Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới

Trọng Vũ
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đối ngoại nhân dân xác định luôn đồng hành, hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đạt được mục tiêu chung của công tác đối ngoại và mục tiêu phát triển đất nước.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột cấu thành cơ bản của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Đối ngoại nhân dân ý thức như thế nào về vai trò của mình, thưa Đại sứ?

Những người làm đối ngoại nhân dân rất tự hào khi được khẳng định vai trò làm trụ cột trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ý thức sâu sắc rằng, trách nhiệm của mình rất nặng nề và cũng trăn trở với một câu hỏi là làm thế nào để có thể làm một trụ cột và thực hiện vai trò trụ cột trong công tác đối ngoại.

Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đối ngoại nhân dân có một lợi thế rất lớn là sự linh hoạt, mềm dẻo, có thể tiếp cận với nhiều đối tượng, có bề dày truyền thống. Thực tế, trong quá khứ, chúng ta đã huy động được mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam, có mạng lưới bạn bè và một tình hữu nghị bền chặt với nhân dân các nước. Đây chính là nền tảng và vốn quý cần được tiếp tục phát huy.

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân xác định luôn đồng hành, hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đạt được mục tiêu chung của đối ngoại và mục tiêu phát triển đất nước.

Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của VUFO đã có những giải pháp sáng tạo gì để linh hoạt và thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt là đại dịch Covid-19?

Có thể thấy, tình hình thế giới và khu vực cũng như trong nước hiện có thuận lợi, khó khăn đan xen. Tương tự như vậy, đối ngoại nhân dân cũng đứng trước những thuận lợi, khó khăn và cả cơ hội mới.

Về thuận lợi, trong nước, Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức thành công và xác định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước là tiếp tục đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng; thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và tích cực của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Đại hội nêu rất rõ nhiệm vụ phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập môi trường và hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam.

Trên thế giới, xu thế chung là hòa bình, ổn định, hợp tác, nên vai trò, tiếng nói của người dân, các tổ chức nhân dân ngày càng được coi trọng và phát huy.

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân cũng đứng trước những thách thức. Đầu tiên là tình hình quốc tế rất phức tạp, tác động lớn đến mục tiêu, phương thức hoạt động, tính chất của các tổ chức nhân dân. Thế hệ cán bộ làm đối ngoại nhân dân tuổi đã cao, nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cung cấp cho những dự án phát triển nhân đạo đối với Việt Nam đã trở nên eo hẹp hơn.

Thêm nữa, đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức rất lớn đối với công tác đối ngoại nói chung cũng như với đối ngoại nhân dân nói riêng.

Thế nhưng, đại dịch đã khiến các hoạt động của chúng tôi phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là phương thức hoạt động và kết nối để nhanh chóng thích nghi được với tình hình mới. Mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh nhưng chúng tôi đã cùng các tổ chức nhân dân khác của Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động trên mọi lĩnh vực, nhanh chóng sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại, ứng dụng mạng xã hội, nền tảng Internet.

Trong bối cảnh Covid-19, các liên hệ với bạn bè quốc tế đã không bị gián đoạn. Chúng tôi đã tổ chức được hàng trăm hoạt động để kết nối, trao đổi thông tin thông qua các hội thảo, tọa đàm, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và cùng bạn bè khắc phục các khó khăn do đại dịch.

Không chỉ ở trung ương, các hoạt động của địa phương cũng rất sôi động và đi đầu trong hoạt động hỗ trợ, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... để quyên góp các nguồn lực ủng hộ đồng bào và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, chúng tôi có nhiều sáng kiến nhằm huy động các nguồn lực quốc tế ủng hộ chúng ta. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để thể hiện tình cảm, sự ủng hộ mạnh mẽ với các nước bạn bè truyền thống.

Điểm mới là các hoạt động này không chỉ thực hiện mục tiêu đối ngoại đơn thuần mà còn đưa được vào những nội dung thiết thực như các tọa đàm về phát triển kinh tế, bàn giải pháp công nghệ ứng phó dịch...

Như vậy, trong bối cảnh Covid-19, công tác đối ngoại nhân dân vẫn cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, có nhiều nét khởi sắc với những hình thức mới, sáng tạo và linh hoạt, cả trung ương đến địa phương.

Bên cạnh việc duy trì quan hệ song phương, chúng tôi đã thúc đẩy quan hệ đa phương với việc tham gia tích cực tại Diễn đàn Nhân dân Á - Âu, Diễn đàn Nhân dân ASEAN... và mở rộng sự tham gia vào năm cơ chế mới: các cơ chế Liên hợp quốc và tiểu vùng sông Mekong, Quốc tế tiến bộ, Mạng lưới Hòa bình và Hành tinh, Đại hội Hòa bình thế giới.

Cũng trong bối cảnh khó khăn, các tổ chức phi chính phủ vẫn tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội.

"Hội nghị Ngoại giao 31 hẳn sẽ có nhiều thảo luận sôi nổi và nhiều ý tưởng mới cùng với sự hội tụ trí tuệ của không chỉ của riêng các nhà ngoại giao, cán bộ ngoại giao, mà cả trong hệ thống chính trị của nước ta. Tôi tin rằng, Hội nghị sẽ là một dấu mốc mới cho sự phát triển của không chỉ ngành Ngoại giao, mà của cả đối ngoại Việt Nam với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân!", Đại sứ Nguyễn Phương Nga.

Trước tình hình trong nước và quốc tế sẽ còn nhiều thời cơ và thách thức, đối ngoại nhân dân xác định những nội dung quan trọng gì trong giai đoạn tới?

Hoạt động của đối ngoại nhân dân nói chung và VUFO nói riêng đều nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả là hòa bình và hữu nghị. Bên cạnh đó, chúng tôi xác định trách nhiệm lớn là thực hiện vai trò là một trụ cột trong công tác đối ngoại và phải tham gia rất tích cực vào việc huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Giai đoạn tới rất quan trọng bởi chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều chương trình và chiến lược lớn. VUFO cũng đã tổ chức sớm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động, tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; tập trung mở rộng, củng cố mạng lưới đối tác, đa dạng hóa về lực lượng tham gia hoạt động hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác truyền thống, với các hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu.

Thứ hai, xác định phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo sức sống mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân.

Cùng hoạt động song phương, đẩy mạnh các hoạt động tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và ủng hộ của bạn bè quốc tế, giải quyết những mối quan tâm chung của thế giới như an ninh truyền thống, môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, chủ quyền biển đảo...

Bên cạnh, việc tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong việc phát triển kinh tế xã hội, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., VUFO sẽ tích cực tham mưu, đóng góp vào xây dựng chính sách đối ngoại, đầu tư vào các sản phẩm thông tin đối ngoại.

Thứ ba, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giải quyết những phức tạp nảy sinh trong quan hệ với các nước, góp phần phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước.

Thứ tư, bảo đảm lực lượng làm đối ngoại nhân dân có đầy đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh. Bên cạnh sự quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tổ chức tại trung ương và địa phương để có hệ thống vững mạnh và liên kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả hoạt động.

Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới
Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia ủng hộ nhân dân Campuchia chống dịch Covid-19. (Ảnh: Tuấn Việt)

Kỳ vọng của Đại sứ về Hội nghị Ngoại giao 31?

Hội nghị Ngoại giao năm nay được tổ chức trong một bối cảnh rất mới. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi quan hệ quốc tế, cách tiếp cận đối với những vấn đề mới cùng các thách thức mới nảy sinh đối với ngành Ngoại giao.

Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức sau khi chúng ta có đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, khẳng định nhiệm vụ tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực phát triển đất nước và xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị cũng được tổ chức sau khi chúng ta đạt được thành công lớn về ngoại giao từ quan hệ song phương, đa phương như hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN, nhiệm vụ hai năm là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc...

Trong bối cảnh ấy, Hội nghị Ngoại giao năm nay được kỳ vọng là sự kiện rất quan trọng để triển khai đường lối đối ngoại trong bối cảnh tình hình mới. Đặc biệt, bên cạnh Hội nghị Ngoại giao, lần đầu tiên có Hội nghị toàn quốc về đối ngoại do Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì cùng với sự tham gia của tất cả ban ngành trong cả nước tìm phương hướng mới thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Ngoại giao 31 hẳn sẽ có nhiều thảo luận sôi nổi và nhiều ý tưởng mới cùng với sự hội tụ trí tuệ của không chỉ của riêng các nhà ngoại giao, cán bộ ngoại giao, mà cả trong hệ thống chính trị của nước ta.

Tôi tin rằng, Hội nghị sẽ là một dấu mốc mới cho sự phát triển của không chỉ ngành Ngoại giao, mà của cả đối ngoại Việt Nam với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân!

Xin cảm ơn Đại sứ!

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Mexico tại Việt Nam

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Mexico tại Việt Nam

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu ...

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong ...

Trọng Vũ (thực hiện)

Đọc thêm

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tìm kiếm ứng viên cho chương trình 'Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á'

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tìm kiếm ứng viên cho chương trình 'Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á'

Baoquocte.vn. Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á là chương trình quan trọng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy những mục tiêu chiến lược, thu hẹp các ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/5/2022: Tuổi Mùi chú ý tài chính gia đình

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 19/5/2022: Tuổi Mùi chú ý tài chính gia đình

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 19/5/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Lịch âm 19/5, âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 19/5/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 19/5/2022

Lịch âm 19/5, âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 19/5/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 19/5/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 19/5. âm lịch hôm nay 19/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 19/5/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 19 tháng 5 năm 2022 hôm nay.
Câu chuyện cảm động về khoảnh khắc nam VĐV Timor Leste giành 2 HCB SEA Games 31

Câu chuyện cảm động về khoảnh khắc nam VĐV Timor Leste giành 2 HCB SEA Games 31

Baoquocte.vn. Felisberto De Deus đi vào lịch sử Timor Leste khi là người đầu tiên giành huy chương môn điền kinh SEA Games với cú đúp HCB 5.000m & 10.000m.
Bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Baoquocte.vn. Ngày 18/5, đã diễn ra lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Hành vi quấy rối cơ thể - Nỗi ám ảnh trong vũ trụ ảo

Hành vi quấy rối cơ thể - Nỗi ám ảnh trong vũ trụ ảo

Baoquocte.vn. Khi thế giới ảo ngày càng trở nên sống động, người dùng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như những lời nói căm thù và quấy rối ...
Kinh tế Nhật Bản tiếp tục dao động theo đồ thị hình sin

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục dao động theo đồ thị hình sin

Baoquocte.vn. Quý I/2022, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm, chủ yếu do tác động tiêu cực của các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Baoquocte.vn. Sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đã đạt được nhiều kết ...
Vovinam tái xuất SEA Games sau 9 năm vắng bóng

Vovinam tái xuất SEA Games sau 9 năm vắng bóng

Baoquocte.vn. Với giới chuyên môn, SEA Games 31 là cơ hội rất tốt để tiếp tục quảng bá Vovinam với bạn bè trong khu vực nói riêng và quốc tế nói ...
Nhà văn Hàn Quốc Bang Hyeon-seok chia sẻ ấn tượng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà văn Hàn Quốc Bang Hyeon-seok chia sẻ ấn tượng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Theo nhà văn Bang Hyeon-seok, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thực sự nhất quán trong lời nói và hành động, sẵn sàng hy sinh vì dân tộc, vì ...
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ghi sổ tang, viếng Tổng thống UAE từ trần

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thay mặt Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chia buồn Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan từ trần.
Họp triển khai các hoạt động của SEARP do Việt Nam và Australia làm đồng Chủ tịch

Họp triển khai các hoạt động của SEARP do Việt Nam và Australia làm đồng Chủ tịch

Baoquocte.vn. Ban điều phối Chương trình khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (SEARP - OECD) đã nhóm họp lên kế hoạch triển khai các hoạt động.
Từ Kolkata nhớ Bác

Từ Kolkata nhớ Bác

Baoquocte.vn. Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam đã khởi động tuần lễ hướng về Bác Hồ tại Thành phố Kolkata, Thủ phủ Bang Tây Bengal, Ấn Độ.
Sinh hoạt chính trị chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh hoạt chính trị chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Baoquocte.vn. Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp với Chi bộ Công ty Viettel Tanzania tổ chức buôi sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư.
Việt Nam-Mexico sẽ khai thác tốt hơn cơ hội từ CPTPP

Việt Nam-Mexico sẽ khai thác tốt hơn cơ hội từ CPTPP

Baoquocte.vn. Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sanchez Cordero đã tiếp và làm việc với Đại sứ Nguyễn Hoành Năm về thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mexico.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh dâng hoa tưởng niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh dâng hoa tưởng niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng các cơ quan đại diện tại Vương quốc Anh đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ ở Newhaven, Sussex, Anh.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Baoquocte.vn. Trong tháng 5 có 15 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Ba Lan, Paraguay, Na Uy, Cameroon, Yemen, Argentina, Jordan, Ethiopia, Croatia...
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm Việt Nam: Cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược

Chủ tịch Quốc hội Singapore thăm Việt Nam: Cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc là một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ với Liên hợp quốc là một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam

Baoquocte.vn. Việt Nam luôn chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất vào Liên hợp quốc và xác định đây là một trọng tâm của đối ngoại đa phương.
Đại sứ Georgios Stilianopoulos: Hy Lạp mong muốn là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU

Đại sứ Georgios Stilianopoulos: Hy Lạp mong muốn là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU

Baoquocte.vn. Đại sứ Hy Lạp Georgios Stilianopoulos mong hợp tác kinh tế thương mại song phương có bước tiến mới, Hy Lạp sẽ là cửa ngõ cho hàng Việt Nam vào EU
Thổ Nhĩ Kỹ và chiến lược ngoại giao 'không ngủ' trong tháng lễ Ramadan

Thổ Nhĩ Kỹ và chiến lược ngoại giao 'không ngủ' trong tháng lễ Ramadan

Baoquocte.vn. Trong tháng Ramadan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiến hành các hoạt động ngoại giao dồn dập khi liên tục gặp 21 nhà lãnh đạo thế giới.
Quốc vụ khanh Na Uy trả lời phỏng vấn độc quyền TG&VN về chuyến thăm Việt Nam

Quốc vụ khanh Na Uy trả lời phỏng vấn độc quyền TG&VN về chuyến thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân chuyến thăm Việt Nam từ 12-13/5, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao về Phát triển quốc tế Na Uy trả lời phỏng vấn TG&VN.
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng đất nước mở cửa phục hồi

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng đất nước mở cửa phục hồi

Baoquocte.vn. Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp một phần không nhỏ vào chiến lược tổng thể về phục hồi kinh tế của Việt Nam hậu Covid-19.
Phiên bản di động