Quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

18/06/2020 11:00

TGVN. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể được cho là quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

TIN LIÊN QUAN
Đoàn Ngoại giao và Trưởng đoàn Ngoại giao có chức năng như thế nào?
Viên chức ngoại giao là những cán bộ nhân viên nào trong Cơ quan đại diện ngoại giao?
quyen quan trong nhat trong nhung quyen danh cho vien chuc ngoai giao
Quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

Nhà ngoại giao không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu ông ta phụ thuộc cách nào đó vào quyền lực của nước mà ông ta được cử đến. Quyền bất khả xâm phạm được công nhận cho nhà ngoại giao được hưởng trên đất nước mà ông ta thực hiện nhiệm vụ và suốt trong thời gian ông ta ở tại đó.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể là quan trọng nhất trong những đặc quyền dành cho viên chức ngoại giao. Thân thể của nhà ngoại giao là bất khả xâm phạm. Họ không thể bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất cứ hình thức nào. Nước tiếp nhận cần có sự đối xử trọng thị xứng đáng với họ và áp dụng những biện pháp thích đáng để ngăn chặn mọi hành vi xúc phạm đến thân thể, tự do và phẩm cách của họ.

Mọi hành động xúc phạm, khiêu khích một nhà ngoại giao có tư cách đại diện quốc gia thường được coi là xúc phạm, khiêu khích chính quốc gia đó. Ngay cả trong trường hợp những hành vi xúc phạm không phải do các cơ quan Nhà nước sở tại gây ra, chính quyền nước sở tại vẫn có trách nhiệm.

Khi Đại biện lâm thời Rumani ở New Delhi ông Livin Radu bị một tổ chức khủng bố bắt có ngày 9/10/1991, phía Rumani đã bằng nhiều cách yêu cầu nhà đương cục Ấn Độ tiến hành các biện pháp có thể để giải thoát ngay các nhà ngoại giao Rumani. Tổng thống Rumani gửi thông điệp cho Tổng thống Ấn Độ, Ngoại trưởng Rumani điện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ, Chính phủ Rumani kêu gọi Chính phủ nhiều nước, Ủy ban Luật pháp Liên hợp quốc, Hội nghị Khối thịnh vượng chung họp ở Harare góp phần vào việc cứu tính mạng nhà ngoại giao Rumani.

Về phía Ấn Độ, Tổng thống Ấn Độ đã phải khẳng định rằng các cơ quan Ấn Độ sẽ làm hết sức mình để giải thoát ông Livin Radu.

Tháng 8/2008, khi Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil bị bắt cóc, Chính phủ và trực tiếp là Bộ trưởng Ngoại giao ta đã đề nghị Chính phủ Brazil tiến hành mọi biện pháp để giải thoát cho nhà ngoại giao Việt Nam. Chính quyền Brazil đã mở một chiến dịch lớn với sự tham gia của rất nhiều lực lượng để giải cứu. Theo đánh giá của báo chí tại nước này, đây là một chiến dịch lớn nhất thuộc loại này được chính quyền nước sở tại tiến hành nhằm truy lùng các phần tử bắt cóc và giải cứu những người bị bắt cóc mà đặc biệt là để giải cứu một nhà ngoại giao của Việt Nam.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể bắt đầu từ ngày nhà ngoại giao đặt chân đến nước mà ông ta được cử đến, nó kéo dài trong suốt thời gian ông ta thực hiện nhiệm vụ cho tới khi ông ta chấm dứt nhiệm kỳ rời đất nước mà ông ta được cử đến, dù đã có người thay thế. Quyền bất khả xâm phạm tồn tại ngay cả khi tạm ngừng hay cắt đứt quan hệ ngoại giao và kể cả trong tình hình chiến tranh.

Tuy nhiên, nếu nhà ngoại giao ở lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ và thường trú ở nước tiếp nhận thì ông ta không thể tiếp tục được hưởng quyền bất khả xâm phạm và phải thực hiện luật pháp của nước tiếp nhận.

Các nước có ban hành luật quốc gia về đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao?

 

Các nước có ban hành luật quốc gia về đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao?

TGVN. Một số nước đã không nội luật hóa chuyển Công ước Vienna 1961 thành Luật quốc gia mà coi Công ước như pháp luật Nhà ...

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

 

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

TGVN. Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ là mối quan hệ chặt chẽ có tính chất có đi ...

Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

 

Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

TGVN. Ưu đãi và miễn trừ ngoại giao vừa là sự cần thiết bảo đảm một cách có hiệu quả sự hoạt động của các Cơ ...

Cục Lễ tân Nhà nước