Doanh nghiệp “ngại” đầu tư vào nông nghiệp vì đất đai manh mún

Doanh nghiệp “ngại” đầu tư vào nông nghiệp vì đất đai manh mún

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Các rào cản trong phát triển thị trường đất nông ...
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại Phú Quốc

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại Phú Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Quy định mới về miễn, giảm thuế đất nông nghiệp

Quy định mới về miễn, giảm thuế đất nông nghiệp 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động