Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Để thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), chiều 3/2, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật.
Đại hội XIII: Năm điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam
Đại hội XIII: Toàn cảnh Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật” . (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham gia chỉ đạo và trả lời Tọa đàm trực tuyến, có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Trưởng ban Chỉ đạo Tọa đàm; Nhà báo Hà Đăng - Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; TS. Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; TS. Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS.Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ThS Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Phát biểu dẫn đề Tọa đàm, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Tọa đàm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa tổ chức thành công rất tốt đẹp. Để góp phần tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, hôm nay, đúng ngày kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”.

Trong bài diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế…”.

Vì vậy, TS Trần Doãn Tiến khẳng định, chủ đề và trọng tâm của Tọa đàm hôm nay là tuyên truyền những thành công, dấu ấn của Đại hội XIII. Thành công của Đại hội XIII góp phần tô đậm thêm thành tựu, lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong 91 năm qua. Đặc biệt là gợi mở những nội dung cốt lõi cần quan tâm trong đợt tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII sắp tới.

Những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII

Khái quát những dấu ấn nổi bật về kỳ Đại hội Đảng lần này, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí - Người phát ngôn Đại hội XIII khẳng định, có thể nói Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện, cả về công tác tuyên truyền, cả về xây dựng văn kiện Đại hội, công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, cả về mặt tổ chức thực hiện, triển khai trong quá trình điều hành Đại hội, đạt được kết quả toàn diện, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi thấy có rất nhiều dấu ấn. Nhưng dấu ấn trong tôi, Giám đốc Trung tâm Báo chí của Đại hội, tôi thấy có mấy nội dung cơ bản như thế này.

Thứ nhất, cứ mỗi một kỳ đại hội thì Đảng ta đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, về công tác xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ tới. Đại hội XIII lần này, không chỉ có đánh giá chiến lược 10 năm, trong nhiệm kỳ 5 năm, mà nhìn nhận đánh giá lại toàn diện 35 năm đổi mới của đất nước, những kết quả đạt được nổi bật và Đại hội đã đi đến thống nhất đánh giá là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, được đưa vào trong Nghị quyết của Đại hội.

Và trong Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ hướng tới 5 năm tới và hướng tới định hướng cho đất nước phát triển, hướng tới 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng, 100 năm kỷ niệm thành lập Nước. Tinh thần của Đại hội, không khí, quyết tâm đó là khát vọng của đại biểu, của các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước của chúng ta phát triển. Đây có thể nói là thông điệp, quyết tâm rất là lớn.

Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí - Người phát ngôn Đại hội XIII trao đổi tại Tọa đàm trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ hai, chúng tôi thấy rằng văn kiện của Đại hội chuẩn bị rất công phu, rất khoa học, xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước. Ý Đảng , lòng dân hòa quyện trong văn kiện Đại hội. Tôi chỉ lấy đơn cử ví dụ như khi mà các nhà báo, các nhà khoa học, gửi ý kiến qua các cơ quan báo chí tập hợp, đóng góp 94 trang gửi cho Tiểu ban nội dung của Đại hội. Rồi ý kiến của nhân dân gửi qua cơ quan báo chí tập hợp 58 trang. Thưa với các đồng chí, nhiều ý kiến sâu sắc, phong phú và kiến giải, đề xuất những nội dung rất quan trọng, toàn diện trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ ba, trong thảo luận của đại biểu dự Đại hội rất gắn liền với thực tiễn, kiến giải được nhiều vấn đề Đại hội quan tâm và đề xuất với Đại hội, đề xuất với Đảng trong quá trình phát triển trong thời gian tới rất là cụ thể cả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, cả về hội nhập quốc tế, quốc phòng - an ninh và xác định cụ thể từng bước cho những năm tiếp theo được định hướng rất rõ. Tôi nghĩ là ở đây thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao của toàn Đảng, toàn dân ta.

Thứ tư, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trình rất kỹ lưỡng qua 5 bước, đúng quy trình, lựa chọn được những đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Tôi thấy đây là điểm rất tâm đắc và các đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, bầu một lần đảm bảo yêu cầu đề ra.

Thứ năm là công tác truyền thông phải nói rất bài bản, công phu. Có thể nói, các nhà báo dự Đại hội là đông nhất, gần 600 nhà báo, phóng viên trong nước và 100 nhà báo nước ngoài ở Việt Nam. Chúng ta tổ chức trực tuyến để thông tin Đại hội đến được với các nhà báo ở nước ngoài. Sáng nay, tôi cùng một số đồng chí gặp gỡ các đại sứ, đại diện ở nước ngoài thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng, được các bạn đánh giá rất cao. Chúng tôi có tiếp xúc của phóng viên NHK, Reuters, Nga... các bạn đánh giá cao công tác thông tin cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

Năm điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trả lời câu hỏi về những điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIII đã được ghi vào trong văn kiện? Đồng chí Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, trong thời gian tới thì triển vọng cơ đồ và tương lai phát triển của đất nước ta gắn rất chặt với bối cảnh chiến lược chung ở tầm khu vực và quốc tế. Chính vì thế mà trong quá trình xây dựng văn kiện thì nội dung về đối ngoại, về phần dự báo tình hình cũng như là phần xây dựng đường lối, chính sách được thảo luận rất kỹ lưỡng và được phân tích, mổ xẻ rất kỹ lưỡng không chỉ trong báo cáo chính trị mà trong các văn kiện khác.

Ví dụ như là nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hay là chiến lược triển kinh tế xã hội 10 năm. Đối ngoại, đặc biệt là đường lối đối ngoại vừa có tính nhất quán, vừa có tính kế thừa và có tính phát triển, vừa có tính nhất quán cũng như là sự điều chỉnh, bổ sung dựa trên bối cảnh chiến lược quốc tế chung và đặc biệt là dựa trên nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi thời kỳ cách mạng nước ta.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho rằng trong Văn kiện của Đại hội XIII cũng như qua quá trình thảo luận của Đại hội thì nổi lên 5 điểm, cũng có thể gọi là điểm mới.

Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”
Đại hội XIII: Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã chia sẻ về những điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đã được ghi trong các Văn kiện của Đại hội XIII cũng như qua quá trình thảo luận của Đại hội. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ nhất, có thể thấy trong phần dự báo, Đại hội đã thảo luận tại Đại hội cũng như trong văn kiện đã thể hiện tính toàn diện, biện chứng, nhấn mạnh cả những khía cạnh thời cơ và thách thức trong dự báo tình hình thế giới, khu vực. Ví dụ như đánh giá về những xu hướng lớn thì vừa có tính khái quát cao, thể hiện cụ thể cả hai mặt thách thức và cơ hội. Ví dụ như là xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, sẽ có những thách thức, trở ngại trong toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là bởi sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trong vấn đề kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng và có thể suy thoái kéo dài; đồng thời cũng nhấn mạnh những vận hội và cơ hội rất quan trọng từ cách mạng công nghiệp 4.0, trong quá trình chuyển đổi số… thì đã có một cái nhìn hết sức biện chứng, toàn diện, nhấn mạnh cả thời cơ và thách thức trong thời gian tới cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ nghĩ rằng đấy là điểm rất nổi bật trong phần đánh giá, dự báo tình hình.

Thứ hai, trong văn kiện lần này thì có thể nói là vị thế và vai trò của đối ngoại được đề cao trong triển khai các mục tiêu phát triển của đất nước.

Trong văn kiện nêu rõ, đối ngoại phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao vị thế quốc gia và đối ngoại.

Điểm thứ ba, về mặt chủ trương, tiếp tục khẳng định chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm, cộng đồng quốc tế. Ở đây cho thấy một sự tự tin và sự chủ động trong việc đóng góp vào các vấn đề quốc tế, đồng thời cũng khẳng định là chúng ta bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và bình đẳng cùng có lợi.

Như vậy, “chúng ta theo đuổi lợi ích quốc gia, dân tộc không phải là theo góc độ chủ nghĩa dân tộc, vị kỷ mà trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, được coi là khuôn khổ pháp lý quan trọng nhất của toàn cầu và bình đẳng cùng có lợi”, đồng chí Nguyễn Minh Vũ nói.

Thứ tư, có thể nói trong văn kiện này cũng nhấn mạnh việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện và hiện đại. Đây là một điểm rất mới trong văn kiện Đại hội lần này. Ngoại giao toàn diện dựa trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân và nhấn mạnh đến sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba trụ cột đó. Và toàn diện không chỉ là về chủ thể đó mà toàn diện cả về hình thức và lĩnh vực, ví dụ như ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa và cả về đối tượng thúc đẩy quan hệ. Không chỉ là các đối tác là Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế.

Tính hiện đại của ngoại giao thể hiện là mong muốn nâng tầm tính hiện đại ngoại giao về phương thức triển khai và bộ máy, kể cả con người làm công tác đối ngoại. Ngoại giao hiện đại ở đây không có nghĩa rằng từ bỏ yếu tố truyền thống, mà yếu tố truyền thống, đặc biệt là phát huy truyền thống về đối ngoại, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn là sợi chỉ đỏ và kim chỉ nam, nền tảng cho chúng ta có thể phát triển nền ngoại giao hiện đại.

Thứ năm, trong văn kiện chính trị lần này cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường quan hệ song phương, tăng cường sự đan xen lợi ích với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước láng giềng, các nước, khu vực, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là những đối tác toàn diện và chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho rằng đây là một điểm mới và nó thể hiện sự phát triển mặt lý luận của Đảng ta, đề cao vai trò của đối ngoại đa phương trên cơ sở là những thành tựu đối ngoại đa phương của chúng ta trong thời gian qua cũng như tầm quan trọng của đối ngoại đa phương đối với Việt Nam trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước, nâng cao vị thế đất nước, cũng như góp phần vào giải quyết các vấn đề toàn cầu của nhân loại.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII: Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng
Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII
Người Việt ở nước ngoài phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII
Bế mạc Đại hội XIII của Đảng: Truyền thông quốc tế tin tưởng vào định hướng phát triển của Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng ở nước nào cũng có và phải làm quyết liệt

Đọc thêm

Báo Anh: Kinh tế Việt Nam lạc quan, đang có vị thế tốt để thu hút FDI

Báo Anh: Kinh tế Việt Nam lạc quan, đang có vị thế tốt để thu hút FDI

Baoquocte.vn. Trang lexology.com ở Vương quốc Anh vừa đăng bài viết khẳng định, nền kinh tế Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu khả quan.
Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán loạt máy bay chiến đấu cho Philippines

Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán loạt máy bay chiến đấu cho Philippines

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines.
Đại sứ Nga tại Mỹ quay trở lại Nga sau 2 tháng về nước tham vấn

Đại sứ Nga tại Mỹ quay trở lại Nga sau 2 tháng về nước tham vấn

Baoquocte.vn. Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan thông báo, ông đã trở lại Moscow sau thời gian rời khỏi nước này hồi tháng 4 do căng thẳng ngoại giao song ...
Tổng thống Ukraine: Nếu không còn cách nào, sẽ trưng cầu dân ý 'cắt đứt' với Donbass

Tổng thống Ukraine: Nếu không còn cách nào, sẽ trưng cầu dân ý 'cắt đứt' với Donbass

Baoquocte.vn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraine về vấn đề Donbass.
Sau vụ đổ tội, trả đũa Nga, Thủ tướng Czech khẳng định: Ngừng đối thoại là sai lầm

Sau vụ đổ tội, trả đũa Nga, Thủ tướng Czech khẳng định: Ngừng đối thoại là sai lầm

Baoquocte.vn. Thủ tướng Czech cho rằng, trong khi quan hệ giữa nước này và Nga hiện đang bị đóng băng, việc chính phủ hai nước ngừng đối thoại là sai lầm.
Hãy nói lời yêu tập 22: Trâm ra sức níu kéo ông Tín, bà Hoài sẽ 'cắt đuôi' tiểu tam thế nào?

Hãy nói lời yêu tập 22: Trâm ra sức níu kéo ông Tín, bà Hoài sẽ 'cắt đuôi' tiểu tam thế nào?

Baoquocte.vn. Hãy nói lời yêu tập 22, Trâm ra sức níu kéo nhưng ông Tín từ chối, liệu bà Hoài có 'ra đòn' để cắt đuôi tiểu tam?
Jack Grealish - cầu thủ Real Madrid muốn sở hữu, và câu chuyện tình yêu với bạn gái xinh đẹp

Jack Grealish - cầu thủ Real Madrid muốn sở hữu, và câu chuyện tình yêu với bạn gái xinh đẹp

Baoquocte.vn. Real Madrid sẽ phải cạnh tranh với Chelsea, Man City nếu muốn có Jack Grealish với giá 85 triệu Bảng.
Hương vị tình thân tập 49: Diệp đi gặp người tình trong mộng, bà Bích sợ con gái 'khôn 3 năm dại 1 giờ'

Hương vị tình thân tập 49: Diệp đi gặp người tình trong mộng, bà Bích sợ con gái 'khôn 3 năm dại 1 giờ'

Baoquocte.vn. Hương vị tình thân tập 49, Long tức giận vì bị Nam 'bơ đẹp'; khi Diệp đi gặp con trai bà Sa, ở nhà bà Bích sợ con gái 'dại ...
Moscow nói gì về sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU?

Moscow nói gì về sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU?

Baoquocte.vn. Tổng thống Putin ủng hộ ý tưởng khôi phục đối thoại và tiếp xúc giữa Moscow và Brussels, sau khi Pháp và Đức đề xuất tổ chức Thượng đỉnh Nga-EU.
Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Màu tóc mới có là tín hiệu Pogba sang Juventus, sẽ công bố ký Jadon Sancho vào tuần tới

Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Màu tóc mới có là tín hiệu Pogba sang Juventus, sẽ công bố ký Jadon Sancho vào tuần tới

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ của Man Utd diễn ra trong 24h qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.
Dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn trao đổi với cơ quan chức năng sở tại, đề nghị bảo đảm sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Covid-19 ở Ấn Độ: Truyền thông đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng

Covid-19 ở Ấn Độ: Truyền thông đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng

Baoquocte.vn. Công tác truyền thông về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trước, trong và sau đại dịch Covid-19 luôn được duy trì và chú trọng.
Đưa hơn 320 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước an toàn

Đưa hơn 320 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước an toàn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp giúp đỡ công dân tại sân bay.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên gần Dải Gaza

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm sinh viên gần Dải Gaza

Baoquocte.vn. Ngày 27/5, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đến thăm Trung tâm Sderod gần Dải Gaza, nơi có sinh viên Việt Nam theo học.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ thông tin về việc người Việt được giải cứu trên biển khi vượt biên sang Anh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ thông tin về việc người Việt được giải cứu trên biển khi vượt biên sang Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại để nắm bắt thông tin về số người được giải cứu và thực hiện bảo hộ công dân.
Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Baoquocte.vn. Căng thẳng Israel-Palestine leo thang, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn giữ vững tinh thần, phát huy bản lĩnh kiên cường trong mọi hoàn cảnh.
Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như thế nào?

Định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như thế nào?

Baoquocte.vn. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Nghị định 166/2017/NĐ-CP.
Túi ngoại giao và những điều cần biết

Túi ngoại giao và những điều cần biết

Baoquocte.vn. Túi ngoại giao (valise ngoại giao) là một trong những dạng liên lạc quan trọng nhất và phổ biến nhất của Cơ quan đại diện ngoại giao.
14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 2)

14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 2)

Baoquocte.vn. Theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ của Cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên gồm 14 nội dung chính sau.
14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 1)

14 quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Phần 1)

Baoquocte.vn. Theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, quyền ưu đãi, miễn trừ của Cơ quan đại diện ngoại giao và các thành viên gồm 14 nội dung chính.
Những điều cần biết về quyền ưu đãi, miễn trừ tại cơ quan đại diện

Những điều cần biết về quyền ưu đãi, miễn trừ tại cơ quan đại diện

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện và thành viên hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định của nước tiếp nhận trên cơ sở Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Những điều cần biết về Cơ quan đại diện ngoại giao

Những điều cần biết về Cơ quan đại diện ngoại giao

Baoquocte.vn. Thành viên Cơ quan đại diện bao gồm những ai? Chức vụ được sắp xếp như thế nào? Trụ sở của Cơ quan đại diện ngoại giao là gì?
Vận dụng ngoại giao vaccine, Trung Quốc 'hất cẳng' Mỹ ngay tại 'sân sau'?

Vận dụng ngoại giao vaccine, Trung Quốc 'hất cẳng' Mỹ ngay tại 'sân sau'?

Baoquocte.vn. Dịch Covid-19 đã tạo cơ hội cho Trung Quốc gây ảnh hưởng ở Mỹ Latinh nhờ triển khai ngoại giao vaccine thành công và nhanh chân hơn Mỹ.
Jean-Marie Pognon: Làm sao không nhớ Việt Nam được chứ?

Jean-Marie Pognon: Làm sao không nhớ Việt Nam được chứ?

Baoquocte.vn. Ông Jean-Marie Pognon là người Pháp, có bố là người gốc Ấn Độ, mẹ là người Việt lai Ấn nhưng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang.
Mỹ tăng tốc ngoại giao vaccine

Mỹ tăng tốc ngoại giao vaccine

Baoquocte.vn. Cạnh tranh Mỹ-Trung dường như đang nóng lên trên một mặt trận khác: Ngoại giao vaccine ngừa Covid-19.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Baoquocte.vn. Bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới và đưa các đại sứ trở lại vị trí là những thắng lợi nhỏ nhưng chắc chắn của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.
Mối tương giao Việt Nam-New Zealand trên tà áo dài của bà Đại sứ

Mối tương giao Việt Nam-New Zealand trên tà áo dài của bà Đại sứ

Baoquocte.vn. Đại sứ New Zealand Tredene Dobson đã đem văn hóa Việt Nam và New Zealand giao thoa, hội tụ trên một chiếc áo dài.
Hoàng gia Anh - 'Quyền lực mềm' của xứ sở sương mù

Hoàng gia Anh - 'Quyền lực mềm' của xứ sở sương mù

Baoquocte.vn. Vai trò tích cực của Hoàng gia Anh tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua đã một lần nữa minh chứng cho 'quyền lực mềm' của xứ sở sương mù.
Phiên bản di động