Xây dựng ‘Vành đai chính trị an toàn’ vùng đồng bào dân tộc

Thanh Nam - Thanh Huy
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chính sách dân tộc của Đảng ta luôn được quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán trong suốt 93 năm qua theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực phản động, thù địch chống Việt Nam được triển khai toàn diện ở mọi miền dân cư, mọi đối tượng xã hội. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc là một trong những trọng điểm của chiến lược này. Sở dĩ các thế lực thù địch triệt để “khai thác” vùng đồng bào dân tộc bởi phần lớn đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và còn rất nhiều khó khăn so với cả nước, đặc biệt là tình trạng lạc hậu về thông tin nên dễ bị lợi dụng, mua chuộc.

Xây dựng ‘Vành đai chính trị an toàn’ vùng đồng bào dân tộc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khoá XV về dự Kỳ họp, ngày 25/5/2022. (Nguồn: TTXVN)

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm trên 80% dân số, các dân tộc còn lại đều là thiểu số. Đáng lưu ý đời sống văn hoá của đồng bào dân tộc còn lạc hậu, dân trí thấp, một số luật tục lỗi thời chưa được loại bỏ triệt để. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống bị mai một biến tướng do sự thâm nhập của những luồng văn hoá không lành mạnh. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, buôn bán ma túy, mại dâm, trộm cướp, buôn bán hàng lậu, hàng giả... là một mũi nhọn đánh vào kinh tế, phá rối an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc.

Song song đó, hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. Không ít cán bộ xã, thôn, bản hiểu biết, vận dụng chủ trương, chính sách, pháp luật vào quản lý, điều hành địa phương chưa hiệu quả. Vì vậy, chính quyền quản lý dân không chặt chẽ, không đủ khả năng vận động, tổ chức, hướng dẫn nhân dân làm ăn và giải thích cho dân hiểu âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch... Trong khi đó, bọn người xấu, những người truyền đạo trái phép len lỏi vào từng bản làng, từng gia đình tuyên truyền, mua chuộc, lôi kéo dân theo chúng, càng làm cho tình hình an ninh chính trị phức tạp.

Chẳng hạn, các đối tượng phản động thành lập hội nhóm trái pháp luật với khẩu hiệu “bảo tồn và phát triển lịch sử, tôn giáo và văn hóa người Khmer” nhưng thực chất hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ với người Kinh, bôi nhọ, hạ thấp uy tín những chức sắc, sư sãi yêu nước, tiến bộ, từ đó kích động ly khai, kêu gọi người dân tham gia đấu tranh thành lập cái gọi là “Nhà nước Khmer Kom”…

Hay thông qua các chương trình về tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, một số đối tượng chống đối thực hiện thủ đoạn bóp méo, xuyên tạc tình hình bảo tồn văn hóa của người dân tộc; xuyên tạc những vấn đề lịch sử để chia rẽ người dân tộc với người Kinh. Thâm độc hơn, chúng còn thường xuyên dùng các thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo người có uy tín trong đồng bào dân tộc để qua đó tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng chính tiếng nói của họ.

Đi liền với việc xây dựng các tổ chức trên, một thủ đoạn khác của chúng là đẩy mạnh hoạt động các tổ chức ở nước ngoài như “Hội người Mông quốc tế”, “Liên hiệp người Mông tự trị”, “Hội người Khmer Krom”... Các tổ chức này vừa tập hợp, phát triển lực lượng là người các dân tộc thiểu số ở ngoài nước, vừa hỗ trợ móc nối phát triển lực lượng ở trong nước. Điển hình như đối tượng Vừ Thị Dợ, sinh năm 1978, người Mông, sinh sống tại Mỹ thường xuyên truyền đạo với cái tên “Bà cô Dợ” qua mạng xã hội với các nội dung chủ yếu mê tín dị đoan, xuyên tạc Kinh thánh, đả kích các tôn giáo chính thống, chê bai phong tục truyền thống của người dân tộc Mông; tuyên truyền về ngày tận thế, việc vua Mông ra đời…

Tóm lại, do dân trí thấp, ít thông tin, quản lý giáo dục thiếu chặt chẽ là “cơ hội ngàn vàng” để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại nhiều mặt, tuyên truyền xuyên tạc. Thủ đoạn của chúng vẫn là dùng người dân tộc chống người dân tộc, dùng dân tộc này chống dân tộc khác, chia cắt, xé lẻ khối đại đoàn kết toàn dân để dễ bề thao túng.

Xây dựng ‘Vành đai chính trị an toàn’ vùng đồng bào dân tộc
Lực lượng quân sự, công an tỉnh Sóc Trăng chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật tại chùa Khmer nhân các dịp lễ, tết.

Những năm qua, có thể khẳng định, chính sách dân tộc của Đảng ta luôn được quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán trong suốt 93 năm qua theo nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các văn kiện Đại hội Đảng đều nhấn mạnh nguyên tắc: Đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đến Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở “bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Điều đó được khẳng định khi hệ thống chính sách dân tộc được ban hành khá đầy đủ, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Các chương trình đã đem lại hiệu quả tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng “vành đai chính trị an toàn” vùng đồng bào dân tộc.

Hiện nay, để tăng cường hiệu quả quản lý, ngăn ngừa các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ đồng bào cần quan tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xoá đói, giảm nghèo. Cùng với mục tiêu tổng thể, cần phải chi tiết hoá các dự án, vấn đề hàng đầu là xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm). Mặt khác, hướng dẫn đồng bào cách làm ăn, áp dụng tiến bộ kho học kỹ thuật canh tác vào trồng trọt, chăn nuôi; vận động bà con bỏ nếp canh tác cũ, lạc hậu.

Xây dựng ‘Vành đai chính trị an toàn’ vùng đồng bào dân tộc
Mọi người còng nhau nắm tham gia vòng xòe đoàn kết tại Lễ hội Lùng Tùng của đồng bào Thái ở Than Uyên, tỉnh Lai Châu ngày 29/1/2023. (Nguồn: TTXVN)

Khôi phục, phát triển văn hoá truyền thống của đồng bào, đặc biệt những giá trị văn hoá giàu tính nhân văn, giàu bản sắc dân tộc, thành nội dung, hình thức chủ đạo trong sinh hoạt văn hoá của thôn bản; quan tâm sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hoá truyền thống, kể cả vật thể và phi vật thể kết hợp phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá, kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Khẩn trương bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ cơ sở. Đầu tư xây dựng trường phổ thông cơ sở, hoàn thành phổ cập, xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi...

Đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù trong việc chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược xung yếu như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Triển khai mạnh mẽ, toàn diện, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Triển khai mạnh mẽ, toàn diện, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Nếu coi năm 2022 là năm “khởi động” những hướng công tác triển khai KL12 và NQ169 về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026, thì ...

Hậu Giang: Vùng đồng bào dân tộc đang đổi thay

Hậu Giang: Vùng đồng bào dân tộc đang đổi thay

Những năm gần đây, tỉnh Hậu Giang thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước cho ...

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, An Giang thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng ...

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ dân tộc thiểu số phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc tự ...

Tết đồng bào 2023: Mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu, vùng xa

Tết đồng bào 2023: Mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu, vùng xa

Với mong muốn mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, chiều ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Xem nhiều

Đọc thêm

Xung đột Nga-Ukraine: 'Cuộc chiến' máy bay không người lái

Xung đột Nga-Ukraine: 'Cuộc chiến' máy bay không người lái

Baoquocte.vn. Máy bay không người lái có tác dụng lớn trong việc trinh sát và tấn công các mục tiêu trong cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 26/3/2023: Tuổi Mão thu nhập ổn định và đều

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 26/3/2023: Tuổi Mão thu nhập ổn định và đều

Baoquocte.vn. Xem tử vi 26/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 26/3/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công ...
Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 26/3/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 26/3/2023

Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 26/3/2023.
Vụ cháy rừng đầu tiên trong năm gây thiệt hại nặng nề cho Tây Ban Nha

Vụ cháy rừng đầu tiên trong năm gây thiệt hại nặng nề cho Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Vụ cháy rừng đầu tiên trong năm nay ở Tây Ban Nha đã lan rộng tại khu vực Valencia ở miền Đông, phá hủy hơn 3.000 ha rừng.
Nhật Bản lên kế hoạch nâng cấp tàu khu trục, trang bị tên lửa hiện đại

Nhật Bản lên kế hoạch nâng cấp tàu khu trục, trang bị tên lửa hiện đại

Baoquocte.vn. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp tất cả 8 tàu khu trục Aegis của nước này trong tài khóa 2027 để chúng có thể được lắp đặt ...
Ukraine dự kiến thu hoạch được 45 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu

Ukraine dự kiến thu hoạch được 45 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu

Ukraine dự kiến thu hoạch được 45 triệu tấn ngũ cốc và các loại đậu trong năm nay.
Ra mắt mô hình một cửa đầu tiên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt mô hình một cửa đầu tiên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực đầu tiên thí điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt tại Bệnh viện Hùng Vương.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ: Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về những vấn đề khác biệt

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ: Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về những vấn đề khác biệt

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng lấy làm tiếc vì Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt.
Thanh niên tham gia đóng góp và lan tỏa thông điệp về giao thông xanh

Thanh niên tham gia đóng góp và lan tỏa thông điệp về giao thông xanh

Baoquocte.vn. Ngày 20/3, Vòng chung kết Cuộc thi Tranh biện Giao thông Xanh đã diễn ra nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên Việt Nam về giao thông xanh.
Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị tại Quảng Trị

Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị tại Quảng Trị

Baoquocte.vn. Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại, Bộ Công an dâng hương tri ân tưởng nhớ các các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn...
IOM 'chỉ điểm' nguyên nhân của làn sóng di cư từ vùng Sừng châu Phi

IOM 'chỉ điểm' nguyên nhân của làn sóng di cư từ vùng Sừng châu Phi

Baoquocte.vn. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ước tính hơn 2 triệu người ở Djibouti, Ethiopia và Somalia phải di cư trong bối cảnh hạn hán kéo dài.
Việt Nam cam kết thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong tiến tình chuyển đổi số toàn cầu

Việt Nam cam kết thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong tiến tình chuyển đổi số toàn cầu

Baoquocte.vn. Đại diện Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em vào tiến trình chuyển đổi số toàn cầu.
Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Baoquocte.vn. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán và không ngừng nỗ lực bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Ngày Nước thế giới 2023: Israel đồng hành cùng Việt Nam trong quản lý và sử dụng nước hiệu quả

Ngày Nước thế giới 2023: Israel đồng hành cùng Việt Nam trong quản lý và sử dụng nước hiệu quả

Baoquocte.vn. Nhân Ngày Nước thế giới 2023, Tham tán Thương mại Israel Gal Saf chia sẻ về giá trị, kinh nghiệm quản lý nước cũng như hợp tác Việt Nam-Israel.
Phụ nữ Việt Nam: Ánh dương tỏa sáng cho phồn vinh đất nước

Phụ nữ Việt Nam: Ánh dương tỏa sáng cho phồn vinh đất nước

Baoquocte.vn. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sự tham gia của phụ nữ trong ngành ngoại giao và câu chuyện ở Colombia

Sự tham gia của phụ nữ trong ngành ngoại giao và câu chuyện ở Colombia

Baoquocte.vn. Colombia là quốc gia điển hình, nơi có sự tham gia tích cực của phụ nữ trong ngành ngoại giao và giữ các vị trí cao trong chính sách đối ngoại.
Tận dụng chuyển đổi số thúc đẩy quyền về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ, trẻ em gái

Tận dụng chuyển đổi số thúc đẩy quyền về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ, trẻ em gái

Baoquocte.vn. Bài viết của ông B. Andersson, Giám đốc UNFPA khu vực CA-TBD, nhân Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3) về công nghệ số đảm bảo sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái.
Học giả quốc tế: Các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất luận chiến, khơi dậy sự phẫn nộ về nạn phân biệt chủng tộc

Học giả quốc tế: Các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất luận chiến, khơi dậy sự phẫn nộ về nạn phân biệt chủng tộc

Baoquocte.vn. Trong quãng đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã có nhiều bài viết trong suốt những năm 1920 về những bất công đối với người da đen.
Tăng cường tiếng nói của nữ quyền, Tây Ban Nha công bố Luật đại diện bình đẳng

Tăng cường tiếng nói của nữ quyền, Tây Ban Nha công bố Luật đại diện bình đẳng

Baoquocte.vn. Nội các Tây Ban Nha dự kiến phê duyệt luật thúc đẩy bình đẳng giới trước thềm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.
Vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải: Bulgaria truy tố 6 đối tượng, nguy cơ đối mặt 15 năm tù

Vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải: Bulgaria truy tố 6 đối tượng, nguy cơ đối mặt 15 năm tù

Baoquocte.vn. Những đối tượng liên quan vụ 18 người di cư tử vong trong xe tải có thể phải ngồi tù 15 năm nếu bị kết tội ngộ sát và tham gia buôn người có tổ ...
Nhân sự nữ cấp cao nghỉ việc, xu hướng mới ở Thung lũng Silicon?

Nhân sự nữ cấp cao nghỉ việc, xu hướng mới ở Thung lũng Silicon?

Baoquocte.vn. Bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành YouTube nghỉ việc sau gần một thập niên đảm nhiệm vai trò này.
Đau đáu 'giấc mơ Mỹ', người di cư qua Honduras tăng vọt trong tháng 1

Đau đáu 'giấc mơ Mỹ', người di cư qua Honduras tăng vọt trong tháng 1

Baoquocte.vn. Gần 19.000 người di cư trái phép đến Mỹ đã vào Honduras trong tháng 1 vừa qua, nhiều hơn 969% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Nhức nhối nạn bạo lực với nữ giới ở Mexico

Baoquocte.vn. Tại Mexico, cứ 10 phụ nữ và trẻ em gái thì có tới 7 người từng bị trải qua một hình thức bạo lực.
Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Australia: Treo cờ Thổ dân hay động thái hàn gắn quan hệ

Baoquocte.vn. Lá cờ Thổ dân Australia sẽ vĩnh viễn tung bay trên Cầu cảng Sydney sau khi chính quyền bang New South Wales cam kết 17 triệu USD để lắp đặt cột cờ thứ ba.
Phiên bản di động