UNDP: Người dân Việt Nam sẽ hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững

Vy Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chương trình quốc gia mới đặt mục tiêu đến năm 2026, người dân Việt Nam sẽ đóng góp và hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng giới hơn; môi trường an toàn và sạch hơn.
UNDP: Người dân Việt Nam sẽ hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững
UNDP vừa phê duyệt Văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam (giai đoạn 2022-2026). (Nguồn: TTXVN)

Vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng

Theo thông tin từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ban điều hành cơ quan này vừa phê duyệt Văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam (giai đoạn 2022-2026) vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng, và không ai bị bỏ lại phía sau. Đi kèm với chương trình là gói tài chính hỗ trợ hơn 120 triệu USD.

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen chia sẻ: "Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng với những nỗ lực phục hồi từ đại dịch Covid-19, có cơ hội tạo ra tăng trưởng một cách bền vững, bao trùm và cung cấp nhiều việc làm cho người dân. Với Chương trình quốc gia 5 năm mới của UNDP, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo dai dẳng và xây dựng các lộ trình tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ và đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững."

Theo bà Caitlin Wiesen, Văn kiện Chương trình quốc gia cũng mô tả cách thức UNDP sẽ thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi các hệ sinh thái để thực hiện các mục tiêu.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và bao trùm, trong đó những người dễ bị tổn thương nhất được trao quyền với những cơ hội và khả năng chống chịu cao hơn," bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

Trong Văn kiện chương trình quốc gia mới cho Việt Nam, UNDP nhấn mạnh với hơn ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế không bị gián đoạn, Việt Nam đã đạt nhiều tiến triển đáng kể trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người.

Tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm từ 8,23% vào năm 2016 xuống còn 4,8% vào năm 2019, với 5,6% dân số có nguy cơ nghèo đa chiều. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên được xếp vào nhóm các nước có mức độ phát triển con người cao, đứng thứ 117 trên tổng số 189 quốc gia, chỉ số Phát triển con người đạt 0,704 điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, Văn kiện cũng chỉ ra tình trạng chưa đồng đều về thu nhập, bất bình đẳng về giới và sự phát triển chưa đồng đều giữa các vùng, giữa khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam vẫn tồn tại.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều nhất thế giới do thiên tai. Việc phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch, sự suy thoái môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học đang góp phần làm Việt Nam mất đi cơ hội phát triển kinh tế bền vững.

Từ thực tế trên, dựa trên đánh giá độc lập Chương trình quốc gia của UNDP (ICPE) tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021 thực hiện trong năm 2020, trong giai đoạn hỗ trợ mới, UNDP khẳng định cam kết sẽ hỗ trợ, chia sẻ các kinh nghiệm về tư duy lãnh đạo các vấn đề cốt lõi giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và phát triển con người, dựa trên lý thuyết thay đổi được xây dựng chung làm nền tảng cho Chương trình chung về Hợp tác phát triển bền vững của Liên hợp quốc (còn gọi là Chương trình hợp tác), đóng góp cho Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 của Việt Nam.

Hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế

Chương trình quốc gia mới đặt mục tiêu đến năm 2026, người dân Việt Nam sẽ đóng góp và hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng giới hơn; môi trường an toàn và sạch hơn; và một xã hội công bằng, an toàn và bao trùm hơn.

Cụ thể, ở lĩnh vực xây dựng sự thịnh vượng chung thông qua chuyển đổi kinh tế, chương trình quốc gia của UNDP hướng đến mục tiêu năm 2026, người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, sẽ đóng góp và hưởng lợi một cách công bằng từ các chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới tốt hơn dựa trên sự đổi mới, làm chủ kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và công việc thỏa đáng.

UNDP sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các cơ chế tạo điều kiện cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật có thể tiếp cận việc làm bền vững, cải thiện sinh kế; có các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững hơn, bao trùm hơn và có tính nhạy cảm giới, cùng với phương án tài chính; hình thành hệ thống an sinh xã hội mang tính bao trùm, nhạy cảm giới và ứng phó hiệu quả với các cú sốc.

Ở lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và môi trường bền vững, UNDP đặt mục tiêu mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, sẽ được hưởng lợi và đóng góp vào môi trường an toàn, sạch hơn từ việc Việt Nam giảm thiểu tác động cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng chống chịu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cung cấp năng lượng sạch, tái tạo cũng như quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

UNDP sẽ hỗ trợ Việt Nam về các giải pháp đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng chống chịu được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai, biến đổi khí hậu và sức khỏe đối với các đối tượng dễ bị tổn thương; xây dựng các chính sách và giải pháp về chuyển đổi sang phát triển carbon thấp, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai. Cùng với đó, các giải pháp và thực hành nhạy cảm giới, bền vững và sáng tạo trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch dựa vào thiên nhiên được thực hiện.

Ở lĩnh vực quản trị công, UNDP đặt mục tiêu đến năm 2026, người dân ở Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, sẽ được hưởng lợi và đóng góp vào một xã hội công bằng, an toàn và bao trùm hơn dựa trên nền tảng quản trị công tốt hơn, thể chế có tính phản hồi hơn, pháp quyền được tăng cường, bảo vệ và tôn trọng các quyền con người, bình đẳng giới, thoát khỏi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

UNDP sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực dự báo mang tính nhạy cảm giới và quản trị rủi ro được hỗ trợ nhằm tăng cường an ninh con người, xử lý khủng hoảng trong tương lai và duy trì hòa bình; năng lực của các bên liên quan được tăng cường để nâng cao nhận thức và tiến hành cải cách chính sách, luật pháp và thể chế nhằm giảm thiểu các rào cản về bình đẳng giới và sự hòa nhập của người khuyết tật.

Tiếp nối các kết quả của chương trình trước đây, ưu tiên của chương trình quốc gia mới cho Việt Nam của UNDP là hỗ trợ phát triển năng lực thiết kế và thực hiện chính sách dựa trên nguyên tắc quản trị AAA (tiên lượng, thích ứng, nhanh nhạy) để giải quyết những thách thức phức tạp và ứng phó với những vấn đề mới thông qua: thu thập và phân tích dữ liệu nhằm giải quyết những hình thức nghèo đa chiều mới, đặt thiên nhiên và môi trường vào vị trí trung tâm của phát triển kinh tế.

UNDP hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy số hóa và đổi mới toàn diện, lấy con người làm trung tâm; xem xét lại các lựa chọn chính sách và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế; thử nghiệm và nhân rộng các mô hình triển khai thành công; phát triển các nền tảng nhằm nâng cao khả năng hoạch định tài khóa và huy động nguồn lực.

Chương trình Quốc gia mới cho Việt Nam: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Chương trình Quốc gia mới cho Việt Nam: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Ban Điều hành của cơ quan này vừa thông qua Chương trình Quốc gia ...

Chương trình 'Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022' sẽ có nhiều điểm mới

Chương trình 'Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022' sẽ có nhiều điểm mới

Chương trình 'Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2022' với nhiều điểm mới hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn ...

(theo TTXVN)

Đọc thêm

XSMB 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 1/7/2022. dự đoán XSMB thứ 6

XSMB 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 1/7/2022. dự đoán XSMB thứ 6

Baoquocte.vn. XSMB 1/7. xổ số hôm nay 1/7. SXMB 1/7. trực tiếp xổ số miền Bắc 1/7/2022 . kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ ...
XSMT 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/7/2022. SXMT 1/7/2022

XSMT 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/7/2022. SXMT 1/7/2022

Baoquocte.vn. XSMT 1/7. trực tiếp xổ số miền Trung 1/7/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 6. xổ số hôm nay 1/7/2022. SXMT 1/7
XSMN 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/7/2022. xổ số hôm nay

XSMN 1/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/7/2022. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 1/7. xổ số hôm nay 1/7. kết quả xổ số miền Nam 1/7/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 1 tháng 7. xổ số miền Nam thứ 6. ...
Thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Baoquocte.vn. Với doanh nghiệp, tính bền vững chủ động và hành động phòng chống biến đổi khí hậu là công cụ nâng cao giá trị doanh nghiệp và lợi thế cạnh ...
Đứng đầu bảng I, Viettel FC vào bán kết AFC Cup 2022

Đứng đầu bảng I, Viettel FC vào bán kết AFC Cup 2022

Baoquocte.vn. Viettel FC có chiến thắng cách biệt 5-2 trước Hougang United (Singapore) để vào vòng bán kết khu vực với tư cách nhất bảng I Giải AFC Cup 2022.
Đại sứ quán Việt Nam giao lưu với học sinh trường Trung học phổ thông tại Copenhagen

Đại sứ quán Việt Nam giao lưu với học sinh trường Trung học phổ thông tại Copenhagen

Baoquocte.vn. Các học sinh bày tỏ xúc động lần đầu tiên được tới thăm và cảm nhận không khí ấm áp và sự đón tiếp thân tình của cán bộ nhân ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Baoquocte.vn. Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ, ngành tư pháp hai nước ...
Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 158

Lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 158

Baoquocte.vn. Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và ...
Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện các doanh nghiệp Anh đầu tư tại Việt Nam, tiếp lãnh đạo trường Imperial College London

Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện các doanh nghiệp Anh đầu tư tại Việt Nam, tiếp lãnh đạo trường Imperial College London

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn lắng nghe, sẵn sàng tạo điều kiện cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.
Thượng đỉnh G7 và NATO: Thách thức chồng thách thức

Thượng đỉnh G7 và NATO: Thách thức chồng thách thức

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO cho thấy nỗ lực của Mỹ và phương Tây nhằm vừa đối phó Nga và thách thức mang tính hệ thống từ Trung ...
Việt Nam đề cao nguyên tắc tôn trọng, đối thoại, hợp tác và bao trùm trong các vấn đề quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam đề cao nguyên tắc tôn trọng, đối thoại, hợp tác và bao trùm trong các vấn đề quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền

Baoquocte.vn. Việt Nam có nhiều hoạt động giới thiệu kinh nghiệm, nỗ lực, thành tựu, chia sẻ về thách thức, cam kết và nhu cầu hợp tác liên quan đến quyền con người.
Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, sẵn sàng hợp tác với các nước trong nỗ lực chung này.
Mozambique: Chặn đứng đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan khủng bố

Mozambique: Chặn đứng đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan khủng bố

Baoquocte.vn. Một số nhân viên Cơ quan Di trú quốc gia (SENAMI) của Mozambique bị bắt với cáo buộc tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam

Baoquocte.vn. Phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Nghị viện châu Âu về công tác hỗ trợ những nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới.
Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về quyền phá thai gây tranh cãi

Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ về quyền phá thai gây tranh cãi

Baoquocte.vn. Ngày 24/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ tước bỏ quyền phá thai là thách thức quyền tự do của phụ nữ.
Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Ukraine 'vượt mặt' cả Syria

Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Ukraine 'vượt mặt' cả Syria

Baoquocte.vn. Ngày 24/6, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc Rober Piper cảnh báo, tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine thậm chí vượt quá Syria
'Giữ lửa' hạnh phúc gia đình, 'thắp sáng' sức mạnh dân tộc

'Giữ lửa' hạnh phúc gia đình, 'thắp sáng' sức mạnh dân tộc

Baoquocte.vn. Sau đại dịch, mỗi gia đình là những nhân tố nòng cốt, đóng góp vào sự chuyển mình phục hồi của đất nước, 'thắp sáng' sức mạnh quốc gia dân tộc.
Bạc Liêu: Đồng bào Khmer chung tay xây dựng phum sóc

Bạc Liêu: Đồng bào Khmer chung tay xây dựng phum sóc

Baoquocte.vn. Bạc Liêu có đông đồng bào Khmer sống cộng cư, đời sống bà con có chuyển biến tích cực trong những năm qua.
Bạn bè Pháp sát cánh với cuộc đấu tranh đòi công lý của bà Trần Tố Nga

Bạn bè Pháp sát cánh với cuộc đấu tranh đòi công lý của bà Trần Tố Nga

Baoquocte.vn. Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga tổ chức bữa cơm từ thiện nhằm quyên góp gây quỹ ủng hộ bà, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Sức sống mới ở vùng biên giới Giang Thành

Sức sống mới ở vùng biên giới Giang Thành

Baoquocte.vn. Diện mạo vùng biên giới Giang Thành đã đổi thay, nhất là sự chuyển biến trong ý thức và ý chí tự lực vươn lên.
Australia: Hợp tác quốc tế sáng tạo và tích cực trong phòng chống tham nhũng

Australia: Hợp tác quốc tế sáng tạo và tích cực trong phòng chống tham nhũng

Baoquocte.vn. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cam kết chính phủ mới của ông sẽ thành lập một ủy ban chống tham nhũng có đầy đủ thẩm quyền cần thiết để thực thi nhiệm vụ.
Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Việt Nam ngày càng tiến bộ và cởi mở về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới

Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Việt Nam ngày càng tiến bộ và cởi mở về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới

Baoquocte.vn. Là người đồng tính nữ, Đại sứ Na Uy Grete Lochen thấy sự tiến bộ, cởi mở về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBTI) ở Việt Nam
Trưởng đại diện UNICEF: Đưa điều trị suy dinh dưỡng cấp tính vào luật, Việt Nam sẽ cứu sống khoảng 230.000 trẻ em hàng năm

Trưởng đại diện UNICEF: Đưa điều trị suy dinh dưỡng cấp tính vào luật, Việt Nam sẽ cứu sống khoảng 230.000 trẻ em hàng năm

Baoquocte.vn. Theo Trưởng đại diện UNICEF, Việt Nam cần tích hợp, chỉ định sử dụng các sản phẩm điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính vào luật.
Tổng giám đốc ILO: Việt Nam đang có nỗ lực rất nghiêm túc trong vấn đề xóa bỏ lao động trẻ em

Tổng giám đốc ILO: Việt Nam đang có nỗ lực rất nghiêm túc trong vấn đề xóa bỏ lao động trẻ em

Baoquocte.vn. Tổng giám đốc ILO bày tỏ vui mừng khi Việt Nam là một trong 26 quốc gia tiên phong chống lại lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực bảo đảm quyền con người mạnh mẽ và minh bạch của Việt Nam

Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực bảo đảm quyền con người mạnh mẽ và minh bạch của Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Quyền Điều phối viên Liên hợp quốc, Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III cho thấy nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam.
Đại sứ Na Uy: Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ, đối mặt với tử thần, họ không bỏ cuộc!

Đại sứ Na Uy: Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ, đối mặt với tử thần, họ không bỏ cuộc!

Baoquocte.vn. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen đã chia sẻ về đội rà phá bom mìn toàn nữ đầu tiên của Việt Nam.
Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân

Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân

Baoquocte.vn. Hằng năm, các quốc gia đều đưa ra quốc sách để hoạt động nhằm phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân.
Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Baoquocte.vn. Lá cờ Thổ dân Australia sẽ vĩnh viễn tung bay trên Cầu cảng Sydney sau khi chính quyền bang New South Wales cam kết 17 triệu USD để lắp đặt cột cờ thứ ba.
Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Phần Lan: Nỗ lực giảm sự hấp dẫn của thuốc lá đối với giới trẻ

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/5, Phần Lan bắt buộc hình ảnh và logo thương hiệu phải xóa khỏi bao bì các sản phẩm thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Baoquocte.vn. Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách Cố vấn quốc phòng.
Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Sau 2 tháng chiến sự, hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số hơn 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Instagram 'lỗi hệ thống' trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi những kẻ quấy rối

Baoquocte.vn. Instagram có hệ thống hết sức lỏng lẻo trong việc ngăn chặn hành vi quấy rối qua tin nhắn, chủ yếu nhằm vào tệp người dùng nữ với lượng người theo dõi cao.
Ramadan - Tháng linh thiêng của người Hồi giáo

Ramadan - Tháng linh thiêng của người Hồi giáo

Baoquocte.vn. Hôm nay (2/4) bắt đầu Tháng Ramadan - một trong những dịp lễ quan trọng nhất của hơn 1,8 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới.
Phiên bản di động