Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thanh tra ngành Văn hóa –Xã hội

21/12/2018 14:36

Mới đây, Thanh tra Bộ Ngoại giao với vai trò Khối trưởng Khối thi đua Thanh tra các Bộ, ngành văn hóa - xã hội (Khối III), đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua Khối tại Phú Thọ.

TIN LIÊN QUAN
thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Để thanh tra là một khâu trong quản lý hành chính
thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Thanh tra Bộ Ngoại giao: Về nguồn Bắc Sơn
thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Thanh tra Bộ Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hàng Nhì

Tham dự Hội nghị có đại diện của Thanh tra Chính phủ và 7 Bộ, ngành gồm Tranh tra các bộ: Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc). Hội nghị cũng tiến hành bàn giao vai trò Trưởng Khối cho Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ngay từ đầu năm, với sự tham gia chứng kiến của đại diện lãnh đạo Vụ III và Phòng Thi đua Khen thưởng - Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành trong Khối đã xây dựng và ký kết bản Giao ước thi đua với nội dung, tiêu chí và thang điểm cụ thể.

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi

Thanh tra Bộ Ngoại giao với vai trò Khối trưởng Khối thi đua Thanh tra các Bộ, ngành văn hóa - xã hội (Khối III), đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua Khối năm 2018.

Đánh giá kết quả công tác thanh, kiểm tra tại Bộ Ngoại giao: Hội nghị chỉ ra rằng, trong năm qua, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã hoàn thành xuất sắc 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và có kết luận thanh tra, đúng thời gian với nhiều nỗ lực trong tư duy và thực hiện. Về thanh ta hành chính, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã thanh tra 18 đơn vị (tăng 38% so với năm 2017), trong đó có 10 đơn vị trong nước 08 Cơ quan đại điện Việt Nam tại nước ngoài (CQĐD). Về thanh tra chuyên ngành, trong năm qua, Thanh tra Bộ Ngoại giao cũng đã tiến hành tại 08 Sở Ngoại vụ. Công tác thanh tra tại Bộ Ngoại giao đã góp phần phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, đồng thời tìm hiểu những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi.

Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác thanh tra cũng đã được triển khai một cách xuất sắc các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. Cụ thể, Tranh tra bộ đã tiến hành 10 cuộc thanh tra hành chính về công tác quản lý thu - chi tài chính tại 10 đơn đơn vị trực thuộc Bộ. Đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đúng quy định. Thanh tra Bộ Thể thao và Du lịch đã tiến hành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu tại 02 đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tại Bộ Y tế, công tác thanh, kiểm tra cũng được triển khai với 54 đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, trong đó 27 đoàn thanh tra, 10 đoàn kiểm tra, 17 đoàn xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Ban hành 23 kết luận thanh tra, 10 Quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm, 35 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với  tổng số tiền xử phạt 1.251.654.000 đồng.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, đã tiến hành 37 cuộc thanh tra, cụ thể đã chủ trì tiến hành 24 cuộc thanh tra về sở hữu công nghiệp (SHCN), đã ban hành 10 Kết luận thanh tra về SHCN, 17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 316,4 triệu đồng và buộc tiêu hủy, loại bỏ yếu tố vi phạm đối với số lượng lớn nước giải khát, dược phẩm, túi xách… và buộc thay đổi tên doanh nghiệp đối với 02 đối tượng vi phạm. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tiến hành 05 cuộc thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 05 cơ sở và đã ban hành 05 Kết luận thanh tra đối với 05 cơ sở này. Đồng thời, Tranh tra Bộ KH-CN đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ tiến hành 05 cuộc thanh tra đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 01 nhiệm vụ phát sinh do cấp có thẩm quyền giao. Kết quả, Chánh thanh tra đã ban hành 04 Kết luận thanh tra, 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Công tác Thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được tiến hành nghiêm túc với 06 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 04 đơn vị thuộc Bộ, tiến hành 13 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành 10 quyết định xử phạt hành chính thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền là 294 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, Thanh tra Bộ GD& ĐT cũng đã ban hành 01 Kết luận thanh tra (do Lãnh đạo Bộ ký) và 49 kết luận thanh tra (do Chánh Thanh tra ký). Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 08 cuộc kiểm tra, trong đó nổi bật là cuộc Kiểm tra việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của các Hội đồng Chức danh giáo sư, PGS. Thanh tra Bộ GDĐT đã phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam, Ban Tuyên giáo TW, Bộ VH, TT & DL triển khai đạt hiệu quả; phối hợp với Bộ Công an xử lý tiêu cực thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Công tác thanh tra tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai 6.964 cuộc thanh tra; thực hiện 08 cuộc kiểm tra, trong đó có 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất. Thanh tra bộ LĐ-TB và XH đã tiến hành 566 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, trẻ em và xã hội, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 559 cuộc theo kế hoạch và 07 cuộc đột xuất...

Công tác thanh kiểm tra tại Ủy ban dân tộc đã triển khai 05 cuộc thanh tra tại các địa phương: Hà Giang, Đắk lắk, An Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam về việc thực hiện một số chính sách dân tộc; 02 cuộc thanh tra tại 02 đơn vị Báo Công Thương và Báo Tiền Phong về việc Thanh tra việc thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, hạn chế thiếu sót trong quản lý điều hành, sử dụng vốn thực hiện chính sách…

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi

Tham dự Hội nghị có đại diện của Thanh tra Chính phủ và 7 Bộ, ngành thuộc Khối văn hóa – Xã hội

Các mặt công tác khác

Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua ở các bộ, ngành thuộc Khối cũng được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung, trong năm qua các vụ khiếu nại, tố cáo ở các bộ/ngành trong Khối đều có xu hướng giảm căng thẳng cả về số đơn thư, vụ việc và số người tham gia. Đặc biệt là đoàn khiếu kiện đông người hầu như không còn. Tình trạng đơn thư nặc danh, đơn thư tập thể cũng giảm đáng kể. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng được triển khai nghiêm túc, theo đúng pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ/ngành và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, công tác của Thanh tra các Bộ, ngành trong Khối đã được thực hiện khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Việc phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua ngay từ đầu năm đối với các tập thể và cá nhân của các bộ, ngành trong Khối đã có tác động tốt, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn một cách đầy đủ, chất lượng, sáng tạo.

Đội ngũ cán bộ thanh tra giữ vững phẩm chất đạo đức của người làm công tác thanh tra, luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, do vậy đội ngũ luôn giữ được bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, luôn trau dồi về phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng văn bản pháp luật được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Chế độ thông tin báo cáo được chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Những tồn tại nhất định

Tuy nhiên, công tác thanh kiểm tra tại các bộ/ngành thuộc Khối cũng còn những mặt tồn tại nhất định. Chủ trương tinh giản biên chế trước yêu cầu công tác chuyên môn ngày càng tăng của nhiều bộ đang tạo sức ép lớn đối với một số đơn vị chưa kiện toàn được đội ngũ lãnh đạo (Bộ LĐ, TB-XH, Bộ VH, TT và DL, Bộ Ngoại giao), đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra, cộng tác viên thanh tra cũng như đối với việc cải tiến công tác và ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, kết quả thanh tra cũng còn hạn chế, còn tình trạng chồng chéo trong thanh tra cũng là nguyên nhân khiến công tác thanh tra chưa phát huy được hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước. Việc thực hiện cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính chưa cao. Một mặt là do thiếu nhân lực, nhưng mặt khác, sự thiếu vắng các công cụ và chế tài cũng khiến hiệu lực xử phạt chưa cao. Đồng thời, việc chia sẻ kinh nghiệm giữa thanh tra các bộ, ngành chưa thường xuyên.

Hội nghị cũng đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ của công tác thanh tra của Khối trong năm 2019.

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Bộ Ngoại giao tổ chức phổ biến kiến thức về phòng, chống tham nhũng

Nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng,  ngày 16/5, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị phổ ...

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Nâng cao hoạt động thanh tra của các cơ quan ngoại vụ địa phương

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tại Đà Nẵng, ngày 23/3, Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết và tập ...

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Thanh tra Bộ Ngoại giao: Xứng đáng là “tai mắt tinh tường” của Lãnh đạo Bộ

Sáng ngày 17/10, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm ...

thanh tra bo ngoai giao to chuc hoi nghi tong ket khoi thanh tra nganh van hoa xa hoi Thanh tra Bộ Ngoại giao: 45 năm xây dựng và trưởng thành

Trong suốt chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh của Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Bộ Ngoại ...

Thanh Báo