KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO 28/8:

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại

Nguyễn Đắc Thành
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Năm 2022, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tích cực của đất nước cho thấy sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của các cơ quan làm công tác đối ngoại và Bộ Ngoại giao.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm 2022.
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành sáu tháng đầu năm 2022, ngày 15/7. (Ảnh: Tuấn Anh)

Với mục tiêu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại giao 31 và Hội nghị về “tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước” (năm 2021), Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đề ra nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021; tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại.

Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng

Theo đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 01-NQ/ĐUB ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, bí thư cấp ủy; quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kỷ cương của Đảng, uy tín, hình ảnh và lợi ích của đất nước, của Bộ Ngoại giao cũng như sự đoàn kết nội bộ và quan hệ đối ngoại.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, Đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, phát động, tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi nhận được 236 bài viết với đối tượng tham gia dự thi đa dạng.Đảng ủy Bộ tổ chức nhiều hội nghị quán triệt với phương thức mới, hình thức linh hoạt trực tiếp kết hợp trực tuyến để triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận mới của Trung ương tới các cấp ủy trực thuộc.

Đảng ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22/8/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao.

Công tác thông tin định hướng, thông tin dư luận xã hội có nhiều đổi mới, nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Đảng ủy Bộ đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần quan trọng giúp các cấp uỷ đảng kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong tập thể đơn vị, cơ quan đại diện và tại địa bàn ở ngoài nước.

Củng cố công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức nhưng công tác quản lý, phát triển đảng tại các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao vẫn duy trì ổn định và đạt hiệu quả.

Đảng ủy Bộ quan tâm kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc, củng cố đội ngũ cấp ủy viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng; triển khai nền nếp sinh hoạt Đảng, công tác Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện khối lượng lớn công tác thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, Đảng viên phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở năm 2022 và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên mới trong nước và tại các địa bàn ở ngoài nước. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đối với các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước đúng tiến độ và chất lượng.

Việc tổ chức sinh hoạt Đảng được duy trì theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở từng bước được nâng lên, Đảng viên trong chi bộ được nâng cao về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như trong xây dựng chi bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo hướng điều chỉnh tăng số lượng tổ chức đảng được tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm; gắn kết công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra chính quyền; chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chấp hành quy chế làm việc và các nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Đề cao và tăng cường vai trò tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng nhằm chủ động phát hiện phòng ngừa sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đảm bảo cán bộ ngoại giao giữ vững bản lĩnh trong mọi tình huống, nhất là trong quá trình hoạt động xa Tổ quốc, góp phần tích cực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Triển khai toàn diện công tác dân vận

Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện các mô hình công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đảng ủy phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169-NQ/CP ngày 11/11/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trực thuộc trung ương và 100 điểm cầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng ủy chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với nhiều hình thức mới, sáng tạo, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Công tác nghiên cứu tham mưu hiệu quả

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục là đơn vị tham mưu các nội dung công tác Đảng ngoài nước trong Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”. Triển khai kế hoạch thực hiện Quy định 43-QĐ/TW ngày 26/11/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng uỷ Bộ Ngoại giao. Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Quy định 228 và góp ý dự thảo Quy định mới với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 điểm cầu đại diện Thường trực và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Với những cách làm sáng tạo trên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và tại các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, các trọng tâm công tác được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, đưa công tác Đảng đi vào nền nếp. Phát huy truyền thống nền Ngoại giao cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ III (14/1/1964): “Cán bộ ngoại giao phải có quan điểm và lập trường của Đảng tức là quan điểm và lập trường của chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình”, cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như tổ chức và cán bộ, nỗ lực biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Kim chỉ nam để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại

Kim chỉ nam để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại

Ngày 22/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ ...

Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra trong không ...

Đảng ủy Bộ Ngoại giao bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở năm 2022

Đảng ủy Bộ Ngoại giao bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở năm 2022

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi ...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 15 năm ...

Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ngày 28/2, tại trụ sở Bộ, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Nhận định, soi kèo Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4 - Đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh

Nhận định, soi kèo Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4 - Đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh

Nhận định trận đấu, soi kèo Everton vs Liverpool tại vòng 29 đá bù giải Ngoại hạng Anh được diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4.
Nhận định, soi kèo MU vs Sheffield United, 02h00 ngày 25/4 - Đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh

Nhận định, soi kèo MU vs Sheffield United, 02h00 ngày 25/4 - Đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh

Nhận định trận đấu, soi kèo MU vs Sheffield United tại vòng 29 đá bù giải Ngoại hạng Anh được diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4.
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện?

Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện?

Xin cho tôi hỏi những trường hợp nào được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện? - Độc giả Quang Linh
Bài tarot hôm nay 25/4/2024: Sự lười biếng đã làm cản trở vận may nào của bạn?

Bài tarot hôm nay 25/4/2024: Sự lười biếng đã làm cản trở vận may nào của bạn?

Hãy thử chọn một lá bài tarot dưới đây để khám phá xem sự lười biếng đã cản trở vận may nào của bạn nhé!
Cận cảnh xe tay ga Honda Stylo 160 vừa về Việt Nam

Cận cảnh xe tay ga Honda Stylo 160 vừa về Việt Nam

Mẫu xe tay Honda Stylo 160 đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam với kiểu dáng mới mẻ và mức giá dự kiến sẽ không dưới 50 triệu ...
Tôn vinh hương vị ẩm thực độc đáo của Mexico ở Hà Nội

Tôn vinh hương vị ẩm thực độc đáo của Mexico ở Hà Nội

Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực Mexico vào tháng 5 tới tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.
Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva - một mốc son của nền ngoại giao Việt Nam

Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva - một mốc son của nền ngoại giao Việt Nam

Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva vào sáng 25/4 và kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi dạo bộ sáng, dùng Phở, cà phê tại Hà Nội

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi dạo bộ sáng, dùng Phở, cà phê tại Hà Nội

Sáng 24/4, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi dạo bộ sáng tại Hồ Gươm và dùng Phở, cà phê tại Hà Nội.
Thúc đẩy hơn nữa giao thương và thu hút đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ

Thúc đẩy hơn nữa giao thương và thu hút đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ

Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định, sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ các địa phương tăng cường quan hệ với các đối tác ở Hoa Kỳ và New York...
Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc với Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc

Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc với Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn quan tâm đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về bình đẳng giới, bảo đảm các các quyền của phụ nữ...
Khai mạc chương trình cập nhật các vấn đề quốc tế, chính sách đối ngoại dành cho tỉnh ủy viên và lãnh đạo cấp sở

Khai mạc chương trình cập nhật các vấn đề quốc tế, chính sách đối ngoại dành cho tỉnh ủy viên và lãnh đạo cấp sở

Chương trình nhằm giúp các học viên cập nhật tình hình thế giới, chính sách đối ngoại của Việt Nam, vấn đề biển đảo, hội nhập kinh tế quốc tế.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 60 năm thành lập Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Hơn 300 vận động viên từ các đơn vị trong Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đối tác tham gia tranh tài trong 6 bộ môn thể thao.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc một công dân Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bộ Ngoại giao thông tin về việc một công dân Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan (Trung Quốc)

Văn phòng Kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại.
Đại sứ quán Việt Nam tại Iran ra khuyến cáo cộng đồng người Việt, cung cấp đường dây nóng

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran ra khuyến cáo cộng đồng người Việt, cung cấp đường dây nóng

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã khuyến cáo công dân Việt Nam, nếu không có việc khẩn cấp thì không nên đến Iran, Iraq và Syria.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran khuyến cáo công dân các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình xung đột leo thang

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran khuyến cáo công dân các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình xung đột leo thang

Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo cộng đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo cộng đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn.
Động đất ở Đài Loan (Trung Quốc): Chưa có thông tin về thương vong của người Việt

Động đất ở Đài Loan (Trung Quốc): Chưa có thông tin về thương vong của người Việt

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn liên quan sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân...
Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại Moscow

Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại Moscow

Tham tán Vũ Sơn Việt cho biết, hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại Moscow.
Tìm hiểu các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại

Tìm hiểu các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại

Chiều 22/3, đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề với chủ đề 'Các nguyên tắc trong việc lựa chọn thực đơn chiêu đãi đối ngoại'.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đại sứ Lào: Mong đợi kết quả từ Diễn đàn Tương lai ASEAN

Đại sứ Lào: Mong đợi kết quả từ Diễn đàn Tương lai ASEAN

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2024, Lào mong đợi những cuộc thảo luận và kết quả có ý nghĩa từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Chuyên gia Viện Tony Blair: 'Tôi đã đi khắp ASEAN và lạc quan về tương lai của các bạn'

Chuyên gia Viện Tony Blair: 'Tôi đã đi khắp ASEAN và lạc quan về tương lai của các bạn'

Ông Damian Hickey, Viện Thay đổi toàn cầu Tony Blair cho rằng ASEAN có những nền tảng rất tốt để làm chủ tương lai.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tham dự ASEAN Bazaar 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tham dự ASEAN Bazaar 2024

Đại sứ quán Việt Nam cùng với Đại sứ quán Indonesia, Philippines, Thái Lan và tổ chức Friend of Childs đồng tổ chức Hội chợ ASEAN Bazaar tại thủ đô Athens.
Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái 'ngoại giao cây tre'

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái 'ngoại giao cây tre'

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Dành riêng cho ASEAN, của ASEAN và vì người dân ASEAN

Dành riêng cho ASEAN, của ASEAN và vì người dân ASEAN

Sự khác biệt lớn nhất của Diễn đàn Tương lai ASEAN đó chính là dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN
Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài bất ngờ được… tăng lương

Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài bất ngờ được… tăng lương

Các nhà ngoại giao Trung Quốc đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài đã được tăng lương đáng kể vào mùa Xuân năm nay.
Phiên bản di động