Một giai đoạn hợp thành lịch sử dân tộc Việt Nam *

Nguyễn Thị Bình
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. LTS: Việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã giúp Việt Nam xây dựng được mặt trận dân tộc đoàn kết thống nhất trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của Việt Nam ngày 30/4/1975.

Báo TG&VN xin lược trích giới thiệu bài viết của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đăng trong cuốn sách “Tấm lòng với Đất nước” của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 20/10/1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 20/10/1962.

Năm 2003, trong cuốn sách “Chung một bóng cờ”, luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đánh giá: “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là một giai đoạn hợp thành lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Với những ai đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hay sống trong những năm tháng ấy, không ai không biết đến vai trò to lớn, nổi bật của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đấu tranh vừa hết sức quyết liệt, vừa đặc biệt oai hùng của dân tộc Việt Nam.

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc - Nam. Từ năm 1955-1958, trong lúc hàng vạn chiến sĩ và cán bộ kháng chiến tập kết ra miền Bắc, thì tại miền Nam, nhân dân phải sống dưới sự kìm kẹp, khủng bố dã man của Mỹ, Diệm. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, ở Nam Bộ và rừng núi miền Trung nổ ra những cuộc “đồng khởi”, điển hình là ở Bến Tre.

Đã đến lúc cách mạng miền Nam, từ các vùng mới giải phóng đến vùng còn tạm chiếm, đòi hỏi có một tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp các lực lượng yêu nước, giương cao ngọn cờ lãnh đạo, có cương lĩnh, chương trình hành động, đồng thời đảm nhận vai trò của một chính quyền thực sự.

Ngày 20/12/1960, tại vùng giải phóng Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam. Mặt trận đưa ra bản Cương lĩnh 10 điều đề cập đến chính sách đối nội, đối ngoại, nhấn mạnh mục tiêu độc lập, thống nhất, hòa hợp hòa giải dân tộc.

Sau một thời gian ngắn, ở khắp miền Nam, Mặt trận các cấp từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã và cả trong vùng địch tạm chiếm đã được thành lập. Mặt trận đã hoạt động thực sự như một chính quyền, không những lãnh đạo Nhân dân đấu tranh về chính trị, quân sự và cả lãnh đạo nhân dân sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội...

Về đối ngoại, nhờ chính sách ngoại giao “hòa bình và trung lập”, Mặt trận thu hút được sự ủng hộ quốc tế hết sức rộng rãi, không chỉ các lực lượng hòa bình, công lý tiến bộ, mà cả những người còn sợ cộng sản, không tán thành chủ nghĩa xã hội. Cùng với hoạt động đối ngoại của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam nhận được sự ủng hộ của một phong trào đoàn kết quốc tế rộng lớn...

Nhưng sức mạnh của cuộc chiến đấu trước hết phải từ nội lực. Để mở mặt trận nhân dân rộng rãi hơn nữa, cô lập đối phương hơn nữa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra sức vận động, hình thành những tổ chức yêu nước khác để cùng phối hợp hành động. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam ra đời, do luật sư Trịnh Đình Thảo làm Chủ tịch.

Trên cơ sở chính trị vững mạnh của Mặt trận và Liên minh, tháng 6/1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập. Đây là một sự kiện quan trọng nói lên bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Vị trí của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được nâng cao tại cuộc đàm phán với Mỹ ở Paris: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam - Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trở thành đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam cả trong đối nội cũng như đối ngoại.

Từ năm 1962, đặc biệt từ khi có Hội nghị bốn bên về Việt Nam ở Paris, bên cạnh lực lượng ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, có một đội ngũ cán bộ đối ngoại “Việt cộng” của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời hoạt động năng nổ và hoạt bát ở nhiều nước và trên nhiều diễn đàn quốc tế.

Sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam ngày càng đi vào chiều sâu. Về các lực lượng chính trị ở miền Nam, không thể không nói đến “lực lượng thứ ba”, hình thành trong quá trình vận động của Mặt trận và phân hóa hàng ngũ của đối phương.

Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.
Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Năm 1972, khi cuộc chiến tranh đã đến giai đoạn cuối, tại bàn đàm phán chúng ta đưa ra giải pháp để chấm dứt chiến tranh. Đó là Mỹ phải rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam, vấn đề chính trị miền Nam sẽ do các bên miền Nam tự giải quyết; một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc ba thành phần sẽ chủ trì, tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam...

Có một số người trong chính quyền Sài Gòn mong muốn chấm dứt chiến tranh đã đứng ra chống lại Thiệu... Những người trong lực lượng thứ ba rất đa dạng, nhưng đều mong muốn hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước... Họ đã có sự đóng góp vào thắng lợi cuối cùng của Nhân dân ta.

Ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh do sự cố vấn tham mưu của một số người trong nội các, trong đó ta và một số người của lực lượng thứ ba, đã chấp nhận những điều kiện của Mặt trận để chấm dứt chiến tranh, làm giảm bớt đổ máu và giữ được thành phố Sài Gòn nguyên vẹn. Đó cũng là một sự đóng góp đáng kể của tướng Dương Văn Minh và bộ phận tham mưu của ông.

Như vậy có thể nói, thắng lợi vĩ đại ngày 30/4/1975 là thắng lợi của cả dân tộc, của toàn thể nhân dân miền Nam, của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam - Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, của Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình ở Việt Nam, có sự góp sức của các lực lượng thứ ba kể trên.

Nhưng tất cả chúng ta cũng hiểu rõ: Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết là do cuộc chiến đấu của toàn dân ta ở miền Nam, miền Bắc, của các lực lượng vũ trang, đội quân chính trị và các phong trào đấu tranh ngay trong vùng địch, giữa Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng.

Đã có biết bao nhiêu người đã ngã xuống dưới lá cờ của Mặt trận, bao nhiêu người đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận, không hề sợ gian nguy, gác bỏ tất cả, dấn thân vào cuộc kháng chiến. Nhân dân ta mãi mãi tri ân những anh hùng, liệt sĩ, những tấm gương về lòng yêu nước, thương dân cao cả đó.

Trước mắt chúng ta là cuộc đấu tranh mới để xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta đứng trước nhiều thuận lợi nhưng khó khăn và thử thách không ít.

Chúng ta, người Việt Nam, bất cứ ở trong nước hay ở nước ngoài, trước đây ở trận tuyến nào, nhưng nay trước các anh hùng liệt sĩ, những đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì đất nước, nguyện sẽ trung thành với lý tưởng độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng việc tăng cường đoàn kết và hòa hợp dân tộc, tranh thủ quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, phấn đấu không mệt mỏi cho một đất nước Việt Nam độc lập và phát triển vững mạnh, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi.


(*) Tít bài do TG&VN đặt.

TIN LIÊN QUAN
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4: Người đi tìm kỷ vật chiến tranh của đồng đội
Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng đất nước
Ký ức của một thời “vừa đánh, vừa đàm”
Gặp mặt thân mật kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris
Những người bạn Pháp với đàm phán Paris

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chính quyền quân sự Myanmar tái tổ chức các cơ chế hợp tác BRI với Trung Quốc

Chính quyền quân sự Myanmar tái tổ chức các cơ chế hợp tác BRI với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Chính quyền quân sự Myanmar đã tổ chức lại 3 ủy ban quan trọng khi thúc đẩy kế hoạch thực hiện các dự án trong Sáng kiến BRI của Trung ...
Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Phòng dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 22h ngày 18/5

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Phòng dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 22h ngày 18/5

Baoquocte.vn. Sau khi ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, UBND TP. Hải Phòng có công văn hoả tốc về tăng cường chống dịch.
Xung đột Palestine-Israel: Trung Quốc kêu gọi Mỹ chia sẻ trách nhiệm thay vì 'đổ dầu vào lửa'

Xung đột Palestine-Israel: Trung Quốc kêu gọi Mỹ chia sẻ trách nhiệm thay vì 'đổ dầu vào lửa'

Baoquocte.vn. Trung Quốc đã hối thúc Mỹ chia sẻ trách nhiệm thích đáng trong cuộc xung đột Palestine-Israel và ủng hộ HĐBA LHQ thúc đẩy hạ nhiệt tình hình.
Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đảng Nhân dân Campuchia

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đảng Nhân dân Campuchia

Baoquocte.vn. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới Đảng Nhân dân Campuchia.
Lịch âm 19/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 19/5/2021 chính xác nhất  - Lịch vạn niên 19/5/2021

Lịch âm 19/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 19/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 19/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 19/5. Âm lịch hôm nay 19/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 19/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 19 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
XSMN 19/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/5/2021 - SXMN 19/5 - xổ số hôm nay

XSMN 19/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/5/2021 - SXMN 19/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 19/5. xổ số hôm nay 19/5. xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 19 tháng 5 năm 2021. KQXSMN thứ 4. SXMN 19/5. KQSXMN.
XSMT 19/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/5/2021 - SXMT 19/5 - xổ số hôm nay

XSMT 19/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/5/2021 - SXMT 19/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 19/5. xổ số hôm nay 19/5. xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 19 tháng 5 năm 2021. KQXSMT thứ 4. SXMT 19/5. KQSXMT.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 19/5/2021: Bạch Dương vướng bận đào hoa, Bọ Cạp bị hãm hại trong công việc

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 19/5/2021: Bạch Dương vướng bận đào hoa, Bọ Cạp bị hãm hại trong công việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 19/5 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tin thế giới 18/5: Xung đột Israel-Palestine hạ nhiệt? Nga lo Mỹ ‘giở trò’ vì rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở; Tây Ban Nha ‘nhọc nhằn’ trước dòng người

Tin thế giới 18/5: Xung đột Israel-Palestine hạ nhiệt? Nga lo Mỹ ‘giở trò’ vì rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở; Tây Ban Nha ‘nhọc nhằn’ trước dòng người

Baoquocte.vn. Xung đột Israel-Palestine, quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Trung Quốc, khủng hoảng di cư ở Tây Ban Nha... là những sự kiện thế giới nổi bật 24h qua.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức về nguồn

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức về nguồn

Baoquocte.vn. Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức về nguồn

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức về nguồn

Baoquocte.vn. Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh Tây Bắc và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh Tây Bắc và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dự Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Tây Bắc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mozambique

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mozambique

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác.
Hội đồng Bảo an họp về tình hình Libya và thảo luận không chính thức về vấn đề tác động của công nghệ mới

Hội đồng Bảo an họp về tình hình Libya và thảo luận không chính thức về vấn đề tác động của công nghệ mới

Baoquocte.vn. Đại sứ Phạm Hải Anh đánh giá cao các tiến triển quan trọng ở Libya kể từ đầu năm 2021 đến nay, đặc biệt là việc các bên đạt Thỏa thuận ngừng bắn.
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khảo sát di tích nơi ở cũ của Bác Hồ tại Côn Minh, Trung Quốc.
Căng thẳng Israel-Palestine: Hội đồng Bảo an tiếp tục họp khẩn, Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường

Căng thẳng Israel-Palestine: Hội đồng Bảo an tiếp tục họp khẩn, Việt Nam lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường

Baoquocte.vn. Hội đồng Bảo an họp lần thứ ba trong tuần về tình hình Trung Đông, do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel-Palestine.
Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Người Việt tại Israel phát huy đoàn kết, bản lĩnh kiên cường giữa 'chảo lửa' Trung Đông

Baoquocte.vn. Căng thẳng Israel-Palestine leo thang, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn giữ vững tinh thần, phát huy bản lĩnh kiên cường trong mọi hoàn cảnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan bảo hộ 5 ngư dân gặp nạn tại tỉnh Rayong

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan bảo hộ 5 ngư dân gặp nạn tại tỉnh Rayong

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với cơ quan chức năng sở tại xác minh công dân và giải quyết vụ việc.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để bảo hộ công dân.
Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Bộ Ngoại giao thông tin về người phụ nữ Việt tử vong tại Lào do Covid-19

Baoquocte.vn. Hiện thi hài người phụ nữ Việt mắc Covid-19 tại Lào đã được hỏa táng theo quy định phòng chống dịch bệnh.
Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Covid-19, công tác bảo hộ công dân và chia sẻ từ người trong cuộc

Baoquocte.vn. Cán bộ ngoại giao công tác tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài trở thành những 'chiến sĩ' ở tuyến đầu chống dịch ở nước ngoài trong bảo hộ công dân.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia 1

Baoquocte.vn. TLSQ VN tại Preah Sihanouk bàn giao hàng nhân đạo nhằm hỗ trợ bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19.
Khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ cần làm gì?

Khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ cần làm gì?

Baoquocte.vn. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ sớm có kế hoạch chào từ biệt (farewell calls) các vị lãnh đạo cấp cao nước tiếp nhận, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan ...
Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Linh hoạt khi áp dụng ngôi thứ xã giao

Baoquocte.vn. Bên cạnh ngôi thứ chính thức được áp dụng trong các sự kiện, lễ nghi chính thức, tập quán công nhận một loại ngôi thứ khác là ngôi thứ xã giao.
Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Những điều cần biết về Phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế

Baoquocte.vn. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác là cơ quan đại diện chính thức của Việt Nam.
Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Quy định về sử dụng Quốc ca, Quốc thiều trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Cử Quốc thiều và hát Quốc ca là một trong những nghi thức thường có trong hoạt động đối ngoại và đi cùng những quy định cụ thể.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Bảy nguyên tắc ngôi thứ chính thức trong hoạt động đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong các hoạt động chính thức, vị trí của người tham dự được sắp xếp đúng theo ngôi thứ chính thức.
Phiên bản di động