Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc có phải là hình thức công nhận thực tế đối với một quốc gia?

26/05/2020 11:00

TGVN. Trong thực tiễn ngoại giao thế giới, một hình thức cơ quan mới xuất hiện với danh nghĩa "Văn phòng đại diện quyền lợi" hay "Văn phòng liên lạc". Đây là một hình thức của Cơ quan đại diện ngoại giao.

TIN LIÊN QUAN
van phong dai dien quyen loi hay van phong lien lac co phai la hinh thuc cong nhan thuc te doi voi mot quoc gia Ukraine tuyên bố mở văn phòng đại diện ngoại giao tại Jerusalem
van phong dai dien quyen loi hay van phong lien lac co phai la hinh thuc cong nhan thuc te doi voi mot quoc gia Sau Mỹ, đến Honduras công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, mở văn phòng đại diện ngoại giao

Hình thức "Cơ quan đại diện ngoại giao" này được thiết lập khi giữa hai nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức hoặc khi giữa hai nước đã có quan hệ ngoại giao chính thức nhưng tạm thời bị cắt đứt.

Có rất nhiều ví dụ cho các Cơ quan đại diện theo hình thức trên. Văn phòng đại diện quyền lợi của Cộng hòa Liên bang Đức ở Phnom Penh trước khi hai nước có quan hệ ngoại giao chính thức hay Văn phòng liên lạc của việt Nam tại Washington và của Mỹ tại Hà Nội từ tháng 2 đến tháng 8/1995 trước khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao và mở Đại sứ quán.

Năm 1979, Văn phòng đại diện quyền lợi của Ai Cập và các nước Arab sau khi những nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau do việc Ai Cập đàm phán riêng rẽ với Israel. Tòa nhà của Đại sứ quán Ai Cập trước đây thì treo biển "Văn phòng đại diện quyền lợi của nước Cộng hòa Arab Ai Cập" còn những cán bộ ngoại giao Ai Cập dọn đến ở trong các sứ quán các nước có quan hệ hữu nghị với Ai Cập. Tương tự đối với Văn phòng đại diện quyền lợi các nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ai Cập ở Cairo.

Một ví dụ khác, trong những năm 1970, sau khi Cuba và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao, Văn phòng đại diện quyền lợi của Mỹ ở Havana được đặt bên cạnh Đại sứ quán Thụy Sỹ, Văn phòng đại diện quyền lợi của Cuba tại Washington được đặt bên cạnh Đại sứ quán Tiệp Khắc.

Các Văn phòng này được bố trí ngay tại các tòa nhà mà trước đây là trụ sở Đại sứ quán. Sự khác biệt của Văn phòng này ở Đại sứ quán là ở dấu hiệu bề ngoài, không treo quốc kỳ và biển Đại sứ quán, người đứng đầu không gọi là Đại sứ mà là người lãnh đạo văn phòng. Còn những vấn đề khác trong đó có quyền tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan và nhân vật chính thức của nước tiếp nhận về thực tế không khác chức năng của vị Đại diện ngoại giao thông thường.

Cán bộ Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ thông thường như đối với viên chức ngoại giao, trừ quyền trao đổi thư từ với Bộ Ngoại giao nước tiếp nhận.

Tại một số nước, trong danh sách Đoàn Ngoại giao, mặc dù Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc tuy chỉ là hình thức công nhận thực tế nhưng được xếp sau ngay các Đại sứ quán trên các cơ quan lãnh sự. Người lãnh đạo Văn phòng được xếp ngay sau các Đại biện lâm thời.

van phong dai dien quyen loi hay van phong lien lac co phai la hinh thuc cong nhan thuc te doi voi mot quoc gia Thiết lập, cắt đứt và nối lại quan hệ ngoại giao tiến hành như thế nào?

TGVN. Việc thiết lập, cắt đứt vằ nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ tiến hành theo sự thuận giữa các bên ...

van phong dai dien quyen loi hay van phong lien lac co phai la hinh thuc cong nhan thuc te doi voi mot quoc gia Ý nghĩa chính trị của việc công nhận các quốc gia mới như thế nào?

TGVN. Việc công nhận một quốc gia mới có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn, bởi điều đó thể hiện sự ủng hộ thực sự ...

van phong dai dien quyen loi hay van phong lien lac co phai la hinh thuc cong nhan thuc te doi voi mot quoc gia Cuốn Danh sách Đoàn Ngoại giao được biên tập theo nguyên tắc nào?

TGVN. Định kỳ 6 tháng hoặc một năm, Cơ quan lễ tân Bộ Ngoại giao các nước sẽ xuất bản cuốn sách Danh sách Đoàn ...

Cục Lễ tân Nhà nước