Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới

Trọng Vũ
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), đối ngoại nhân dân xác định luôn đồng hành, hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đạt được mục tiêu chung của công tác đối ngoại và mục tiêu phát triển đất nước.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột cấu thành cơ bản của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Đối ngoại nhân dân ý thức như thế nào về vai trò của mình, thưa Đại sứ?

Những người làm đối ngoại nhân dân rất tự hào khi được khẳng định vai trò làm trụ cột trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ý thức sâu sắc rằng, trách nhiệm của mình rất nặng nề và cũng trăn trở với một câu hỏi là làm thế nào để có thể làm một trụ cột và thực hiện vai trò trụ cột trong công tác đối ngoại.

Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đối ngoại nhân dân có một lợi thế rất lớn là sự linh hoạt, mềm dẻo, có thể tiếp cận với nhiều đối tượng, có bề dày truyền thống. Thực tế, trong quá khứ, chúng ta đã huy động được mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam, có mạng lưới bạn bè và một tình hữu nghị bền chặt với nhân dân các nước. Đây chính là nền tảng và vốn quý cần được tiếp tục phát huy.

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân xác định luôn đồng hành, hỗ trợ một cách thiết thực nhất cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đạt được mục tiêu chung của đối ngoại và mục tiêu phát triển đất nước.

Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của VUFO đã có những giải pháp sáng tạo gì để linh hoạt và thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt là đại dịch Covid-19?

Có thể thấy, tình hình thế giới và khu vực cũng như trong nước hiện có thuận lợi, khó khăn đan xen. Tương tự như vậy, đối ngoại nhân dân cũng đứng trước những thuận lợi, khó khăn và cả cơ hội mới.

Về thuận lợi, trong nước, Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức thành công và xác định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước là tiếp tục đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng; thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và tích cực của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Đại hội nêu rất rõ nhiệm vụ phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập môi trường và hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam.

Trên thế giới, xu thế chung là hòa bình, ổn định, hợp tác, nên vai trò, tiếng nói của người dân, các tổ chức nhân dân ngày càng được coi trọng và phát huy.

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân cũng đứng trước những thách thức. Đầu tiên là tình hình quốc tế rất phức tạp, tác động lớn đến mục tiêu, phương thức hoạt động, tính chất của các tổ chức nhân dân. Thế hệ cán bộ làm đối ngoại nhân dân tuổi đã cao, nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cung cấp cho những dự án phát triển nhân đạo đối với Việt Nam đã trở nên eo hẹp hơn.

Thêm nữa, đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức rất lớn đối với công tác đối ngoại nói chung cũng như với đối ngoại nhân dân nói riêng.

Thế nhưng, đại dịch đã khiến các hoạt động của chúng tôi phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là phương thức hoạt động và kết nối để nhanh chóng thích nghi được với tình hình mới. Mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh nhưng chúng tôi đã cùng các tổ chức nhân dân khác của Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động trên mọi lĩnh vực, nhanh chóng sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại, ứng dụng mạng xã hội, nền tảng Internet.

Trong bối cảnh Covid-19, các liên hệ với bạn bè quốc tế đã không bị gián đoạn. Chúng tôi đã tổ chức được hàng trăm hoạt động để kết nối, trao đổi thông tin thông qua các hội thảo, tọa đàm, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và cùng bạn bè khắc phục các khó khăn do đại dịch.

Không chỉ ở trung ương, các hoạt động của địa phương cũng rất sôi động và đi đầu trong hoạt động hỗ trợ, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... để quyên góp các nguồn lực ủng hộ đồng bào và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, chúng tôi có nhiều sáng kiến nhằm huy động các nguồn lực quốc tế ủng hộ chúng ta. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để thể hiện tình cảm, sự ủng hộ mạnh mẽ với các nước bạn bè truyền thống.

Điểm mới là các hoạt động này không chỉ thực hiện mục tiêu đối ngoại đơn thuần mà còn đưa được vào những nội dung thiết thực như các tọa đàm về phát triển kinh tế, bàn giải pháp công nghệ ứng phó dịch...

Như vậy, trong bối cảnh Covid-19, công tác đối ngoại nhân dân vẫn cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, có nhiều nét khởi sắc với những hình thức mới, sáng tạo và linh hoạt, cả trung ương đến địa phương.

Bên cạnh việc duy trì quan hệ song phương, chúng tôi đã thúc đẩy quan hệ đa phương với việc tham gia tích cực tại Diễn đàn Nhân dân Á - Âu, Diễn đàn Nhân dân ASEAN... và mở rộng sự tham gia vào năm cơ chế mới: các cơ chế Liên hợp quốc và tiểu vùng sông Mekong, Quốc tế tiến bộ, Mạng lưới Hòa bình và Hành tinh, Đại hội Hòa bình thế giới.

Cũng trong bối cảnh khó khăn, các tổ chức phi chính phủ vẫn tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội.

"Hội nghị Ngoại giao 31 hẳn sẽ có nhiều thảo luận sôi nổi và nhiều ý tưởng mới cùng với sự hội tụ trí tuệ của không chỉ của riêng các nhà ngoại giao, cán bộ ngoại giao, mà cả trong hệ thống chính trị của nước ta. Tôi tin rằng, Hội nghị sẽ là một dấu mốc mới cho sự phát triển của không chỉ ngành Ngoại giao, mà của cả đối ngoại Việt Nam với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân!", Đại sứ Nguyễn Phương Nga.

Trước tình hình trong nước và quốc tế sẽ còn nhiều thời cơ và thách thức, đối ngoại nhân dân xác định những nội dung quan trọng gì trong giai đoạn tới?

Hoạt động của đối ngoại nhân dân nói chung và VUFO nói riêng đều nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả là hòa bình và hữu nghị. Bên cạnh đó, chúng tôi xác định trách nhiệm lớn là thực hiện vai trò là một trụ cột trong công tác đối ngoại và phải tham gia rất tích cực vào việc huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Giai đoạn tới rất quan trọng bởi chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều chương trình và chiến lược lớn. VUFO cũng đã tổ chức sớm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động, tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; tập trung mở rộng, củng cố mạng lưới đối tác, đa dạng hóa về lực lượng tham gia hoạt động hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác truyền thống, với các hoạt động thiết thực, đi vào chiều sâu.

Thứ hai, xác định phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo sức sống mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân.

Cùng hoạt động song phương, đẩy mạnh các hoạt động tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và ủng hộ của bạn bè quốc tế, giải quyết những mối quan tâm chung của thế giới như an ninh truyền thống, môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, chủ quyền biển đảo...

Bên cạnh, việc tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong việc phát triển kinh tế xã hội, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., VUFO sẽ tích cực tham mưu, đóng góp vào xây dựng chính sách đối ngoại, đầu tư vào các sản phẩm thông tin đối ngoại.

Thứ ba, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giải quyết những phức tạp nảy sinh trong quan hệ với các nước, góp phần phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước.

Thứ tư, bảo đảm lực lượng làm đối ngoại nhân dân có đầy đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh. Bên cạnh sự quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện tổ chức tại trung ương và địa phương để có hệ thống vững mạnh và liên kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả hoạt động.

Đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng cùng những thách thức và cơ hội mới
Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia ủng hộ nhân dân Campuchia chống dịch Covid-19. (Ảnh: Tuấn Việt)

Kỳ vọng của Đại sứ về Hội nghị Ngoại giao 31?

Hội nghị Ngoại giao năm nay được tổ chức trong một bối cảnh rất mới. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi quan hệ quốc tế, cách tiếp cận đối với những vấn đề mới cùng các thách thức mới nảy sinh đối với ngành Ngoại giao.

Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức sau khi chúng ta có đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, khẳng định nhiệm vụ tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực phát triển đất nước và xây dựng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị cũng được tổ chức sau khi chúng ta đạt được thành công lớn về ngoại giao từ quan hệ song phương, đa phương như hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN, nhiệm vụ hai năm là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc...

Trong bối cảnh ấy, Hội nghị Ngoại giao năm nay được kỳ vọng là sự kiện rất quan trọng để triển khai đường lối đối ngoại trong bối cảnh tình hình mới. Đặc biệt, bên cạnh Hội nghị Ngoại giao, lần đầu tiên có Hội nghị toàn quốc về đối ngoại do Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì cùng với sự tham gia của tất cả ban ngành trong cả nước tìm phương hướng mới thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Ngoại giao 31 hẳn sẽ có nhiều thảo luận sôi nổi và nhiều ý tưởng mới cùng với sự hội tụ trí tuệ của không chỉ của riêng các nhà ngoại giao, cán bộ ngoại giao, mà cả trong hệ thống chính trị của nước ta.

Tôi tin rằng, Hội nghị sẽ là một dấu mốc mới cho sự phát triển của không chỉ ngành Ngoại giao, mà của cả đối ngoại Việt Nam với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân!

Xin cảm ơn Đại sứ!

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Mexico tại Việt Nam

Trao tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Mexico tại Việt Nam

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu ...

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong ...

Trọng Vũ (thực hiện)

Đọc thêm

Việt Nam-Áo: Nửa thập kỷ cùng nhau tiến bước

Việt Nam-Áo: Nửa thập kỷ cùng nhau tiến bước

Baoquocte.vn. Từ ngày 28-29/9 tại thủ đô Vienna diễn ra Ngày Việt Nam tại Áo năm 2022 hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt ...
Khủng hoảng năng lượng: Châu Âu tích lũy 'núi' nợ, ‘bom hẹn giờ’ của nền kinh tế khi nào phát nổ?

Khủng hoảng năng lượng: Châu Âu tích lũy 'núi' nợ, ‘bom hẹn giờ’ của nền kinh tế khi nào phát nổ?

Baoquocte.vn. Cuộc khủng hoảng năng lượng tấn công châu Âu đã buộc một số quốc gia phải thực hiện các chính sách đặc biệt để bảo vệ nền kinh tế.
Đi tìm chìa khóa hồi sinh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Đi tìm chìa khóa hồi sinh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Baoquocte.vn. Chìa khóa cho sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc là cách các nhà chức trách xử lý làn sóng bùng phát dịch Covid-19 tiếp theo và vấn ...
Nord Stream AG: 3 đường ống của Dòng chảy phương Bắc hư hại 'chưa từng có' trong một ngày

Nord Stream AG: 3 đường ống của Dòng chảy phương Bắc hư hại 'chưa từng có' trong một ngày

Baoquocte.vn. Nord Stream AG, nhà điều hành Dòng chảy phương Bắc cho biết, 3 đường ống ngoài khơi của hệ thống này đang chịu hư hại.
Ô nhiễm không khí gây ra các hành vi tiêu cực ở trẻ em?

Ô nhiễm không khí gây ra các hành vi tiêu cực ở trẻ em?

Baoquocte.vn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân gây ra các hành vi tiêu cực ở trẻ.
Covid-19 ngày 27/9: Gần 1.600 ca mắc mới, hơn 1.200 bệnh nhân chữa khỏi và 1 F0 tử vong

Covid-19 ngày 27/9: Gần 1.600 ca mắc mới, hơn 1.200 bệnh nhân chữa khỏi và 1 F0 tử vong

Baoquocte.vn. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết có 1.585 ca mắc mới, hơn 1.200 bệnh nhân khỏi và có 1 F0 tại Cần ...
XSMT 28/9, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 28/9/2022. SXMT 28/9/2022

XSMT 28/9, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 28/9/2022. SXMT 28/9/2022

Baoquocte.vn. XSMT 28/9. trực tiếp xổ số miền Trung 28/9/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 4. xổ số hôm nay 28/9/2022. SXMT 28/9
XSMN 28/9, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/9/2022. xổ số hôm nay 28/9

XSMN 28/9, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/9/2022. xổ số hôm nay 28/9

Baoquocte.vn. XSMN 28/9. xổ số hôm nay 28/9. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 28/9/2022. xổ số hôm nay ngày 28 tháng 9. XSMN thứ 4. xo so mien ...
Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 27/9 - SXMN 27/9/2022 - kết quả xổ số hôm nay 27/9

Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 27/9 - SXMN 27/9/2022 - kết quả xổ số hôm nay 27/9

Baoquocte.vn. XSMN 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 3 ngày 27/9/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 27 tháng 9. SXMN ...
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/9): Hà Nội có mưa; ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/9): Hà Nội có mưa; ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to; riêng Thừa Thiên-Huế gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.
Hành trình 'Theo dấu chân Bác Hồ' tại Pháp

Hành trình 'Theo dấu chân Bác Hồ' tại Pháp

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức chuyến đi 'Theo dấu chân Bác Hồ' về Le Havre và Sainte Adresse - nơi Người từng sống và làm việc từ năm 1911-1912.
400 cán bộ, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc tham dự Khóa tập huấn về ngành công nghiệp trà cổ thụ

400 cán bộ, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc tham dự Khóa tập huấn về ngành công nghiệp trà cổ thụ

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ cảm ơn các đơn vị đã phối hợp tổ chức Khóa tập huấn về ngành công nghiệp trà cổ thụ.
Đường bay thẳng Việt Nam-Kazakhstan sẽ chính thức khai trương từ cuối tháng 10

Đường bay thẳng Việt Nam-Kazakhstan sẽ chính thức khai trương từ cuối tháng 10

Baoquocte.vn. Việc nối lại đường bay trực tiếp Việt Nam-Kazakhstan tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại.
Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại Pháp

Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại Pháp

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đón đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh dẫn đầu thăm và làm việc tại Pháp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ thế giới lãng quên các bài học về vũ khí hạt nhân tại Hiroshima, Nagasaki

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ thế giới lãng quên các bài học về vũ khí hạt nhân tại Hiroshima, Nagasaki

Baoquocte.vn. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các quốc gia sử dụng mọi kênh đối thoại, ngoại giao và đàm phán để giảm căng thẳng và rủi ro hạt nhân.
Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi

Baoquocte.vn. Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương.
Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ và hỗ trợ người Việt tại Campuchia.
Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh trao đổi công tác bảo hộ công dân với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quảng Châu.
Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho hay, hiện 67 công dân Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.
Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân người Việt bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
Công tác bảo hộ công dân: Công dân cần, chúng tôi có

Công tác bảo hộ công dân: Công dân cần, chúng tôi có

Baoquocte.vn. Công tác bảo hộ công dân thời gian qua được triển khai nhanh chóng, kịp thời, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của công dân.
Đã đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia

Đã đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Australia là nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều sau sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường sống xứ sở chuột túi.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Australia là một nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều 'bỏ túi' dưới đây sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với nơi này.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Đa số người dân Campuchia theo đạo Phật. Vì vậy, cần ghi nhớ một số đặc trưng trong văn hóa giao tiếp Campuchia để có những cách ứng xử phù hợp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Văn hóa Campuchia có lịch sử phong phú và chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Tìm hiểu một số đặc trưng giao tiếp của người Campuchia để ứng xử phù hợp.
Văn hóa giao tiếp đặc sắc của người Maori - cư dân bản địa ở New Zealand

Văn hóa giao tiếp đặc sắc của người Maori - cư dân bản địa ở New Zealand

Baoquocte.vn. Là những người bản địa ở New Zealand, người Maori có nhiều nét văn hoá độc đáo được coi trọng, gìn giữ.
7 gạch đầu dòng cơ bản trong văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc (Phần 2)

7 gạch đầu dòng cơ bản trong văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc (Phần 2)

Baoquocte.vn. Hiểu rõ những đặc trưng trong văn hóa giao tiếp Hàn Quốc hiện nay sẽ giúp bạn tự tin và dễ dàng tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.
Hơn bao giờ hết, Việt Nam-Đức nhận thức rõ phải tăng cường Đối tác chiến lược tin cậy và hiệu quả

Hơn bao giờ hết, Việt Nam-Đức nhận thức rõ phải tăng cường Đối tác chiến lược tin cậy và hiệu quả

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh đã chia sẻ về những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Đức.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Tô Huy Rứa kể về cuộc gặp không thành nhưng ấn tượng sâu sắc với cố Thủ tướng Abe Shinzo

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Tô Huy Rứa kể về cuộc gặp không thành nhưng ấn tượng sâu sắc với cố Thủ tướng Abe Shinzo

Baoquocte.vn. Gặp cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo 3 lần, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Tô Huy Rứa ấn tượng nhất về lần gặp bất thành nhưng đặc biệt.
Quyết tâm kế thừa di sản của cố Thủ tướng Abe trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Quyết tâm kế thừa di sản của cố Thủ tướng Abe trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Baoquocte.vn. Cố Thủ tướng Abe Shinzo là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế từ rất sớm đã đánh giá được giá trị địa chính trị và kinh tế của Việt Nam.
Coi Việt Nam như người bạn lâu năm, Azerbaijan mong muốn duy trì quỹ đạo quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp

Coi Việt Nam như người bạn lâu năm, Azerbaijan mong muốn duy trì quỹ đạo quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp

Baoquocte.vn. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, Thứ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Elnur Mammadov đã trả lời phỏng vấn báo TG&VN.
‘Dĩ bất biến ứng vạn biến’ trong ngoại giao Việt Nam: Từ tư tưởng đến hành động

‘Dĩ bất biến ứng vạn biến’ trong ngoại giao Việt Nam: Từ tư tưởng đến hành động

Baoquocte.vn. Đúc kết từ kinh nghiệm cha ông, ‘dĩ bất biến, ứng vạn biến’ đã trở thành một tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của ngành ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Khi cá hilsa trở thành tâm điểm trong quan hệ Ấn Độ-Bangladesh

Khi cá hilsa trở thành tâm điểm trong quan hệ Ấn Độ-Bangladesh

Baoquocte.vn. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đang dùng ngoại giao cá hilsa để làm cầu nối quan hệ, thể hiện mong muốn cùng san sẻ nguồn nước với Ấn Độ.
Phiên bản di động