"Mục tiêu cao nhất của phát triển văn hóa là nuôi dưỡng hệ giá trị con người"

Nguyệt Hà
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. "Phải xác định được mục tiêu cao nhất, trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa là xây dựng, nuôi dưỡng, gìn giữ hệ giá trị con người thì mới có thể tạo ra thay đổi trong xã hội”.
Lệch chuẩn đạo đức
Mục tiêu cao nhất của phát triển văn hóa là nuôi dưỡng hệ giá trị con người. (Ảnh: Nguyệt Anh)

Đó là quan điểm của GS. TS. Đinh Xuân Dũng (nguyên Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương) tại Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khai mạc sáng nay (29/11) tại Hà Nội.

Chuyên gia lo lắng về tình trạng “lệch chuẩn” đạo đức

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia băn khoăn về tình trạng “lệch chuẩn” đạo đức bởi các khái niệm, quy chuẩn hành xử của con người trong xã hội hiện đại còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

GS. TS. Đinh Xuân Dũng cho rằng, khi nói đến văn hóa, người ta thường nghĩ đến những hoạt động như biểu diễn, lễ hội…

Tuy nhiên, theo ông Dũng, quan điểm đó là chưa đầy đủ bởi nói về văn hóa cũng là nói về con người, vì văn hóa là của con người, do con người, vì con người, cốt lõi của xây dựng văn hóa là xây dựng con người.

Ông Đinh Xuân Dũng nói: “Phải xác định được tầm quan trọng của vấn đề, xác định được mục tiêu cao nhất, trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa là xây dựng, nuôi dưỡng, gìn giữ và phát triển các hệ giá trị con người thì mới có thể tạo ra thay đổi trong xã hội”.

Ông Dũng cho biết, theo kinh nghiệm của một số quốc gia ở châu Á, châu Âu, các kết quả nghiên cứu về giá trị quốc gia, giá trị con người ở các mức độ khác nhau đều được cơ quan có thẩm quyền thảo luận và thông qua, trở thành một văn bản có tính định hướng, giúp mọi người và toàn xã hội tự nguyện, tự giác thực hiện. Đó là một nhân tố quan trọng tạo nên một xã hội dân chủ, kỷ cương và văn hóa cao.

Khẳng định tầm quan trọng của hệ giá trị con người trong đời sống ngày nay, chuyên gia cho rằng Đảng cần có nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển con người, để có thể xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS. TSKH. Lương Đình Hải (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) cho hay: “Đảng đã xác định con người là mục tiêu, là động lực, là trung tâm của sự phát triển; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều phải do con người, vì con người. Nhưng trong thực tế chúng ta chưa có nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển con người".

Từ đó, ông Lương Đình Hải đề xuất cần có một nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển con người với đầy đủ các nội dung phong phú về con người đối với phát triển bền vững đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó các hệ giá trị Việt Nam nói chung, hệ giá trị con người Việt Nam nói riêng, là những nội dung cơ bản không thể thiếu.

"Mục tiêu cao nhất của phát triển văn hóa là nuôi dưỡng hệ giá trị con người"
Các chuyên gia tại Hội thảo. (Ảnh: Nguyệt Anh)

Đưa ra quan điểm của mình, PGS. TS. Đặng Thị Lan, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, bà đồng thuận với 7 tiêu chí mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng đề xuất về hệ giá trị con người, đó là: Yêu nước, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, trung thực, đoàn kết, nhân ái.

Bà Đặng Thị Lan nêu quan điểm: “Các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái thuộc về những giá trị truyền thống. Đây cũng là 3 giá trị điển hình tạo nên sức mạnh Việt Nam từ trong lịch sử đến hiện tại và đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Còn 4 giá trị tiếp theo: Trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, trung thực là những giá trị hiện đại, cũng là những điểm còn yếu trong phẩm chất con người Việt Nam hiện nay”.

Cần cách tiếp cận đa chiều trong xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam

Chia sẻ quan điểm của mình, TS. Hồ Bá Thâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam cần được thực hiện nhanh chóng, cụ thể, rõ ràng sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

“Những vấn đề không được đưa vào luật thì để dưới dạng quy ước cộng đồng gắn với các chuẩn mực về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, khu dân cư, đơn vị công tác. Cán bộ, Đảng viên phải là những người nêu gương, thực hiện hệ chuẩn mực con người Việt Nam cụ thể ở nơi sinh sống, công tác, học tập, lao động sản xuất. Thêm vào đó, chúng ta cần quy định đánh giá hàng năm và xem xét những nội dung cần bổ sung chỉnh lý và tổ chức rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai", ông Hồ Bá Thâm đề xuất.

GS.TSKH Lương Đình Hải (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) bày tỏ, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu, mục tiêu, bối cảnh, điều kiện và các phương tiện, tiền đề cho việc khai thác, sử dụng, phát huy và phát triển các hệ giá trị Việt Nam đã rõ ràng. Hơn lúc nào hết trong lịch sử, lúc này là lúc có thể khai thác tốt nhất nguồn lực nội sinh đặc biệt của quốc gia, của mỗi gia đình, cộng đồng và mỗi cá nhân.

Ông Hải cho rằng chất lượng của việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam "đang có vấn đề" nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, gây nên rất nhiều hệ lụy không mong muốn cho chính con người và xã hội, cản trở công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

“Hệ giá trị con người là yếu tố cốt lõi với nhiều giá trị xuyên suốt các hệ giá trị khác. Hệ giá trị con người ẩn chứa, kết tinh, thấm đẫm trong nhiều mặt, nhiều nội dung của các hệ giá trị khác,” ông Lương Đình Hải khẳng định.

Bên lề Hội thảo, ĐBQH. Bùi Hoài Sơn cho rằng, để xây dựng thành công hệ giá trị văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải xác định được đúng đắn hệ giá trị mới, trên cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan, tránh chủ quan, hô hào suông.

Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận hệ thống, tổng thể, đa chiều, vừa có được sự đồng thuận cao trong giới nghiên cứu khoa học và các nhà lãnh đạo, vừa được nhân dân ủng hộ và thực hiện.

"Chính vì vậy, cần phải tổng kết, đúc rút kết quả nghiên cứu của nhiều thế hệ các nhà khoa học đi trước, đồng thời tham khảo học hỏi kinh nghiệm quốc tế, vừa kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời tiếp thu các giá trị tiến bộ, phổ quát của nhân loại", ông Bùi Hoài Sơn nói.

Ngoài ra, theo ông Sơn, cần bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, vừa tiếp thu ý kiến của giới trí thức tinh hoa, lắng nghe ý kiến nhân dân và đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc triển khai hệ giá trị dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học rất cần cụ thể hóa bằng cách bổ sung các nội hàm mới của thời đại. Cụ thể: coi trọng tài năng cá nhân, đề cao học thức, chuyên môn, khoa học và công nghệ, đề cao sự sáng tạo và nhân văn, hướng tới tự do, dân chủ và hạnh phúc của con người.

Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị làm rõ nội dung, đặc điểm và những ảnh hưởng của các yếu tố quốc tế và ...

Có hay không vấn đề cơ sở giáo dục đại học ‘sính ngoại’, ‘chạy’ theo số lượng mà quên đi chất lượng?

Có hay không vấn đề cơ sở giáo dục đại học ‘sính ngoại’, ‘chạy’ theo số lượng mà quên đi chất lượng?

Có hay không vấn đề ‘sính ngoại’, ‘chạy’ theo số lượng mà quên đi chất lượng? Câu trả lời chắc chắn là có và số ...

"Giáo dục cần chuẩn bị cho con người đủ năng lực sống với thế giới VUCA"

GS. TS. Phạm Tất Dong cho rằng, thế hệ trẻ cần nền giáo dục tạo mọi cơ hội và điều kiện để họ có thể ...

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Kỳ vọng văn hóa Việt Nam sẽ được đầu tư đúng mức, phát triển có trọng tâm

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Kỳ vọng văn hóa Việt Nam sẽ được đầu tư đúng mức, phát triển có trọng tâm

"Tôi hy vọng trong những năm tới, văn hóa Việt Nam sẽ được đầu tư đúng mức, được phát triển có trọng tâm, có những ...

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Cần một cuộc đổi mới mang tính cách mạng trong quản lý và phát triển văn hóa

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Cần một cuộc đổi mới mang tính cách mạng trong quản lý và phát triển văn hóa

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam, ĐBQH Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc ...

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì hành động của Mỹ và nhiều nước châu Âu, ra tối hậu thư cảnh báo trả giá

Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận vì hành động của Mỹ và nhiều nước châu Âu, ra tối hậu thư cảnh báo trả giá

Baoquocte.vn. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các quốc gia phương Tây đang 'câu giờ' và nước này sẽ đưa ra 'các quyết định cần thiết' trong cuộc họp nội các ngày ...
Dàn mỹ nhân chọn đầm vàng óng xuất hiện tại lễ công bố các cuộc thi hoa hậu năm 2023

Dàn mỹ nhân chọn đầm vàng óng xuất hiện tại lễ công bố các cuộc thi hoa hậu năm 2023

Baoquocte.vn. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc đầm tôn dáng, cùng các người đẹp khác đua vẻ sexy trên thảm đỏ sự kiện công bố lịch trình 4 cuộc thi hoa ...
Tình hình Ukraine: Nga sắp đánh lớn? Lời hứa của Tổng thống Putin; đồn đoán sự xáo trộn nhân sự quan trọng của Kiev

Tình hình Ukraine: Nga sắp đánh lớn? Lời hứa của Tổng thống Putin; đồn đoán sự xáo trộn nhân sự quan trọng của Kiev

Baoquocte.vn. Tình hình Ukraine có thể khó khăn hơn trong hai tháng tới, trong bối cảnh có những đồn đoán lan rộng về việc Kiev sắp thay Bộ trưởng Quốc phòng.
Chuyển nhượng cầu thủ ngày 6/2: PSG đàm phán hợp đồng mới với Messi; MU tăng cường tiền đạo và lên danh sách bán

Chuyển nhượng cầu thủ ngày 6/2: PSG đàm phán hợp đồng mới với Messi; MU tăng cường tiền đạo và lên danh sách bán

Baoquocte.vn. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong những giờ qua.
Giá cà phê hôm nay 6/2/2023: Giá cà phê trở lại xu hướng giảm, lo ngại rủi ro tăng cao, thận trọng khi Quỹ đầu cơ trở lại bán khống

Giá cà phê hôm nay 6/2/2023: Giá cà phê trở lại xu hướng giảm, lo ngại rủi ro tăng cao, thận trọng khi Quỹ đầu cơ trở lại bán khống

Baoquocte.vn. Giá cà phê thế giới trên các sàn phái sinh sau 4 tuần tăng liên tiếp từ đầu năm, robusta bắt đầu có diễn biến trái chiều giữa các kỳ ...
Ảnh ấn tượng tuần (30/1-5/2): Nga tuyên bố đủ nguồn lực đáp trả mọi đe dọa, điểm nóng Bakhmut-Ukraine, Pháp nói chương trình hạt nhân Iran ‘hấp tấp'

Ảnh ấn tượng tuần (30/1-5/2): Nga tuyên bố đủ nguồn lực đáp trả mọi đe dọa, điểm nóng Bakhmut-Ukraine, Pháp nói chương trình hạt nhân Iran ‘hấp tấp'

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine, ông Putin khẳng định Moscow sẵn sàng đáp trả tất cả mối đe dọa, đánh bom ở Pakistan… là những ảnh ấn tượng trong tuần.
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22

Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22 diễn ra ngày 4/2 tại thành phố Yogyakarta của Indonesia.
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy các đề án kết nối điểm đến chung, tăng cường xúc tiến du lịch nội khối ASEAN

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy các đề án kết nối điểm đến chung, tăng cường xúc tiến du lịch nội khối ASEAN

Baoquocte.vn. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (M-ATM) lần thứ 26 đã khai mạc tại Đặc khu hành chính Yogyakarta của Indonesia ngày 4/2.
Báo New Zealand: Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng vào mùa Hè

Báo New Zealand: Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng vào mùa Hè

Baoquocte.vn. Thời báo NZ Herald News của New Zealand đã xếp bãi biển Đà Nẵng là một trong những địa điểm lý tưởng trong kỳ nghỉ mát vào mùa Hè.
Thành phố Cà phê - nơi lan tỏa tinh hoa văn hoá Việt với tầm vóc toàn cầu

Thành phố Cà phê - nơi lan tỏa tinh hoa văn hoá Việt với tầm vóc toàn cầu

Baoquocte.vn. Trong hai ngày 29-30/1, đã diễn ra chương trình Cảm hứng Chiềng đi và Xuân trên bản thượng dành cho người dân, du khách tại thành phố Cà phê.
Lễ hội tuyết Sapporo hút khách nước ngoài tới Hokkaido

Lễ hội tuyết Sapporo hút khách nước ngoài tới Hokkaido

Baoquocte.vn. Lượng du khách nước ngoài tới Hokkaido, hòn đảo cực Bắc của Nhật Bản, đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi trước Lễ hội tuyết Sapporo vào tháng Hai.
Các nước ASEAN sẽ triển khai nhiều dự án mới về du lịch

Các nước ASEAN sẽ triển khai nhiều dự án mới về du lịch

Baoquocte.vn. Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 57 - phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 đã được tổ chức tại Indonesia.
Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa - khởi thủy nghề trồng lúa nước Việt

Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa - khởi thủy nghề trồng lúa nước Việt

Baoquocte.vn. Ngày 5/2, tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa.
Một thoáng văn học Thụy Điển

Một thoáng văn học Thụy Điển

Baoquocte.vn. Nền văn hóa Thụy Điển rất trẻ, thật sự trưởng thành từ thế kỷ XVII-XVIII, và thực sự có mặt ở văn đàn quốc tế rộng rãi từ thế kỷ XIX.
Lễ khai ấn đền Trần xuân Quý Mão năm 2023

Lễ khai ấn đền Trần xuân Quý Mão năm 2023

Baoquocte.vn. Đêm 4/2 (14 tháng Giêng), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp, Nam Định đã diễn ra Lễ khai ấn đền Trần xuân Quý Mão năm 2023.
Ngày Xuân nhớ đến mấy bạn nước ngoài tha thiết với Việt Nam

Ngày Xuân nhớ đến mấy bạn nước ngoài tha thiết với Việt Nam

Baoquocte.vn. Tôi diễm phúc có một vài người bạn nước ngoài thiết tha với mình, da vàng mũi tẹt.
Quan niệm tôn thờ mèo của người Ai Cập cổ đại

Quan niệm tôn thờ mèo của người Ai Cập cổ đại

Baoquocte.vn. Người Ai Cập cổ đại tôn thờ mèo bởi đây là loài vật có ma thuật huyền bí và có thể mang lại vận may tới cho những ai nuôi chúng.
Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 53]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 53]

Baoquocte.vn. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn

Sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn

Baoquocte.vn. Cuốn sách mới ra mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể coi là cuốn 'cẩm nang' về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.
Ngày mai (2/2) ra mắt sách về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày mai (2/2) ra mắt sách về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Baoquocte.vn. Lễ ra mắt sách nhằm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bộ sách nổi tiếng về làm nước ép và sinh tố tốt cho sức khỏe

Bộ sách nổi tiếng về làm nước ép và sinh tố tốt cho sức khỏe

Baoquocte.vn. Bộ ba cuốn sách của Stephanie Leach, Rockridge Press và Farnoosh Brock sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về cách nước ép, sinh tố có thể cải thiện sức khỏe.
Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão thu hút 800.000 lượt khách tham quan

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão thu hút 800.000 lượt khách tham quan

Baoquocte.vn. Các đơn vị xuất bản, phát hành tham gia Lễ hội Đường sách đã bán được 3.100 tựa sách với hơn 59.000 quyển sách, đạt doanh thu 8,2 tỷ đồng.
'Một họa sĩ phù thế ' - Tác phẩm đáng chú ý của cây bút nổi danh Kazuo Ishiguro

'Một họa sĩ phù thế ' - Tác phẩm đáng chú ý của cây bút nổi danh Kazuo Ishiguro

Baoquocte.vn. Tác phẩm 'Một họa sĩ phù thế' đưa độc giả dõi theo những lời bộc bạch của một họa sĩ Nhật Bản đã về hưu ở nước Nhật thời hậu chiến.
Cuốn sách chỉ bí quyết làm nghề 'con sen'

Cuốn sách chỉ bí quyết làm nghề 'con sen'

Baoquocte.vn. Cuốn sách 'Hơi thở con sen' cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quát và kiến thức quý giá để phát triển content – một nghề đang phổ biến hiện nay.
Phiên bản di động