trung cho sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ kinh phí học tập từ đó đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống làm chuyển biến nhận thức, thay đổi phương thức làm ăn cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo.

Nhờ có nguồn vốn vay của NHCSXH, gia đình chị Neáng Tha Ray ở ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên) từng là hộ nghèo đến nay đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.

Chị Tha Ray nói: “Lúc trước, cuộc sống bấp bênh, thiếu vốn, do đó công việc nấu đường thốt nốt truyền thống gặp nhiều khó khăn. Được Hội phụ nữ tín chấp vay 40 triệu đồng vốn ưu đãi hỗ trợ đúng lúc, gia đình tôi mua được đủ dụng cụ nấu và chủ động nguyên liệu cho nghề nấu đường thốt nốt. Ngoài 25 cây thốt nốt của nhà, tôi còn mua thêm vài chục cây thốt nốt của bà con trong phum sóc để lấy nước mở rộng nghề nấu đường truyền thống, tăng thu nhập, sớm trả hết nợ vay ngân hàng, thoát cảnh nghèo túng”.

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Neáng Tha Ray ở ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã khôi phục nghề nấu đường thốt nốt nên cuộc sống ngày càng sung túc hơn, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Phương Nghi)

Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Men Pholly thông tin: “Trong những năm qua, nguồn lực vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH là nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng, kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo trung bình từ 3-4%/năm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số so với mức bình quân chung cả nước. Nhờ đó đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) còn 14,6% (3.969 hộ), hộ cận nghèo 1.871 hộ (chiếm 6,88%)”.

Thành công của tín dụng chính sách xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang trong thời gian qua có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng sự cố gắng nỗ lực của NHCSXH tỉnh An Giang để giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao mức sống

Những năm qua, An Giang thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, bà con từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao.

An Giang phấn đấu đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng từ 2 lần so với năm 2020; hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm; 50% số xã, ấp ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 70% ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học, trường dân tộc nội trú và trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng kiên cố; 99% số hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác...

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển nghề dệt thổ cẩm. (Ảnh: Phương Nghi)

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 có tổng nguồn vốn trên 183 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 166,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 16,6 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn này, tỉnh An Giang sẽ tập trung đầu tư hỗ trợ giải quyết thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 47,8 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc là 102 tỷ đồng; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 21,7 tỷ đồng; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là 8,1 tỷ đồng...

“Đây là chương trình quan trọng, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang”, ông Phước nói.

Hậu Giang: Vùng đồng bào dân tộc đang đổi thay

Hậu Giang: Vùng đồng bào dân tộc đang đổi thay

Những năm gần đây, tỉnh Hậu Giang thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước cho ...

Sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Dao qua thời gian và không gian

Sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Dao qua thời gian và không gian

Tối 8/10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành phố Thái Nguyên diễn ra lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa ...

Lai Châu: Học trò đồng bào dân tộc Mông háo hức ngày tựu trường

Lai Châu: Học trò đồng bào dân tộc Mông háo hức ngày tựu trường

Ngày tựu trường đến gần, thầy và trò Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tà Tổng (Lai Châu) với chủ yếu là con ...

Thúc đẩy thực hiện quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Thúc đẩy thực hiện quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Việt Nam đã và đang xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền ...

Khi người dân tộc thiểu số học marketing về du lịch sinh thái

Khi người dân tộc thiểu số học marketing về du lịch sinh thái

Từ ngày 17-19/7, Helvetas phối hợp với Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu về marketing du lịch ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Xem nhiều

Đọc thêm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Baoquocte.vn. Xem tử vi 28/1 - tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1/2023: Song Ngư tài chính xuống dốc

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1/2023: Song Ngư tài chính xuống dốc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 28/1/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Baoquocte.vn. Là lễ hội lớn đầu Xuân vùng Kinh Bắc, Hội Lim Bắc Ninh năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2-3/2 (tức ngày ngày 12 và 13 tháng Giêng ...
Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 28/1 đã tăng khoảng 300 USD kể từ tháng 11/2022 và giữ ở mức cao trên 1.920 USD/ounce.
Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Baoquocte.vn. Ukraine kêu gọi thế giới chống lại ‘sự bàng quan và thù hận’, Đại sứ quán Azerbaijan tại Iran bị tấn công… là một số tin thế giới đáng chú ...
Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Pakistan ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy 'khủng', Thái Lan thu giữ hơn 1 tấn methamphetamine trong 1 tuần

Pakistan ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy 'khủng', Thái Lan thu giữ hơn 1 tấn methamphetamine trong 1 tuần

Baoquocte.vn. Các lực lượng chức năng của Pakistan đã ngăn chặn một vụ vận chuyển 1,45 tấn ma túy trị giá hơn 69,28 triệu USD.
Nhức nhối vấn nạn di cư bất hợp pháp ở Mỹ Latinh

Nhức nhối vấn nạn di cư bất hợp pháp ở Mỹ Latinh

Baoquocte.vn. Một chiếc thuyền chở 396 người di cư Haiti đã bị chặn lại ở ngoài khơi Bahamas hôm 21/1 trong tình trạng 'quá tải nghiêm trọng và mất an toàn'.
Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ tiếp bà Kari Johnstone, Phó Giám đốc Văn phòng theo dõi và chống mua bán người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Indonesia: Thống đốc 1 tỉnh bị bắt giữ do cáo buộc nhận hối lộ

Indonesia: Thống đốc 1 tỉnh bị bắt giữ do cáo buộc nhận hối lộ

Baoquocte.vn. Thống đốc tỉnh Papua bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lấy hợp đồng xây dựng công trình.
Italy cho phép tàu chở người di cư cập cảng

Italy cho phép tàu chở người di cư cập cảng

Baoquocte.vn. Italy sẽ cho phép tàu nhân đạo Ocean Viking cập cảng Ravenna, đưa 113 người gồm nhiều phụ nữ và trẻ sơ sinh được giải cứu tại Địa Trung Hải lên bờ.
Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở thông qua cuộc thi 'Lá chắn xanh'

Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở thông qua cuộc thi 'Lá chắn xanh'

Baoquocte.vn. Ngày 26/12, Lễ trao giải cuộc thi Lá chắn xanh - cuộc thi kiến thức về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu dành cho học sinh THCS đã diễn ra.
Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Baoquocte.vn. Nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ dân tộc thiểu số phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngày quốc tế Di cư (18/12): Đã tới lúc kể câu chuyện về ước mơ và hy vọng cho di cư

Ngày quốc tế Di cư (18/12): Đã tới lúc kể câu chuyện về ước mơ và hy vọng cho di cư

Baoquocte.vn. Bài viết của Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam Park Mihyung gửi tới Báo Thế giới & Việt Nam nhân Ngày quốc tế Di cư (18/12).
Đại sứ Lào: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền là tin vui, niềm tự hào với cả khu vực Đông Nam Á

Đại sứ Lào: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền là tin vui, niềm tự hào với cả khu vực Đông Nam Á

Baoquocte.vn. Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang hy vọng việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tạo hiệu ứng thúc đẩy quyền con người trong khu vực.
Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình: Hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ trẻ em

Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình: Hoàn thiện khuôn khổ bảo vệ trẻ em

Baoquocte.vn. Bạo lực gia đình đối với trẻ em để lại hậu quả hết sức nguy hại. Trẻ em bị bạo lực không chỉ ảnh hưởng về thể chất, mà còn liên quan đến tinh thần.
Những lá phiếu ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nói lên rất nhiều điều!

Những lá phiếu ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nói lên rất nhiều điều!

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho thấy sức thuyết phục từ nỗ lực bảo vệ quyền con người.
Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế

Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế

Baoquocte.vn. Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là sự công nhận cam kết của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Baoquocte.vn. Tại Mexico, cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có tới 7 người từng bị trải qua một hình thức bạo lực.
Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Baoquocte.vn. Lá cờ Thổ dân Australia sẽ vĩnh viễn tung bay trên Cầu cảng Sydney sau khi chính quyền bang New South Wales cam kết 17 triệu USD để lắp đặt cột cờ thứ ba.
Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/5, Phần Lan bắt buộc hình ảnh và logo thương hiệu phải xóa khỏi bao bì các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Baoquocte.vn. Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách Cố vấn quốc phòng.
Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Baoquocte.vn. Instagram có hệ thống hết sức lỏng lẻo trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối qua tin nhắn, chủ yếu nhằm vào tệp người dùng nữ với lượng người theo dõi cao.
Phiên bản di động