Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người

Hạnh Chi
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan đã có bài trả lời phỏng vấn dành cho Báo Thế giới & Việt Nam nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người
Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan. (Ảnh: NVCC)

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã công bố Báo cáo năm 2021 về tình hình mua bán người trên thế giới (Báo cáo TIP). Từ góc độ của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bà nhận định về Báo cáo này như thế nào?

Báo cáo TIP năm nay cơ bản đánh giá tương đối tích cực về nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam, không có nhiều nhận định tiêu cực và chưa khách quan như Báo cáo TIP các năm trước.

Báo cáo khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc lần đầu tiên cung cấp số liệu mua bán người có phân tách trong nhiều năm trở lại đây, tăng kinh phí phòng, chống mua bán người, ban hành nhiều chính sách, pháp luật mới như Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 với các điều khoản nghiêm cấm thu phí môi giới đối với người lao động và tăng cường bảo vệ người lao động, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tổ chức các chiến dịch trên quy mô lớn ở cộng đồng có nguy cơ cao về mua bán người.

Báo cáo cũng đánh giá tất cả nỗ lực của các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc điều chỉnh công tác phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19 như điều chỉnh về việc tổ chức xét xử; tập huấn, hợp tác quốc tế thông qua trực tuyến...

Tuy vậy, việc xếp hạng đối với Việt Nam tại Báo cáo TIP năm 2021 vẫn chưa đánh giá thỏa đáng kết quả mà ta đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2020 vừa qua, mặc dù phải đối phó với dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng tất cả các cơ quan chức năng, từ trung ương tới địa phương, đều nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống mua bán người, song song với việc xây dựng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn mới nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Chúng ta đã từng bước thực hiện phân tách số liệu công tác phòng, chống mua bán người, lồng ghép vấn đề mua bán người trong xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan, đẩy mạnh phát hiện và kiên quyết xử lý vấn đề mua bán người trong nước, tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các ngành về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Việt Nam cũng tích cực tham gia các cơ chế hợp tác khu vực về phòng, chống mua bán người như Tiến trình COMMIT, Tiến trình Bali và triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực này.

Tiến trình COMMIT là Tiến trình đa phương ra đời năm 2004, do Chính phủ 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam thống nhất thành lập nhằm xây dựng và thực thi các chiến lược giải quyết nạn mua bán người xuất phát từ tầm nhìn mang tính khu vực.

Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do chính phủ Australia và Indonesia đồng khởi xướng tại Hội nghị Bộ trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức tại Bali (Indonesia) tháng 2/2002. Đến nay, Tiến trình gồm 49 thành viên và 27 quan sát viên.

Ngày 9/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo bà, đâu là những điểm mới của chương trình này?

Là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Cục Lãnh sự đã tích cực cùng với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Qua quá trình tham gia xây dựng, Cục Lãnh sự nhận thấy, với định hướng đến năm 2030, Chương trình đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới như xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người; xây dựng nội dung tuyên truyền định kỳ về kết quả phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an; nghiên cứu thực hiện thí điểm quy trình chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán.

Đặc biệt, Chương trình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ, cơ quan liên quan, ví dụ như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mua bán người trong lĩnh vực đánh bắt, khai thác thủy sản, phối hợp với các cơ quan liên quan phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý; Bộ Ngoại giao chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách về các vấn đề di cư quốc tế nhằm nâng cao công tác quản lý di cư quốc tế, góp phần ngăn chặn nguy cơ mua bán người.

Cục Lãnh sự phòng, chống mua bán người
Ngày 30/7 hằng năm được lấy là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". (Nguồn: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao)

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phòng, chống mua bán người, trong đó chú trọng tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ ngoại giao về phòng, chống mua bán người, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này tại các cơ chế, diễn đàn song phương, khu vực mà Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) có vai trò điều phối.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng sở tại và trong nước để tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cũng như những người nghi là nạn nhân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam ở sở tại nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mua bán người và phát hiện các hành vi mua bán người.

Trong giai đoạn 2011-2020, theo thống kê của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, có 1.854 người được xác định là nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài.

Thời gian tới, Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan trong nước triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn mới nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán người, phát hiện sớm và bảo vệ nạn nhân cũng như những người có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Ngày 9/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, thay thế Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

9 nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 bao gồm:

(1) Truyền thông về phòng, chống mua bán người;

(2) Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người;

(3) Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người;

(4) Tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân;

(5) Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán;

(6) Hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người;

(7) Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người;

(8) Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người;

(9) Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người.

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan đã cập nhật tình hình di cư hiện nay và những nỗ lực ...

Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Công tác bảo hộ công dân 6 tháng đầu năm 2021 đã được triển khai một cách hiệu quả trên nhiều phương diện, đạt được ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Hương vị tình thân tập 115 (phần 2 tập 44): Thy phát hiện người sát hại bố mình, Nam bị đánh tơi tả, ai sẽ minh oan cho ông Sinh?

Hương vị tình thân tập 115 (phần 2 tập 44): Thy phát hiện người sát hại bố mình, Nam bị đánh tơi tả, ai sẽ minh oan cho ông Sinh?

Baoquocte.vn. Hương vị tình thân tập 115 (phần 2 tập 44), Thy chất vấn mẹ về người sát hại bố, Nam bị đánh tơi tả, ai sẽ minh oan cho ông ...
Giá cà phê hôm nay 28/9, Đồng loạt đảo chiều giảm sâu, xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm tháng thứ 5 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 28/9, Đồng loạt đảo chiều giảm sâu, xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm tháng thứ 5 liên tiếp

Baoquocte.vn. Giá cà phê đảo chiều, điều chỉnh giảm trên cả hai sàn kỳ hạn và chờ đợi biến động khi xu hướng đầu cơ đã vào vùng quá mua.
Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh lần đầu tiên sau gần một thập kỷ

Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh lần đầu tiên sau gần một thập kỷ

Baoquocte.vn. Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu thanh có tốc độ vượt quá Mach 5.
Hoa hậu Ngọc Hân ‘xây’ cầu nối văn hóa trên tà áo dài

Hoa hậu Ngọc Hân ‘xây’ cầu nối văn hóa trên tà áo dài

Baoquocte.vn. Qua những tà áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân mong có thể gắn kết các nền văn hóa trên thế giới và quảng bá nét đẹp Việt Nam trong mắt ...
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/9 - Bán hay không?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/9 - Bán hay không?

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch ...
Covid-19 ở Mỹ: Tổng thống Biden tiêm mũi vaccine thứ 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhiễm bệnh

Covid-19 ở Mỹ: Tổng thống Biden tiêm mũi vaccine thứ 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhiễm bệnh

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 trước ống kính truyền hình tại Nhà Trắng.
Tổng thư ký NATO khẳng định Trung Quốc không phải kẻ thù, kêu gọi Bắc Kinh làm điều này

Tổng thư ký NATO khẳng định Trung Quốc không phải kẻ thù, kêu gọi Bắc Kinh làm điều này

Baoquocte.vn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ lo ngại về 'kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng' của Trung Quốc.
Hungary chơi lớn, ký hợp đồng để Nga cung cấp khí đốt 15 năm, Ukraine đòi kiện

Hungary chơi lớn, ký hợp đồng để Nga cung cấp khí đốt 15 năm, Ukraine đòi kiện

Baoquocte.vn. Hungary đã ký thỏa thuận mới cung cấp khí đốt dài hạn với nhà xuất khẩu khí đốt độc quyền Nga Gazprom.
Chuyển nhượng cầu thủ: Chelsea sẽ 'chi bạo' cho De Ligt, Dortmund lên tiếng tương lai Haaland

Chuyển nhượng cầu thủ: Chelsea sẽ 'chi bạo' cho De Ligt, Dortmund lên tiếng tương lai Haaland

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên Báo Thế giới và Việt Nam.
NÓNG: Triều Tiên lại vừa phóng ít nhất một vật thể bay ra biển Nhật Bản

NÓNG: Triều Tiên lại vừa phóng ít nhất một vật thể bay ra biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Sáng 28/9, Triều Tiên phóng ít nhất một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Tokyo đánh giá, có vẻ như đây là vụ phóng tên lửa ...
Covid-19: Nối tiếp Mỹ, Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho nước nghèo

Covid-19: Nối tiếp Mỹ, Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho nước nghèo

Baoquocte.vn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, cần phải hành động khẩn trương hơn nhằm đảm bảo vaccine Covid-19 cho nước nghèo.
Tình hình Afghanistan: Khủng hoảng hệ thống y tế, nguy cơ 'nạn đói cận kề'

Tình hình Afghanistan: Khủng hoảng hệ thống y tế, nguy cơ 'nạn đói cận kề'

Baoquocte.vn. Theo UNFPA, phụ nữ và các bé gái tại Afghanistan sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nạn đói.
Những nhóm lao động nào được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Những nhóm lao động nào được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Baoquocte.vn. Sáu nhóm đối tượng người lao động và sử dụng lao động dưới đây sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo các mức 1,8 -3,3 triệu đồng/người.
APEC thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ

APEC thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ

Baoquocte.vn. Với việc sát cánh bên nhau, APEC sẽ giải quyết được những rào cản để giúp phụ nữ tham gia đầy đủ và có ý nghĩa hơn vào nền kinh tế khu vực.
Chống phân biệt chủng tộc: Toàn cầu cam kết tăng cường nỗ lực

Chống phân biệt chủng tộc: Toàn cầu cam kết tăng cường nỗ lực

Baoquocte.vn. Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết cam kết tăng cường nỗ lực chống nạn phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.
Covid-19 quá tồi tệ, các nhà vận động kêu gọi quỹ bảo trợ toàn cầu nhằm bảo vệ thế hệ tương lai

Covid-19 quá tồi tệ, các nhà vận động kêu gọi quỹ bảo trợ toàn cầu nhằm bảo vệ thế hệ tương lai

Baoquocte.vn. Các nhà hoạt động kêu gọi thiết lập một quỹ bảo trợ xã hội toàn cầu nhằm ngăn chặn sự mất mát của một thế hệ do Covid-19.
Vaccine nào cho ‘virus tin giả’?

Vaccine nào cho ‘virus tin giả’?

Baoquocte.vn. Hiện nay, chúng ta không chỉ phải đối mặt với virus gây ra đại dịch Covid-19 mà còn phải kiểm soát, đẩy lùi 'virus tin giả' lan tràn.
Ngăn chặn tội phạm mua bán người

Ngăn chặn tội phạm mua bán người

Baoquocte.vn. Tội phạm mua bán người xuất hiện trên 63 tỉnh, thành phố. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã có tình trạng mua bán nam giới, trẻ sơ sinh...
Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền con người

Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền con người

Baoquocte.vn. Việt Nam đang phải đối phó với nhiều nguy cơ, thách thức từ không gian mạng, đặc biệt là tình trạng lộ lọt chiếm đoạt thông tin, dữ liệu cá nhân.
Tiêm vaccine Covid-19 ở Đức: Tự nguyện hay áp lực?

Tiêm vaccine Covid-19 ở Đức: Tự nguyện hay áp lực?

Baoquocte.vn. Đối với những người Đức chọn không tiêm phòng vaccine Covid-19, áp lực tài chính có thể gia tăng trong những tháng tới.
UNICEF cảnh báo: Chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ không được cải thiện trong thập kỷ qua

UNICEF cảnh báo: Chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ không được cải thiện trong thập kỷ qua

Baoquocte.vn. Theo UNICEF, trẻ em dưới 2 tuổi trên toàn cầu đang không được cung cấp đủ lương thực và dinh dưỡng cần thiết để tăng trưởng và phát triển tốt.
Cánh cửa hẹp cho những người từ chối tiêm vaccine Covid-19

Cánh cửa hẹp cho những người từ chối tiêm vaccine Covid-19

Baoquocte.vn. Các chính phủ ở châu Âu và Mỹ hối thúc người dân tiêm chủng đầy đủ bằng cách áp quy định nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine Covid-19.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động