Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Để thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), chiều 3/2, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật.
Đại hội XIII: Năm điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam
Đại hội XIII: Toàn cảnh Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật” . (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham gia chỉ đạo và trả lời Tọa đàm trực tuyến, có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Trưởng ban Chỉ đạo Tọa đàm; Nhà báo Hà Đăng - Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; TS. Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; TS. Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS.Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; ThS Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Phát biểu dẫn đề Tọa đàm, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Tọa đàm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa tổ chức thành công rất tốt đẹp. Để góp phần tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, hôm nay, đúng ngày kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”.

Trong bài diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế…”.

Vì vậy, TS Trần Doãn Tiến khẳng định, chủ đề và trọng tâm của Tọa đàm hôm nay là tuyên truyền những thành công, dấu ấn của Đại hội XIII. Thành công của Đại hội XIII góp phần tô đậm thêm thành tựu, lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong 91 năm qua. Đặc biệt là gợi mở những nội dung cốt lõi cần quan tâm trong đợt tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII sắp tới.

Những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII

Khái quát những dấu ấn nổi bật về kỳ Đại hội Đảng lần này, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí - Người phát ngôn Đại hội XIII khẳng định, có thể nói Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên nhiều phương diện, cả về công tác tuyên truyền, cả về xây dựng văn kiện Đại hội, công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, cả về mặt tổ chức thực hiện, triển khai trong quá trình điều hành Đại hội, đạt được kết quả toàn diện, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi thấy có rất nhiều dấu ấn. Nhưng dấu ấn trong tôi, Giám đốc Trung tâm Báo chí của Đại hội, tôi thấy có mấy nội dung cơ bản như thế này.

Thứ nhất, cứ mỗi một kỳ đại hội thì Đảng ta đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, về công tác xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ tới. Đại hội XIII lần này, không chỉ có đánh giá chiến lược 10 năm, trong nhiệm kỳ 5 năm, mà nhìn nhận đánh giá lại toàn diện 35 năm đổi mới của đất nước, những kết quả đạt được nổi bật và Đại hội đã đi đến thống nhất đánh giá là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, được đưa vào trong Nghị quyết của Đại hội.

Và trong Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ hướng tới 5 năm tới và hướng tới định hướng cho đất nước phát triển, hướng tới 100 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng, 100 năm kỷ niệm thành lập Nước. Tinh thần của Đại hội, không khí, quyết tâm đó là khát vọng của đại biểu, của các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước của chúng ta phát triển. Đây có thể nói là thông điệp, quyết tâm rất là lớn.

Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí - Người phát ngôn Đại hội XIII trao đổi tại Tọa đàm trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ hai, chúng tôi thấy rằng văn kiện của Đại hội chuẩn bị rất công phu, rất khoa học, xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước. Ý Đảng , lòng dân hòa quyện trong văn kiện Đại hội. Tôi chỉ lấy đơn cử ví dụ như khi mà các nhà báo, các nhà khoa học, gửi ý kiến qua các cơ quan báo chí tập hợp, đóng góp 94 trang gửi cho Tiểu ban nội dung của Đại hội. Rồi ý kiến của nhân dân gửi qua cơ quan báo chí tập hợp 58 trang. Thưa với các đồng chí, nhiều ý kiến sâu sắc, phong phú và kiến giải, đề xuất những nội dung rất quan trọng, toàn diện trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ ba, trong thảo luận của đại biểu dự Đại hội rất gắn liền với thực tiễn, kiến giải được nhiều vấn đề Đại hội quan tâm và đề xuất với Đại hội, đề xuất với Đảng trong quá trình phát triển trong thời gian tới rất là cụ thể cả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, cả về hội nhập quốc tế, quốc phòng - an ninh và xác định cụ thể từng bước cho những năm tiếp theo được định hướng rất rõ. Tôi nghĩ là ở đây thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao của toàn Đảng, toàn dân ta.

Thứ tư, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trình rất kỹ lưỡng qua 5 bước, đúng quy trình, lựa chọn được những đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Tôi thấy đây là điểm rất tâm đắc và các đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, bầu một lần đảm bảo yêu cầu đề ra.

Thứ năm là công tác truyền thông phải nói rất bài bản, công phu. Có thể nói, các nhà báo dự Đại hội là đông nhất, gần 600 nhà báo, phóng viên trong nước và 100 nhà báo nước ngoài ở Việt Nam. Chúng ta tổ chức trực tuyến để thông tin Đại hội đến được với các nhà báo ở nước ngoài. Sáng nay, tôi cùng một số đồng chí gặp gỡ các đại sứ, đại diện ở nước ngoài thông tin kết quả Đại hội XIII của Đảng, được các bạn đánh giá rất cao. Chúng tôi có tiếp xúc của phóng viên NHK, Reuters, Nga... các bạn đánh giá cao công tác thông tin cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

Năm điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trả lời câu hỏi về những điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIII đã được ghi vào trong văn kiện? Đồng chí Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, trong thời gian tới thì triển vọng cơ đồ và tương lai phát triển của đất nước ta gắn rất chặt với bối cảnh chiến lược chung ở tầm khu vực và quốc tế. Chính vì thế mà trong quá trình xây dựng văn kiện thì nội dung về đối ngoại, về phần dự báo tình hình cũng như là phần xây dựng đường lối, chính sách được thảo luận rất kỹ lưỡng và được phân tích, mổ xẻ rất kỹ lưỡng không chỉ trong báo cáo chính trị mà trong các văn kiện khác.

Ví dụ như là nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hay là chiến lược triển kinh tế xã hội 10 năm. Đối ngoại, đặc biệt là đường lối đối ngoại vừa có tính nhất quán, vừa có tính kế thừa và có tính phát triển, vừa có tính nhất quán cũng như là sự điều chỉnh, bổ sung dựa trên bối cảnh chiến lược quốc tế chung và đặc biệt là dựa trên nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi thời kỳ cách mạng nước ta.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho rằng trong Văn kiện của Đại hội XIII cũng như qua quá trình thảo luận của Đại hội thì nổi lên 5 điểm, cũng có thể gọi là điểm mới.

Đại hội XIII: Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”
Đại hội XIII: Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã chia sẻ về những điểm mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đã được ghi trong các Văn kiện của Đại hội XIII cũng như qua quá trình thảo luận của Đại hội. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ nhất, có thể thấy trong phần dự báo, Đại hội đã thảo luận tại Đại hội cũng như trong văn kiện đã thể hiện tính toàn diện, biện chứng, nhấn mạnh cả những khía cạnh thời cơ và thách thức trong dự báo tình hình thế giới, khu vực. Ví dụ như đánh giá về những xu hướng lớn thì vừa có tính khái quát cao, thể hiện cụ thể cả hai mặt thách thức và cơ hội. Ví dụ như là xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, sẽ có những thách thức, trở ngại trong toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là bởi sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trong vấn đề kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng và có thể suy thoái kéo dài; đồng thời cũng nhấn mạnh những vận hội và cơ hội rất quan trọng từ cách mạng công nghiệp 4.0, trong quá trình chuyển đổi số… thì đã có một cái nhìn hết sức biện chứng, toàn diện, nhấn mạnh cả thời cơ và thách thức trong thời gian tới cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ nghĩ rằng đấy là điểm rất nổi bật trong phần đánh giá, dự báo tình hình.

Thứ hai, trong văn kiện lần này thì có thể nói là vị thế và vai trò của đối ngoại được đề cao trong triển khai các mục tiêu phát triển của đất nước.

Trong văn kiện nêu rõ, đối ngoại phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao vị thế quốc gia và đối ngoại.

Điểm thứ ba, về mặt chủ trương, tiếp tục khẳng định chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm, cộng đồng quốc tế. Ở đây cho thấy một sự tự tin và sự chủ động trong việc đóng góp vào các vấn đề quốc tế, đồng thời cũng khẳng định là chúng ta bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và bình đẳng cùng có lợi.

Như vậy, “chúng ta theo đuổi lợi ích quốc gia, dân tộc không phải là theo góc độ chủ nghĩa dân tộc, vị kỷ mà trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, được coi là khuôn khổ pháp lý quan trọng nhất của toàn cầu và bình đẳng cùng có lợi”, đồng chí Nguyễn Minh Vũ nói.

Thứ tư, có thể nói trong văn kiện này cũng nhấn mạnh việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện và hiện đại. Đây là một điểm rất mới trong văn kiện Đại hội lần này. Ngoại giao toàn diện dựa trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân và nhấn mạnh đến sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba trụ cột đó. Và toàn diện không chỉ là về chủ thể đó mà toàn diện cả về hình thức và lĩnh vực, ví dụ như ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa và cả về đối tượng thúc đẩy quan hệ. Không chỉ là các đối tác là Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế.

Tính hiện đại của ngoại giao thể hiện là mong muốn nâng tầm tính hiện đại ngoại giao về phương thức triển khai và bộ máy, kể cả con người làm công tác đối ngoại. Ngoại giao hiện đại ở đây không có nghĩa rằng từ bỏ yếu tố truyền thống, mà yếu tố truyền thống, đặc biệt là phát huy truyền thống về đối ngoại, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vẫn là sợi chỉ đỏ và kim chỉ nam, nền tảng cho chúng ta có thể phát triển nền ngoại giao hiện đại.

Thứ năm, trong văn kiện chính trị lần này cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường quan hệ song phương, tăng cường sự đan xen lợi ích với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước láng giềng, các nước, khu vực, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là những đối tác toàn diện và chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho rằng đây là một điểm mới và nó thể hiện sự phát triển mặt lý luận của Đảng ta, đề cao vai trò của đối ngoại đa phương trên cơ sở là những thành tựu đối ngoại đa phương của chúng ta trong thời gian qua cũng như tầm quan trọng của đối ngoại đa phương đối với Việt Nam trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước, nâng cao vị thế đất nước, cũng như góp phần vào giải quyết các vấn đề toàn cầu của nhân loại.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII: Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng
Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII
Người Việt ở nước ngoài phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII
Bế mạc Đại hội XIII của Đảng: Truyền thông quốc tế tin tưởng vào định hướng phát triển của Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng ở nước nào cũng có và phải làm quyết liệt

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cựu Tổng thống Pháp lãnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp lãnh án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng

Ông Nicolas Sarkozy trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên chịu thời gian tù giam thực sự.
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 3 ngày 2/3/2021: Song Tử bối rối trong tình cảm, Bọ Cạp sa vào lưới tình

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 3 ngày 2/3/2021: Song Tử bối rối trong tình cảm, Bọ Cạp sa vào lưới tình

Tử vi hôm nay 2/3 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Mỹ 'hồi sinh' thỏa thuận hạt nhân Iran: Con dao hai lưỡi

Mỹ 'hồi sinh' thỏa thuận hạt nhân Iran: Con dao hai lưỡi

Việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân Iran có thể tác động rất khác trong khu vực so với khi hiệp ước này được ký lần đầu tiên cách đây ...
Tin thế giới 1/3: Tổng thống Mỹ giải trình vụ không kích Syria; Nga sửa lời ông Biden; Bà Aung San Suu Kyi hầu tòa, ASEAN sắp họp về Myanmar

Tin thế giới 1/3: Tổng thống Mỹ giải trình vụ không kích Syria; Nga sửa lời ông Biden; Bà Aung San Suu Kyi hầu tòa, ASEAN sắp họp về Myanmar

Tình hình Syria, quan hệ Nga-Mỹ, Mỹ-Trung Quốc-Philippines, Bắc Kinh tập trận ở Biển Đông, tình hình Myanmar... là một số tin thế giới nổi bật.
Mỹ: Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện tham gia biểu tình phản đối tình trạng hận thù nhằm vào người gốc Á

Mỹ: Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện tham gia biểu tình phản đối tình trạng hận thù nhằm vào người gốc Á

Hàng trăm người thuộc nhiều chủng tộc ở Mỹ đã tuần hành phản đối tình trạng bạo lực và hành vi phạm tội nhằm vào người gốc Á.
XSMT 2/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMT 2/3 - dự đoán XSMT 3/3

XSMT 2/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMT 2/3 - dự đoán XSMT 3/3

XSMT 2/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021. XSMT thứ 3. KQXSMT. SXMT 2/3.
Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Dịch Covid-19 ở Việt Nam chiều 1/3: Thêm 13 ca mắc mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Theo bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 13 ca mắc mới, trong đó, Hải Dương 8 ca.
XSMB 2/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMB 2/3 - dự đoán XSMB 3/3

XSMB 2/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMB 2/3 - dự đoán XSMB 3/3

XSMB 2/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021. XSMB thứ 3. KQXSMB. SXMB 2/3.
XSBL 2/3 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXBL 2/3 - KGXSBL thứ 3

XSBL 2/3 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXBL 2/3 - KGXSBL thứ 3

XSBL 2/3. KQXSBL 2/3. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2021. Xo so Bac Lieu. KQSXBL. SXBL 2/3
XSMN 2/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMN 2/3 - dự đoán XSMN 3/3

XSMN 2/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021 - SXMN 2/3 - dự đoán XSMN 3/3

XSMN 2/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 2/3/2021. XSMN thứ 3. KQXSMN. SXMN 2/3.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.
Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Bảo hộ công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ bùng phát trên toàn cầu, yêu cầu về công tác bảo hộ công dân đã được nâng lên một mức cao mới.
Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam thăm lãnh sự, chúc Tết ngư dân bị tạm giữ ở Indonesia

Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức thăm lãnh sự và chúc Tết trực tuyến các ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ Indonesia.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar

Trước tình hình tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Những điều cần biết về cơ quan đại diện lãnh sự

Cơ quan đại diện lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của nước tiếp nhận được nước cử và nước tiếp nhận thỏa thuận để thực hiện chức năng lãnh sự.
Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Quyền ưu đãi miễn trừ tại Cơ quan đại diện được quy định tại Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.
Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Quốc thư và nghi thức trình Quốc thư

Trước khi đi nhận nhiệm vụ, các Đại sứ sẽ đến Cục Lễ tân để nhận Quốc thư để mang theo. Tùy theo mỗi nước mà nghi lễ trình Quốc thư sẽ khác nhau.
Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Tết đến Xuân về, tổ chức Tết cộng đồng sao mới đúng chuẩn?

Nhân dịp Tết Nguyên đán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường tổ chức cuộc gặp đầu Xuân, có sự tham dự của bà con cộng đồng và bạn bè quốc tế.
Thử thách hiểu biết về ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thử thách hiểu biết về ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Với kinh nghiệm thực tiễn cùng kiến thức của bản thân, bạn có biết ngôi thứ trong Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sắp xếp như thế nào?
Quá trình chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ của các Đại sứ

Quá trình chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ của các Đại sứ

Trước khi lên đường sang nước tiếp nhận để nhận nhiệm vụ hoặc đến nước kiêm nhiệm để trình Quốc thư, các Đại sứ Việt Nam cần chuẩn bị rất nhiều bước.
Nam Phi giữa 'ngã ba đường' trong ngoại giao vaccine Covid-19

Nam Phi giữa 'ngã ba đường' trong ngoại giao vaccine Covid-19

Đâu là quyết định của Nam Phi khi đứng trước ba lựa chọn trong ngoại giao vaccine Covid-19: 'hướng Đông', 'hướng Tây' hay tự lực tự cường?
Hội nghị Paris: Bộ đôi nòng cốt Nguyễn Cơ Thạch - William Sullivan

Hội nghị Paris: Bộ đôi nòng cốt Nguyễn Cơ Thạch - William Sullivan

Ông Nguyễn Cơ Thạch và ông William Sullivan để lại một di sản quý báu để thế hệ kế tiếp nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác...
Chiến lược ngoại giao 'xông xáo' của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Phi

Chiến lược ngoại giao 'xông xáo' của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Phi

Thông qua các biện pháp ngoại giao 'xông xáo' trên khắp các lĩnh vực, Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày trên đà gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi.
Vaccine Sputnik-V - Cầu nối cải thiện quan hệ liên Triều?

Vaccine Sputnik-V - Cầu nối cải thiện quan hệ liên Triều?

Sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của Nga ở Hàn Quốc để cung cấp cho Triều Tiên là một biện pháp khả thi giúp bình thường hóa quan hệ liên Triều.
Cuộc đời và sự nghiệp của vị Ngoại trưởng Mỹ góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh

Cuộc đời và sự nghiệp của vị Ngoại trưởng Mỹ góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh

Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz, người vừa qua đời ở tuổi 100, từng góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh và định hình thế giới cùng Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.
Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn

Nguyễn Cơ Thạch – Bậc thầy về nghiên cứu, tham mưu chiến lược, năng động, sắc bén trong hành động thực tiễn

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá ông Nguyễn Cơ Thạch là nhà lãnh đạo tài năng toàn diện.
Phiên bản di động