Chức danh Đại sứ có từ bao giờ?

09/04/2020 11:00

TGVN. Công ước Vienna 1961 xếp Đại sứ là cấp thứ nhất những người đứng đầu Cơ quan đại diện, vậy chức danh Đại sứ có từ bao giờ?    

TIN LIÊN QUAN
chuc danh dai su co tu bao gio Thời gian trả lời chấp thuận Đại sứ thường bao lâu?
chuc danh dai su co tu bao gio Tại sao cần phải xin chấp thuận trước khi bổ nhiệm Đại sứ tại một nước?
chuc danh dai su co tu bao gio
Chức danh Đại sứ có từ bao giờ?

Ngoại giao là một trong những nghề có từ lâu đời nhất. Từ khi hình thành các quốc gia và có sự tiếp xúc giữa các quốc gia là có công tác ngoại giao.

Trước thế kỷ XVI chưa thực sự có một ngạch ngoại giao. Các sứ thần do Nhà vua chọn trong số các doanh nhân, đại thương gia, quan lại của Triều đình rồi chính các vị này sẽ chọn lấy các cộng sự của mình thường trong giới quý tộc, giàu sang, đôi khi do chính họ tự đài thọ.

Qua các thời kỳ, người đứng đầu các phái đoàn Ngoại giao đã có những tên gọi khác nhau: Nhà thuyết khách, sứ giả, sứ thần…

Khi các Cơ quan đại diện thường trú xuất hiện, chức danh Đại diện, Đại sứ đã xuất hiện với nhiều cách gọi khác nhau: Đại diện toàn quyền, Đại sứ, Đại sứ toàn quyền, Đại sứ đặc mệnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền…

Như vậy, không phải ngay từ đầu, người đại diện cao nhất của một nước ở nước ngoài đã có chức danh Đại sứ đặc mệnh toàn quyền như hiện nay. Trong quá trình đấu tranh nhằm củng cố uy tín quốc tế của mình, một số quy tắc về lễ tân cũng có những sự thay đổi, ví dụ như qua cuộc đấu tranh kéo dài về ngôi thứ giữa các Đại sứ toàn quyền với các Đại sứ đặc mệnh.

Các Đại sứ đặc mệnh được ủy nhiệm đặc biệt đến nước sở tại trong những trường hợp đặc biệt như lễ đăng quang của một Nhà vua, lễ thành hôn của một Hoàng tử… thường muốn được tiếp đón với những nghi thức lễ tân đặc biệt và chỗ ngồi trên các Đại sứ toàn quyền thường trú, từ đó người ta thêm chữ “đặc mệnh” thành tên gọi đầy đủ “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền” đối với Đại sứ thường trú.

Trong Thư ủy nhiệm hay trong các giấy tờ chính thức bao giờ cũng ghi đầy đủ chức vụ “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền” nhưng thực tế hiện nay trong giao tiếp hàng ngày có xu hướng ngắn gọi khi xưng hô hay trong danh thiếp, giấy mời… là Đại sứ.

chuc danh dai su co tu bao gio

 

Viên chức ngoại giao là những cán bộ nhân viên nào trong Cơ quan đại diện ngoại giao?

TGVN. Công ước Vienna 1961 dùng từ ngữ “viên chức ngoại giao” để chỉ người đứng đầu Cơ quan đại diện hay một cán bộ ngoại ...

chuc danh dai su co tu bao gio

 

Việc trình lại thư ủy nhiệm được đặt ra trong trường hợp nào?

TGVN. Khi có sự thay đổi Nguyên thủ quốc gia nước tiếp nhận hay Nguyên thủ quốc gia nước cử thì đặt ra vấn đề ...

chuc danh dai su co tu bao gio

 

Sau khi trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ có những hoạt động tiếp xúc nào?

TGVN. Sau khi trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ sẽ bắt đầu có những hoạt động thăm viếng xã giao chính thức. 

Cục Lễ tân Nhà nước