Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023

Anh Sơn
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 13/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023 và trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023. (Ảnh: Tuấn Anh)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2023. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trợ lý Bộ trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; các cấp ủy trực thuộc trong nước.

Trong dịp này, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023 và Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ năm 2023; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Bộ.

Một năm thành công thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Qua các báo cáo và ý kiến đóng góp tại Hội nghị có thể thấy, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đối ngoại và công tác xây dựng Đảng với các kết quả toàn diện và quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc ban hành Chương trình công tác của Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2022 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ, cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, bảo đảm điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Tuấn Anh)

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm chính xác, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 theo quy định; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác nắm tình hình các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận các Hội nghị lần 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, góp phần xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp”.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác Đảng bài bản, nền nếp, đúng quy định; giảm thiểu sai sót, các cấp ủy Đảng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện công tác xây dựng Đảng, tăng cường chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đối với công tác xây dựng đảng và quản lý đảng viên, nhất là công tác đảng ngoài nước.

Đảng ủy Bộ cũng đã tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi nhận được 236 bài viết với đối tượng tham gia dự thi đa dạng. Ngày 22/8/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam” do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao.

Các mặt công tác khác như: kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc, củng cố đội ngũ cấp ủy viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ... được tăng cường, thực hiện hiệu quả.

Với những cách làm sáng tạo trên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và tại các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, các trọng tâm công tác được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, đưa công tác Đảng đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các báo cáo, cho rằng trong bối cảnh tình hình khó khăn của thế giới và khu vực nói chung, của Bộ Ngoại giao nói riêng, toàn Đảng Bộ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công của công tác đối ngoại đất nước thời gian qua. Các đại biểu cũng thảo luận về việc cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề với các tổ chức đảng trực thuộc; về hoạt động sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ…

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng tình với nội dung chính trong các báo cáo cũng như ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc ở trong nước và các đảng viên thuộc Đảng bộ tại Ukraine. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc ở trong nước và các đảng viên thuộc Đảng bộ tại Ukraine. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình phức tạp trên thế giới, khu vực nói chung, đối diện với những khó khăn chưa từng có, năm 2022 Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, còn một số mặt công tác vẫn cần tiếp tục đúc rút ra các bài học sâu sắc, kinh nghiệm quý để khắc phục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các báo cáo, nhất là ý kiến đóng góp vào các trọng tâm, định hướng công tác năm 2023, Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị lần này đồng thời nhấn mạnh, Hội nghị đã đạt được các mục tiêu đề ra. Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp và đưa vào hoàn thiện báo cáo cũng như định hướng công tác để triển khai thực hiện trong năm 2023.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Chương trình hành động năm 2023, xác định đây là năm toàn ngành bước sang giai đoạn mới với tâm thế và khí thế mới, quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, triển khai đồng bộ cả nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ đó, Bộ trưởng cho rằng, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao quyết tâm, gắn chặt công tác đảng với nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị, trong đó có cả nhiệm vụ nắm vững tâm tư, tư tưởng của đảng viên.

Bộ trưởng quán triệt, một là các cấp ủy đảng bộ, chi bộ trực thuộc nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là khi đã hợp nhất chức danh bí thư và thủ trưởng đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế ba mặt: đảng, chính quyền và công đoàn để tăng cường tính dân chủ tại cơ sở. Các cấp ủy cần tiếp tục đi sâu, đi sát, nắm vững tư tưởng của đảng viên trong đảng bộ, chi bộ mình.

Thứ hai, từ kinh nghiệm công tác thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với công tác thanh tra của chính quyền, thanh tra nhân dân… từ đó nhằm phòng ngừa sai phạm; giám sát các quy trình, phát hiện các sai phạm để chỉnh sửa và phòng ngừa cho các đơn vị khác, trong đó giám sát là quan trọng.

Do đó, ngoài việc tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ thì từng tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc của chi bộ, đảng bộ mình. Đặc biệt là giám sát các quy chế, quy trình công tác tại các đơn vị trong Bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần trước hết là phục vụ đất nước và phục vụ nhân dân. Khi phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý.

Thứ ba, phát huy cao độ dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền… trong công tác nghiên cứu, tham mưu kể cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng ngành. Từ đó, tập hợp được trí tuệ của quần chúng, cán bộ đảng viên, các cấp… tham mưu cho các cấp lãnh đạo, Ban cán sự Đảng Bộ thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và xây dựng ngành.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, ngoài các định hướng nêu trong báo cáo, Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vô cùng quan trọng, từ đó nâng cao nhận thức về chính trị của các đảng viên, đặc biệt là khi Ngành đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Cuối cùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục tinh thần đoàn kết, nêu gương với nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành trong sạch vững mạnh, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp từ đó xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch vững mạnh, toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Bộ đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc ở trong nước và các đảng viên thuộc Đảng bộ tại Ukraine. Đồng thời tiến hành tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc ở trong nước. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc ở trong nước. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Bằng khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. (Ảnh: Tuấn Anh)
Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2022 của ...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên ...

Công tác đảng ngoài nước thúc đẩy đường lối đối ngoại

Công tác đảng ngoài nước thúc đẩy đường lối đối ngoại

Lịch sử 93 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là ...

Quảng Ninh quán triệt công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Ninh quán triệt công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhận định, Quảng Ninh đã nghiêm ...

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Sáng ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ ...

Đọc thêm

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Baoquocte.vn. Ronaldo phá kỷ lục cầu thủ nam thi đấu nhiều nhất cho tuyển quốc gia sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein tại vòng loại Euro 2024.
Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát triển thiết bị hỗ trợ xác định mô ung thư trong quá trình phẫu thuật, từ đó làm giảm nguy cơ tái phát ...
Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Theo LHQ, giải pháp chính trị là con đường duy nhất cho tình hình Syria hiện nay, song cần tất cả các bên cùng tham gia.
Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Baoquocte.vn. Thủ môn Emiliano Martinez cùng các đồng đội đã rơi nước mắt vì xúc động trong trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina với Panama rạng sáng 24/3.
Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Baoquocte.vn. Thủ tướng Israel đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó tuyên bố, sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào kế hoạch cải cách tư pháp.
Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Baoquocte.vn. Ngày 24/3 hàng năm là ngày thế giới phòng chống bệnh lao, Việt Nam là một trong 30 nước có tỷ lệ mắc bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất ...
Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, cũng như trao đổi nhân dân giữa hai nước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thăm tỉnh Hatay, một trong các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất ngày 6/2.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng cơ quan chức năng sở ...
Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Biểu dương thành tích của các chiến sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định lực lượng cứu nạn, cứu hộ cần cố gắng, quyết tâm hơn nữa để giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển thư thăm hỏi và thông báo cho chính quyền sở tại về quyết định viện trợ 100.000 USD cho mỗi nước của Chính phủ Việt Nam.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Baoquocte.vn. Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Baoquocte.vn. Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Baoquocte.vn. Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Baoquocte.vn. Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Baoquocte.vn. Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Khi thư viện trở thành 'đại sứ văn hóa' của Qatar

Khi thư viện trở thành 'đại sứ văn hóa' của Qatar

Baoquocte.vn. Được tổ chức từ ngày 19-20/3 tại Qatar, Diễn đàn Lãnh đạo Thư viện đã được nước này dùng để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, khẳng định vị thế.
Các nước Bắc Âu chia sẻ giải pháp kinh tế xanh với Việt Nam

Các nước Bắc Âu chia sẻ giải pháp kinh tế xanh với Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ quán các nước Bắc Âu đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về các giải pháp kinh tế xanh.
Ngày Nước thế giới 2023: Israel đồng hành cùng Việt Nam trong quản lý và sử dụng nước hiệu quả

Ngày Nước thế giới 2023: Israel đồng hành cùng Việt Nam trong quản lý và sử dụng nước hiệu quả

Baoquocte.vn. Nhân Ngày Nước thế giới 2023, Tham tán Thương mại Israel Gal Saf chia sẻ về giá trị, kinh nghiệm quản lý nước cũng như hợp tác Việt Nam-Israel.
Công bố Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Việt Nam

Công bố Logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Việt Nam

Baoquocte.vn. Sáng 22/3 tại Hà Nội, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Logo chính thức kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Bỉ - Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Việt Nam-Bỉ cùng đắp xây mối quan hệ 50 năm tin cậy, thực chất và hiệu quả

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Việt Nam-Bỉ cùng đắp xây mối quan hệ 50 năm tin cậy, thực chất và hiệu quả

Baoquocte.vn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ (22/3/1973-22/3/2023), Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã trả lời phỏng vấn TGVN.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Phiên bản di động