Để công tác thông tin đối ngoại thực sự có bước chuyển và hiệu quả

Minh Nhật
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ không ngừng nỗ lực sáng tạo, vận dụng, “biến hóa” theo yêu cầu tại sở tại để làm cho công tác thông tin đối ngoại có bước chuyển, thực sự có hiệu quả tại địa bàn ngoài nước.

Chiều ngày 15/11, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt và làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021.

Không ngừng nỗ lực, sáng tạo

Thay mặt Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, công tác thông tin đối ngoại đã triển khai hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ, khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo, dân chủ, nhân quyền cả ở kênh song phương và đa phương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương luôn hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Thành công trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của Ban Tuyên giáo hay của Bộ Ngoại giao đều có sự đóng góp, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cơ quan và cả hệ thống 94 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương luôn hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã luôn đồng hành cùng Bộ Ngoại giao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thống nhất chỉ đạo định hướng thông tin thông qua các trao đổi hằng ngày cũng như thông qua cơ chế giao ban định kỳ, góp phần tạo dư luận thuận lợi trong nước và quốc tế, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước, đấu tranh hiệu quả chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động đối ngoại nói chung, trong đó có Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020, cùng nhiều thỏa thuận, quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, trong đó có Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Bộ Ngoại giao và mạng lưới 94 Cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan trong nước để làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Đại sứ, Tổng lãnh sự bày tỏ niềm vinh dự khi được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trọng trách nặng nề

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đồng cảm sâu sắc với trọng trách nặng nề mà mỗi Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đảm nhận trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường ở phạm vi toàn thế giới cũng khiến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gặp không ít khó khăn và thách thức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nỗ lực hết sức, làm tốt công tác phối hợp với các Trưởng Cơ quan đại diện. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Để phát huy lợi thế của các Cơ quan đại diện trong công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, đặc biệt là của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đặc biệt là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò của các Cơ quan đại diện trong cung cấp thông tin, đề xuất tham mưu chủ trương, chính sách đối ngoại, thông tin đối ngoại, góp phần củng cố, đưa quan hệ của Việt Nam, trong đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của các địa phương với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả; tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là đối với công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, thu hút các nguồn lực ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ kép, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ba là, tiếp tục chú trọng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp, làm cầu nối chuyển tải thông tin nhanh chóng, chính xác, phù hợp về tình hình trong nước đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, tranh thủ tối đa kênh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo hiệu ứng thông tin đối ngoại tích cực tới bạn bè quốc tế; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thành công các quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, nhất là với các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, trong đó có việc ứng cử vào hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc giai đoạn 2023-2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Bốn là, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với việc phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn, các Trưởng Cơ quan đại diện quan tâm nghiên cứu nhu cầu thông tin của các nước sở tại, chủ động đa dạng hóa các phương thức, kênh thông tin, nhất là ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội để tranh thủ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người và những giá trị Việt Nam tiêu biểu; khơi gợi tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Năm là, hỗ trợ các cơ quan truyền thông báo chí trong nước mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; giới thiệu và tạo điều kiện để phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin, viết bài, nhất là về các sự kiện chính trị-đối ngoại quan trọng của đất nước. Đồng thời chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng, có uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Tối 8/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị 'Phát ...

Đào tạo kỹ năng viết báo cáo, phát biểu cho cán bộ ngoại giao trẻ

Đào tạo kỹ năng viết báo cáo, phát biểu cho cán bộ ngoại giao trẻ

Ngày 21/10, Chi đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã tổ chức buổi đào tạo chuyên đề với ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Thắng tối thiểu Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U19 Quốc tế

Thắng tối thiểu Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết giải U19 Quốc tế

Baoquocte.vn. U19 Việt Nam 1 lần nữa bất bại trước U19 Thái Lan sau 3 lần chạm trán chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng với thành tích 1 trận hòa ...
Những điều viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần lưu ý

Những điều viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần lưu ý

Baoquocte.vn. Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn cần nắm được các chế độ, công việc theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP.
Diễn biến bão số 2: Đêm 10/8, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9

Diễn biến bão số 2: Đêm 10/8, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9

Baoquocte.vn. Hồi 19h ngày 9/8, tâm bão số 2 trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.
XSMB 10/8, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 10/8/2022. dự đoán XSMB hôm nay

XSMB 10/8, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 10/8/2022. dự đoán XSMB hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 10/8. trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay 10/8/2022. xổ số hôm nay ngày 10 tháng 8. xổ số miền Bắc thứ 4. xổ số hôm nay 10/8. ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Hun Manet bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.
Việt Nam và Campuchia sẽ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để giành nhiều thắng lợi mới

Việt Nam và Campuchia sẽ luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để giành nhiều thắng lợi mới

Baoquocte.vn. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng CPP, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia ...
Cận cảnh Toyota Fortuner Leader tại Thái Lan, giá từ 905 triệu đồng

Cận cảnh Toyota Fortuner Leader tại Thái Lan, giá từ 905 triệu đồng

Baoquocte.vn. Toyota Fortuner Leader dành riêng cho thị trường Thái Lan với nhiều nâng cấp, giá bán từ 1,371 triệu baht, tương đương 905 triệu đồng.
Tin thế giới 9/8: Tổng thống Ukraine kêu gọi ‘cấm cửa’ người Nga; Châu Âu sẽ phải ngẫm liệu Kiev đúng hay sai; Lý do ông Trump bị khám nhà

Tin thế giới 9/8: Tổng thống Ukraine kêu gọi ‘cấm cửa’ người Nga; Châu Âu sẽ phải ngẫm liệu Kiev đúng hay sai; Lý do ông Trump bị khám nhà

Baoquocte.vn. Nga-Ukraine, eo biển Đài Loan, FBI khám xét nhà cựu Tổng thống Trump, khủng hoảng năng lượng... là những sự kiện thế giới nổi bật 24 giờ qua.
Kế hoạch khí đốt mới của EU chính thức có hiệu lực, Đức nói gì?

Kế hoạch khí đốt mới của EU chính thức có hiệu lực, Đức nói gì?

Baoquocte.vn. Cơ quan quản lý năng lượng Đức (Bundesnetzagentur) hoan nghênh kế hoạch khí đốt khẩn cấp của EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/8.
Covid-19 ngày 9/8: Số mắc mới tăng lên 2.340 ca; hơn 9.500 ca khỏi bệnh; 103 bệnh nhân đang thở ô xy

Covid-19 ngày 9/8: Số mắc mới tăng lên 2.340 ca; hơn 9.500 ca khỏi bệnh; 103 bệnh nhân đang thở ô xy

Baoquocte.vn. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 9/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.340 ca mới; hơn 9.500 bệnh nhân khỏi và tiếp tục không có F0 tử ...
Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Baoquocte.vn. Chiều ngày 8/8 tại Trụ sở Bộ, Đại sứ Trần Ngọc An, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã chủ trì Tọa đàm với chủ đề 'Bảo ...
Lễ thượng cờ và giao lưu gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Colombo, Sri Lanka

Lễ thượng cờ và giao lưu gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Colombo, Sri Lanka

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Aruni Wijewardane hoan nghênh những dấu mốc quan trọng mà ASEAN đã đạt được kể từ khi thành lập.
Chile luôn coi trọng vai trò và vị thế ngày càng tăng của ASEAN

Chile luôn coi trọng vai trò và vị thế ngày càng tăng của ASEAN

Baoquocte.vn. Tại lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Jose Ahumada khẳng định, Chile luôn coi trọng vai trò và vị thế của ASEAN.
Ủy ban ASEAN tại New York và các nước thành viên Liên hợp quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN

Ủy ban ASEAN tại New York và các nước thành viên Liên hợp quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Tổng thư ký ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 đã gửi thông điệp chúc mừng.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Mexico

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Mexico

Baoquocte.vn. Ủy ban hiệp hội Đại sứ các nước ASEAN tại Mexico tổ chức Hội chợ ASEAN+3 Bazaar với nhiều hoạt động phong phú, quảng bá hình ảnh ASEAN.
Đường bay trực tiếp Việt Nam-Kazakhstan sẽ được nối lại từ tháng 9

Đường bay trực tiếp Việt Nam-Kazakhstan sẽ được nối lại từ tháng 9

Baoquocte.vn. Việc nối lại đường bay Việt Nam-Kazakhstan sẽ giúp thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa giữa hai nước.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra thông báo khẳng định Vương quốc Anh tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Để tạo thuận lợi cho công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú 'nơi sinh' vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.
Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Baoquocte.vn. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi hài nạn nhân về nước.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Baoquocte.vn. Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 37 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

Baoquocte.vn. Nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

Baoquocte.vn. Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo công du tới 3 đối tác Đông Á quan trọng, thể hiện chính sách ngoại giao kinh tế của nước này.
Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Đại sứ Peru kể chuyện đi xe máy và học tiếng Việt

Baoquocte.vn. Nhân dịp Ngày Quốc khánh Peru (28/7/1821-28/7/2022), Đại sứ Peru tại Việt Nam Augusto Morelli đã có cuộc trao đổi với phóng viên TG&VN.
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Dấu mốc trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Baoquocte.vn. Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Phiên bản di động