KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGOẠI GIAO 28/8:

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại

Nguyễn Đắc Thành
Theo dõi TGVN trên
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Baoquocte.vn. Năm 2022, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tích cực của đất nước cho thấy sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của các cơ quan làm công tác đối ngoại và Bộ Ngoại giao.
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm 2022.
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành sáu tháng đầu năm 2022, ngày 15/7. (Ảnh: Tuấn Anh)

Với mục tiêu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại giao 31 và Hội nghị về “tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước” (năm 2021), Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đề ra nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021; tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại.

Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng

Theo đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 01-NQ/ĐUB ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, bí thư cấp ủy; quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kỷ cương của Đảng, uy tín, hình ảnh và lợi ích của đất nước, của Bộ Ngoại giao cũng như sự đoàn kết nội bộ và quan hệ đối ngoại.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, Đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, phát động, tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi nhận được 236 bài viết với đối tượng tham gia dự thi đa dạng.Đảng ủy Bộ tổ chức nhiều hội nghị quán triệt với phương thức mới, hình thức linh hoạt trực tiếp kết hợp trực tuyến để triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận mới của Trung ương tới các cấp ủy trực thuộc.

Đảng ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22/8/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao.

Công tác thông tin định hướng, thông tin dư luận xã hội có nhiều đổi mới, nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Đảng ủy Bộ đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần quan trọng giúp các cấp uỷ đảng kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong tập thể đơn vị, cơ quan đại diện và tại địa bàn ở ngoài nước.

Củng cố công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức nhưng công tác quản lý, phát triển đảng tại các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao vẫn duy trì ổn định và đạt hiệu quả.

Đảng ủy Bộ quan tâm kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc, củng cố đội ngũ cấp ủy viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng; triển khai nền nếp sinh hoạt Đảng, công tác Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện khối lượng lớn công tác thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, Đảng viên phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở năm 2022 và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên mới trong nước và tại các địa bàn ở ngoài nước. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đối với các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước đúng tiến độ và chất lượng.

Việc tổ chức sinh hoạt Đảng được duy trì theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở từng bước được nâng lên, Đảng viên trong chi bộ được nâng cao về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như trong xây dựng chi bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo hướng điều chỉnh tăng số lượng tổ chức đảng được tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm; gắn kết công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra chính quyền; chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chấp hành quy chế làm việc và các nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Đề cao và tăng cường vai trò tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng nhằm chủ động phát hiện phòng ngừa sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đảm bảo cán bộ ngoại giao giữ vững bản lĩnh trong mọi tình huống, nhất là trong quá trình hoạt động xa Tổ quốc, góp phần tích cực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Triển khai toàn diện công tác dân vận

Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện các mô hình công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đảng ủy phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169-NQ/CP ngày 11/11/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trực thuộc trung ương và 100 điểm cầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng ủy chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với nhiều hình thức mới, sáng tạo, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Công tác nghiên cứu tham mưu hiệu quả

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục là đơn vị tham mưu các nội dung công tác Đảng ngoài nước trong Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”. Triển khai kế hoạch thực hiện Quy định 43-QĐ/TW ngày 26/11/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng uỷ Bộ Ngoại giao. Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Quy định 228 và góp ý dự thảo Quy định mới với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 điểm cầu đại diện Thường trực và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Với những cách làm sáng tạo trên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và tại các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, các trọng tâm công tác được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, đưa công tác Đảng đi vào nền nếp. Phát huy truyền thống nền Ngoại giao cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ III (14/1/1964): “Cán bộ ngoại giao phải có quan điểm và lập trường của Đảng tức là quan điểm và lập trường của chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình”, cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như tổ chức và cán bộ, nỗ lực biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Kim chỉ nam để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại

Kim chỉ nam để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại

Ngày 22/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ ...

Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra trong không ...

Đảng ủy Bộ Ngoại giao bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở năm 2022

Đảng ủy Bộ Ngoại giao bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở năm 2022

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi ...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 4/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 15 năm ...

Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ngày 28/2, tại trụ sở Bộ, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán ...

Bài viết cùng chủ đề

77 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao

Đọc thêm

Tổng thống Nga Putin: 'Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen chỉ được thực hiện toàn diện nếu...'

Tổng thống Nga Putin: 'Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen chỉ được thực hiện toàn diện nếu...'

Baoquocte.vn. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen chỉ được thực hiện toàn diện nếu như các lập trường của phía Nga được cân nhắc.
Kinh tế Việt Nam có đứng vững trước những 'cơn gió ngược' trên thị trường tài chính thế giới?

Kinh tế Việt Nam có đứng vững trước những 'cơn gió ngược' trên thị trường tài chính thế giới?

Baoquocte.vn. Liệu kinh tế Việt Nam có đứng vững trước những 'cơn gió ngược' trên thị trường tài chính thế giới?
'Hoa khôi' cầu lông Nguyễn Thùy Linh tài năng và xinh đẹp

'Hoa khôi' cầu lông Nguyễn Thùy Linh tài năng và xinh đẹp

Baoquocte.vn. Tài năng và xinh đẹp, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh khiến bao chàng trai mê mẩn.
Đừng nói khi yêu tập 23: Minh Anh sẽ giở trò bẩn với Ly? Mẹ Ly đáp trả mẹ Quy cực gắt...

Đừng nói khi yêu tập 23: Minh Anh sẽ giở trò bẩn với Ly? Mẹ Ly đáp trả mẹ Quy cực gắt...

Baoquocte.vn. Đừng nói khi yêu tập 23, mẹ Ly đáp trả mẹ Quy cực gắt khi bị nói tham tiền, Minh Anh sẽ giở trò hại Ly?
Kết thúc hội nghị với Israel, quan chức Palestine hài lòng nói tiến trình hòa bình 'được hồi sinh'

Kết thúc hội nghị với Israel, quan chức Palestine hài lòng nói tiến trình hòa bình 'được hồi sinh'

Baoquocte.vn. Ttiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine đã được hồi sinh một cách hiệu quả thông qua 2 hội nghị an ninh ở Ai Cập và Jordan vừa qua.
Mỹ: Truyền thống nhuộm xanh dòng sông bằng nguyên liệu rau xanh nhân ngày Thánh Patrick

Mỹ: Truyền thống nhuộm xanh dòng sông bằng nguyên liệu rau xanh nhân ngày Thánh Patrick

Baoquocte.vn. Dòng sông Chicago, Mỹ được nhuộm màu xanh lá - màu sắc chủ đạo của Ireland, nơi khởi nguồn của ngày Thánh Patrick.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn

Baoquocte.vn. Sáng 21/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN và trên thế giới

Để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN và trên thế giới

Baoquocte.vn. Tọa đàm chuyên đề về Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức, đề xuất chính sách đối với ngành Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra chiều 20/3.
Đại sứ các nước ASEAN tại Ai Cập giao lưu với sinh viên Đại học Mỹ ở Cairo

Đại sứ các nước ASEAN tại Ai Cập giao lưu với sinh viên Đại học Mỹ ở Cairo

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Huy Dũng và Đại sứ các nước ASEAN tại Ai Cập phối hợp với lãnh đạo Đại học Mỹ ở Cairo tổ chức tọa đàm dành cho sinh viên của trường.
Bộ Ngoại giao đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trong việc hoàn thiện hồ sơ đề cử ‘Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc’ là di sản thế giới

Bộ Ngoại giao đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trong việc hoàn thiện hồ sơ đề cử ‘Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc’ là di sản thế giới

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao đổi về các biện pháp phối hợp.
Việt Nam-Dominica nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương

Việt Nam-Dominica nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác cả trên bình diện song phương và đa phương

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Dominica thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson

Baoquocte.vn. Sáng ngày 20/3, tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Dominica Vince Henderson.
Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Việt Nam hoan nghênh Nga đơn giản hóa thủ tục visa cho công dân

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, cũng như trao đổi nhân dân giữa hai nước.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 20/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thăm tỉnh Hatay, một trong các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất ngày 6/2.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam xác định thêm 2 vị trí nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Ngày 18/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng cơ quan chức năng sở ...
Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Biểu dương thành tích của các chiến sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định lực lượng cứu nạn, cứu hộ cần cố gắng, quyết tâm hơn nữa để giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển thư thăm hỏi và thông báo cho chính quyền sở tại về quyết định viện trợ 100.000 USD cho mỗi nước của Chính phủ Việt Nam.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân

Baoquocte.vn. Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp đưa 1 thi thể nạn nhân ra ngoài tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Baoquocte.vn. Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Baoquocte.vn. Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Baoquocte.vn. Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Baoquocte.vn. Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Không bỏ phí tiềm năng kinh tế tại Israel

Không bỏ phí tiềm năng kinh tế tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ Lý Đức Trung chia sẻ những tiềm năng và các biện pháp thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế tại Israel.
Thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực cùng thế giới quản lý, sử dụng nguồn nước vì phát triển bền vững

Thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực cùng thế giới quản lý, sử dụng nguồn nước vì phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn, chia sẻ về sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Liên hợp quốc về 'Nước vì sự phát triển bền vững'.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn thăm Việt Nam: Trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam-Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn thăm Việt Nam: Trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam-Campuchia

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn.
Cây cầu hữu nghị Abraham trên sân quần vợt của Israel

Cây cầu hữu nghị Abraham trên sân quần vợt của Israel

Baoquocte.vn. Với Trung tâm Giáo dục & Quần vợt Israel (ITEC), sân quần vợt là địa điểm để thúc đẩy tình bạn và hòa bình ở trong và ngoài Israel.
‘Hiệp ước về Biển cả’ - phát triển lịch sử của Công ước Luật Biển

‘Hiệp ước về Biển cả’ - phát triển lịch sử của Công ước Luật Biển

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chia sẻ ý nghĩa của văn kiện pháp lý quốc tế về đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.
Giữ gìn và phát huy tài sản quý của Việt Nam-Ba Lan

Giữ gìn và phát huy tài sản quý của Việt Nam-Ba Lan

Baoquocte.vn. Nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau thăm Việt Nam, bà Justyna Pabian, Đại biện lâm thời Ba Lan, đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm.
Phiên bản di động