Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Nguyễn Văn Long
Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ
Trong mọi tiến trình cách mạng của đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán và không ngừng nỗ lực bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Theo dõi TGVN trên
Giáo dân thuộc Chi hội Ea Hiu của Hội thánh Tin lành
Giáo dân thuộc Chi hội Ea Hiu của Hội thánh Tin lành tại Đắk Lắk hát thánh ca. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thể chế bằng các chủ trương, chính sách pháp luật

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo cùng tồn tại trong lòng dân tộc và bình đẳng trước pháp luật. Đến năm 2021, nhà nước ta đã công nhận 43 tổ chức tôn giáo, khoảng 27 triệu tín đồ chiếm 27% dân số cả nước.

Từ khi Đảng ta lãnh đạo cách mạng đã luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước, đã ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo để xây dựng và phát triển đất nước.

Hơn 70 năm qua thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Việt Nam đã chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau khi nước nhà độc lập, ngày 03/9/1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Bác đề nghị Chính phủ tuyên bố “tín ngưỡng, tự do và lương-giáo đoàn kết”.

Quan điểm tư tưởng đó được Đảng, Nhà nước ta thể chế bằng các văn bản pháp luật, để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ và bảo đảm ngay trên thực tế, như Sắc lệnh số 234/SL, ngày 14/6/1955 gồm 5 chương, 16 điều, quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của chức sắc tôn giáo và tín đồ về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam “Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng của nhân dân. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do ấy. Mọi người Việt Nam đều có quyền tự do theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các nhà tu hành được tự do giảng đạo tại các cơ quan tôn giáo như nhà thờ, chùa, thánh thất, trường giáo lý... Khi truyền bá tôn giáo, các nhà tu hành có nhiệm vụ giáo dục cho các tín đồ lòng yêu nước, nghĩa vụ của người công dân, ý thức tôn trọng chính quyền nhân dân và pháp luật của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…”.

Trong tiến trình cách mạng của đất nước, để khẳng định chính sách nhất quán, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, được khẳng định trên nguyên tắc Hiến định tại các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980,1992 đến Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tiệm cận luật pháp quốc tế và Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, năm 1966 (ICCPR) mà Việt Nam đã tham gia thành viên, nhằm bảo đảm cho mọi người được thụ hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng tốt hơn trên thực tế bằng các văn bản pháp luật như: Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH 11 “Quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo”; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về nhà đất liên quan đến tôn giáo.

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”; Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân…

Đại lễ Phật đản Vesak 2019. (Nguồn: TTXVN)
Đại lễ Phật đản VESAK 2019. (Nguồn: TTXVN)

Chưa bao giờ các tôn giáo, tín ngưỡng có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay

Với sự nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tình hình đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng, số lượng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự ngày càng tăng. Qua thống kê cho thấy, năm 2003 cả nước có 6 tôn giáo 15 tổ chức, với 17 triệu tín đồ, khoảng 20 nghìn cơ sở thờ tự, 34 nghìn chức sắc, 78 nghìn chức việc.

Năm 2022, chính quyền đã công nhận 43 tổ chức, thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với trên 27,2 triệu tín đồ, trên 53 nghìn chức sắc, khoảng 148 nghìn chức việc, số lượng chức sắc, chức việc trong tổ chức tôn giáo có vai trò quan trọng trong tổ chức Giáo hội, là người thụ hưởng chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên 29.718 cơ sở thờ tự…

Bên cạnh đó, hàng năm có trên 8.000 nghìn lễ hội về tín ngưỡng, tôn giáo, với hàng vạn tín đồ tham gia; các tổ chức, cá nhân tôn giáo được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các tổ chức tôn giáo có trên 500 cơ sở khám chữa bệnh, trên 800 cơ sở bảo trợ xã hội, với 300 trường mầm non... từ năm 2018-2021 đã cấp phép xuất bản 2.027 ấn phẩm với 7.006.240 bản in, trong đó có nhiều xuất bản phẩm được dịch ra tiếng Anh, Pháp tiếng dân tộc và có 25 tờ báo, tạp chí của các tôn giáo đang hoạt động.

Trong 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp hàng trăm hécta đất để xây dựng cơ sở thờ tự như: Thành phố Hồ Chí Minh đã giao 7.500m2 đất cho Tổng Liên hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) xây dựng Viện thánh kinh thần học; tỉnh Đắk Lắk giao hơn 11.000m2 đất cho Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột; thành phố Đà Nẵng giao hơn 9.000m2 đất cho Tòa Giám mục Đà Nẵng; tỉnh Quảng trị giao thêm 15 ha cho Giáo xứ La Vang… Năm 2022 chính quyền các cấp đã cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo cho 486, tăng 60 cơ sở thờ tự tôn giáo so với năm 2021; cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho183 điểm nhóm; cấp quyết định xuất bản cho 140 xuất bản phẩm, với 684.250 bản in.

Các hoạt động phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, chức việc; các hoạt động thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; sửa đổi hiến chương, điều lệ; đăng ký chương trình hoạt động hàng năm... theo đúng quy định của pháp luật; chấp thuận cho 646 người được phong phẩm, suy cử làm chức sắc; 3.238 người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; 424 chức việc các tôn giáo được thuyên chuyển theo đúng Hiến chương, điều lệ.

Có thể nói, chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, chức sắc, chức việc, tín đồ ngày càng đông, cơ sở thờ tự ngày càng khang trang, việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam được công khai theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tăng cường giao lưu, học tập, trao đổi các đoàn với các tổ chức tôn giáo trên thế giới, từ năm 2011 đến nay, đã có khoảng gần 2.000 lượt cá nhân tôn giáo xuất cảnh tham gia khóa đào tạo ở nước ngoài, tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế liên quan đến tôn giáo, gần 500 đoàn nước ngoài, với hơn 3.000 lượt người vào Việt Nam để trao đổi, giao lưu hướng dẫn tại cơ sở thờ tự tại Việt Nam.

Tham dự các sự kiện tôn giáo do các tổ chức tôn giáo Việt Nam tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam 3 lần đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc VESAK, với trên 1.000 đại biểu quốc tế đến từ 120 quốc gia, vùng lãnh thổ hàng vạn quần chúng nhân dân tham dự; Lễ hội của Công giáo, Tin lành như Đại hội đồng Giám mục Á châu; Lễ 100 năm Tin Lành đến Việt Nam; với Liên minh châu Âu (EU) phối hợp tổ chức hội thảo: Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”, Đối thoại “Liên tín ngưỡng ASEM lần thứ VI”...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham. (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham ngày 1/3/2023. (Nguồn: TTXVN)

Phản bác các luận điệu xuyên tạc

Đón và làm việc với nhiều tổ chức, chức sắc tôn giáo đến trao đổi, tìm hiểu pháp luật tôn giáo của Việt Nam như: Viện Can dự toàn cầu Mỹ (IGE); tập đoàn truyền thông (WAZ) của Đức vào tìm hiểu chính sách tôn giáo của Việt Nam, kể cả các tổ chức nhân quyền tôn giáo quốc tế… ta đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình tôn giáo và chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, trao đổi tận cùng các vấn đề mà dư luận quốc tế quan tâm, để thấy rõ thực tiễn về đời sống tôn giáo ở Việt Nam đa dạng, phong phú.

Chính sách, pháp luật đã tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Tham gia vào bộ máy nhà nước như cơ quan dân cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia các đoàn thể chính trị xã hội, tham gia vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện xã hội; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới... bảo đảm quyền tự do tôn giáo chính đáng của nhân dân Việt Nam.

Thế nhưng, thế lực xấu chưa bao giờ từ bỏ âm mưu “diễn biến hoà bình”, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo móc nối với số bất mãn chế độ, có tư tưởng định kiến với Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, quy chụp những điều không có thật, yêu cầu thả người “đấu tranh cho tự do tôn giáo”. Trong khi đó, thực tế ở Việt Nam là tự do tôn giáo, chưa thấy người dân phản ứng chính sách, pháp luật của nhà nước nghiêm cấm giáo dân, tín đồ hành lễ tại cơ sở thờ tự... Các thế lực này xuyên tạc quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo “việc đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung” là nhằm “kìm kẹp hoạt động tôn giáo”, lợi dụng những vấn đề xã hội như: ô nhiễm môi trường, công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước để xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam với mục tiêu là gây rối loạn lòng dân, bao gồm cả chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, gây sự hoài nghi, giảm sút niềm tin với Đảng, Nhà nước ta.

Đảng, Nhà nước ta khẳng định, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đảng, Nhà nước chủ trương xoá bỏ mặc cảm, định kiến, không phân biệt đối xử về thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tôn trọng ý kiến khác nhau, không trái với lợi ích đất nước, dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, vì sự ổn định, phát triển của đất nước.

Mỗi khi Đảng có chủ trương, quan điểm mới về tôn giáo thì Nhà nước kịp thời thể chế bằng những văn bản pháp luật để đưa vào thực tiễn. Đảng, Nhà nước kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh để công tác tôn giáo đi vào nề nếp, đúng hướng, tạo sự tin tưởng trong giới chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đã khẳng định “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước như ngày nay”, là do sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trong đó có sự đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu:

1. Sắc lệnh số 234/SL, ngày 14 tháng 6, năm 1955 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Chương I, Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Nghị quyết số 25/NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

3. Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2003.

4.Việt Nam với vấn đề quyền con người, Hà Nội 2005, tr. 1.

5. Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái thù địch, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2014.

6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, trang 171.

7. Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. NXB Tôn giáo, Hà Nội năm 2022, tr 90,91

Việt Nam khẳng định trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách, chiến lược phát triển

Việt Nam khẳng định trẻ em luôn là trung tâm của mọi chính sách, chiến lược phát triển

Giám đốc điều hành UNICEF đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong chăm sóc và bảo đảm các ...

Việt Nam luôn quan tâm đến chính sách tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của Ngân hàng HSBC

Việt Nam luôn quan tâm đến chính sách tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của Ngân hàng HSBC

Sáng 15/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Surendra Rosha, đồng Tổng giám đốc điều hành khu vực ...

Thực hiện chính sách tiền tệ 'chính xác và mạnh mẽ', Trung Quốc hy vọng đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo

Thực hiện chính sách tiền tệ 'chính xác và mạnh mẽ', Trung Quốc hy vọng đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo

Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ hồi phục vào năm 2023 mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó lường.

Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Mục sư Franklin Graham bày tỏ niềm vui khi được cảm nhận về sự tự do tôn giáo tại Việt Nam, cảm ơn Chính phủ ...

Tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam: Sắc màu đa dạng và hòa hợp

Tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam: Sắc màu đa dạng và hòa hợp

Như một bức tranh đa dạng và hài hoà của vô vàn màu sắc, các tôn giáo ở Việt Nam ngày nay chung sống đoàn ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Xem nhiều

Đọc thêm

Biểu cảm bất ngờ của David Beckham khi xem MU đá chung kết FA Cup

Biểu cảm bất ngờ của David Beckham khi xem MU đá chung kết FA Cup

Cựu tiền vệ David Beckham và hai con có tâm trạng lên xuống theo diễn biến trận chung kết FA Cup giữa đội bóng cũ MU và Man City tối ...
Ngắm hơn 6.000 người mặc áo dài, đội nón lá để tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt trên phố Nha Trang

Ngắm hơn 6.000 người mặc áo dài, đội nón lá để tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt trên phố Nha Trang

MC Quyền Linh mặc áo dài cùng hàng nghìn người diễu hành trên phố Nha Trang...
Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea

Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea

Cập nhật tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea.
Thi lớp 10: Đề môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2023

Thi lớp 10: Đề môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội năm 2023

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn điều kiện vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN năm 2023.
ĐBQH: Thực hiện cải cách tiền lương, vậy mức tăng sẽ là bao nhiêu?

ĐBQH: Thực hiện cải cách tiền lương, vậy mức tăng sẽ là bao nhiêu?

Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, một điều mà cử tri quan tâm là tới đây cải cách tiền lương thì mức tăng sẽ là bao nhiêu?
Điện Kremlin: Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại để đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Điện Kremlin: Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại để đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 3/6 cho biết Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Tổng thống Tunisia: Giải pháp an ninh là không đủ để loại bỏ tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Tunisia: Giải pháp an ninh là không đủ để loại bỏ tình trạng nhập cư bất hợp pháp

Tổng thống Tunisia Kais Saied gợi ý cần tổ chức một hội nghị quốc tế với sự tham gia của tất cả các quốc gia liên quan đến vấn đề di cư.
Hy Lạp: Bắt giữ 5 cảnh sát 'nhúng chàm' trong đường dây buôn người

Hy Lạp: Bắt giữ 5 cảnh sát 'nhúng chàm' trong đường dây buôn người

5 sĩ quan cảnh sát Hy Lạp đối mặt với cáo buộc hợp tác với những kẻ buôn người để tạo điều kiện cho ít nhất 100 người di cư vào nước này.
Nâng cao năng lực trong đấu tranh phòng, chống mua bán người cho cán bộ tuyến đầu biên giới

Nâng cao năng lực trong đấu tranh phòng, chống mua bán người cho cán bộ tuyến đầu biên giới

Ngày 30/5 diễn ra Hội nghị tổng kết Dự án và Lễ công bố Bộ tài liệu tập huấn về phòng chống mua bán người.
Tăng cường dấu ấn nữ sĩ quan Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tăng cường dấu ấn nữ sĩ quan Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 30/5 đã diễn ra Hội nghị quốc tế 'Nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Cơ hội và thách thức'.
Indonesia chủ trì cuộc họp Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền lần thứ 37

Indonesia chủ trì cuộc họp Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền lần thứ 37

Cuộc họp chuẩn bị cho cuộc gặp thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền vào tháng 7 tới.
Hàn Quốc chọn ra Ngày Bình đẳng giới

Hàn Quốc chọn ra Ngày Bình đẳng giới

Các nghị sĩ Hàn Quốc chọn ra Ngày Bình đẳng giới với mục tiêu vận động cho việc tham gia chính trị bình đẳng giữa nam và nữ giới.
Tất cả vì mầm xanh tương lai của đất nước

Tất cả vì mầm xanh tương lai của đất nước

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - những mầm xanh tương lai của đất nước.
Phát huy quyền và lợi ích của công dân số

Phát huy quyền và lợi ích của công dân số

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh điện tử là nỗ lực phát huy các quyền, lợi ích người dân trong chuyển đổi số.
Để trẻ em không bị 'nhiễm độc' từ không gian mạng

Để trẻ em không bị 'nhiễm độc' từ không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, cạm bẫy tràn lan trên mạng Internet là điều cấp thiết, đòi hỏi nỗ lực của toàn xã hội.
Họ đã viết ra cuốn sách mang tên Hy vọng

Họ đã viết ra cuốn sách mang tên Hy vọng

Đi trên đường, tôi thường nghĩ mỗi người ta gặp dù quen hay không quen đều chứa đựng một cuốn sách...
Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuyển đổi số ở Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuyển đổi số ở Việt Nam

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, phản ánh nỗ lực bảo vệ quyền con người trong chuyển đổi số ở Việt Nam.
Vấn nạn di cư: Thách thức tiếng nói chung của EU

Vấn nạn di cư: Thách thức tiếng nói chung của EU

Liên tiếp xảy ra vụ chìm thuyền khiến hàng trăm người di cư trái phép thiệt mạng, trong khi các nước châu Âu vẫn chưa tìm được tiếng nói chung...
Các quy định về căn cước của Pháp

Các quy định về căn cước của Pháp

Tương tự như hộ chiếu, căn cước được xác định là giấy tờ chứng minh nhân thân và quốc tịch Pháp của một cá nhân.
Tăng cường tiếng nói của nữ quyền, Tây Ban Nha công bố Luật đại diện bình đẳng

Tăng cường tiếng nói của nữ quyền, Tây Ban Nha công bố Luật đại diện bình đẳng

Nội các Tây Ban Nha dự kiến phê duyệt luật thúc đẩy bình đẳng giới trước thềm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.
Vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải: Bulgaria truy tố 6 đối tượng, nguy cơ đối mặt 15 năm tù

Vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải: Bulgaria truy tố 6 đối tượng, nguy cơ đối mặt 15 năm tù

Những đối tượng liên quan vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải có thể phải ngồi tù 15 năm nếu bị kết tội ngộ sát và tham gia buôn người có tổ ...
Nhân sự nữ cấp cao nghỉ việc, xu hướng mới ở Thung lũng Silicon?

Nhân sự nữ cấp cao nghỉ việc, xu hướng mới ở Thung lũng Silicon?

Bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành YouTube nghỉ việc sau gần một thập niên đảm nhiệm vai trò này.
Đau đáu 'giấc mơ Mỹ', người di cư qua Honduras tăng vọt trong tháng 1

Đau đáu 'giấc mơ Mỹ', người di cư qua Honduras tăng vọt trong tháng 1

Gần 19.000 người di cư trái phép đến Mỹ đã vào Honduras trong tháng 1 vừa qua, nhiều hơn 969% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Tại Mexico, cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có tới 7 người từng bị trải qua một hình thức bạo lực.
Phiên bản di động