Mang triển lãm đậm văn hóa-tình người tới cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài

Mang triển lãm đậm văn hóa-tình người tới cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài

Baoquocte.vn. Triển lãm của Nguyễn Bông Mai diễn ra tại Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cùng chuỗi sự kiện của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.
Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khát vọng chấn hưng nền văn hóa

Đề cương về văn hóa Việt Nam: Khát vọng chấn hưng nền văn hóa

Baoquocte.vn. Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Võng La.
Đề cương về văn hóa Việt Nam: 80 năm còn vẹn nguyên giá trị

Đề cương về văn hóa Việt Nam: 80 năm còn vẹn nguyên giá trị

Baoquocte.vn. PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
Làm nổi bật giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Làm nổi bật giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Baoquocte.vn. Hội thảo khoa học cấp quốc gia '80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)-Khởi nguồn và động lực phát triển' sẽ được tổ chức tại Hà Nội.
Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Baoquocte.vn. Cần đề xuất giải pháp giữ gìn, phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.
‘Văn hóa như căn cước của một quốc gia’

‘Văn hóa như căn cước của một quốc gia’

Baoquocte.vn. Văn hóa với bản sắc dân tộc kết tinh hàng nghìn năm như là căn cước của một quốc gia được lịch sử phát triển nhân loại chứng nhận…
Nữ họa sĩ Israel và những ấn tượng với Việt Nam

Nữ họa sĩ Israel và những ấn tượng với Việt Nam

Baoquocte.vn. Lễ khai mạc triển lãm tranh của nữ họa sĩ Israel gốc Pháp Jennifer Amouyal đã được tổ chức tại quán Hà Nội Café ở trung tâm thành phố Tel Aviv.
Tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại Saudi Arabia

Tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. ĐSQ Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Saudi Arabia” ở thành phố Dhahran.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động